Despre un material medieval de construcţie „neînţeles”

 


    

 

 

Ne-am obişnuit şi exagerăm a ne imagina civilizaţia medievală înrobită lemnului, iar apoi punctată de câteva construcţii care ar fi aparţinut doar stărilor superioare, până nu demult clasificate „elegant”, ba „exploatatoare” social, ba „naţional”. Nuanţele realităţilor sunt însă numeroase şi vor trebui reaşezate la locul cuvenit. Se vede, de fiecare dată când ne apropiem de lumea medievală, că nu prea ştim ce să aşteptăm nici de la „palat”, nici de la „bordei”. Iar între extreme, sunt şi alte amenajări, despre care abia am putea admite că ar fi existat măcar de câteva sute de ani. Printre ele, să menţionăm doar grajdurile, sursele de apă, drumurile sau însemnele de proprietate. 

Cineva care doreşte să înţeleagă cu-adevărat Evul Mediu, se împiedică adesea de „soluţii” insolite de traducere sau de interpretare oferite de către istoricii de cabinet, care au statutul oficial de cititori ai surselor scrise, redactate, precum se ştie, în limbi care exclud româna. În această scurtă notă va fi vorba despre o modalitate de construcţie despre care, dacă s-a scris vreodată, a fost doar conjunctural.

  

Să începem, precum este clasic a face lucrurile, cu sursele cele mai vechi.

La 24 martie 1478, magistratul Sighişoarei înregistrează o plângere a unei bresle pentru distrugerea unei pajişti. Motivaţia conservării sale este însă preţioasă şi de-a dreptul surprinzătoare. Zice actul: in quibus agris dictis cespites rubeta salices a magistris dictis cechae sutoriae ratione conservationis et reformationis aggeris molendini plantantur[1]. Adică, respectiva păşune ori pajişte era destinată să fie folosită pentru păstrarea şi refacerea valului (= digului) de la moară. Cum nu se dau explicaţii, despre cum anume pajiştea urma să întreţină digul, cititorul de astăzi ar putea rămâne cu mari semne de întrebare despre natura pricinii. Ba chiar îndoiala ar putea plana asupra unei plângeri atât de „mărunte”. Să comentăm doar că ne aflăm la finele Evului Mediu, când pământurile fără stăpâni nu mai existau şi dacă se întâmpla ceva, se găsea mereu cineva care să reacţioneze, să invoce drepturi, cutume sau legi deja demult antrenate în folosire.

Într-o altă situaţie, de astă dată de pe domeniul cetăţii Hunedoara, la începutul secolului al XVI-lea, ne apar citaţi porci „de pajişte” (cespitales), care erau, chipurile, ţinuţi pe lângă gospodărie[2], spre deosebire de cei aflaţi în libertate, de obicei în pădurile cu ghindă şi jir. Clasificarea respectă existenţa porcului „pentru carne”, relativ păzit de porcari anume, prin păduri de ghindă şi jir, fugăriţi până la moarte şi de pus la sare şi fum în buza iernii, şi a celui „pentru slănină”, alimentat cu lături de casă, grăunţe excedentare sau verzituri savuroase. Referinţa se face, în modul cel mai transparent, la porcul supravegheat, aflat aproape şi nu la cel asemănându-se destul de mult cu mistreţul. Este greu de imaginat cum puteau fi menţinuţi asemenea porci, fără supraveghere. Din realitatea încă vie, a României de astăzi, ştim că porcul „de Crăciun” are loc într-un coteţ. Pe de altă parte, mai ales  din surse arheologice citite doar de către specialişti atenţi, ştim că porcii ţinuţi pe lângă casă, pentru îngrăşat, nu prea au coteţe medievale identificate. „Confortul” animalelor domestice, exceptând calul de călărie, a fost ceva foarte relativ. Destul dacă se văd locuinţele, pentru a se aştepta, ceva mult mai puţin, pentru animale de casă. Din alte medii istoriografice, mai ales, discutaţii porci aveau parte de gropi în care se mişcau puţin şi nici nu puteau ieşi. Într-o asemenea citire, porcul „din pajişte” ar putea fi văzut într-un aranjament nu neapărat de groapă, ci de ţarc clădit parţial din brazde de iarbă

În fine, ajungem la lectura care ne-a intrigat într-atât încât i-am căutat rezolvarea în limitele acestor rânduri. Pe domeniul cetăţii Ardudului, la 1566, jelerii din Ilişua aveau, cum se exprimă interpretarea unui foarte mare istoric român, întâmplător foarte bun cunoscător al vieţii rurale, casă „în pajişte sau bordei în pajişte” (in locis cespitosis, domos in cespite habentes, in cespite tuguria habentes)[3]. Termenul nu desemnează o locaţie, ci materialul de construcţie. Pentru a-l înţelege ar trebui să ai nu cultura etnografică pierdută a ţăranului român, ci pe aceea a europeanului pentru care refacerea rapidă a gazonului de peluză sau grădină de făcut grătare, este o simplă chestiune de preţ. Gazonul se poate aduce în covor, cum se poate planta în fiecare primăvară şi în parcuri publice, dar poate fi adus, mai temeinic, cu brazde decupate de pe terenuri anume, unde se cultivă tocmai pentru a fi transferate la cerere. Cele scrise în urmă sunt doar ultimele folosiri ale unor practici străvechi, prin care, cu brazde se construia, nu se făceau doar amenajări cu rost predominant estetic.

Ne vom opri la cea din urmă informaţie, care aduce ultimele lămuri necesare înţelegerii micuţului nostru subiect. Din informaţie cronicărească, de astă dată, află că după recucerirea Aradului, la 1595, castelanul Ioan Szelestey a dispus grabnica reface a fortificaţiilor cu ajutorul unor „cărămizi de iarbă”[4].

Dicţionarul latinii clasice scrie însă explicit: caespes (cespes), -tis = bucată de pământ acoperit cu iarbă (tăiată în formă de cărămizi), brazdă (servind la împrejmuirea sau întărirea taberei, la acoperirea colibelor, la înălţarea unui altar, la facerea unei movile pe mormânt)[5]. Mai clar nici că se poate.

La rândul ei, arhitectura romană defineşte un opus cespites. Termenul apare deja în opera lui Tacitus[6]. Deşi uşor exagerat a socoti că din glii de iarbă ar putea rezultat un „op”, totuşi, lucrul a făcut carieră prodigioasă şi înainte şi după secolul III, adică de la reperul din care romanii au început să clădească fortificaţii consecvent în piatră. Majoritatea castrelor lor de marş sau de antrenament avea să fie clădite doar din brazde de iarbă. Nu insistăm asupra acestei părţi a subiectului, dar este mai presus de orice îndoială că ea a fost aplicată şi în provincia Dacia.

 

Cum am dorit să se vadă din prezentarea surselor, tehnica construcţiei cu glii din iarbă a fost una ancestrală şi folosită pe larg. Ea nu a fost, nici pe departe, o soluţie de import a Renaşterii, de la italienii care se şcolarizaseră din biblioteci clasice. Cel mult, în cazul ultimul exemplu citat, ar putea fi vorba despre rezultatul unei lecţii de inginer militar italian, dintre cei care începuseră să umple locul după mijlocul secolului al XVI-lea.

 

 

Adrian Andrei Rusu

 


 

[1] Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, VII, Bucureşti, 1991, p. 36-37.

[2] I. Pataki, Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea. Studiu şi documente. Bucureşti, 1973, p. XLIX.

[3] D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI. Bucureşti, 1967: I, p. 208; II, p. 267.

[4] Gh. Sebestyén, Unele cetăţi din Banat şi desenele lui L. F. Marsigli, în Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente istorice şi de artă, 15, nr. 1, 1984, p. 47.

[5] G. Guţu, Dicţionar latin-român. Bucureşti, 1983, p. 152, sub voce.

[6] Cornelii Taciti Opera omnia, Annalium I, 18.