Despre piesele mărunte descoperite în cetatea Carașova

(jud. Caraș-Severin)

 


 

           

 

Publicarea unor materiale recuperate din cetăți este esențială pentru cunoașterea vieții medievale[1]. Continuarea cercetărilor la unele obiective, este deplin salutară. Printre puținele materiale care au fost publicate în timpul din urmă se numără și acelea de la Carașova (jud. Caraș-Severin)[2].

Autorii s-au străduit să se ocupe în mod sistematic de ceea ce au descoperit, reunindu-se din mai multe sfere de competență. Asemenea antreprize sunt trudnice și țin de construcția unei culturi de specialitate care se naște în timp. Doar în fața problemelor care rezultă din identificarea artefactelor se poate înțelege de ce ar fi nevoie de un învățământ de specialitate bine structurat, mai multe publicații și bănci de date.

 

Voi relua aici piesele la care am ceva de comentat.

1. Vârfurile de săgeți. Urmărind textul și desenele a trei dintre ele (p. 92, Pl. I/3-5) (Fig. 1), constat că la două nu sunt prezente tuburi, iar posibilele vârfuri sunt atât de deformate ori tocite, încât nu aș avea siguranța să le socotesc ceea ce au fost clasate. Pot să fie fragmente din alte piese, cum ar fi capete de burghie, ori chiar bucăți de metal care urmau să fie transformate în vârfuri de săgeți.

2. Manșonul (p. 85, 92, Pl. III/1) (Fig. 2) este imposibil de plasat, cu toată siguranța, în categoria armelor. La capătul său se putea afla, de pildă, o sapă sau alt tip de armă ori unealtă.

3. Pentru cuțitele de luptă din teritoriul României, o bibliografie stătea la-ndemână[3] și ar fi servit major la publicarea materialelor noi. În această situație, contradicția de datare cu ramele de la Cladova (jud. Arad), semnalată în al material al unora dintre autori[4], ar fi fost elucidată.

4. Armurile lamelate (catalogate destul de bizar cu numele de "armături" - p. 93) sunt prezente în mai multe expoziții muzeale românești (Alba Iulia, Suceava). În lipsa publicării acelora, se putea recurge însă la foarte bogatul material iconografic al picturilor murale medievale din Transilvania. Inventarul arheologic conține însă o parte certă dintr-o armură cu solzi (p. 102, Pl. V/4-5) (Fig. 3). Ultima dată, asemenea piese au fost publicate de la Alba Iulia.

5. Bila socotită a fi "muniție" (p. 87, 112, Pl. XV/6) (Fig. 4) poate fi, foarte bine, și o piesă de joc. Cu atât mai mult cu cât în cetate a mai fost descoperit un jeton destinat aceleiași preocupări de omorâre a timpului liber. Gloanțele armelor de mână arată altfel și, ceea ce este mult mai important, aparțin unei perioade istorice în care cetatea Carașova nu mai funcționa.

În categorie puteau fi incluse, foarte bine, și componentele de teci (rame și buterole), care erau destinate armelor, nu unor ustensile sau unelte simple. 

6. Între piesele apreciate ca fiind de harnașament, autorii descoperă doar o psalie sigură (p. 87). Ceea ce se publică sub numele incert de "potcoavă pentru încălțăminte" (p. 94, pl. X/4) (Fig. 5), nu este decât un distribuitor de ham fragmentar.

7. Cuțitele de import sunt identificate corect până la punctul în care nu se poate stabili proveniența lor precisă din mediul german în lipsa mărcilor ștanțate pe lame. Pentru că știau acest important detaliu, ar fi fost îndeajuns și mai corect a se scrie că este vorba despre produse germane. Prezența acelor tipuri de cuțite nu îndreptățesc o exagerare a relațiilor locurilor cu Stiria (p. 88), ci doar dispersia produsă de către negoțul intern. Datorită privilegiilor comerciale (dreptul de etapă), orașul Buda oprea toate produsele de import, urmând ca de acolo, ele să fie manevrate de negustorii autohtoni. Articolul lui Imre Holl, pe care autorii îl citează, menționează cantitatea uriașă a cuțitelor tranzitate de câte un singur negustor din Brașov. Bibliografia românească a același cuțite este, astăzi, foarte generoasă, conținând publicații anterioare apariției inventarului de la Carașova[5]. Este semnalată prezența pieselor similare de la Coconi (jud. Călărași)[6] și datarea lor în secolele XIV-XV. Se cuvenea subliniat că datarea cuțitelor fiind corectă, avem o problemă serioasă legată de întreaga cronologie/datare a satului Coconi. Rezultă, în mod evident, că satul nu și-a terminat existența în vremea lui Mircea cel Bătrân, ci măcar cu vreo jumătate de secol mai târziu.

8. Armăturile de teacă, pentru cuțitele de luptă, sunt de asemenea publicate într-o manieră care merita a fi citată, dar a rămas autorilor total necunoscută[7].

9. Publicare cutelor este un fapt în sine meritoriu, având în vedere faptul că există arheologi medieviști care nici nu știu să le deosebească. Ar fi de notat că acelea erau obiecte individuale, care serveau la fel de frecvent ca și cuțitele. Așa se explică ușor calitatea materialelor de confecție, în timp de transformarea lor în materiale arheologice se datorează în primul rând deteriorării lor după folosire îndelungată.

10. Am foarte serioase dubii că s-au identificat corect "acele de darac" (p. 88, 94) (Fig. 6). De altfel, nici autorii nu sunt convinși de acest destin, punând în dreptul lor semne de întrebare. Mă îndoiesc că cineva ar fi fost atât de neinspirat să încerce să coase cu piese în patru muchii. Una dintre piese, ac posibil (p. 89, Pl. VI/5) este categoric o terminați de ramă de teacă de cuțit, cu urechea aferentă. Restul ar putea fi ori simple cuie destinate unor îmbinări ceva mai groase, fie alte instrumente (stillus din fier). Identitatea din urmă rezultă din asocierea clară cu o descoperire de la Berzovia (nota 37), care este, fără nici cel mai mic dubiu, un stillus din fier.

11. Piesa socotită a fi "gripcă" (p. 89, 94, Pl. VI/3) (Fig. 7) este mult prea mică pentru a fi socotită astfel. Am sugera că ar fi, mai curând, un pandantiv pentru ham.

12. Piesa definită drept "cuțitoaie" (p. 89, 93) (Fig. 8) păcătuiește, de asemenea prin faptul că este mult prea mică. Însăși termenul românesc trimite către o unealtă zdravănă, nu mignonă, și, în nici un caz înzestrată cu astfel de nituri la capete. Chiar "lama" este neobișnuit de ciudată. Din acest motiv, merita trecută în categoria artefactelor pentru care mai avem ceva de căutat. Nu va fi ușor, pentru că ar putea fi ușor vorba despre o componentă dintr-un ansamblu neștiut.

13. "Dornul" (p. 89, Pl. VI/9) este foarte neconvingător. Ar putea proveni, pur și simplu, de la un cui.

12. "Fusaiola" fragmentară de la Carașova (p. 89, 94) (Fig. 9), este categoric, un jeton de joc. Pentru asemenea piese este de văzut un alt material de sinteză, necunoscut autorilor[8].

13. Nimeni nu ar trebui să judece destinația de gen a unor inele (p. 88), pur și simplu pentru că există prea multe reprezentări iconografice în care bărbații le poartă și ei (vezi https://www.facebook.com/photo.php?fbid=319478921495481&set=a.319474184829288.71126.191595097617198&type=3&theater ; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492684167508288&set=a.345803372196369.1073741825.191595097617198&type=3&theater ).

14. Piesa posibilă capăt de garnitură de curea (p. 96, Pl. XII/14) (Fig. 10) este una foarte interesantă. Ea poate aparține și altor confecții din piele sau accesorii.

15. Piesa din fier forjat, cu diverse îndoituri (p. 96, Pl. XII/12) (Fig. 11) ar putea aparține unei închizători.

16. Fragmentul din tablă de cupru (p. 96, Pl. XII/15) (Fig. 12) poate fi o întăritură pentru o piesă de marochinărie.

17. Fragmentul din același material (p.96, Pl. XII/16) ar putea proveni dintr-un mic recipient metalic (Fig. 13).

18. Ceea ce s-a presupus a fi o "ustensilă" (p. 94, Pl. VI/4) (Fig. 14), poate multe alte lucruri; începând de la o aplică de broască, până la alt pandantiv de ham.  

19. Osul de port găurit (p. 96, Pl. XIV/6) (Fig. 15) a avut sigur o semnificație. După dimensiune, el poate fi inclusiv o amuletă de purtat la gât.

20. Dintr-un oarecare motiv a scăpat nediscutată o plăcuță (Pl. XIV/4) (Fig. 16). Este genul de decor care putea împodobi o arbaletă sau o casetă pentru valori.

21. Am lăsat în urmă comentariile legate de cuie. Este important a discuta despre ele, ba chiar a le face tipologia. Numai că este improbabil ca unui cui medieval să i se rotunjească tija (p. 90, tipul 1.a). Este o muncă complet inutilă și pretențioasă, mai ales pentru că toate cuiele se lucrau prin ciocănire individuală, nu prin laminare. Dacă se descoperă ceva rotunjit cilindric ori conic, în mod sigur a fost, la origine, altceva decât un simplu cui. Îndoirea vârfurilor "pentru a nu deranja" este o explicație foarte citadină. Rostul operațiunii este clar pentru a nu transforma una dintre suprafețele lemnoase în pat fachiric ori pentru a întări și mai mult legătura realizată de către cui. De obicei, unghiul de îndoire al cuielor sugerează grosimea materialului lemnos în care au fost bătute, astfel încât se pot delimita intervenții pentru șindrile (cele mai subțiri cuie, cu îndoiri la fel), mobilier, uși și obloane (cele mai groase). Îmbinarea grinzilor era făcută, într-adevăr, prin sisteme de cepuri, dar și cuie masive, tot din lemn, cu locaș operat cu ajutorul burghielor.

22. Cornul de cerb nu este un rest menajer (p. 91) și în altă parte este socotit corect un debriu de la o prelucrare (p. 96). Probabil că aici s-au încurcat opiniile arheologului, cu cele ale arhezoologului.

 

Adrian Andrei Rusu

 

 

 

 


 

[1] A se vedea A. A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV). Cluj-Napoca, 2005, p. 359-382 (cap. "Viața în cetăți").

[2] S. Oța, Liana Oța, Migdonia Georgescu, E. Popa, Piese de metal, os, sticlă și piatră descoperite în cetatea de la Carașova-Grad (com. Carașova, jud. Caraș-Severin), în Materiale și cercetări arheologice, S.N. VII, 2011, p. 83-113.

[3] A. A. Rusu, Despre cuțitele de luptă din Transilvania medievală, în vol. Studii de istorie medievală și premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române. Cluj-Napoca, 2003, p. 75-96. Versiunea în lb. engleză On the medieval Battle Knives from Transylvania, în Medium Aevum Quotidianum, Krems, 51, 2005, p. 7-25. Reluare în vol. Investigări ale culturii materiale medievale din Transilvania. Cluj-Napoca, 2008, p. 85-110.

[4] S. Oța, Liana Oța, Câteva date privind încetarea funcționării cetății de la Cladova-Grad (jud. Caraș-Severin), în Materiale și cercetări arheologice, S.N., V. 2009, p. 197.

[5] A. A. Rusu, Investigări…, p. 88-89.

[6] S. Oța, Liana Oța, Câteva date privind încetarea funcționării cetății …, p. 197.

[7] Ibidem.

[8] A. A. Rusu, Fl. Mărginean, Prelucrarea osului și cornului în Transilvania medievală (început de abordare tematică), în Arheologia Medievală, 5, 2005, p. 113-158.