Noutăţi

 

Noutati editoriale

 

Noutăţi editoriale - 28.09.2013

 


Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. Cercetări arheologice şi interpretări istorice asupra începuturilor Ţării Moldovei. Piatra Neamţ, Edit. Constantin Matasă, 2012, 519 p. + 16 pl.

, Adrian Andrei Rusu

 

La prima lectură a titlului, cititorii pot fi derutaţi: nu este vorba numai despre o cercetare de biserică, ci despre fragmentele unui ansamblu domnesc [continuare]


 

„Critică distructivă” şi „critică constructivă”, Adrian Andrei Rusu (17.03.2013)

 

Evident, sunt provocat la priceperea înţelesului acestor două noţiuni, de către un titrat cu viaţă ştiinţifică prea liniştită şi cu dorinţa de a o încheia la fel...[continuare]

 

Este domnul dr. Adrian Andrei Rusu o piedică în calea bunului mers al arheologiei medievale din România?, dr. Ioan Stanciu (09.03.2013)

 

Ar fi posibil un răspuns pozitiv, conform reacţiei oficiale din partea Institutului din Sibiu (desigur, mă refer la recentul schimb oficial de replici; dar Universitatea de acolo?). [continuare]


Ana Maria Gruia, Povestiri la gura sobei. Catalogul selectiv al colecţiei de cahle a Muzeului naţional al Transilvaniei. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012., Paraschiva Victoria-Batariuc

 

Mult mai tânăra noastră colegă,  doamna Ana Maria Gruia a publicat în anul 2012, la Editura Mega din Cluj un volum cu un titlu incitant: Povestiri la gura sobei, titlu care te face să te gândeşti la [continuare]

Maria Crîngaci Ţiplic, „Oaspeţii germani” în sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII). Bucureşti, Editura Acad., 2011, 395 p. + 7 h. + 55 pl., Adrian Andrei Rusu

 

Lucrare de doctorat (susţinută la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), publicată fără modificări, şi-a propus ambiţia unei sinteze de istorie... [continuare]

 


 

Dan Gh. Teodor, Un centru meşteşugăresc din Evul Mediu timpuriu. Cercetările arheologice de la Lozna-Botoşani, Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae XV, Edit. Istros, Brăila, 2011, 200 p. (inclusiv 118 figuri), rezumat şi lista figurilor în limba franceză, Ioan Stanciu

 

Prin întreaga contribuţie ştiinţifică profesorul şi cercetătorul Dan Gh. Teodor s-a impus în decursul vremii ca unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai investigaţiilor arheologice referitoare la epoca medievală timpurie din Moldova şi România în general. Semnează acum monografia aşezării de la Lozna... [continuare]


 

ADN-ul bolnavilor de falsă istorie medievală, Adrian Andrei Rusu

 

Lovitura mediatică

La finele lunii trecute, într-o clipă de răgaz, între comentarii legate de plagiate şi meciuri politice de la vârful politicii româneşti, a răsărit mai ales interdicţia noului... [continuare]

Revoluţie istoriografică structurală – reforme tinereşti!

 

Toată lumea nu scrie decât foarte bine şi foarte corect! Chiar dacă, în general, se scrie mult mai restrâns decât într-o societate cu standarde ridicate de cultură. Ar veni un fel de puţin şi mereu de calitate; spumă de scriitură. C-aşa-i românul: concentrat şi genial! Cine este naivul să o creadă? [continuare]


 

 

Pastila de medievistică literară. Hristov de răzbel şi currăţare

 

Veacul de la Dumnezeu lăsat ne-o aflat la mare cumpănă. Perit-au oare seminţele progenitoare ale lui Decebal şi Traian? [continuare]


 

 

Medievistica complet accidentală a României

 

Timpul trece pe lângă împuţinaţii şi mai coloraţii cetăţeni ai unităţii tardive şi consumate pe nemestecate dintre Ţara Românească, Moldova (întreagă, nu despicată la şiră şi ciuntită la poale) şi Transilvania (plus Banatul, Partium şi Maramureş) [continuare]


 

Pastila de medievistică literară. Descoperire arheologică de senzaţie

 

În satul Bulineşti, TVFixReal a trimis-o pe reporteriţa Smartana Fiţoşeanu. S-a aflat, în urma unui telefon dat din Primărie, că acolo s-au făcut mari descoperiri arheologice [continuare]

 


 

 

Pastila de medievistică literară. Spovedania domnească

 

Domnia Ta, solule, trebuie să şti că ţara mea eu o cunosc bine; nimeni nu mă-ntrece. După anii mei de şezut pe tron, ştiu tot. Numai aşa am reuşit să stau în ea călare, fără vreun mădular mai scurt... [continuare]

 


 

Festivalul medievalilor maltezi dubioşi din România

 

Abia de s-au stins ecourile unei tărăşenii circăreşti care – a câta oară? – amestecă medievalul non-românesc, cu jalea plină de identitate, din istoria [continuare]

 


 

Evul Mediu românesc. Dicţionar biografic. Coordonator Vasile Mărculeţ. Bucureşti, Edit. Meronia, 2010, 411 [+ 25] p.

 

„Un instrument de lucru şi o sursă de informare de neocolit” – momeşte coperta a IV-a a volumului. Mai departe „opt secole de istorie românească”, „pentru elevi, studenţi, profesori, pentru cei interesaţi de moştenirea trecutului” [continuare]