REPERTORIUL CNEZILOR ŞI VOIEVOZILOR DIN TRANSILVANIA ŞI

VECINĂTĂŢILE EI

(Evul Mediu şi perioada premodernă)

 

 


 

   

         Instituţia medievală şi premodernă cenzială a fost privită, pe bună dreptate, ca una dintre cele mai tipice legate de români din fostul regat al Ungariei. La rândul lor, voievozii, deşi mai rari, s-au alăturat cercetărilor de aceeaşi factură.

         În Transilvania şi Banat, cnezatul a avut o dezvoltare incomparabilă, terminându-se abia în secolul al XVIII-lea. Ca să facă excepţie de la regulă, Făgăraşul, dominat copios de români, nu dezvoltă cnezatul, înlocuitul cu boieria sau „boieronatul”, în funcţie de situaţie, ambele luate din Ţara Românească. Nuanţele sunt încă mai complicate, în funcţie de diverse teritorii, implicându-i şi pe crainici sau juzii săteşti.

         Bibliografia subiectului este foarte generoasă şi este la îndemâna oricui care ar dori să o urmărească îndeaproape. Decantările de până astăzi ne îndeamnă a scrie că istoria acestui concept este divizată în semnificaţia cnezilor-„feudali” sau a indivizilor/familiilor echivalând cu posesorii de moşii, aflaţi în paralel şi, până la un punct, chiar în contradicţie, cu geografia oficială şi alogenă de stăpânire. Dispariţia lor a fost provocată fie de intrarea în rândurile nobilimii, fie în degradarea la treapta inferioară, la starea de juzi rurali. Categoria a fost definită de istorici ca Dinu C. Arion, Radu Popa, Ioan Drăgan etc. A dispărut la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XV-lea. A existat o variantă intermediară şi prelungită dincolo de reperul cronologic menţionat, care i-a menţinut pe cnezi ca pe nişte „nobili condiţionari”, în mari domenii regale, princiare, ecleziastice, apoi şi nobiliare (Hunedoara, Şiria, Bihor, Chioar etc.). Se pot cita aici, printre alţii, autorii care i-au urmărit, cum ar fi Ştefan Meteş, David Prodan, Liviu Borcea etc.

         Ultima categorie, cu care istoria cnezilor s-a încheiat definitiv, a fost aceea a funcţiei lor săteşti, de intermediari între comunitatea locală şi stăpânii domeniali, de toate categoriile. Ea a avut şi reglementări juridice temeinice. Dieta Transilvaniei stabilea, de pildă, la 1548, ca într-un sat să nu fie mai mult de un cnez scutit de cincizecime. Această categorie a fost poate cea mai vizibilă din punct de vedere istoriografic, fiind încercată spre generalizare şi unică interpretare, de o mare parte a istoriografiei maghiare, dar şi de către unii autori români (Avram Andea). A fost cea mai răspândită, dar poate şi cea mai puţin implicată în procese istorice notabile. Promovarea confuziei generale legate de către înţelegerea rosturilor cnezilor din Transilvania şi restul zonelor din regatul Ungariei, aparţine îndeosebi lui Ştefan Pascu.

         Descoperind încă cnezatul, Habsburgii l-au supralicitat, transformându-l într-o variantă regională de administraţie rurală, în Banat. Tot în vremurile târzii, dar ceva mai timpurii, ale epocii premoderne, „voievodatul” s-a extins şi în uzul altor grupuri etnice, fără legătură cu românii, de pildă la ţigani.  

          Vom atrage atenţia şi la categoria falşilor cnezi ori voievozi, care nu au ce căuta în repertoriu. Deja este notorie încercarea de manevrare a voievozilor Transilvaniei în scenarii româneşti. Alta a fost situaţia cnezilor. Mai puţin cunoscute, exceptând exemplul lui Pavel „Chinezul”, sunt poreclele care au devenit onomasticoane. Este şi cazul lui Andrei zis Kenez, jude al Clujului, la 1478, ori al lui Andrei Kenez sive Zeuch, jude al oraşului Pesta, mort la 1554, la Oradea. La fel se poate exemplifica şi cu numele de Vaida. Este doar un semnal pentru popularitatea instituţiei/funcţiei şi transferul ei în uzul grupurilor etnice care nu aveau decât tangenţe sociale cu românii.

         Izvoarele care menţionează cnezi şi voievozi nu sunt puţine şi sunt extrem de împrăştiate. Fiecare nouă serie de izvoare medievale sau premoderne, relevată de cercetare poate conţine, în mod teoretic, informaţii noi. Din acest motiv, ceea ce se oferă aici nu este un final de repertoriu, ci doar unul consistent, care are şansa de a fi întregit imediat, la noile semnale documentare pe care le vom recepţiona.

        

         Notă tehnică. Repertoriul se bazează pe o lisă alfabetică de localităţi/teritorii actuale sau dispărute, în interiorul cărora au fost listate cronologic menţiunile. În general, ele se referă la cnezi (abreviat – c.). Menţionarea se face anume când lipseşte numele persoanei purtătoare a acelui nume. În cazul voievozilor s-a folosit o abreviere anume (v.). La final sunt indicate sursele bibliografice abreviate, a căror decriptare completă s-a realizat la finalul repertoriului.

         Alte abrevieri folosite: a. d. = aşezare dispărută; c. n. = cnez nobil; com. = comuna; f. l. = fiul lui; fr. = frate; jud. = judeţul; nr. = numărul; p. = pagina).

 

 

Localităţi/teritorii cu cnezi şi voievozi

 

 

Aciua (astăzi Avram Iancu, com. Vârfurile, jud. Arad)

Şerban, 1366 (Pascu, Voievodatul, III, p. 519; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Agârbiciu (jud. Cluj)

Dumitru Ştefan fost c., dar nu mort, 1448 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 348, nr. 634).

Alba Iulia (jud. Alba)

Ioan Thordassy, c. alodial, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 323, nr. 875).

Alecuş (jud. Alba)

Petru Toma, 1587 (A erdélyi káptalan, p. 189, nr. 506); Jowan Balya, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 301, nr. 810).

Almaş (jud. Hunedoara)

Herţa, Balcu, c. n., 1496 (Hurmuzaki, II/2, 333).

Almaşu Mic (com. Sârbi, jud. Bihor)

Gabor Vaida, v., 1625 (Borcea, Obştea, p. 151).

Ambriciu (Breaza)

Ilie, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Arăneag (com. Târnova, jud. Arad)

Ladislau, v., 1493 (Márki, Arad, p. 501-502; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Archia de Jos (jud. Hunedoara)

Petru, 1496 (Hurmuzaki, II/2, 333).

Archia de Sus (jud. Hunedoara)

Ioan Bratea, 1496 (Hurmuzaki, II/2, 333).

Archiş (jud. Arad)

Petru, v., 1600 (Tört. tár, 1884, p. 249; Borcea, Obştea, p. 151).

Ardud (jud. Satu Mare)

Petru Şandor, v., 1591-1593 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 120).

Agriş (Banat)

Bach, 1319 (Hurmuzaki, I, p. 457).

Ampoiţa (jud. Alba)

Petru Brustia, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 327, nr. 888).

Armeni (jud. Alba)

Kreffle Christe, 1584 (A erdélyi káptalan, p. 141, nr. 365).

Aştileu (jud. Bihor?)

Ioan Iház, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 151).

Baba (jud. Alba?)

Teodor, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania II, p. 144).

Bacea (jud. Hunedoara)

c., 1571-1576 (A erdélyi káptalan, p. 89, nr. 214).

Baia de Criş (jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1523 (Pascu-Hanga, p. 127; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Baldovin (com. Baia de Criş, jud. Hunedoara)

Dan Bulzalb, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 63; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Balintszeg vezi Belyen

Balth (a. d. la vest de Hălmagiu, jud. Arad)

Vlad Stan, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 92; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Ban (jud. Sălaj)

Petru, v., 1439 (Bánfi, I, p. 625); Luca P., v. (Borcea,  Bihorul medieval, p. 118).

Babţa (jud. Satu Mare)

Petru Roosas, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 87).

Băbuţiu (pe lângă Cehu Silvaniei)

Petru Rosas, 1569, iobag al l. Mihail Jakchy (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 55, nr. 125).

Băcia (jud. Hunedoara)

c. 1517 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 37).

Bădăcin (jud. Sălaj)

Roman Lukach, v. ? (Borcea, Bihorul medieval, p. 118).

Bădeşti (jud. Cluj)

Mihai, 1497 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 156, nr. 3025).

Băgaciu (jud. Cluj)

Bwd, f. l. Mihail Santa, 1429 (W. Kovács A., Arh. Wass, p. 331, nr. 396).

Băieşti (jud. Hunedoara)

1458 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 132).

Băişoara (jud. Cluj)

Lupşa Gavrilă, 1604 (Acta Musei Porolisensis, 18, 1994, p. 283).

Băiţa (jud. Hunedoara)

Moga şi fiii Mihail şi Sandrin (Csánki, V, p. 753; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Băleni (com. Lazuri de Beiuş, jud. Bihor)

Mihail Roman, 1581-1582; Petru Dudh, ante 1582 (Borcea, Obştea, p. 151).

Bărăi (jud. Cluj?)

A., 1614 (Acta Musei Porolissensis, 18, 1994, p. 289).

Bărboşi (jud. Mureş)

Fetea (Fethe), ante 1536 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 588, nr. 4569).

Băsărăbiţa (înglobat în Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 71).

Băţălar (jud. Hunedoara)

Halmagy Vybaronie, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 297, nr. 800).

Bârgău (jud. Bistriţa-Năsăud)

Ioan, 1543-1544 (R. Constantinescu, Moldova şi Transilvania în vremea lui Petru Rareş (1527-1546), Bucureşti, 1978, p. 243, 244).

Bârghiş (jud. Sibiu)

Kende Radul, 1576 (A erdélyi káptalan, p. 96-97, nr. 233).

Bârsăul Mare (jud. Sălaj?)

Grigore Şorban, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Beclean (jud. Braşov)

c., 1594 (A erdélyi káptalan, p. 350, nr. 953).

Beica de Sus (jud. Mureş)

Ilie Marton, 1584 (A erdélyi káptalan, p. 145, nr. 374).

Beiuş (jud. Bihor)

Ivan, v., 1363 (Doc. Valch., p. 163; Hurmuzaki, I/1, p. 304 şi I/2, p. 75); Petru Bothos, v., 1487; decedat 1491 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 52, 82-83, nr. 2648, 2753-2755); Simion Ordas, Marizsan, Herczalter (?), Ilie, Ilie Bonta, Petru Rodomem, în district 1503 (Bunytay I, p. 349-350; II, p. 304); Mihail, Iufa, Ivan Bassa, Ioan Mihail, Ivan Ţigan, în district, 1513 (Bunytay, II, p. 304); Ioan Beiuşeanu, v., 1591 (Borcea, Obştea, p. 151).

Baltazar Baxa, v., 1569, aminteşte de un act mai vechi dat fiilor v. de Beiuş, Ioan şi Ladislau (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 69, nr. 191; alte acte pe seama lui, tot acolo).

Beiuşele (com. Curăţele, jud. Bihor?)

Toma Ghiode, 1581-1582; Costea ante 1582 (Borcea, Obştea, p. 151).

Beliu (jud. Arad)

Francisc şi Alexandru Botha, v., 1574 (Márki, A Fekete Körös és vidéke, p. 38; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Sandrin, 1587 (A erdélyi káptalan, p. 194, nr. 522).

Belyen (a. d. lângă Vânători, com. Mişca)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500; Lupul, Toma, Blasiu şi Ignat, f. l. Dumitru (Veres, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Berch, Belch (a. d. jud. Hunedoara)

c. 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Berekfalwa (a. d. lângă Şomoşcheş, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea, v. cu fr. Nicolae, 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Berinda (com. Buteni, jud. Arad)

Betea, 1746 (O. Lupaş, Voievozi, p. 24; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Berzews (a. d. lângă Lugoj, jud. Timiş)

c. 1442 (Pesty, Krassó, III, p. 292).

Beznea (astăzi Delureni, com. Bratca, jud. Bihor)

Petru, v., 1552; Ştefan Örvenyessy, v., 1552, mort ante 1591; Gheorghe, v., f. l. Ştefan v. 1591 (Borcea, Obştea, p. 151).

Bicaz (jud. Maramureş)

Petru Pap, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 77).

Binţinţi (astăzi Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara)

Jowan Nylos, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 259, nr. 692).

Birtin (com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara)

Ştefan, v., 1445 (Hurmuzaki, XV/1, p. 33; Borcea, Consideraţii, p. 199).

Bixad (jud. Maramureş)

Gheorghe Ban˙az, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 130).

Bizere (a. d. în jud. Alba)

Ion Drasa, 1594 (A erdélyi káptalan, p. 350, nr. 951).

Bizere (a. d. Banat)

c., 1448 (Arh. Naţ. Magh. Dl. 37.066).

Bârzava (jud. Arad)

Baliat, f. l. Nicolae; Balc, f. l. Petru, 1370 (I. Vuia, Distructus, p. 28-29).

Blăjeni (jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 76; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Bochia (com. Beliu, jud. Arad)

Fărcaş, v., 1600 (Tört. tár, 1884, p. 249; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Bocşa (jud. Sălaj)

Teodor Şandor, v. (Borcea,  Bihorul medieval, p. 118).

Boian (Păţal, Viişoara, jud. Bihor)

Ioan, v.? (Borcea,  Bihorul medieval, p. 118).

Boncza Falwa (a. d. în jud. Arad sau Hunedoara)

Theoder Wana, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 83).

Bokorfalva (a. d. la nord-vest de Remetea, jud. Bihor)

Petru, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 152).

Bonafalva (a. d. pe lângă Holod, jud. Bihor)

Nicolae, f. l. Vâlcan, v., 1374 (Doc. Valach., p. 531-532; Borcea, Obştea, p. 152).

Bonţeşti (com. Gurahonţ, jud. Arad)

Teodor Wana ori Vrana, 1525; Iosif, 1747 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 83; O. Lupaş, Voievozi, p. 23; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Borbolcz (a. d.)

Slafh, 1476 (Urkundenbuch, VII, p. 85).

Borcut (jud. Maramureş?)

Trif, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Borod (jud. Bihor)

Petru, f. l. Cămârzovan, v., 1392 (Doc. Valach., p. 427-428); Ştefan, v., Vebther dictus, mort, 1499 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 177, nr. 3098); Ştefan, f. l. Ştefan, v., 1552-1557, Gheorghe, f. l. Ştefan, 1582-1591, Ioan, f. l. Ştefan, 1575-1593 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 133-134).

Botfei (com. Hăşmaş, jud. Arad)

Nicodin Andraş, 1597-1600 (Veress, Documente, V, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 200; Tört. tár, 1884, p. 249; Borcea, Obştea, p. 152).

Brad (jud. Hunedoara)

Ioan, v., 1404; Ioan, v., 1445 (Pascu, Voievodatul, III, p. 522-523; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Brădet (com. Bunteşti, jud. Bihor)

Ioan Gheorghe, 1581; Bogdan Petruţ, 1582 (Borcea, Obştea, p. 152).

Brathyaza (a. d. jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Brâncoveneşti (jud. Mureş, domeniul cetăţii)

Hanuos, 1619 (Torda vármegye jegyzőkönyvei. I. 1607-1658, p. 141).

Brebi (jud. Sălaj)

Mihail Pasca, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 97).

Bretea (jud. Hunedoara)

Zemen, 1540 (A erdélyi káptalan, p. 73, nr. 174).

Bretelin (jud. Hunedoara)

Ioan Teodor, 1474-1506 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 313 etc.).

Brotuna (com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 69).

Buceava (astăzi Buceava-Şoimuş, com. Brazii, jud. Arad)

Ştefan, 1493, 1494; Stan Faur, 1525 (Márki, Aradvármegye, p. 501-502; O. Lupaş, Voievozi, p. 20; Prodan, Domeniul Şiriei, p. 71; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Pagwl, primeşte drept de cnezat în moşia cetăţii, de la Ştefan Báthori, stăpânul domeniului (Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393-1540. Nyíregyháza, 2011, p. 321).

Buceava de Sus (a. d. sau contopită cu precedenta)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 71-72; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Buceş (jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 75; Borcea, Consideraţii, p. 200); Lupa Bokonicz, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 328, nr. 890).

Bucureşci (jud. Hunedoara)

Mihail Pleşe, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 64; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Budureasa (jud. Bihor)

Gheorghe Ilie, 1581-1582; Petru Vorsa, ante, Ion Ilie, Petru Rus, Nicor Chirica (Chirilă?), Ştefan Rus, Ioan Bayko, Ştefan Maylath, Veza Maylath, Petrică Matuz, 1582 (Borcea, Obştea, p. 152).

Bulzeştii de Sus (jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 79; Borcea, Consideraţii, p. 200); Ion Abraham, 1594 (A erdélyi káptalan, p. 350, nr. 951).

Bunteşti (jud. Bihor)

Ladislau Nicor, Petru Lasa 1581-1582 (Borcea, Obştea, p. 152).

Burda (com. Budureasa, jud. Bihor)

Mihail Burda, 1581-1582; Petru Burda, Lune Fassia, ante, Lupul Fassia, Ştefan Kechy, Simion Kechy, Nicor Kechy, 1582 (Borcea, Obştea, p. 152).

Burdeşti (a. d. la sud de Hotărel, com. Lunca, jud. Bihor)

Mihai Hythras, 1600 (Borcea, Obştea, p. 152).

Braykwtha (a. d. la sud-vest de satul Hotar, com. Ţeţchea, jud. Bihor)

Teodor Lung, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 152).

Bulzeşti (jud. Hunedoara)

Mihail Grigore, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 328, nr. 890).

Burzuc (com. Sârbi, jud. Bihor)

Gabor Vaida, v., 1625 (Borcea, Obştea, p. 152).

Butani (com. Măgeşti, jud. Bihor)

Zarca Crăciun, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 152).

Buzasd (a. d. între Olcea şi Belfir, jud. Bihor)

Mihai Olah, v., 1445 (Bunytay, I, p. 291); Mihail, v. 1552 (Borcea, Obştea, p. 152).

Cacuciu Vechi (com. Auşeu, jud. Bihor)

Bernard, v., 1560 (Tört. tár, 1880, p. 176).

Calvasăr (jud. Sibiu)

Hegies Janos, 1581 (A erdélyi káptalan, p. 114, nr. 280).

Canciu (jud. Alba)

Mihail, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Caraciu (jud. Hunedoara)

Ioan, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 60).

Caransebeş (jud. Caraş-Severin)

Ştefan Stoica, v., 1500 (Hurmuzaki, II/2, p. 449).

Caraşu Mare (a. d.)

Basarab 1358 (Hurmuzaki, I/2, p. 53).

Caraşu Mic (a. d.)

Basarab, 1358 (Hurmuzaki, I/2, p. 53).

Caşva (jud. Mureş)

Costa, 1609 (Torda vármegye jegyzőkönyvei. I. 1607-1658, p. 87-88).

Căbeşti (jud. Bihor)

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 152).

Căianu (jud. Cluj)

Sandrin, 1472 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 726, nr. 2048).

Călanul Mic (jud. Hunedoara)

1387 (Csánki, V, p. 99).

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Călata (jud. Cluj)

Ilie, v., 1468; cu f. l. 1469; 1474; Mihail, v., 1474 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 663, 683, 749, 750, 752, nr. 1813, 1887, 2129, 2131, 2141).

Călineşti (jud. Maramureş)

Iacob Paţi, v., 1724 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 121).

Călugări (astăzi Ponoarele, jud. Bihor)

Lupşa Cuciuli, Lupşa Neagomir, Luca Bode ante, Arad Jgunncsia, Lucas Dragossi, Nistor Dragossi, Petru Dragossi, Ivan Dragosin, Dragoşe Dragossi (Borcea, Obştea, p. 152).

Căpâlna Mică (a. d. jud. Arad)

Thornya, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 90).

Căpălnaş (com. Birchiş, jud. Arad)

Dan, 1493, 1494 (Márki, Aradmegye, p. 501-502; O. Lupaş, Voievozi p. 20; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Căpâlnea (a. d.)

Crăciun, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Căpruţa (com. Bârzava, jud. Arad)

Bogdan, 1493, 1494 (Márki, Aradmegye, p. 501-502; O. Lupaş, Voievozi p. 20; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Căpuş (?, jud. Mureş)

Francisc, 1439 (Teleki cs. II, p. 7).

Căraci (com. Baia de Criş, jud. Hunedoara)

Ioan, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 60; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Cărăndeni (com. Lăzăreni, jud. Bihor)

Lucaci, v., 1493 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 215); Ioan, v., 1525 (Bunytay, Biharvármegye, p. 18); Gheorghe, v. 1533 (Ibidem). (Borcea, Obştea, p. 152-153).

Cărpinet (jud. Bihor)

Cornith Brath, 1581; Braduly Kornics, Zesim Mihe, Melucsiul 1582 (Borcea, Obştea, p. 153).

Cărpiniş (jud. Alba)

Ptru Munte, 1594 (A erdélyi káptalan, p. 350, nr. 951).

Căşeiul de Jos (jud. Cluj?)

Ioan Petrykan, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 143).

Căşeiul de Sus (jud. Cluj?)

Ioan Duma, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Câmpeni (jud. Alba)

jude c., 1587 (Veress, Documente, V, p. 154-155; Apulum, 17, 1979, p. 297; Sargetia, XXVII/1, 1997-1998, p. 521); Ioan Kermy, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 328, nr. 890).

Câmpia Turzii (jud. Cluj)

Tivadar Ioan, 1577 (A erdélyi káptalan, p. 102, nr. 245).

Câţcău (jud. Cluj)

Luca, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Cerbăl (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Cerişor (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Cermei (jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Borcea, Consideraţii, p. 200).

Cerna (jud. Hunedoara)

Dumitru, ante 1528 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 188).

Cetea (com. Borod, jud. Bihor)

Petru, f. l. Komorzowan, v., 1392 (Doc. Valach., p. 427-428).

Cetea (jud. Alba)

Gavril Szwrla, 1570, iobag al lui Gaspar Barcsai (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 101, nr. 348).

Chand (a. d. între Borod şi Borozel, jud. Bihor)

Petru, f. l. Komorzowan, v., 1392 (Doc. Valach., p. 427-428).

Cheşa (com. Cociuba Mare, jud. Bihor)

Petru Wayda, 1550 (?) (Borcea, Obştea, p. 153).

Cheud (pe lângă Cehu Silvaniei)

Ioan Nyagwl, 1569, iobag al lui Nicolae Walkay (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 55, nr. 125).

Chier (com. Târnova, jud. Arad)

Martin, v., 1552 (Borcea, Consideraţii, p. 200).

Chioag (com. Sârbi, jud. Bihor)

Gabor Vajda, v., 1625 (Borcea, Obştea, p. 153).

Chioar (Maramureş)

Gheorghe, fost v., 1368 (Mária Szentgyörgy, Kövár vidékének társadalma. Budapest, 1972, p. 19).

Chistag (com. Aştileu, jud. Bihor)

Petru Peter, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 153).

Chişcău (com. Pietroasa, jud. Bihor)

Abdrei Ivan, 1600 (Borcea, Obştea, p. 153).

Chiungwl (a. d. pe domeniul cetăţii Şiriei)

Simion Luca, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 76; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Chyeged (a. d. între Ciumeghiu şi Ghiorac, jud. Bihor)

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 153).

Chychesth (a. d. pe domeniul Şiriei)

Şandor Drachucya, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 92; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Ciuleni (jud. Cluj)

Cândea, v., ante 1461 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 597, nr. 1572).

Ciungani (com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara)

Stăvăruş (Zawarws, Ztavarws), 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 70; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Ciungul (a. d. în domeniul Şiriei)

Simion Luca, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 76).

Cizer (jud. Sălaj)

Petru, v., 1449; Ioan, v., cu f. l. Ioan zis Igartho, 1460 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 369, 577, nr. 694, 1493-1494).

Câmpani (jud. Bihor)

Şerban Ieremia, 1600 (Câmpani de Jos); Bayko Abraham, 1600 (Câmpani de Sus). (Borcea, Obştea, p. 153).

Câmpeni (jud. Alba)

Ştefan Vazyl, 1588 (A erdélyi káptalan, p. 223, nr. 585); Mihail Luka, 1594 (A erdélyi káptalan, p. 349, nr. 949); Dumitru Soldos, 1594 (A erdélyi káptalan, p. 351, nr. 951).

Cârjiţi (jud. Hunedoara)

Petru Gwrzo, 1587 (A erdélyi káptalan, p. 185, nr. 490).

Cârneşti (jud. Hunedoara)

Oprea Gavrilonia, 1554; Ioan Pop, 1570-1572 (Arh. Naţ. Magh. p. 102/24).

Chimindia (jud. Hunedoara)

Petru Bwda, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 311, nr. 841).

Ciceu-Corabia (jud. Bistriţa-Năsăud)

Grigore Bol, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Ciceu-Giurgeşti (jud. Bistriţa-Năsăud)

Simon Mark, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Ciceu-Poeieni (jud. Bistriţa-Năsăud)

Andreka, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Ilie, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Cioara (jud. Alba)

Boda, 1532 (A erdélyi káptalan, p. 70, nr. 165).

Ciumeşti (jud. Satu Mare)

Moise Csomay, Radu Ursu, v., 1780 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 121).

Cladova (com. Păuliş, jud. Arad)

Nicolae, 1439 (Csánki, p. 734; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Clit (com. Hăşmaş, jud. Arad)

Mircea, v., 1514; anonim, v., 1600 (Caciora, Glück, Cnezate, p. 162; Tört. tár, 1884, p. 249; Borcea, Consideraţii, p. 200; Borcea, Obştea, p. 153).

Cociuba (com. Dieci, jud. Arad)

Bota, v., sf. sec. XVI (Caciora, Glück, Cnezate, p. 168; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Cociuba Mare (jud. Bihor)

Mihail Olah, v., 1445 (Bunytay, I, p. 291). Reconfirmare în 1493 (Ibidem, p. 329-330; Borcea, Obştea, p. 153).

Cociuba Mică (com. Pietroasa, jud. Bihor)

Nikor Bunta, 1568; Ivan Bunta, 1573; Crăciunuş Opat, Vasile Costea 1581; Blaj Gytsro, Fretich Oppits, 1582; Petru Freticz, Ioan Berczen, 1600 (Borcea, Obştea, p. 153).

Coleşti (or. Vaşcău, jud. Bihor)

Ioan Cola, 1600 (Borcea, Obştea, p. 153; Borcea, Bihorul medieval, p. 108).

Colun (jud. Sibiu)

Jowan Murga, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 337, nr. 911).

Comiat (com. Timiş)

Nicolae, 1432 (Arh. Kállay, saec. 1400, reg. 3, fasc. 1, n. 16. Publicat de Petrovics I., în vol. Kelet és nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szeged, 1995, p. 412).

Comloş (jud. Timiş)

? 1723 (Baróti L., Adattár Délmagyaroszág XVIII. századi történetéhez. Timişoara. I, 1893-1907, p. 242).

Cornăţel (jud. Sibiu)

Mikul Mihul, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 327, nr. 886); Teodor Byka, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 337, nr. 911).

Corniţel (com. Borod, jud. Bihor)

Cornet (jud. Timiş)

Mihail, 1442 (Pesty, Krassó, III, p. 292).

Petru, f. l. Komorzowan, v., 1392 (Doc. Valach., p. 427-428).

Coroieşti (jud. Hunedoara)

Mihai Ivăniş (Jwanys), 1536 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 586-587, nr. 4564).

Craiva (jud. Arad)

Pavel. v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v. 1495-1500 (Borcea, Consideraţii, p. 200).

Crăciuneşti (com. Băiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Crăeşti (jud. Cluj)

Petru, f. l. Nicolae, f. l. Benedict, 1450 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 421, nr. 900).

Cresuia (com. Curăţele, jud. Bihor)

Andrei Dragu, 1581-1582; Mikar Dragu, 1600 (Borcea, Obştea, p. 153).

Criştelec (jud. Sălaj)

Kende Thiudar, 1594 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 118).

Cristeşti (jud. Mureş)

Koman Ztan, 1584 (A erdélyi káptalan, p. 141, nr. 365).

Crişcior (or. Brad, jud. Hunedoara)

Balea (Boalya), f. l. Boar, v., 1404-1415 (Márki, Aradmegye, p. 302, 356; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Criştioru de Jos (jud. Bihor)

Ioan Nemeş, 1581-1582; Petrişor Nemeş, Oancea Nemeş, Petrilă Bunta (Borcea, Obştea, p. 153).

Cuci (jud. Mureş)

P. zis Kenez, 1468 (Arh. Naţ. Magh., Dl. 16.729).

Cucuceni (com. Rieni, jud. Bihor)

Micle Milinka, 1581 (Borcea, Obştea, p. 153).

Cuhea (Bogdan Vodă, jud. Maramureş)

Simion, 1447 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 223).

Cuieşti (Banat)

Radu, v., 1370 (Hurmuzaki, I/2, p. 166-167).

Curechiu (com. Bucureşci, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 64; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Cusuiuş (com. Lazuri de Beiuş, jud. Bihor)

Ilie Roşca, Petru Ciubotă, 1581; Ilie Sandra, Petru Ciubotă, 1582 (Borcea, Obştea, p. 153-154).

Cutiş (jud. Sălaj)

Nicolae, 1508 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 274, nr. 3448).

Daia Română (jud. Hunedoara)

Dan Barna, 1510-1511 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 144); Petru Sfwrk, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 287, nr. 784).

Dăbăceni (jud. Bistriţa-Năsăud)

Ioan Makzyn, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144); Ştefan, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Deal (jud. Alba)

Cânde Chioka, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 171, nr. 455).

Deleni (jud. Mureş?)

Mihail, fugit în Făgăraş, 1456 (Urkundenbuch V, p. 526, nr. 3013); Dagan Pasko, 1607 (Torda vármegye jegyzőkönyvei. I. 1607-1658, p. 41).

Densuş (jud. Hunedoara)

Iuan, al l. Ioan Arca 1507 (Adrian A. Rusu, Ioan A. Pop, Familia nobiliară Arca din Ţara Haţegului (sfârşitul sec. XV – începutul sec. XVI), în Acta Musei Napocensis, 21, 1984, p. 219).

Dezmir (jud. Cluj)

Nicolae (nume de familie?), 1482 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 811, nr. 2387).

Dileu Vechi/Român (jud. Mureş)

Solomon, 1545 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 660, nr. 4848).

Dâmbu (jud. Mureş?)

Nicolae, 1414-1430 (Teleki cs. I, 402, 404, 525); Andrei (Teleki cs. I, p. 534); Ladislau, 1444 (Teleki cs. II, p. 13).

Dâncu (jud. Cluj)

Ştefan (nume de familie?), v., 1475 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 764, nr. 2194).

Deva (districtul cetăţii, jud. Hunedoara)

Colectivitatea c., 1481 (Csánki, V, p. 42).

Dobra (district al cetăţii Hunedoara)

Petru Mozoka, Ştefan Brathya, 1494 (A erdélyi káptalan, p. 59, nr. 122).

Dobroţ (com. Tomeşti, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 62; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Drăghia (jud. Maramureş)

Filip Pascha, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 143).

Duboz (jud. Timiş)

Dan (prob.), 1369 (V. Achim, Românii din regatul medieval ungar şi decimele bisericeşti. Pe marginea unui document din „Acta Romanorum Pontificum”, în Banatica, 14, 1996, p. 6).

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 154).

Dumbrava (Junc, jud. Hunedoara)

Mihai Georg, Oprişan Kenez?, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 320, nr. 870); Nicolae Botha, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 328, nr. 890).

Dumbrăvani (com. Bunteşti, jud. Bihor)

Gheorghe Micloş, 1581-1582; Ilie Micloş, 1600 (Borcea, Obştea, p. 154).

Dumbrăviţa (com. Bârzava, jud. Arad)

Ioan Ciucurita, 1743 (O. Lupaş, Voievozi p. 22; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Dumbrăviţa (jud. Hunedoara)

c., 1517 (A erdélyi káptalan, p. 66, nr. 145).

Dumbrăviţa Bârsei (fost Ţânţări, jud. Braşov)

Radu, 1509 (Tört. tár, 1891, p. 626; P. Binder, în Revista de Istorie, 25, nr. 2, 1972, p. 301-309; G. Nussbächer, Din trecutul comunei Dumbrăviţa (satele Ţânţari şi Vlădeni) în secolele XV şi XVI, în Cumidava, 14, 1989).

Dumbrăviţa Mică (com. Holod, jud. Bihor)

Ioan Vaida, 1613 (Borcea, Obştea, p. 154).

După Piatră (com. Buceş, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 76; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Egreus (a. d. lângă Remetea, Banat)

Bratu, 1418 (Pesty, Krassó, III, p. 287).

Elyefalva (a. d. între Miheleu şi Cărăndeni, jud. Bihor)

Voievodatul de Gepiş; Petru, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 154).

Escu (jud. Cluj)

Gavril, v., 1654-1655 (Acta Musei Porolissensis, 18, 1994, p. 304-306).

Fahid (a. d. jud. Alba)

Mihail Racz, 1587 (A erdélyi káptalan, p. 205, nr. 545).

Abraham Nicora, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 289, nr. 789).

Făgăraş (district, jud. Braşov)

Barbul, 1453 (Urkundenbuch V, p. 426, nr. 2883).

Fărcădinul de Jos (jud. Hunedoara)

Andrei Dumonit, 1599 (Arh. Stat. Tg. Mureş, Mara nr. 6).

Fărăcădinul de Sus (jud. Hunedoara)

Laslău Bu(t)iylla, 1599 (Arh. Stat. Tg. Mureş, Mara nr. 6).

Fegernic (com. Sârbi, jud. Bihor)

Gabor Vajda, v., 1625 (Borcea, Obştea, p. 154).

Feregnicu Nou (com. Sârbi, jud. Bihor)

Gabor Vajda, v., 1625 (Borcea, Obştea, p. 154).

Fekethe (?)

Bogdan, 1425 (Teleki cs. I, p. 481).

Feleac (Săcel ori Filea)

David, 1578-1590 (Istoria Clujului. Cluj, 1974, p. 175-176); Mătieş 1609, 1624, 1640 (Acta Musei Porolisensis, 18, 1994, p. 286, 292, 297); Ştefan, 1616 (Acta Musei Porolissensis, 18, 1994, p. 289).

Felnac (jud. Arad)

Ladislau, v., 1484 (Caciora, Glück, Cnezate, p. 160; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Fenewpataka (a. d. lângă Ribiţa, jud. Hunedoara)

Ioan, 1445 (Hurmuzaki, XV/1, p. 33; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Feniş (com. Gurahonţ, jud. Arad)

Lazăr, 1746 (O. Lupaş, Voievozi, p. 23; Borcea, Consideraţii, p. 200).

Feregi (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Ferice (com. Bunteşti, jud. Bihor)

Arad Ivoncz, 1581; Gheorghe Fogaşel, Panoşco Bud, Gheorghe Arad, Stanciul Arad, Ivan Arad, Ion Arad, Teodor Hangaţ, Gheorghe Hangaţ, Lupşa Kechy; 1600 Tecz Aradru (Borcea, Obştea, p. 154).

Ferichora (contopită în Musteşti, com. Gurahonţ, jud. Arad)

Ştefan Cwka (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 82; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Filea de Jos (jud. Cluj)

Mancea, 1450 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 421, nr. 900).

Fânaţe (com. Câmpani, jud. Bihor)

Petru Kergyer, 1600 (Borcea, Obştea, p. 154).

Fântânele (jud. Alba?)

Negru, 1476 (Urkundenbuch, VII, p. 85).

Frăsinet (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Galaţi (jud. Alba)

Iowan Barcha, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 285, nr. 778).

Galaţii Bistriţei (jud. Bistriţa-Năsăud)

Baltazar, 1463 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 621, nr. 1660).

Galda de Jos (jud. Alba)

Iovan Tezeo, 1581, iobag al diacului Francisc; Petru Bagio, iobag al l. Toma Thornay (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 193, nr. 64).

Galda de Sus (jud. Alba)

Dorotzkoleo Oprea, 1583 (A erdélyi káptalan, p. 137, nr. 353).

Galda Maghiară (jud. Alba)

Ioan Krachwn, 1585 (A erdélyi káptalan, p. 153, nr. 404); Nicolae Rabloi, 1587 (A erdélyi káptalan, p. 205, nr. 545).

Gamza (Banat)

Vasa, 1420-1457 (Pesty, Olah kerületek, p. 75-76); Nicolae Turcin, 1442 (Pesty, Krassó, III, p. 292).

Gâlgău (jud. Sălaj)

Luca Fodor, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Gârboul Românesc (jud. Cluj)

Nicolae, v., 1450 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 215).

Gemfalva (a. d. contopită în Buneşti, jud. Bihor)

Teodor Tătar, 1581-1582, 1600 (Borcea, Obştea, p. 154).

Gepiş (jud. Bihor)

Gheorghe, v., 1383-1395, 1411 (Doc. Valach., p. 532). (Borcea, Obştea, p. 154); Petru, f. l. Gheorghe , v., 1411 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 214).

Ghighişeni (com. Rieni, jud. Bihor)

Nicolae Cânde 1581-1582, Mihail Marcu 1581; Ilie Mocioc, Gheorghe Toma, Andrei Sere, Fărcaş Sere, Luca Sere (Borcea, Obştea, p. 154).

Ghilvaci (jud. Satu Mare)

Ioan (Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393-1540. Nyíregyháza, 2011, p. 78).

Girişu Negru (com. Tinca, jud. Bihor)

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 154).

Giuluş (jud. Mureş)

Petru Kowaczy, 1584 (A erdélyi káptalan, p. 141, nr. 365).

Giungi (jud. Satu Mare)

Teodor, v., 1475 (Németh P., A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. Aşezările comitatului medieval Satu Mare până la începutul secolului al XV-lea. Nyíregyháza, 2008, p. 226, nr. 363).

Giurtelecu Hododului (jud. Satu Mare)

Ioan Nag˙a, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 88).

Gâmbuţ (jud. Alba)

Oprea Deac, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 301, nr. 810).

Gârbău Român (a. d. lângă Sălicea, jud. Cluj)

Nicolae, v., 1448; Blasiu şi Ioan, 1448; Nicolae de Tăuţi, v. al episcopului Alba Iulia, 1450 (Hurmuzaki, I/2, p. 762-763); Nicolae, v., 1468; Ioan, v., Sandrin, v., 1498 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 348, 654, nr. 634, 1777; II, p. 162-163, nr. 3045-3046).

Glâmboca (jud. Sibiu)

Man Bochomany, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 337, nr. 911).

Gledin (jud. Bistriţa-Năsăud)

Kerestely Birba, 1619 (Torda vármegye jegyzőkönyvei. I. 1607-1658, p. 138).

Glod (jud. Alba?)

Trif, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Grebenişu de Câmpie (jud. Mureş)

Ştefan, 1482 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 806, nr. 2370), tot acolo, din proprietăţile vecine: Toma, al v. Transilvaniei, Clement al l. Petru Thamasy, Dumitru, a l. Petru Olah de Dees, Petru, a l. Pavel de Rede.

Grohot (com. Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 78; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Gurani (com. Pietroasa, jud. Bihor)

Petru Costea, 1581-1582; Mihail Petruţ, Ignatie Felcian, Gavril Felcian, Nicolae Veze, Petru Micloş, Mihail Bohie 1582 (Borcea, Obştea, p. 154).

Gyos (a. d. la sud de Şemlac, jud. Arad)

Bogdan şi fraţii, v., 1339 (Caciora, Glück, Cnezate, p. 160; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Habic (jud. Mureş)

Marcu Kraynik, 1584 (A erdélyi káptalan, p. 145, nr. 374).

Halmagkenezhaza (a. d. Banat)

c. 1388 (Pesty, Krassó, II, p. 185-195).

Haţeg (jud. Hunedoara)

Ladislau, 1554 vecin la o curte din Haţeg (Arh. Naţ. Magh. F 4, 15/III, f. 20).

Hălmagiu (jud. Arad)

Bibarch, v., 1359 (Urkundenbuch, II, p. 572; DRH.C. XI, p. 452-453); Moga, v., 1445-1451 (Caciora, Glück, Cnezate, p. 162; Hurmuzaki, I/2, p. 729; O. Lupaş, Voievozi p. 14); Petru Moga, v. ante 1514; Ştefan, Ioan, Mihail, f. l. Petru Moga (Caciora, Glück, Cnezate, p. 162); Lupu Moga, v., 1577-1600 (?). (Caciora, Glück, Cnezate, p. 162; Veress, Documente, VI, p. 264-266; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Hărţăgani (com. Băiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., Hercyeg c., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 65; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Hăşdău (jud. Hunedoara)

Andrei Kalyn, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 170, nr. 453).

Hăşmaş (jud. Arad)

Petru, v., 1600 (Tört. tár, 1884, p. 249; Borcea, Consideraţii, p. 201; Borcea, Obştea, p. 154).

Hăşmaşu-Ciceului (jud. Bistriţa-Năsăud)

Grigore Wanchya, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Hăţăgel (jud. Hunedoara)

Nicolae Varga, 1569, a l. Francisc Morsinai; Ştefan Mylotyn, al l. Petru Chwla (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 49, nr. 95).

Hârseni (jud. Braşov)

Solomon, 1471 (Urkundenbuch, VI, p. 494).

Henig (jud. Alba)

Stănilă Zlwga, 1585 (A erdélyi káptalan, p. 164, nr. 429).

Hinchiriş (com. Lazuri de Beiuş, jud. Bihor)

Ioan Duma 1581-1582; Ion Duma, altul, Mihăiuţi Duma, Băgăcel Duma, Gheorghe Sefania, Gheorghe Filop, Petrică Vancea, Mihăiuţi Vancea, Matei Vancea, Simion Vancea, Ion Pozmany, Gabriel Pozmany, Gheorghe Vancea; Stan Ioan, 1600 (Borcea, Obştea, p. 155).

Hârşeşti (com. Lunca, jud. Bihor)

Ioan Pădurean, 1581; Nica Păderean, 1582 (Borcea, Obştea, p. 155).

Hodiş (com. Holod, jud. Bihor)

Negul, v., 1326 (Doc. Valach., p. 66).

Hodoş-Bihor (a. d. lângă Vânători, jud. Arad)

Neagul, v., 1326 (Hurmuzaki, I/2, p. 598); Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36); Onu Bocatos, 1746 (O. Lupaş, Voievozi p. 23; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Homorod (jud. ?)

Gheorghe, v., 1566 (Borcea, Bihorul medieval, p. 118).

Homorog (com. Mădăraş, jud. Bihor)

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 155).

Hotărel (com. Lunca, jud. Bihor)

Ion Gyode 1581-1582; Moga Ferenţ 1600 (Borcea, Obştea, p. 155).

Hunedoara (comitat)

Lupşa David, al l. Ioan Kendy, Phees?, 1572 (Urbariul Hunedoara, p. 291).

Hunedoara (domeniul cetăţii)

Gheorghe Skaricza, Ştefan Kalan, Gaşpar More, 1517 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 22, 27); Mihail Tolwa˙, 1531 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 93).

Iacobeni (jud. Cluj)

Toma, 1448 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 348, nr. 633).

Iarazlo Falwa (a. d. lângă Secaci, com. Beliu, jud. Arad)

Mirce, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 46; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Iaz (jud. Sălaj)

Tihomir, v., 1342 (DIR.C XIV, IV, p. 88, 602).

Icland (jud. Mureş)

Bogdan, 1539 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 626, nr. 4720).

Iclod (jud. Cluj)

Clement (Kelemen), 1497 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 156, nr. 3025); Myzyn Tywadar, 1608 (Torda vármegye jegyzőkönyvei. I. 1607-1658, p. 54-55).

Iermata Neagră (com. Zerind, jud. Arad)

Anonim, v., 1241 (Caciora, Glück, Cnezate, p. 157; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Ileanda (jud. Sălaj)

?, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud)

Maxim, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Indal (astăzi Deleni, jud. Cluj)

Ştefan, 1496 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 150, nr. 2998).

Iosaş (com. Gurahonţ, jud. Arad)

Ştefan, v., 1396 (Pascu, Voievodatul. III, p. 523; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Iuriu de Câmpie (jud. Cluj)

Vasile, 1448 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 348, nr. 634).

Iwanchy (a. d. la sud de Cladova, jud. Arad)

Lazăr, v., 1518 ? (O. Lupaş, Voievozi p. 16; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Januskenezfalua (a. d. în Banat)

c. 1388 (Pesty, Krassó, II, p. 185-195).

Jarazlo Falva (a. d. în domeniul cetăţii Şiria)

Merche, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 82).

Josani (jud. Hunedoara)

Mihai Ferencz, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 185, nr. 490).

Jowanaza, Jobanaza, Won˙haza (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Jwba (disp. jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Jucu de Sus (jud. Cluj)

Ioan, Dumitru, 1482 (Teleki cs. II, 149).

Kapolna (a. d. lângă Crişu Alb, între Bonţeşti şi Buceava-Şoimuş, jud. Arad)

Moga, v., 1451 (Borcea, Consideraţii, p. 201).

Karowdeva (a. d. lângă Şomoşcheş, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Kaynelesth (a. d. lângă Băiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Kelemenesth (a. d. lângă Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Kerestienfalva (a. d. pe lângă Holod, jud. Bihor)

Nicolae, f. l. Wlkani, v., 1374 (Doc. Valach., p. 531).

Kewelesth (a. d. lângă Tomeşti, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Kis Kövesd (a. d. lângă Budureasa, jud. Bihor)

Ioan Mite (Mire?), 1581-1582; Toma Magh, Ivan Drulie (Borcea, Obştea, p. 155).

Keozep Fyged (a. d. pe lângă Turda)

Nicolae, 1610 (Torda vármegye jegyzőkönyvei. I. 1607-1658, p. 110-111).

Kukuyesth (a. d. în districtul Căpâlnei, jud. Arad?)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Kyralmezeye (a. d. lângă Mehadia, jud. Caraş-Severin)

Ştefan, f. l. Radosav, Rayo, Dobre, 1428 (Hurmuzaki, I/2, p. 553).

Kys Kapolne (a. d. lângă Căpâlna, jud. Arad)

Tornea, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Kyssarus

Mihail, 1456 (Urkundenbuch, V, p. 526).

Laz (com. Dezna, jud. Arad)

Tol Nikle, 1561 (Tört. tár, 1884, p. 367; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Lazuri (com. Roşia, jud. Bihor)

Petru, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 155).

Lazuri de Beiuş (jud. Bihor)

Crăciun Nikor, Gheorghe Cucurbita, 1581; Gheorghe Cucurbita, Toma Crăciun (Borcea, Obştea, p. 155).

Lăpugiu (jud. Hunedoara)

Bălan, 1481 (Csánki, V, p. 42).

Leauţ (com. Tomeşti, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Leheceni (com. Cărpinet, jud. Bihor)

Mihail Vancea, 1581; Magh Lupaş, 1600 (Borcea, Obştea, p. 155).

Leleşti (com. Bunteşti, jud. Bihor)

Maxim, Mihail Ianc 1581-1582 (Borcea, Obştea, p. 155).

Leleşti (jud. Bistriţa-Năsăud)

Petru Robos, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Lemniu (jud. Sălaj)

Simion, David şi Ioan Nemes, v., 1569, iobagi ai lui Cristofor Hagymasi (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 55, nr. 125).

Libanpatak (a. d. la est de Uileacu de Beiuş, jud. Bihor)

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 155).

Libotin, Dobric, Zazmezeo (a. d.)

Gheorghe Eleczke, v., 1554 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 143).

Limba (jud. Alba)

Mark Swyre, 1589 (A erdélyi káptalan, p. 247, nr. 655).

Limpert (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Lita (jud. Cluj)

Nicolae, 1450 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 421, nr. 900).

Lok (a. d. pe valea Ghepişului, jud. Bihor)

Tatomir, Maximian, 1366 (Doc. Valach., p. 194-195).

Lonkaa (a. înglobată în Almaş, jud. Arad)

Nicolae Sturza, v., 1493 (Veress, Documente, VI, p. 264-266); Petre Chelie, crainic (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 91; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Lugoj (district)

Nicolae Turcin şi Mihai Konnethi, 1442 (I. Vuia, Districtus walachorum, în Analele Banatului. Timişoara, 2, nr. 2, 1929, p. 16).

Lujerdiu (jud. Cluj)

Petru Barta, 1525 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 457, nr. 4090).

Lunca (jud. Bihor)

Gheorghe Bara, Nicolae Moş, 1581; Ion Moş, Petru Cocioc, 1582; Nicolae Moş, 1600 (Borcea, Obştea, p. 155).

Luncoiu (astăzi de Jos şi de Sus, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 68; Borcea, Consideraţii, p. 201); Lazăr Dancz, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 336, nr. 909).

Lupşa (jud. Alba)

Nicolae Cânde şi fiii Emeric şi Nicolae, 1496, 1502, 1505 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 217, nr. 3247; Dl. 32505).

Lupu (jud. Alba)

Thodor Coman, c. şi jude, 1581; Machwl Ban, 1581 (A erdélyi káptalan, p. 115, nr. 280); Adam Reez, 1598 (A erdélyi káptalan, p. 358, nr. 963).

Lwba, vezi Jwba

Maieru (jud. Bistriţa)

Bwda, v., sec. XV (G. Hégyi, în Colloquia, 13, nr. 1-2, 2006, p. 38); Codrea (Kodra), v. 1503, Ilie 1522 (S. Goldenberg, Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, IV, fasc. 1, 1960, p. 66).

Marra Falwa (a. d. în jurul Şiriei, jud. Arad)

Vazika Marra, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 81; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Mayanfalua (lângă Bârzava, Banat)

Nicolae, 1388 (Pesty, Krassó, II, p. 185-195).

Mădăraş (jud. Satu Mare)

Gheorghe Pop, v., 1757-1764 (Borcea, Bihorul medieval, p. 121).

Măgoia (districtul Comiat, Banat)

c., 1420 (Hurmuzaki, I/2, p. 511).

Mănerău I. (jud. Hunedoara)

1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Mesentea (jud. Alba)

Joon Konya, înlocuitor de c., 1584 (A erdélyi káptalan, p. 153, nr. 404).

Meşcreac (jud. Alba)

Marcu Peika, 1585 (A erdélyi káptalan, p. 160, nr. 423).

Mihăileşti (jud. Hunedoara)

Radul Menscarecz, 1481 (Csánki, V, p. 42).

Muncel  (jud. Cluj sau Sălaj)

Ştefan, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Muzta Falwa (a. d. în domeniul Şiriei)

George Muzta, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 83).

Mazzagfalwa (a. d. lângă Şomoşcheş, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v. 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 201).

Măceu (jud. Hunedoara)

Dan Tatulaza, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 297, nr. 800).

Măcicaş (a. d. Banat)

c., 1370 (Pesty, Krassó, III, p. 160-161).

Măgura (com. Pietroasa, jud. Bihor)

Filip Cioma 1582 (Borcea, Obştea, p. 155).

Măieri (jud. Bistriţa-Năsăud)

Buda, v., 1450 (V. Motogna, Un document necunoscut privitor la istoria românilor din Valea Rodnei, în Revista Istorică, 11, 1925, p. 199).

Mărgău (jud. Cluj)

Dan, v. ante 1468; Dan, v., şi f. l. Gheorghe, 1475 (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca, col. doc. 165); Badan, v., 1472 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 663, 731, nr. 1813, 2066); Gheorghe şi Mihail, v., f. răposatului Dan, v.; Petru, v., f. răposatului Ioan Bothos, v., 1486, mort la 1492; Gheorghe şi Mihail, v., 1491; Gheorghe, v., şi f. săi Ioan, Nicolae, Petru; Mihai, v., şi f. săi Ştefan, Mihai, Petru, Gheorghe 1492; Gheorghe, v., mort 1500, f. l. Ioan, v.; Mihai, v., 1502; Mihai, v., 1505; Petru Mahwlwayda vocatus, 1526; Nicolae, v., 1549 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 43, 82-83, 94, 194, 215, 253, 475, 674, nr. 2614, 2753, 2755, 2799, 3164, 3237, 3373, 4154, ... 4910).

Măriuş (jud. Satu Mare)

Lazăr, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 48).

Medieşu Aurit (jud. Satu Mare)

Nicolae, v., zis Bely, fr. cu v. din Warcza, 1520 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 370, nr. 3772-3773).

Medves (Banat ?)

Capitaneus jobagionum vulgo kenez (Ortvay, 374).

Mehadia (jud. Caraş-Severin)

Nan, 1372 (Csánki, II, p. 18); Ladislau, f. l. Myluthen, v., 1439-1440 (Hurmuzaki, I/2, p. 675-676).

Mesteacăn (Chioar, jud. Maramureş)

Petru şi Toma, v., 1525 (V. Hossu, Voievozii din Chioar în secolele XIV-XV, în Acta Musei Porolissesnis, 8, 1984, 257-264).

Meziad (com. Remetea, jud. Bihor)

Matei, v., 1552; Ladislau, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 156).

Mierag (com. Tărcaia, jud. Bihor)

Ioan Mirag 1581-1582; Sim Hajch, Ivan Hajch, Gheorghe Sere, Gheorghe Cuibaru, 1582 (Borcea, Obştea, p. 156; Borcea, Bihorul medieval, p. 108).

Mierlău (com. Hodişelu de Sus, jud. Bihor)

Vancea şi Stoian dictus Zewres 1431 (Jakó, Bihar megye, p. 151).

Mierţa (jud. Cluj)

Matei, 1508 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. II, p. 274, nr. 3448).

Mihăileni (com. Buceş, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525; Mere 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 74-75; Borcea, Consideraţii, p. 202); Gheorghe Sztan, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 328, 335, nr. 890, 907).

Miheleu (com. Lăzăreni, jud. Bihor)

Oancea şi Stoian, 1431 (Jakó, Bihar, p. 151); Petru, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 156).

Mirşid (jud. Sălaj)

George Blasiu, v., 1549 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 687-688, nr. 4959).

Milaş (jud. Bistriţa-Năsăud)

Bogdan, 1406 (Teleki cs. I, p. 309).

Mizieş (com. Drăgăneşti, jud. Bihor)

Petru Drakgoczni 1581-1582; Luca Dan, Ilie Dan, Petru Dan 1582; Petra Petru 1600 (Borcea, Obştea, p. 156).

Mâtnic (jud. Caraş-Severin)

Iuga şi Bogdan 1352 (Hurmuzaki, I/2, nr. XXI).

Mocod (jud. Bistriţa)

Buzaş, 1503 (S. Goldenberg, Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, 4, fasc. 1, 1960, p. 66).

Mocira (jud. Maramureş)

Ioan Peter, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 160).

Musteşti (com. Gurahonţ, jud. Arad)

Gheorghe Muzta, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 83; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Myklosfalva (a. d. în jurul Şiriei, jud. Arad)

Vaida?, 1475 (Csánki, II, p. 740; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Nagoiza, Nagoja (a. d. lângă Curechiu, com. Bucureşci, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 67; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Nagy Kosar (a. d. contopită în Mizieş, jud. Bihor)

Gavril Vasa, 1581-1582 (Borcea, Obştea, p. 156).

Nădab (jud. Arad)

Voievozi ai Transilvaniei (confuzie la Pascu, Voievodatul. III, p. 523; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Nădaşa (jud. Mureş)

Ioan Karachywn, 1584 (A erdélyi káptalan, p. 145, nr. 374).

Nădăştia (jud. Hunedoara)

Oprea, 1495 (Urbariul Hunedoarei din 1681, p. 351-352).

c. 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Nădrap (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Neagra (com. Dezna, jud. Arad)

Bota, v., 1597 (Caciora, Glück, Cnezate, p. 168; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Negreşti (jud. Satu Mare)

Ursu Conţa, v., 1724 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 121).

Negrileşti (jud. Bistriţa-Năsăud)

Andreica, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Nema (a. d. lângă Mezorucs, jud. Mureş)

Toma, 1447 (Jakó, Kolozsmonostori konvent. I, p. 339, nr. 606).

Neudorf (jud. Alba sau Sibiu)

Stoian, 1476 (Urkundenbuch, VII, p. 85).

Nexefalva (a. d. lângă Lugoj, jud. Timiş)

Ioan, Ladislau, Petru, fiii l. Neacşu (Nexe), 1369 (Ortvay, p. 108).

Noţig (jud. Satu Mare)

Ioan Şandor, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 59).

Noul Român (jud. Sibiu)

Ioan Bwina, Radul Hete, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 260, nr. 694).

Nucet (jud. Sibiu)

Wlad Joon, 1576 (A erdélyi káptalan, p. 96, nr. 97); Many Woyka, a l. Cristofor Chyeffei, Bailla Manes, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 327, nr. 886).

Nucşoara (jud. Hunedoara)

c., 1476 (Csánki, V, p. 116).

Nyrmesew (a. d. jud. Bistriţa-Năsăud)

c., 1579 (G. Hégyi, în Colloquia, 13, nr. 1-2, 2006, p. 38).

Nyrzeg (a. d. lângă Văleni, jud. Cluj)

Nicolae, 1449 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 363, nr. 674).

Nucşoara (jud. Hunedoara)

Şteful, 1559 (Colecţia inedit, p Solyom-Fekete, II, f. 88-91).

Oarţa de Jos (jud. Maramureş)

Teodor Baz˙, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 73).

Obârşia (com. Tomeşti, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525; Andrei, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 61; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Ocoliş (jud. Alba)

Toma, 1448 (Teleki cs. II, p. 34).

Ohaba de Sub Piatră (jud. Hunedoara)

Dragotă, 1500 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 226).

Orlat (jud. Sibiu)

Man, Bancz, 1476 (Urkundenbuch, VII, p. 85).

Ormindea (com. Băiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 67; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Pachach (a. d. în Caraş)

Gheorghe, 1408 (Pesty, Krassó, III, p. 177).

Papfalwa (a. d. între Tălmaciu şi Şomoşcheş, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Pata (jud. Cluj)

Vasile, şi f. săi Ioan, Petrul, Clemente 1441 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 264, nr. 300).

Păcăleşti (a. d. contopită în Ţigăneştii de Beiuş, jud. Bihor)

Lupaş Păcală, 1581-1582 (Borcea, Obştea, p. 156; Borcea,  Bihorul medieval, p. 108).

Pălatca (jud. Alba)

Frăţilă, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 179, nr. 472).

Păntăşeşti (com. Drăgăneşti, jud. Bihor)

Mihail Bende, 1581-1582; Ioan Moroch, 1600 (Borcea, Obştea, p. 156).

Pecei (jud. Sălaj)

v., 1594 (E. Wagner, Sălajul în epoca luptei pentru unire a lui Mihai Viteazul, Mihai Viteazul şi Sălajul. Guruslău 375 (3 august 1601-3 august 1976). Zalău, 1976, p. 386).

Pesteşel (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Peşteana (jud. Hunedoara)

Ştefan Thgiaka, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 319, nr. 867).

Peşteniţa (jud. Hunedoara)

Dan Fluieraşul, 1558 (Sursă inedită, Arh. Naţ. Magh.).

Peştera (com. Aştileu, jud. Bihor)

Gheorghe Kiss, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 156).

Peştera (com. Băiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 66; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Petrani (com. Pocola, jud. Bihor)

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 156).

Petreşti (?)

Petru, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Petrileni (com. Rieni, jud. Bihor)

Lupaş Magh, 1581-1582; Ioan Kuligh, 1581 (Borcea, Obştea, p. 156; Borcea, Bihorul medieval, p. 108).

Peţelca (jud. Alba)

Petru Simon, 1589 (A erdélyi káptalan, p. 246, nr. 654).

Pianu de Jos sau Sus (jud. Alba)

Doi c. la 1488 (A. Berger, Volkszählung in den 7 und 2 Stühle, im Bistrizer und Kronstädter Distrikte vom Ende des XV. und Anfang des XVI. Jarhunderts, în Korrespondenzblatt, 17, nr. 5, 1894, p. 52).

Pianu Românesc (jud. Alba)

Oprea Zaz, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 323, nr. 875).

Pietroasa (jud. Bihor)

Nicolae Costea, Toma Felöd, 1581; Gavril Costea, Toma Tetlod, Mihail Toma, Matei Toma, Lune Thulya, ante, Sim Dumşa, Damian Nica, 1582; Toma Forlud, Costea Fărcaş, 1600 (Borcea, Obştea, p. 156).

Phileskenezfalua (a. d. în jud. Caraş-Severin)

c., 1388 (Pesty, Krassó, II, p. 185-195).

Pilu (jud. Arad)

Petru, v., 1527 (Veress, Gyula város okl., p. 106; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Plai (jud. Hunedoara)

Gheorghe, 1481 (Csánki, V, p. 42).

Plosca (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Luca, 1515 (Foaie pt. minte animă şi literatură, nr. 6, 1854, p. 21-22).

Doi c., 1533 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 276).

Pogăceaua (jud. Mureş)

Bogdan, 1439-1444 (Teleki cs. II, p. 7, 13, 15-16); Ladislau, f. l. Bogdan, 1444-1446 (Teleki cs. II, p. 13, 15-16); Nicolae, 1453 (Teleki cs. II, p. 53); Cornea, 1539 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 623, nr. 4706).

Poiana (com. Criştioru de Jos, jud. Bihor)

Bar Fărcaş, 1600 (Borcea, Obştea, p. 156).

Poiana Aiudului (jud. Alba)

c. al capitlului din Alba, 1331 (Tört. tár, 1911, p. 407).

Poiana Blenchii (jud. Sălaj)

Grigore Blenke, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania II, p. 144).

Poiana Răchiţele (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Poienii de Jos (com. Bunteşti, jud. Bihor)

Ioan Păcală, Stan Păcală, Pantea Păcală, Nicolae Păcală, Fărcaş Păcală, Dumşa Ivan (Borcea, Obştea, p. 156).

Poienii de Sus (com. Bunteşti, jud. Bihor)

Ion Bunta, 1568-1575; Nicoară Bunta, 1568; Crăciun Stănuş, Gheorghe Bunta, 1581; Ion Bunta, Crăciun Stănuş, Nicoară Bunta, Gheorghe Bunta, ante, Matiuş Balotă, Gheorghe Crăciun, 1582 (Borcea, Obştea, p. 157).

Poieniţa (Găinari, jud. Sibiu)

Stan Karamida, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 326, nr. 886); Jowan Raducza şi Stan Karmida, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 337, nr. 911).

Poieniţa Ghiurca (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Poieniţa Tomii (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Popeni (jud. Sălaj)

Toma Trif, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 95).

Potingani (înglobat or. Brad, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 77; Borcea, Consideraţii, p. 202); Ioan Sido, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 321, nr. 870).

Prăvăleni (com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 70; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Prisaca (Banat)

Petru, f. l. Dees şi alţii nenominalizaţi (Hurmuzaki, I/2, p.482).

Racoviţa (a. d. jud. Hunedoara)

Gheorghe Pop, 1481 (Csánki, V, p. 42).

Raffa (a. d.)

Lazăr Dolha, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania II, p. 144).

Rakos (a. d. între Hărţăgani şi Trestia, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 65; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Răchita (domeniul oraşului Sebeş, jud. Alba)

c., 1488 (A. Berger, Volkszählung in den 7 und 2 Stühle, im Bistrizer und Kronstädter Distrikte vom Ende des XV. und Anfang des XVI. Jarhunderts, în Korrespondenzblatt, 17, nr. 5, 1894, p. 49).

Răchitova (jud. Hunedoara)

Jowan Bonczi, al n. Ioan Vaida, Gheorghe Almasi, al n. Francisc Morsinai, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 170, nr. 453).

Rădeşti (jud. Alba)

Oprea Marton, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 315, nr. 853).

Răzoare (jud. Mureş)

Valentin, 1509 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 293, nr. 3510).

Răzoare, Poiana Porcului (jud. Maramureş)

Gheorghe Wele, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania II, p. 143).

Râpaş (jud. Hunedoara)

La 1580, un iobag poartă numele de Kenez Nez (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 184, nr. 26).

Râu Alb (jud. Hunedoara)

Petru, f. l. Balotă, Valentin, f. l. Vlad, Valentin, f. l. Tatul, 1445 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 223).

Rebra Mică (Rebrişoara, jud. Bistriţa-Năsăud)

c., 1486; Bike Dan (ţăran - G. Hégyi, în Colloquia, 13, nr. 1-2, 2006, p. 38) şi Ioan, pe acolo, nesigur (Urkundenbuch, VII, p. 450, nr. 4663); Pasco, v., 1503; Mareş, 1520 (S. Goldenberg, Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, 4, fasc. 1, 1960, p. 66).

Recaş (district în Banat)

Serie neclară de c., 1447 (C. Feneşan, Documente medievale bănăţene (1440-1653). Timişoara, 1981, p. 39-40).

Reia (jud. Hunedoara)

Bara, 1511 (Csánki, V, p. 131).

Gheorghe Popa, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 171, nr. 453).

Remetea (lângă !)

Dobrotă şi Lucaci, f. l. Mursa (Hurmuzaki, I/2, p. 687).

Remetea (jud. Bihor)

Ladislau, v., 1445 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 215).

Ştefan de Chycze, v. ante 1491 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 215); Ştefan Iancău Boţ, v., 1491 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 215); Petru v. 1552 (Borcea, Obştea, p. 157).

Reztoka (a. d. contopită în satul Pietroasa, jud. Bihor)

Fărar Teodor, 1587 (Jako, Bihar, p. 328); Faras Teodor, Mihoţa Gabriel, 1600 (Borcea, Obştea, p. 157).

Ribicioara (com. Ribiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 77; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Ribiţa (jud. Hunedoara)

Bâlea, v., 1404-1415 (Transilvania, XLVIII, 1917, p. 18); Şerban şi Ioan, v., 1445 (Hurmuzaki, XV/1, p. 33); Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 77; Borcea, Consideraţii, p. 202); Mihail, v., 1499 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 177, nr. 3098); Petru Branya, 1591 (A erdélyi káptalan, p. 321, nr. 872).

Rieni (jud. Bihor)

Ioan Koch, Mihail Molch, 1581; Ioan Kochy, Gheorghe Balos, 1582; Lupaş Koch, 1600 (Borcea, Obştea, p. 157).

Rişculiţa (com. Baia de Criş, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 63; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Râmeţ (jud. Alba)

Nicora Lwka, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 256, nr. 682).

Râşca (com. Baia de Criş, jud. Hunedoara)

Andrei, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 59; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Râşnov (jud. Braşov)

Toma, 1476 (Urkundenbuch, VII, p. 84); c., 1510 (Teutsch, 1872, p. 228).

Râu de Mori (jud. Hunedoara)

Iovan Nenaza, 1559 (Colecţia manuscrisă Solyom-Fekete, II, f. 88-91).

Rez Allia (aparţinător de cetatea Valcău, jud. Sălaj)

Paal Waida, 1594 (Borcea, Bihorul medieval, p. 116).

Rogoz (jud. Alba?)

Ioan Pop, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania II, p. 144).

Rohia (jud. Maramureş)

Ilie, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania II, p. 144).

Roşia (jud. Bihor)

Petru, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 157).

Ruda (înglobat or. Brad, jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166); Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 69; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Runc (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Ruşi (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Salva (jud. Bistriţa)

Toma, 1519 (S. Goldenberg, Contribuţii la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, IV, fasc. 1, 1960, p. 66).

Săcămaş (jud. Hunedoara)

Petru, 1481 (Csánki, V, p. 42).

Săcel (jud. Braşov)

Ianuş, 1476 (Urkundenbuch, VII, p. 85).

Săcălaia (jud. Cluj)

Ioan, 1506 (W. Kovács A., Arh. Wass, p. 371-372, nr. 531).

Săcămaş (jud. Hunedoara)

Petru Craynicus, 1494 (A erdélyi káptalan, p. 59, nr. 122).

Săldăgagiu de Barcău (com. Balc, jud. Bihor)

Andrei, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 157).

Sălişte (scaunul Miercurea, jud. Sibiu)

c., 1456 (Urkundenbuch, V, p. 525, nr. 3011).

Sălişte (jud. Sibiu)

Dumitru, 1507-1508; Alăman (Aluman), nesigur locul, 1507 (Quellen-Rechnungen Heramnnstadt. I, p. 466).

Sălişte de Beiuş (com. Budureasa, jud. Bihor)

Gheorghe Druchia, 1581 (Borcea, Obştea, p. 157).

Sălişte de Vaşcău (com. Criştioru de Jos, jud. Bihor)

Petrişor Fautor, 1581; Petrişor Matei, 1600 (Borcea, Obştea, p. 157).

Săliştea (com. Cărand, jud. Arad)

Ioan Aryn, 1587 (A erdélyi káptalan, p. 191, nr. 508); Ştefan, v., 1600 (Tört. tár, 1884, p. 249).

Sălsig (jud. Maramureş)

Petru Temboe, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 81).

Săsciori (jud. Alba)

Mihail, 1475 (Urkundenbuch, VII, dar negăsit).

Săud (com. Bunteşti, jud. Bihor)

Gheorghe Bunta, Lupşa Moş, Petru Moş, alt Lupşa Moş, Teodor Moş, Şerb Bunta, Vlaic Bunta, 1559; Gheorghe Bunta, Lupşa Moş, Petru Moş, alt Lupşa Moş, Teodor Moş, Şerb Bunta, Vlaic Bunta, Gheorghe Bunta, Petru Moş, Teodor Moş Iancul, alt Petru Moş, alt Teodor Moş, Stan Moş, Gheorghe Bunta, Gheorghe Moş, 1570; Iancul Perca, 1581; Voic Bunta, Bohan, ante, 1582 (Borcea, Obştea, p. 157).

Scroafa (astăzi Stejărel, com. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 68; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Sebeş (district în Banat)

c., 1404 (Hurmuzaki, I/2, p. 360).

Sebeşel (jud. Alba)

Roman Maior, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 171, nr. 455).

Secaş (com. Brazi, jud. Arad)

Petru More, v., 1597 (Caciora, Glück, Cnezate, p. 168; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Seghişte (com. Lunca, jud. Bihor)

Petru Baico, Maxim Hayka, 1581-1582; Simion Lal, 1600 (Borcea, Obştea, p. 157).

Seliştea (com. Cărand, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36); Ştefan Zekely (de Seliştea?), v., 1600 (Tört. tár, 1884, p. 249). (Borcea, Consideraţii, p. 202).

Silivaşu de Câmpie (jud. Bistriţa-Năsăud)

Toma, 1449 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 360, nr. 666).

Sânbenedic (jud. Alba)

Thiwadar Batisz, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 301, nr. 810).

Sâncraiu (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Sângeorz (jud. Bistriţa)

Toma, v., 1518 (S. Goldenberg, Contribuţii la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, 4, fasc. 1, 1960, p. 66).

Sânmartinu de Câmpie (jud. Mureş)

Barla, 1447 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 340, nr. 606).

Sântămărie (Orlea ?, jud. Hunedoara)

Nistor Pavel, 1559 (Colecţia mss. Solyom-Fekete, II, f. 88-91).

Sârbi (jud. Bihor)

Gabriel Vaida, v., 1625 (Borcea, Obştea, p. 157).

Sârbi de Jos (com. Hălmăgel, jud. Arad)

Ştefan, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 53; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Sârbii de Sus (jud. Bihor?)

Petru, f. l. Mihail, v.; Sigismund; Petru Balasfi, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 54-55).

Sârbi (com. Hălmăgel, jud. Arad)

Mihail, v., Demian, v., Petru, f. l. Blasiu, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 54-55; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Seuca (jud. Mureş)

Ioan Stoika, 1587 (A erdélyi káptalan, p. 190, nr. 506).

Sibiu (al oraşului)

Cânde (Kende), 1384 (Urkundenbuch, II, p. 564-566).

Slatina (a. d. în domeniul cetăţii Jdioara, Banat)

Mixa Pilika, c. sau jude, 1585 (A erdélyi káptalan, p. 147, nr. 387).

Sohodol (astăzi Izbuc, com. Cărpinet, jud. Bihor)

Petru Bode, Lupaş Sere, Sanis Ceptura, Marin Buza, Staneţ Sere, Mihail Dringh, ante, Ion Perna, Mihai Istodor, Teodor Perna (Borcea, Obştea, p. 157).

Sombathelke (a. d. jud. Cluj)

Nicolae (?), f. l. Mihail, 1448 (W. Kovács A., Arh. Wass, p. 343, nr. 438).

Someşu Cald (jud. Cluj)

Ştefan, 1448 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 348, nr. 634); Marian, 1625 (Acta Musei Porolissensis, 18, 1994, p. 293).

Someşu Rece (jud. Cluj)

Nicolae, 1448 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 348, nr. 634).

Spini (Tyvis, districtul Sebeş, jud. Caraş-Severin)

Ioan (Lupcin), f. l. Iuga, v., 1350 (L. Boldea, Nobilimea românească, p. 14-15).

Stăneşti (?)

Ladislau, v., 1493 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 313-314).

Stănija (com. Buceş, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v.; Marcu, Dumitru, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 75; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Stoiceni (jud. Maramureş)

Stoica Iuga din Crişăneşti, 1598 (Al. Filipaşcu, Istoria Maramureşului. Bucureşti, 1940, p. 175).

Strei (jud. Hunedoara)

Toma, 1575 (J. Kemeny, Suppl. Dipl. VII, p. 345).

Stremţ (jud. Maramureş)

Ioan Bol˙a, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 81).

Streyestior (a. în Zarand)

Ioan Sztrava, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 334, nr. 904).

Strungar (în domeniului oraşului Sebeş, jud. Alba)

c., 1488 (A. Berger, Volkszählung in den 7 und 2 Stühle, im Bistrizer und Kronstädter Distrikte vom Ende des XV. und Anfang des XVI. Jarhunderts, în Korrespondenzblatt, 17, nr. 5, 1894, p. 49).

Subcetate (jud. Hunedoara)

Jowan, 1585 (A erdélyi káptalan, p. 149, nr. 391).

Suciu (jud. Maramureş)

Andreica din Vişeu, 1553 (Al. Filipaşcu, Istoria Maramureşului. Bucureşti, 1940, p. 175).

Suciul de Jos (jud. Maramureş)

Iacob, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Suciul de Sus (jud. Maramureş)

Andreka, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Sucutard (com. Geaca, jud. Cluj)

Ioan, 1429 (Arh. Wass, p. 330, nr. 393).

Suplac (jud. Mureş)

Mikwl Sandor, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 337, nr. 911).

Suplacu de Barcău (jud. Bihor)

Gheorghe, v., mort 1593 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 136).

Szatfalva (a. d. lângă Lazuri de Beiuş, jud. Bihor)

Toma Jlinca, Lupaş Sere, ante ? (Borcea, Obştea, p. 157).

Szenfalva (jud. Bihor)

Mihail Matei, 1581; Petru Bota, Ştefan Manea, Tibian Criste, Tibian Abraham 1582 (Borcea, Obştea, p. 157-158).

Şebiş (jud. Arad)

Petru Hazi, 1746 (O. Lupaş, Voievozi, p. 23; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Şeulia de Mureş (jud. Mureş)

Simon Mihai, 1584 (A erdélyi káptalan, p. 141, nr. 365).

Şeuşa (jud. Alba)

Simon, 1589 (A erdélyi káptalan, p. 247, nr. 655).

Şicula (jud. Arad)

Florea, 1746 (O. Lupaş, Voievozi, p. 23; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Şilea (jud. Alba)

Petru Alekza, 1588 (A erdélyi káptalan, p. 209, nr. 557).

Şoimi (jud. Bihor)

Mogoş, Bratul, 1487 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 215).

Şoimoşu Mic (pe lângă Cehu Silvaniei, jud. Sălaj)

Grigore Danch, 1569, iobag al l. Mihail Jakch (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 55, nr. 125).

Şoimuş (înglobat or. Arad)

Stanislau, 1493, 1494 (Márki, Aradmegye, p. 501-502; O. Lupaş, Voievozi p. 20; Borcea, Consideraţii, p. 202).

Şoimuş (?)

Mihail, 1398 (Teleki cs. I, 263-264).

Şomărtin (jud. Sibiu)

Mihăilă Denero, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 337, nr. 911).

Şomcutul Mic, Peştera, Jichiş (jud. Cluj)

Marian, v., 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Şomoşcheş (com. Cermei, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1494 (Membru al confreriei Sf. Spirit de la Roma); 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 202; Kovách G., Un document inedit despre voievodatul din Şomoşcheş, în Ziridava, X, 1978, p. 789-792).

Şopteriu (jud. Bistriţa-Năsăud)

Mihai, 1536 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 588, nr. 4571).

Şoşdea (jud. Caraş-Severin)

Bracan 1343 (Hurmuzaki, I/2, p. 687).

Ştei (jud. Bihor)

Mateiaş Slava, 1581; Gheorghe Şerban, 1582; Ioan Slani, 1600 (Borcea, Obştea, p. 158).

Şuncuiuş (jud. Bihor)

Costea Iuga, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 158).

Şuştiu (com. Lunca, jud. Bihor)

Lupşa Leş, ante, 1581; Lup Cociola, Andrei Sipa, Gheoeghe Sipa, Teodor Sandra, Ion Sandra, Ianosav Sandra (Borcea, Obştea, p. 158).

Şuşturogi (com. Cetariu, jud. Bihor)

Gabriel Vaida, v., 1625 (Borcea, Obştea, p. 158).

Talabor (Maramureş)

Laurenţiu, Petru, Briciu, Toma, fraţi, Vasile, Ioan, Teodor, fiii l. Gheorghe Iuga, 1485 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 132).

Talpe (com. Drăgăneşti, jud. Bihor)

Gheorghe Ureche, 1581-1582; Gavril Ureche, Ioan Cahira, 1582; Mihai Ureche (Borcea, Obştea, p. 158).

Tăgădău (com. Beliu, jud. Arad)

Martin, v., 1552 (Borcea, Consideraţii, p. 202; Borcea, Obştea, p. 158).

Tălmaci (com. Craiva, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 203; Mihail, 1599 (Veress, Gyula város okl., p. 36).

Tămaia (jud. Maramureş)

Simon Wa˙da, v. 1569-1570 (Conscripţiile cetăţii Sătmar, p. 91).

Tătărăşti (jud. Satu Mare)

Mihail Pop, v., 1769 (Borcea,  Bihorul medieval, p. 121).

Tăuţi (jud. Alba)

Petru Narma, 1588 (A erdélyi káptalan, p. 208, nr. 554); Ioan Zamy, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 327, nr. 888).

Teleac (com. Budureasa, jud. Bihor)

Ionuţ Matei, 1581; Ioan Gencshu, Lupul Balachy, 1582; Mase Micloş, 1600 (Borcea, Obştea, p. 158).

Telci (jud. Bistriţa)

Bothiwan, 1503; Petru, 1520 (S. Goldenberg, Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, IV, fasc. 1, 1960, p. 66).

Teliuc (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Temeşel (a. d. jud. Timiş)

Dionisie, f. l. Petru, c. n., 1390 (I. Vuia, Districtus walachorum, în Analele Banatului. Timişoara, 2, nr. 2, 1929, p. 69).

Petru Deş, c. n., 1413 (L. Boldea, Nobilimea românească, p. 112-113).

Theleky (Teleac?)

Mihail, v., 1439 (Teleki cs. II, p. 7).

Thywadar (a. d. lângă Şomoşcheş, jud. Arad)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v. 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Tibru (jud. Alba)

Lupa Gavril, 1583 (A erdélyi káptalan, p. 137, nr. 353).

Tisa (jud. Hunedoara)

Sandrin, 1494 (A erdélyi káptalan, p. 59, nr. 122).

Târnăviţa (com. Hălmăgel, jud. Arad)

Ştefan Moga, v., Nagomeria, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 61; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Tomeşti (jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 65; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Tomnatic (jud. Hunedoara)

Mihail Bătrâna, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 328, nr. 890).

Topa de Criş (com. Vadu Crişului, jud. Bihor)

Mihail Moga, v., 1623 (Borcea, Obştea, p. 158).

Topliţa (azi Fărău, com. Uileacu de Beiuş, jud. Bihor)

Nicolae, v., 1374 (Doc. Valah., p. 531-532); Petru Moga, v.?, 1552 (Borcea, Obştea, p. 158).

Topliţa (pe lângă Cehu Silvaniei, jud. Sălaj)

Ştefan Nemes, v., 1569, iobag al l. Cristofor Hagymasi (Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003, p. 55, nr. 125).

Toteşti (jud. Hunedoara)

Tudor, 1494 (Drăgan, Nobilimea românească, p. 226).

Totia (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Doi c., 1533 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 276).

Totoi (jud. Alba)

Toma, 1586 (A erdélyi káptalan, p. 179, nr. 472).

Totoreni (com. Tărcaia, jud. Bihor)

Lucaş Hote, 1581-1582; Ion Hote, 1582 (Borcea, Obştea, p. 158).

Transilvania sau regatul Ungariei

Bela, 1205 (Documente privind istoria României. C. Transilvania. I, p. 29).

Trestia (com. Băiţa, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 62; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Turdaş (jud. Hunedoara)

Ioan Nagy, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 301, nr. 810); Mihai Vlaik, 1599 (A erdélyi káptalan, p. 361, nr. 973).

Ţărăţel (înglobat or. Brad, jud. Hunedoara)

Bâlea, f. l. Boar de Crişcior, v., 1404 (Márki, p. 356; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Ţebea (com. Baia de Criş, jud. Hunedoara)

Andrei, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 59; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Ţerova (jud. Caraş-Severin)

Vida, f. l. Staniţa, 1433 (Pesty, Krassó. III, d. 345).

Ţeţchea (jud. Bihor)

Petru, v., 1556; Ioan Csecskey, 1623 (Borcea, Obştea, p. 158).

Ţigăneştii de Beiuş (com. Drăgăneşti, jud. Bihor)

Ştefan Ţigan, 1581-1582 (Borcea, Obştea, p. 158; Borcea, Bihorul medieval, p. 108).

Ţânţari (jud. Braşov)

Radu, 1509 (Tört. Tár, 1891, p. 626).

Uinimăt (jud. Satu Mare)

Simion Turşa (Thwrsa), v., 1551 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 717, nr. 5073).

Ulieş (jud. Mureş)

Maius, 1446 (Teleki cs. II, p. 23).

Urca (jud. Cluj)

Simion Sztanila, 1588 (A erdélyi káptalan, p. 224, nr. 587).

Urmeniş (? jud. Mureş)

Mihail, 1414 (Teleki cs. I, 414).

Urviş de Beiuş (jud. Bihor)

Ştefan, Ladislau, v., 1487, 1510; Matia, v., 1550; Ştefan, v., 1544-1552 (Bunytay, Biharvarmegye, p. 18); Ştefan, v., de Borod, 1557; Gheorghe, v., 1582-1591 (Borcea, Obştea, p. 158; Borcea, Voievodatul Borodului, p. 164).

Vaca (astăzi Crişan, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., Ştefan, Barbul 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 72; Borcea, Consideraţii, p. 203); Ioan Tulia, 1592 (A erdélyi káptalan, p. 335, nr. 907).

Vad (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Valea Bradului (lângă Brad, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 74; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Valea de Jos (com. Rieni, jud. Bihor)

Mihail Brebe, 1581-1582; Nicoară Brebe, Petru Chimaczia, ante, 1582; Breban Floran, 1600 (Borcea, Obştea, p. 158).

Valea de Sus (com. Câmpani, jud. Bihor)

Andrei Magh, Mihul Magh, 1582 (Borcea, Obştea, p. 158).

Valea Mare (com. Borod, jud. Bihor)

Petru, v., f. l. Komorzowan, 1392 (Doc. Valch., p. 427-428); Ioan Vaida, v., 1575; Gheorghe Vaida, ante 1591 (Borcea, Obştea, p. 158-159).

Valea Mare de Criş (com. Tomeşti, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 69; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Valea (Rodnei) (jud. Bistriţa-Năsăud)

c., 1531 (R. Constantinescu, Moldova şi Transilvania în vremea lui Petru Rareş (1527-1546). Bucureşti, 1978, p. 164, 214).

Valea Secaşului (jud. Alba)

Fărcaş, Grigore, Nicolae, f. l. Socol, 1357 (Hurmuzaki, I/2, p. 51).

Vanchya (a. d. pe cursul superior al Roşiei, jud. Bihor)

Petru, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 159).

Vaşcău de Jos (astăzi Vaşcău, jud. Bihor)

Petru Andro, 1581-1582 (Borcea, Obştea, p. 159).

Vaşcău de Sus (azi Vaşcău, jud. Bihor)

Şorbul Stanci, 1581; Stanici Ferbuţ, 1582 (Borcea, Obştea, p. 159).

Vaţa de Jos (jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., Ştefan, Barbul, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 72; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Văleni (?)

Alexe, 1553 (Prodan, Iobăgia în Transilvania. II, p. 144).

Vălişoara (jud. Alba)

Teodor Farkas, a l. Ştefan Zegedi, 1590, Toma Orda, a l. Ladislau Torozkai, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 256, nr. 682).

Văsoaia (com. Chisindia, jud. Arad)

Petru Cerb, 1746 (O. Lupaş, Voievozi p. 23; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Verempataka (a. d. pe lângă Cociuba Mare, jud. Bihor)

Mihail, v., 1445 (Bunytay, I, p. 291; Borcea, Obştea, p. 159).

Vintere (com. Holod, jud. Bihor)

Petru, v., f. l. Stanislav 1349 (Doc. Valach., p. 114; DIR. C. IV, p. 491); Ladislau, v., 1513 (Bunytay, Biharvármegye, p. 17); Ştefan, v., 1552-1557 (Borcea, Obştea, p. 159).

Vânători (com. Mişca, jud. Hunedoara)

Pavel, v. ante 1495; Matei de Seliştea şi fr. Nicolae, v., 1495-1500 (Veress, Gyula város okl., p. 36; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Voievozi (Almaszeg, com. Popeşti, jud. Bihor)

Mihail, v., 1461 (Bánfi, II, p. 29-30, 46); Andrei, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 159).

Voivodeşti (Waydafalwa, între Vânători şi Apateu, jud. Arad?)

Nicolae, v., 1490 (Bánfi, II, p. 291).

Voyen (a. d. pe lângă Rieni, jud. Bihor)

Matiaş Creţa, 1582-1600; Puţ Ivan, 1582; Oană Lupaş, 1600 (Borcea, Obştea, p. 159).

Walya Longa (a. d. înglobată în Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 69; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Warcza (a. d. lângă Ciuleni, jud. Cluj)

Ilie, v., 1470-1471 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, I, p. 711, 716, nr. 1997, 2015); Ilie, v., şi f. l. Mihail şi Muşina, 1475 (B. C. U. Cluj-Napoca, colecţia documente, nr. 165); Ştefan, v., 1487; Petru, v., mort 1501, f. l. Emeric popa; Sandrin, v., Vasile, v., 1517; aceiaşi familie, cu un Vasile mort, 1518; Vasile, v., 1519; Vasile, v., 1520; Vasile, v., mort 1521; Blasiu, v., 1526 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 52, 54, 198, 331, 346, 357, 370, 377, 475, nr. 2648, 2656, 3178, 3643, 3691, 3726, 3772-3773, 3797, 4154); Ladislau, Ştefan, Sandrin, v., 1496 (Bánfi, II, p. 335).

Wasarhel (com. Dăbâca)

Ioan, 1497 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 156, nr. 3025).

Wazzwy Falwa (a. d. lângă Dezna, jud. Arad)

Todoran, 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 81; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Wy Falw (a. d. înglobată în Buteni, jud. Arad)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 72; Borcea, Consideraţii, p. 203); Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 79; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Zach˙eth (a. d.?, jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Zagra (jud. Bistriţa)

Costea, 1518, 1519 (S. Goldenberg, Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, IV, fasc. 1, 1960, p. 66).

Zanyslo Kenezfalva (a. d. Banat)

c. 1388 (Pesty, Krassó, III, p. 185-195).

Zavoyen (a. d. lângă Rieni, jud. Bihor)

Toma Ion, 1581-1582 (Borcea, Obştea, p. 159).

Zeicani (jud. Hunedoara)

Dan, 1572 (Urbariu Hunedoarei, p. 288-292).

Zek (a. d. în jud. Arad)

Ioan Doma, libertin şi c., 1587 (A erdélyi káptalan, p. 194, nr. 522).

Zeldissor (a. d. probabil lângă Iacobini, jud. Arad)

Ştefan Moga, v., 1525 (Prodan, Domeniul Şiriei, p. 73; Borcea, Consideraţii, p. 203).

Zenas (? jud. Arad)

Toma, v., 1503-1507 (Bánfi, II, p. 388, 418, Dl. 21.152).

Zentbenedek (a. d. pe valea Cişului Negru, la sud de Beiuş, jud. Bihor)

Ştefan, v., 1552 (Borcea, Obştea, p. 159).

Zlaşti (jud. Hunedoara)

c., 1512 (Pataki, Domeniul Hunedoara, p. 166).

Mihail, 1572? (Urbariul Hunedoarei, p. 291).

Zlatna (jud. Alba)

Paul Şerban, 1590 (A erdélyi káptalan, p. 285, nr.778).

Zombaththelke (com. Dăbâca)

Bota, 1497 (Jakó, Kolozsmonostori konvent, II, p. 156, nr. 3025).

 

 

BIBLIOGRAFIE*

 

Achim, Viorel, Voievozii în districtele româneşti din Banat, în Studii şi materiale de istorie medie, XII, 1994, p. 95-119.

Arh. Naţ. Magh. = Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta.

*Arion, Dinu C., Cnejii (chinejii) români. Contribuţii la studiul lor. Bucureşti, 1938.

Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Kolozsvár, 2003.

Bánfi = Oklevéltár a Tomaj-nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történetéhez. I. Budapest, 1908.

Baróti L., Adattár Délmagyaroszág XVIII. századi történetéhez. Timişoara. I, 1893-1907.

*Berger, A., Volkszählung in den 7 und 2 Stühle, im Bistrizer und Kronstädter Distrikte vom Ende des XV. und Anfang des XVI. Jarhunderts, în Korrespondenzblatt, 17, nr. 5, 1894.

*Bocşan, Nicolae, Cnezi bănăţeni în secolul al XVIII-lea. O componentă a structurilor elitare româneşti, în Civilizaţie medievală şi modernă românească. Cluj-Napoca, 1985, p. 141-148.

Boldea, L., Nobilimea românească din Banat în secolele XIV-XVI. Origine, statut, studiu genealogic. Reşiţa, 2002.

Borcea, L., Bihorul medieval. Oameni, aşezări, instituţii. Oradea, 2005.

Borcea, L., Consideraţii cu privire la satele, cnezii şi voievozii din Zarand şi Câmpia Aradului, în Crisia, XIX, 1989, p. 181-203.

Borcea, L., Obştea sătească din Bihor, voievozii şi cnezii ei în secolele XIII-XVII, în Crisia, XII, 1982, p. 123-159.

Borcea, L., Repertoriul satelor de pe teritoriul voievodatului bihorean. Cnezii şi voievozii acestora în secolele XIV-XVII, în Crisia, XXII, 1992, p. 47-72.

Borcea, L., Sate româneşti, cnezi şi voievozi din Sălaj şi Câmpia Someşului, în Crisia, XXV, 1995, p. 375-381.

Bunytay V., A váradi püspökség története. I-III. Nagyvárad, 1883-1884.

Caciora, A., Glück, E., Cnezate şi voievodate româneşti arădene, în Studii privind istoria Aradului. Bucureşti, 1980, p. 151-174.

Conscripţiile cetăţii Sătmar  = Izvoare de antropologie şi demografie istorică. Conscripţiile cetăţii Sătmar din 1569-1570. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indici de Marius Diaconescu. Cluj-Napoca, 2012.

*Csánki = Csánki D., Magyarország történeti földrajza a Hunyadiák korában. I-II, V, Budapest, 1890-1913.

DIR.C = Documente privind istoria României. C. Transilvania. Bucureşti. 

Doc. Valch. = Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Ed. A. Fekete Nagy, L. Makkai. Budapest, 1941.

Drăgan, I., Nobilimea românească din Transilvania. 1440-1514. Bucureşti, 2000.

DRH.C = Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Bucureşti.

A erdélyi káptalan jegyzőkönyvei. 1222-1599. Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzézeszi Bogdándi Zsolt, Gálfi Emöke. Kolozsvár, 2006.

*Feneşan, C., Cnezi şi obercnezi în Banatul imperial (1716-1778). Bucureşti, 1996.

Goldenberg, S., Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului al XVI-lea, în Studia UBB. Historia, IV, fasc. 1, 1960.

*Gündisch, K., Cnezi români din Transilvania şi politica de centralizare a regelui Sigismund de Luxemburg, în Ştefan Meteş la 85 de ani. Cluj-Napoca, 1977, p. 235-237.

*Hossu, V., Voievozii din Chioar în secolele XIV-XV, în Acta Musei Porolissensis, VIII, 1984, 257-264.

Hurmuzaki = Documente privitoare la istoria Românilor. I/2. (Ed. E. Hurmuzaki). Bucureşti, 1890.

*Ilea, Ana, Rus, V., Documente referitoare la voievozii români din Bihor din secolele XV–XVI, în Crisia, 19, 1989, p. 309-316.

*Jakó Zs., Bihar megye a törökpustitás elött. Budapest, 1940.

Jakó, Kolozsmonostori = Jakó Zs., A kolozsmonostori konvent jegyzökönyvei (1289-1556). I-II, Budapest, 1990.

W. Kovács A., A Wass család cegédi levéltára. Kolozsvár, 2006.

Lupaş, O., Voievozi şi cnezi români în judeţul Arad. Arad, 1941.

Márki S., A Fekete Körös és vidéke. Nagyvárad, 1877.

Márki S., Arad vármegye és Arad szabad királyi város története. I-II. Arad, 1892-1895.

*Meteş, Şt., Contribuţii nouă privitoare la voievozii români din Ardeal şi părţile ungureşti în veacul al XVI-XVIII-lea. Cluj, 1922.

Motogna, V., Un document necunoscut privitor la istoria românilor din Valea Rodnei, în Revista Istorică, 11, nr. 7-9, 1925, p. 196-200.

Ortvay = Ortvay T., Pesty Fr., Oklevelek Temesvármegye és Temesváros történetéhez. Pojon, 1894.

Pascu, Şt. Voievodatul Transilvaniei. I-IV. Cluj-Napoca, 1971-1989.

Pascu, Şt., Hanga, Vl., Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului R. P. R.. Bucureşti, 1963.

Pataki, I., Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea. Studiu şi documente. Bucureşti, 1973.

*Pâclişanu, Z., Chinezatul la românii din Ardeal şi Ungaria, în Cultura creştină, V, nr. 18, 1915, p. 549-553.

Pesty Fr., Krassó vármegye története. Oklevéltár. III. Budapest, 1883.

Pesty Fr., A szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Budapest, 1876.

Prodan, D., Domeniul cetăţii Şiria la 1525, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, 1960, p. 37-102.

*Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea. I-II. Bucureşti, 1967.

*Szentgyörgy, Mária, Kövár vidékének társadalma. Budapest, 1972.

Teleki cs. = A Római Szent Birodalmi grof széki Teleki család oklevéltára. I-II. Budapest, 1923.

Torda vármegye jegyzőkönyvei. I. 1607-1658. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Dáné Veronka. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2009, 699 p.

Tört. tár = Történelmi tár. Budapest (periodic).

Urbariul Hunedoarei. Arhiva Naţională Cluj-Napoca.

Urkundenbuch = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutchen in Siebenbürgen. I-VII. Hermannstadt, 1892-1991.

Veress, Documente = A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. V-VI, Bucureşti, 1932.

Veress, Gyula város okl. = Veress E., Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938.

Vuia, I., Distructus walachorum, în Analele Banatului. Timişoara, 2, nr. 2, 1929.

 

*  = surse parţial valorificate ori nevalorificate!