Noutăți editoriale (1)


Sunt prezente toate postările din anul 2005, până la zi. Titlurile mai vechi pot fi regăsite în "Biblioteca de medievistică"

Biblioteca de Medievistică

1 Ion Alexandru Mizgan, Cruciada a patra (1202-1204), Oradea, Editura Universității din Oradea, 2005, 144 p.
2  

Sergiu Musteață, Populația spațiului pruto - nistrean în secolele VIII – IX (The population of the territory between rivers Nistru and Prut in the 8th and 9th centuries), Editura Pontos, Chișinău, 2005, 316 pag. text, 4 hărți, 78 figuri, 12 foto.

 

3

Gernot Nussbächer, Beiträge zur Honterus-Forschung (1989-2004), Editura Aldus, 2005.

 
4 Gernot Nussbächer, Caietele Corona. Contribuții la istoria Brașovului. Caietele 1-3, Editura Aldus. 2005.
5 Ovidiu Cristea, Acest domn de la miazănoapte. Ștefan cel Mare în documente inedite venețiene, Editura Corint.
6 Relații interetnice în Transilvania. Secolele VI-XIII, Editura Economică.
7 Paraschiva Victoria Batariuc, Cetatea de Scaun a Sucevei.
8 Demistificarea sau remistificarea istoriei (materialele dezbaterilor naționale, 26-28 aprilie 1999).
9 Virgil Pâslariuc, Raporturile politice dintre marea boierime și domnie în Țara Moldovei în secolul al XVI-lea.
10 Sergiu Musteață, Populația spațiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX
11

Sófalvi András, Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméböl

12

András W. KOVÁCS: The History of the Wass de Czege Family. Translated by Ágnes Baricz, copyedited by Matthew Suff. Hamburg, Edmund Siemers Stiftung, 2005. 198 p., 93 imagini, 3 hărți, 10 tabele de descendență. ISBN 3-00-016411-1.

13
Şarlota Solcan, Femeile din Moldova,Transilvania şi Ţara Românească 
în Evul Mediu. EdituraUniversităţii din Bucureşti, 2005, 290 p.

 

14

Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin. Suceava, Edit. Istros, 2005, 508 p. + 124 pl.

15

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare. Sfânta Mănăstire Putna, 2005, 629 p. + 16 tab.

16

Laurenţiu Rădvan, Alexandru-Florin Platon (editori), De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI), Iaşi, Editura Polirom, 2005, 492 p. ISBN 973-681-915-9.

17

Dan Horia Mazilu, Lege și fărădelege în lumea românească veche. București, Edit. Polirom, 2006, 510 p.

18 Adrian Andrei Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV). Cluj-Napoca, Editura Mega, 2005, 654 p.       + CD ilustratie.
19 Fontes Historiae. Stvdia in honorem Demetrii Protase, Biblioteca Muzeului Bistriţa, Seria Historica 12, Editori C. Gaiu, Cr. Găzdac, Ed. Accent, Bistriţa/Cluj-Napoca, 2006, 1042 p.
20 Dan Floareş, Fortificaţiile Moldovei din secolele XIV-XVII. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, 357 p.
21 Gernot Nussbächer, Caietele Corona. Contribuţii la istoria Braşovului. Caietul 4. Braşov, Editura Aldus, 2005, 66 p.
22 Dan Cernovodeanu, Evoluţia armeriilor Ţărilor Rămâne de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX). Traducere din limba franceză Livia Sârbu. Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2005, 531 p. + CIII pl.
23 Radu Manolescu, Socotelile Braşovului. Registrele vigesimale. Ediţie anastatică îngrijită de Ionel Cândea şi Radu Ştefănescu. I-II. Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2005, 585 + 490 p.         [recenzie]
24

Liviu Borcea, Bihorul medieval. Oradea, Edit. Arca, 2006, 340 p.

25

Comori arheologice restaurate în Bucovina. Archaeological tresures restored in Bucovina. Suceava, Complexul Muzeal Bucovina, 2006, 92 p.

26

Ioan Crişan, Aşezări rurale medievale din Crişana (secolele X-XIII). Oradea, Edit. Muzeului Ţării Crişurilor, 2006, 345 p. + 1 h.

27

Aurel Dragotă, Aspecte de multiculturalitate spirituală. Rit şi ritual funerar în Transilvania şi Europa Centrală şi de sud-est (sec. IX-XI p. Ch.). Alba Iulia, Edit. Altip, 2006, 278 p.

28 Florentina Niţu, Preţuri de podoabe şi orfevrărie din metal preţios în spaţiul românesc (secolele XVI-XVII). Bucureşti, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2006, 398 p.
29

Ileana Burnichioiu, Adrian Andrei Rusu, Mozaicurile medievale de la Bizere. The Medieval Mosaics from Bizere. Die mittelalterlichen Mosaiken von Bizere. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2006, 56 p.

30

Ovidiu Pecican, Sânge şi trandafiri. Cultură ero(t)ică în epoca ştefaniană. Bucureşti, Edit. Cartier, 2005, 208 p.

31

Ovidiu Pecican, Între cruciaţi şi tătari. Creştinătate occidentală şi nomazi în Europa Central-sud-estică (1204-1241). Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2006,     158 p.

32 Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII, editor Laurenţiu Rădvan, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi,  2006.
33

Petru Iambor, Aşezări fortificate din Transilvania (sec. IX-XIII). Ediţie îngrijită de Tudor Sălăgean. Cluj-Napoca, Argonaut, 2005, 406 p.

34 Dan Băcuieţ-Crişan, Aşezările medievale timpurii de la Popeni – „Pe Pogor” şi Cuceu – „Valea Bochii” (jud. Sălaj). Zalău, Edit. Limes – Edit. Lekton, 2006, 183 p.
35 Habitat – religie – ethnicitate: descoperiri arheologice din secolele IX-XI în Transilvania. Habitat – religion – ethnicity: 9th-11th century archaeological finds in Transylvania. Catalog de expoziţie/Exhibition Catalogue. Coordonatori/Edited by Horia Ciugudeanu, Zeno K. Pinter and Gabriel T. Rustoiu. Alba Iulia, Edit. Altip, 2006, 138 p.
36

Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei, Maria Asanina Paleologhina. O prinţesă bizantină pe tronul Moldovei. Putna, 2006, 290 p. + 234 [-244] fig.

37 Kémenes Mónika, Kályhacsempék Csík-, Gyergyó- és Kászonszékből 14-18. század. Kolozsvár, 2005, 158 p. + 69 tab.
38 Horea Pop, Ioan Bejinariu, Sanda Băcuieţ-Crişan, Dan Băcuieţ Crişan, Daniel Sana, Zsolt Csók, Şimleu Silvaniei. Monografie arheologică. I. Istoricul cercetărilor. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2006, 173 p.
39

Francisc Pall, Diplomatica latină din Transilvania medievală. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ionuţ Costea. Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2005, 296 p.

40

Adrian Ioniţă, Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII. Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2005, 228 p.

41 Laurenţiu-Ştefan Szenkovics – Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856). Trésor sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par la chancellerie princière de la Moldavie (1387-1856). Bucureşti, Ars Docendi, 2006, 122 p.
42

Laurenţiu-Ştefan Szenkovics – Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856). Trésor sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par la chancellerie princière de la Valachie (1390-1856). Bucureşti, Ars Docendi, 2006, 202 p.

43

Gernot Nussbächer, Caietele Corona. Contribuţii la istoria Braşovului. Caietul 5. Braşov, Edit. Aldus, 2006, 116 p.

44

Alexandru Avram, Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Mediaș. Centrul istoric. Sibiu, 2006, 201 p. (Biblioteca Brukenthal, III).

45 The Great Medieval Coin Hoard of Iași (Historical Significance of the Great Medieval Coin Hoard of Iași – 2002). Edited by Virgil Mihăilescu-Bîrliba and translated by Adrian Poruciuc and Norbert Poruciuc. Iași, Institutul European Press, 2006, 519 p. + 36 pl. (Institute of Archaeology of Iași).

 

46 Emilia Corbu, Sudul României în Evul Mediu timpuriu (secolele VIII-XI). Repere arheologice. Brăila, Muzeul Brăilei, Edit. Istros, 2006, 235 p. + 1 h.
47 Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească. I. „Casa noastră movilească”. Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, 330 p.
48 Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români. Editor Adrian Andrei Rusu. Cluj-Napoca, Editura Mega, 2006, 277 p. + 2 pl.
59

Maria Dogaru, Bibliografia heraldicii româneşti. Bibliographie heraldique roumaine. Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu. Bucureşti, Edit. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004, 187 p. + XXVIII tab. p.

 

50

Suzana Móré Heitel, Abaţia de la Pâncota şi vestigiile ei. Cluj-Napoca, Editura Mega, 2006, 113 p.  [recenzie]

1 | 2 | 34 | 5 I 6

Biblioteca de Medievistică

Home