Noutăți editoriale (4)


Sunt prezente toate postările din anul 2005, până la zi. Titlurile mai vechi pot fi regăsite în "Biblioteca de medievistică"

Biblioteca de Medievistică

216

Ernst Christoph Suttner, Kirche und Teologie bei den Rumänen von der Christianisierung bis zum 20. Jarhunterti. Freiburg, 2009, 255 p. (Studia Oecumenica Friburgiana, 52).
217

Tereza Sinigalia, Constantin Dina, Mănăstirea Probota Monastery. [f. l.], Edit. Tipo Dec `95, 96 p.

218

Ioan-Aurel Pop, Sorin Șipoș, Silviu Dragomir și dosarul Diplomei cavalerilor ioaniți. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2009, 209 p. + 4 f. faximile.

219

Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. Coorodonatori Susana Andea, Ioan-Aurel Pop. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2009, 724 p.
220 Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. III. 1340-1359. Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Hegyi Géza és W. Kovács András közremûködésével Jakó Zsigmond. Budapest, 2008, 638 p.

221

Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe. Iași, Univ. "Al. I. Cuza". I, nr. 1-4, 2009, 168 p.
222 Antonio Possevino. I gesuiti e la loro eredità culturale in Transilvania. Atti della Giornata di Studio, Cluj-Napoca, 4 dicembre 2007. A cura di Alberto Castaldini. Roma, 2009, 188 p.
 

223

Laurentiu Radvan, At Europe’s Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, transl. by Valentin Cirdei, Brill, Boston, Leiden, 613+XXX pagini.

224

Karczag Ákos, Szabó Tibor, Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkastélyok, templomvárak, barlangvárak, sáncok es erőditmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010, 758 p. + 1 h.

 

225

Sorin Paliga, Eugen S. Teodor, Lingvistica și arheologia slavilor timpurii, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 331 p.
226 Șerban Papacostea

Șerban Papacostea, Studii de istorie economică. Economie și societate (secolele XIII-XVII). Brăila, Muzeul Brăilei – Edit. Istros, 2009, 322 p.

227 Ștefan Ștefănescu

Studia varia in honorem professoris Ștefan Ștefănescu octogenarii. Ediderunt Cristian Luca și Ionel Cândea. București-Brăila, Edit. Academiei – Muzeul Brăilei – Edit. Istros, 2009, 906 p.

228 Cluj - Sf. Mihail

Sas Péter, A kolozsvári Szent Mihály-templom és egyházi gyûjzeménye. Kolozsvár, Gloria Kiadó, 2009, 310 p.

229

Studia Antiqua...

Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata, edidit Dan Aparaschivei, Editura Academiei Romane, București, 2009, 486 p.
230 Moștenirea istorică a tătarilor

Moștenirea istorică a tătarilor, I, coord. Tasin Gemil, Nagy Pienaru, Bucuresti, 2010, 250 p. (Colecția Istorie, Cultură și Civilizație Tătară; volum apărut cu sprijinul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România).

231 Negustorimea în Țările Române

Negustorimea în Țările Române, între Societas Mercatorum și individualitatea mercantilă, în secolele XVI–XVIII. Volum editat de Cristian Luca. Galați, University Press, Galați, 2009, 299 p.

232 Alba Iulia - english version

Adrian Andrei Rusu, Alba Iulia. Between Bishopric See and the Capital of the Principality of Transylvania. Alba Iulia, Haco International, 2010, 116 p.

233 Alba Iulia (Gyulafehérvár)

Adrian Andrei Rusu, Alba Iulia (Gyulafehérvár). Püspöki székhelytől az Erdélyi Fejedelemség fővárosáig. Alba Iulia, Haco International, 2010, 116 p.

234 Ovidiu Pecican

Ovidiu Pecican, Medievalități. București, Edit. Palimpsest, 2009, 234 p.

235

 

A székelyek. A kereszténység védelmezői. (Kiállításkatalógus). Secuii. Apărătorii creștinătății (Catalog de expoziție).Sepsiszentgyörgy – Sfântu Gheorghe, 2009, 82 p.

recenzie

 

 

236  

Petru Virgil Diaconescu, Arheologia habitatului urban târgoviștean. Secolele XIV-XVIII. Târgoviște, Edit. Cetatea de Scaun, 2009, 113 p. + 75 tab.

recenzie

 

 

237 Valentin Trifescu, Bisericile cneziale din Ribița și Crișcior, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010, 133 p.
238 Dan Băcueț-Crișan, Cercetările arheologice preventive de la Bobota -Pe vale/Iertaș, Editura MEGA, Editura POROLISSUM, Cluj Napoca 2010, 99 pagini.
239 Georgi Atanasov, The despotic domain of Dobroudja. About the political, clerical, econamical and cultural history of Dobroudja in 14-th century. Veliko Târnovo, 2009.
240

 

Sarkadi Márton, „folytatva magát a régi mûvet”. Tamulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2010, 359 p.

 

241

Suzana Móré Heitel, Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureșului. Ediție îngrijită de Daniela Tănase și Daniela Marcu Istrate. Timișoara, Edit. Excelsior, 2010, 278 p.

 

242

Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Tanulmányok. Szerkesztette Kollár Tibor. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2010, 1078 p.

 

243 Ion Eremia, Statutul juridic internațional al Țării Moldovei (de la origini și până la începutul secolului al XVI-lea), Seria IDN, M2, Chișinău, Editura Pontos, 2010, 216 p.


 
244 Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Mănăstirea Voroneț. Istorie, cultură, spiritualitate, Seria IDN, M4, Chișinău, Editura Pontos, 2010
245

Bizanț versus Bizanț. Introducere la o dezbatere privind devenirea românească. Coordonatori: M. E. Ionescu, S.Iosipescu. București, Edit. Militară, 2010, 248 p.

246

 

Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală. II. Creștinismul românesc și viața bisericească în secolele XIII-XIV. Știri și interpretări noi. Actele sesiunii anuale de comunicări științifice a Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului. Lacu-Sărat, Brăila, 28-29 septembrie 2009. Culese și publicate de Emilian Popescu și Mihai Ovidiu Cățoi. Galați, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2010, 670 p.

 

247

Emilian Popescu, Titulatura și distincțiile onorifice acordate de Patriarhia Constatinopolelui mitropoliților Țării Românești (secolele XIV-XVIII). București, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, 2010, 78 p.

 

248 Catalogul monumentelor restaurate recepționate în perioada 2005-2009. București,
Oficiul Național al Monumentelor Istorice, 2010, 150 p.
249

 

Paulus Kyr, Die Gesundheit ist ein köstlich Ding. Ein ins Deutsche, Rumänische und Ungarische übersetzter und mit zeitgenössischen Bildern versehener und kommentierter Nachdruck des Gesundheitslehrbuches des Kronstädter Arztes Paulus Kyr. SANITATIS STUDIUM AD IMITATIONEM APHORISMORUM COMPOSITUM ITEM ALIMENTORUM UIRES BREUITER ET ORDINE ALPHABETICO POSITAE. AUTORE PAULO KYR MEDICO. IMPRESSUM IN INCLYTA TRANSYLVANIAE CORONA ANNO 1551. Hg. von Robert Offner. Schiller Verlag, Hermannstadt – Bonn, 2010, 384 p.

 

250 Corneliu Gaiu, Vasile Duda, Biserica evanghelică C. A. din Bistrița. The evangelic church A. C. in Bistrița. Bistrița, 2010, 58 p.
 
251 A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon Archaeology of the Middle Ages And The Early Modern Period in Hungary I-II. Szerkesztette/Editors: Benkő Elek - Kovács Gyöngyi. MTA Régészeti Intézete, Budapest, 2010., 953 p.
252 București. 550 de ani de la prima atestare documentară. Texte de Constantin Reyachievici, Adrian-Silvan Ionescu, Emanuel Bădescu, Cezara Mucenic, Adrian Majuru, Radu Oltean. București, Primăria, 2009, 289 p.
253 Sfântul Ierotei episcop de Alba Iulia (sec. X). Editori Ioan Aurel Pop, Jan Nicolae, Ovidiu Panaite. Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2010, 335 p.

recenzie

254 Jekely Zsombor, Lángi József, Falfestészeti emlékek a középkori Magyarország éeszakkeleti megyéiből. Budapest, Teleki László Alápitvány, 2009, 459 p.
255 Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetări actuale privind istoria și arheologia migrațiilor. București, Consiliul Județean Prahova. Muzeul Județean de istorie și arheologie Prahova, 2010, 347 p.
256

 

Victor Teodorescu, Studii și cercetări arheologice în Muntenia. Ploiești, Consiliul Județean Prahova. Muzeul Județean de istorie și arheologie Prahova, 2009, 623 p. + 3 pl.
257 Piti Ferenc, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor, Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284-1524). Documentele autorității comitatense din Sătmar (1284-1524). Documents of the Authorities of Szatmár County (1284-1524). Nyíregyháza, 2010, 236 p.
258 Erwin Gáll, Balázs Gergely, Szilárd Gál, La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul orașului Cluj-Napoca în secolele X-XIII.
Cluj-Napoca, Edit. Kriterion, 2010, 209 p. + 76 pl. + 6 h.
259 Diana Iegar, Fresce medievale din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg. Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori freskói. Medieval Frescoes of Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg Countries. Satu Mare, Edit. Muzeului sătmărean, 2010, 52 p.
260 Laurent Chrzanovski, Cosmin Rusu, Tudor Sălăgean, România Medieval㠖 Medieval Romania. Vol 1-2. Prefețe de Teodor Baconschi și Horia Roman-Patapievici. Traduceri de Ursula Fernolend și Cosmin Rusu (lb. germ.), Samuel Onn (lb. eng.), Laurent Chrzanovski (lb. fr.). București, Editura Institutului Cultural Român, 2010, 144 p. (text) + 269 p. (ilustrație)
261
 

Daniela Tănase, Prelucrarea metalelor în lumea barbară la Dunărea Mijlocie și Inferioară în secolele VI-VII, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2010, 431 pagini

 

262 Karla Roșca, Horst Klusch, Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Transilvania, Ed. Honterus, 2010, Ana-Maria Gruia

recenzie

263 Diplome maramureșene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecția lui Ioan Mihalyi de Apșa. Volum întocmit de Mihai Dăncuș, Adinel Ciprian Dincă, Andreea Mârza, Ioan-Aurel Pop. Coordonator Ioan-Aurel Pop. București, Edit. Academiei,
2010, 448 p + anexe
264 Fara, Andrea, La formazione di un’economia di frontiera. La Transilvania tra il XII e il XIV secolo. Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, 424 p.
265 Aurel Iacob, Țara Moldovei în vremea lui Ștefan Tomșa al II-lea. Muzeul Brăilei - Edit. Istros, Brăila, 2010, 362 p.
266 Sfânta mănăstire Putna. Mănăstirea Putna, Editura „Mitropolit Iacov Putneanul”, 2010, 558 p.
267 Zsoldos Attila, Magyarország világi archontológiája 1000-1301. Budapest, 2011, 382 p.
268 Evul Mediu românesc. Dicționar biografic. Coordonator Vasile Mărculeț. București, Edit. Meronia, 2010, 411 [+ 25] p.

recenzie

269 Vasile Mărculeț, Ioan Mărculeț, Mediaș. Istorie, demografie, personalități, Brăila, Edit. Sfântul Ierarh Nicolae, 2011

recenzie

270 Ovidiu Pecican, Între cruciați și tătari. Creștinătate occidentală, vlahi și nomazi în Europa Central-sud-estică (1204-1241). Ediția a 2-a, revăzută și adăugită. Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2010, 230 p.
271 Horwáth Richárd, Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). Budapest, 2011
272 Marcu-Marian Petcu, Mănăstiri și schituri din Moldova, astăzi dispărute (sec. XIV-XIX). Biblioteca Națională a României, 2010, 416 p. + hărți
273 Tereza Sinigalia, Oliviu Boldura, Monumente medievale din Bucovina.  Edit. ACS, 239 p.
274 Gabriel Herea, Pelerinaj în spațiul sacru bucovinean. Cluj-Napoca, Edit. Patmos, 2010, 189 p.
275

Ligia Bârzu, Ein gepidisches Denkmal aus Siebenbürgen. Das Gräberfeld 3 von Bratei. (Bearbeitet von Radu Harhoiu). Mit Beträgen von Eugenia Zaharia und Radu Harhoiu. Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2010, 416 p.

 

276

 

Între stepă și imperiu. Zwischen Steppe und dem reich. Between the Steppe and the Empire. Studii în onoarea lui Radu Harhoiu. Archäologische Studien für Radu Harhoiu zum 65. Geburtstag. Archeological Studies in honour of Radu Harhoiu at 65th Anniversary. București, Edit. Academiei, 2010, 438 p.

 

277
 

Istoria culturii, cultura istoriei. Omagiu profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani. Coordonatori: Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Iulia Pop. Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010,768 p.

 

278 Ioan Aurel Pop, Din mâinile valahilor schismatici... Românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV). București, Edit. Litera, 2010, 381 p.
279 Ecaterina Țânțăreanu, Habitat medieval în sud-estul Munteniei în sec. XIV-XVII. Temeiuri istorice și arheologice. București, Edit. Renaissance, 2010, 254 p. + XC il.
280

 

 

281

Anonymus und Master Roger. Anonymi Bele regis notarii, Gesta Hungarorum. Anonymus, notary of king Bela, The Deeds of the Hungarians. Edited, translated and annotated by M. Rady and L. Veszpremy. Magistri Rogerii, Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungariae per tartaros facta. Master Roger*s, Epistle to the sorrowful Lament upon the Destruction of the Kingdom of Hungary by the Tartars. Translated and annotated by J. M. Bakk and M. Rady. Budapest - New York, CEU Press, 2010, 268 p.
282

Radu Ota, Dan Anghel, George Bounegru, Ilie Lascu, Alba Iulia capitala principatului autonom al Transilvaniei. Sec. XVI-XVII. Catalog de expoziție. Alba Iulia, Edit. Altip, 2011, 52 p + 3 pl.
283

Mühlbach und der Unterwald. Schriftennachlass Theobald Streitfeld. Herausgegeben von Christian Rother und Volker Wollmann. Hermannstadt, Hora Verlag – Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde Heidelberg, 2011, 632 p.

 

284

Dirk Moldt, Deutsche Stadtrechte in mittelalterlichen Sibenbürgen. Korporationsrechte – Sachsenspiegelrecht – Bergrecht. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2009, 259 p.

 

285

Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnische Gruppe. Unter Mitarbeit von Paul Niedermaier und Gabriella Olasz herausgegeben von Harald Roth. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2009, 280 p.

 

286

Harald Zimmermann, Die deutsche Orden in Siebenbürgen. Eine diplomatische Untersuchung. 2. Durchgesehene Auflage. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2011, 251 p. + 7 Abb.

 

287

Arheologia mileniului I p. Chr. Interferențe culturale la Dunărea de Jos. Vol. II. București, Consiliul Județean Prahova. Muzeul Județean de istorie și arheologie Prahova, 2011, 351 p.
288

 

Silviu N. Dragomir, Draculea. Istorii mai mult sau mai puțin elucidate. București, Edit. Lucman, 2010, 319 p.

 

289

 

Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia română. Ediție îngrijită, prefață, glosar și indice de Nicolae Rauș. Postfață Dinu C. Giurescu. București, Edit. Scripta, 2011, 270 p.

 

290

 

A. A. Vasiliev, Istoria Bizanțului. Traducere și note de Ionuț-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru. Studiu introductiv de Ionuț-Alexandru Tudorie. Iași, Edit. Polirom, 2010, 799 p.

 

291

 

Jean Louis Carra, Istoria Moldovei și a Țării Românești. Memorii istorice despre Țara Românească publicate de M. De B***. Traducere de Veronica Grecu. Note de Veronica Grecu și Ligia Livadă-Cadeschi. Cuvânt înainte de Ligia Livadă-Cadeschi. Iași, Edit. Institutului European, 197 p.

 

292

George Tăutan-Cermeianu, Țepeș Vodă. Cu o prefață de Ionuț Caragea. Iași, Edit. Fides, 199 p.

 

293

 

Jean Favier, Istoria banilor. Apariția omului de afaceri în Evul Mediu. București, Edit. Artemis, 466 p.

 

294

 

Robert Fossier, Oamenii Evului Mediu. București, Edit. Artemis, 2011, 369 p.

 

295

 

Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoșani. Botoșanii care s-au dus. Ediția a II-a revizuită și adăugată, apărută sub îngrijirea lui Octavian Liviu Șovan. Cuvânt înainte de Ioan Caproșu. Indice general de Alexandrina Ioniță. Iași, Casa Editorială Demiurg, 2009, 133 p. + 163 fig.

 

296

 

George Marcu, Rodica Ilinca, Dragoș Ilinca, Stan Stoica, Enciclopedia bătăliilor din istoria românilor. Coordonator George Marcu. Cuvânt înainte Florin Constantiniu. București, Edit. Meronia, 345 p.

 

297

 

Gheorghe Mănucu-Adameșteanu, Andrei Măgureanu, Katiușa Pârvan, Ingrid Poll, Ana Maria Velter, București centrul istoric. Strada Nicolae Tonitza. Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII. București, Edit. Agir, 2009, 208 p. + 42 fig.

 

 

298

Gheorghe Mănucu-Adameșteanu, Monede bizantine descoperite în nordul Dobrogei: secolele X-XIV. București, Edit. Mistral Info Media, 2010, 459 p.

 

299

 

Michel Kaplan, Bizanț. Traducere din limba franceză Ion Doru Brana. București, Edit. Nemira, 2010, 379 p.

 

 

300

 

Alexandru-Florin Platon, Laurențiu Rădvan, Bogdan-Petru Maleon, O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (secolele V-XVI). Iași, Edit Polirom, 2010, 548 p.  

 

 

1 | 2 | 34 | 5 I 6

Biblioteca de Medievistică

Home