Noutăți editoriale (2)


Sunt prezente toate postările din anul 2005, până la zi. Titlurile mai vechi pot fi regăsite în "Biblioteca de medievistică"

Biblioteca de Medievistică

51 Mihaela Sanda Salontai, Biserica fortificată din Prejmer. Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2006, 89 p.
52

 

Nicolae Ravici-Tătăranu, O posibilă bibliografie pentru istoria bisericii ortodoxe din judeţul Vâlcea. Brăila, Muzeul Brăila, Edit. Istros, 2007, 222 p.

 

53

Alexandru Avram, Arhitectura din nord-vestul României. Sibiu, Edit. Universității „Lucian Blaga”, 2006, 214 p.

 

54

Alexandru Filipașcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureșene de origine română. Ediție îngrijită de Ion și Livia Piso. Edit. Dacia, 2006, 288 p. + 5 pl.

 

55 Alexandru Simon, Ștefan cel Mare și Matia Corvin. O coexistență medievală. Cluj-Napoca, PUC, 2005, 663 p.

Recenzie

56

Irina Baldescu, Transilvania medievale. Le cità fondate di Sibiu, Bistrița, Brașov, Cluj. Roma, Bonsignori Editore, 223 p.

 

57

Ovidiu Pecican, Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005). Vol. II. Cluj-Napoca, Edit. Grinta, 2005, 243 p.

 

58

Cronica Moldovei de la Cracovia. Secolul XIII – începutul secolului XVII. Studiu introductiv, ediție, note și bibliografie de Constantin Rezachevici. București, Edit. Meronia, 2006, 238 + 37 p.

 
59

Hans Barth, Conrad Haas. Reketenpionier und Humanist. Heilbronn, Johannis Reeg Verlag, 2005,    94 p.

 

60 Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Victor Moraru, Sacru și profan într-un oraș european (1150-2007). Piața Huet – o punte peste timp. Brașov, Edit. Hieronymus, 2007, 122 p.
61

Maja Philippi, Kronstadt. Historische Betrachtungen über eine Stadt in Siebenbürgen. Brașov, Aldus Verlag, 2006, 270 p. [ediție facsimilată, după cea din anul 1996, cu introducerea lui Gernot Nussbächer]

 

62

Pierrot Frisch, Auswanderung zwischen Rhein und Maas nach Siebenbürgen. Hermannstadt, Honterus Verlag, 2005, 206 p.

 

63

Mehmet Ablay, Din istoria tătarilor. București-Cluj, Edit. Kriterion, 2005, 312 p.

 
64

Helga Fabritius, Die honigberger Kapelle. Kunst uns Selbstdarstellung einer siebenbürgische Gemeinde im 15. Jahrhundert. Dössel, Verlag Janos Stekovics, 2006, 198 p.

 

65

Ioan Marian Țiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu (secolele X-XIV). București, Edit. Militară, 2006, 332 p.

 

66 Sorin Bulboacă, Bartolomeo Brutti în Moldova. Politică, diplomație și religie., Arad, "Vasile Goldiș" University Press, 2006, 113 p.
67

Domeniul Gurghiu (1652-1706). Urbarii, inventare și socoteli economice. Studiu introductiv și ediție îngrijită de Liviu Ursuțiu. Edit. Argonaut, 2007, 381 p.

 

68

Ioan Hațegan, Prin Timișoara de odinioară. I. De la începuturi până la 1716. Timișoara. Edit. Artpress, 2006, 240 p.

 

69

Livia Călian, Cristian Găzdac, Àgnes Alföldy-Găzdac, The Ancient and Byzantine gold Coinages in the National History Museum of Transylvania. Moneda de aur antică și bizantină în Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2007, 113 p.

 

70 Stela Doncheva, Medalioane din Bulgaria Medievală, Ed. Faber, 2007.
71 Marius Porumb, Ciprian Firea, Cetatea Câlnic. București, Edit. Academiei, 2007, 120 p.
72

Neagu Djuvara, Thocomerius-Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Țării Românești. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte de „descălecătoare” și până la așezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeș. Noi interpretări. București, Edit. Humanitas, 2007, 231 p.

[Recenzie]

[Recenzie 2]

73
 Romeo-Valentin Muscă, Biserici mutilate. O radiografie a distrugerii patrimoniului religios din Vrancea și Ținutul Putnei, Editura  Pallas, Focșani, 2006, 174 p.

 

74
 Radu Harhoiu, Gheorghe Baltag, Sighișoara „Dealul Viilor”. Monografie arheologică. Cu contribuții de Nikolaus Boroffka și Rodica Boroffka. I-II. Bistrița-Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2006, 619 + 430 p. (Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud).

[recenzie]

75
 Cristina Paraschiv-Talmațchi, Mărcile de olar (secolele VII-XVI). Considerații și catalog pentru teritoriul carpato-danubiano-pontic. București, Edit. Scriptorium, 2006, 320 p. + LXXVIII pl. + 1 h.

 

76
 Rogerius, Carmen miserabile (Cântecul de jale). Ediție anastatică. Traducere și introducere G. Popa-Lisseanu. Cuvânt înainte pentru ediția actuală Doru Marta. Postfață Emanuel Engel. Oradea, Muzeul Țării Crișurilor, Edit. Arca, 2006, 109 p.

 

 

77

 Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Középkori egyházi építészet Erdélyben. Medieval Ecclesiastical Architecture in Transylvania. IV. Colegiul de redacție Péter Levente Szőcs, Adrian Andrei Rusu. Satu Mare, Edit. Muzeului Sătmărean, 2007, 326 p.

 

78
 Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania, XV (1376-1380), București, Editura Academiei Române, 2006.

 

79
 Orașe și orășeni. Városok és városlakók (coord. Ionuț Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, 438 p.

 

80
 Lángi József, Mihályi Ferenc, Erdélyi falképek és festett faberendezések. III. Állami Mûemlék-helyreállitási és Restaurálási Központ, 2006, 124 p.(cu il.).

 

81
 Zeno-Karl Pinter, Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX - XIV). Ediția a doua, revizuită și adăugită. Sibiu, Editura Altip, 2007, 216 p.

 

82
Arhitectura ecleziastică din Satu Mare. Szatmár egyházi építészete. Ecclesial Arhitecture of Satu Mare. Coordonator – Szerkesztette - Editor: Szőcs Péter Levente. Autori – Szerzők – Authors: Daniela Bălu - Szőcs Péter Levente - Terdik Szilveszter. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2007, 181 p.

 

83
Dumitru Țeicu, Geografia ecleziastică a Banatului medieval. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, 263 p.

 

84
Dumitru Țeicu, Die ekklesiastische Geografie des mittelalterlichen Banats. București, Editura Academiei Române, 2007, 295 p.

 

85
 Keramische Oberflächen und ihre Gestaltung / Suprafețe ceramice și design. Simpozionul Internațional de Ceramică. Ed. a 39-a Sibiu, 2006. Sibiu, Astra Museum, 2007, 184 p.

 

86
 Marea Neagră. Puteri maritime ― puteri terestre (sec. XIII-XVIII). Coordonator: Ovidiu Cristea. București, Institutul Cultural Român, 2006, 367 p.

 

87
Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe siècles). Études à la mémoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu. Brăila, Musée de Brăila, Éditions Istros, 2007, 763 p.

 

88 Dan Bacuet-Crisan, Asezarile din secolele VII-IX de pe cursul superior si mijlociu al raurilor Barcau si Crasna, Editura MEGA si Editura POROLISSUM, Cluj-Napoca, 2007, 155 p.

89

Daniela Marcu Istrate, Sibiu. Piața Huet. Monografie arheologică. I-II. Alba Iulia, Edit. Altip, 2007, 288 (I) + 435 (II) p.

[Recenzie]

90

Angel Istrate, Piața Mare. Cercetări arheologice. Alba Iulia, 2007, 278 p.

[Recenzie]

91 Funerary offerings and votive depositions in Europe's 1st millennium AD. Editor Călin Cosma. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2007, 276 p.
92 W. Kovács András - Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3. sz.). Kolozsvár 2006. 601 p.
 

93

Europa necunoscut㠖 Comori din Bucovina. Unbekanntes Europa – Schäzte aus der Bukowina. Complexul Muzeal Bucovina. Suceava, Edit. Lidana, 2007, 299 p.
94 Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna. Putna, Edit. Mușatinii, 2007, 216 p.
95 L’Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700). A cura di Cristian Luca e Gianluca Masi. Brăila-Venezia, Istros Editrice, 2007, 335 p.
96 Anca Nițoi, Arme și armuri în colecțiile Muzeului Brukenthal. Catalog selectiv. Sibiu, 2007, 123 p.
97 Florin Curta, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII. Târgoviște, Edit. Cetatea de scaun, 2006, 160 p.
98 Monedă și comerț în sud-estul Europei. Lucrările întâlnirii din anul 2007 Sibiu – capitală europeană. Coin and Commerce. Proceedings of the 2007 meeting Sibiu – european capital of culture. I. Sibiu, Edit. Altip, 2007, 275 p.

99

Elena Ciubotariu, Monumente istorice din județul Neamț. I. Situri arheologice. Iași, Edit. Timpul, 2007, 303 p. + 3 h.

100

Toma-Cosmin Roman, Sibiul între siguranță și incertitudine, în zorii epocii moderne (1528-1549). Sibiu, Edit. Altip, 2007, 408 p. + XVI tab.

1 | 2 | 34 | 5 I 6

Biblioteca de Medievistică

Home