Lupta de la Baia (1467).

O „fotografie” din epocă

 


 

    

 

 

 

Istoria noastră medievală duce o acută lipsă de imagini. Cu toate acestea, pe cât se pare, nimeni nu se străduieşte să le recupereze.

Mult amintită, ca una dintre strălucitele victorii ale lui Ştefan cel Mare, împotriva craiului de la Buda, de sânge românesc amestecat, Matia I de Hunedoara, în istoriografia noastră a scăpat – din nou! – o mărturie de excepţie. Este vorba despre o reprezentare a acestei lupte, care a apărut într-un incunabul tipărit la 1488 (fig. 1). Este vorba despre lucrarea lui Ioan Thuróczy, Chronica Hungarorum, de la Augsburg. Deci la o distanţă 21 de ani de la evenimentul militar!

Între site-urile româneşti, ea circulă foarte puţin[1]. Originea imaginilor este comună, pentru că, tipăritura a avut doar o grafică alb-negru. Abia ulterior s-a colorat manual exemplarul pe care l-au pus în circulaţie site-urile maghiare. În schimb, la imaginile romantice, deja create, s-au adăugat acum altele noi, ţinând de iconografia noului sfânt, Ştefan cel Mare. O să vedem, pe scurt, ce s-a pierdut.

Două oşti se găsesc în confruntare: în stânga sunt oştenii armiei regale, în dreapta moldovenii. Identitatea lor este marcată de câte un stindard masiv, prelung, pentru a flutura dincolo de însemnul heraldic de recunoaştere. Cel moldav este purtat de către un personaj cu identitate distinctă (fig. 2): imberb, în armură completă, spadă la şold şi coif ţuguiat (de tip turcesc?), fără vizieră. A fost dorit acolo Ştefan cel Mare? Nu este exclus! Oricum, alt personaj nu ar avea de ce să fie acolo figurat. Ne-am obişnuit prea mult să-l „vedem” pe Ştefan cel Mare, în ţinută „civilă”, uitând un detaliu important: nu tot astfel se putea prezenta într-un război. Ori, indiferent că a fost războiul anului 1467, sau oricare din cele care vor fi urmat, nici Ştefan cel Mare nu putea fi lipsit de o armură de tipul celor care existau în vremea lui. Şi nu una de duzină, ci una bine lucrată şi împodobită, care să-i marcheze poziţia şi să-l facă observat în mijlocul oştirilor sale. Lipsa armurii este foarte bună pentru cei care-şi închipuie că purtarea numeroaselor sale războaie a fost un fel de cavalcadă eroică, cu ceva viteji şi mulţi (prea mulţi) răzeşi!

Dacă ar fi să admitem sugestia identităţii personajului din incunabulul german, atunci ar trebui să apreciem că, alături de Vlad Ţepeş, domnitorul moldovean ar fi al doilea care a fost figurat într-o tipăritură timpurie. În contrapartidă, şeful trupelor potrivnice, are faţa acoperită de un coif cu vizieră (fig. 3).

Oştenii au particularităţile lor. Cei din stânga, deşi majoritari în armuri, au coifuri de tip „salade”, fără vizieră mobilă, ca şi şeful lor, sunt dotaţi cu halebarde (fig. 4). Dimpotrivă, moldovenii au echipament corporal (armuri) mai sărăcăcios (pantaloni bufanţi?), pe cap, poartă amestecat, ba coifuri ţuguiate, ba un fel de pălării, folosesc din plin scuturile (paveze, din italienele „pavesse”?), săbii şi lănci, fără nici o halebardă (fig. 5).

Nu am competenţa de a discuta sensibilitatea gravorului de imagine, la o realitate aflată la câteva sute de kilometri distanţă, petrecută cu două decenii înainte. Dar, nu pot să nu constat că lipsa armurilor şi halebardelor, folosirea săbiilor şi a coifurilor diferite, marchează o categorică preocupare pentru marcarea unei lumi diferite, care a aparţinut Moldovei. Desigur, distanţa dintre echipamente nu este deloc fundamentală, ci mai curând una de inferioritate tehnică şi lipsă de uniformitate în dotare.  

Ar fi posibil ca după o asemenea revenire, imaginea să-şi recâştige certa ei valoare.

 

Gelu Munteanu

 


 

[1] Iată câteva exemple:

http://www.google.ro/imgres?q=Lupta+Baia&um=1&hl=ro&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=syVsKstkl8mCoM:&imgrefurl=http://www.doxologia.ro/foto/imagine/lupta-de-la-baia&docid=ib2ufyVpXlxd9M&imgurl=http://www.doxologia.ro/sites/default/files/imagecache/imagine-755x566/imagine/2010/07/lupta_de_la_baia.jpg&w=755&h=566&ei=0pE-T5nOMcvHsgbNsantBA&zoom=1&iact=hc&vpx=343&vpy=140&dur=4817&hovh=194&hovw=259&tx=78&ty=214&sig=117392823495854693372&page=1&tbnh=120&tbnw=164&start=0&ndsp=21&ved=0CEMQrQMwAQ (unde tocmai cei doi comandanţi au fost… tăiaţi). Cam acelaşi lucru, la http://www.google.ro/imgres?q=Lupta+Baia&um=1&hl=ro&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=42ViqXBJgS5xqM:&imgrefurl=http://www.doxologia.ro/cuvinte-cheie/sfantul-stefan-cel-mare%3Fpage%3D2&docid=uFQ9NhnjF0iKyM&imgurl=http://www.doxologia.ro/sites/default/files/imagecache/imagine_lista_categorie_pag2/imagine/2010/07/lupta_de_la_baia.jpg&w=130&h=100&ei=0pE-T5nOMcvHsgbNsantBA&zoom=1&iact=rc&dur=206&sig=117392823495854693372&page=9&tbnh=80&tbnw=104&start=210&ndsp=24&ved=0CLYHEK0DMNMB&tx=69&ty=52

La fel de trunchiată la http://moldovenii.md/md/section/279 (cu greşeli istorice grave).

Apoi http://www.google.ro/imgres?q=Lupta+Baia&um=1&hl=ro&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=NDlqh4uJeRetIM:&imgrefurl=http://vox.publika.md/politica/544-de-ani-bataliei-de-la-baia-136831.html&docid=PSJ3qFfvIqo-zM&imgurl=http://vox.publika.md/wp-content/uploads/2011/12/23.-B%2525C4%252583t%2525C4%252583lia-de-la-Baia-1467.jpg&w=799&h=382&ei=0pE-T5nOMcvHsgbNsantBA&zoom=1&iact=hc&vpx=293&vpy=315&dur=2114&hovh=155&hovw=325&tx=165&ty=78&sig=117392823495854693372&page=4&tbnh=85&tbnw=177&start=75&ndsp=28&ved=0CNgDEK0DMGE (deşi mai întreagă, nu conţine nici un fel de comentariu).