ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE "NICOLAE IORGA"

STUDII ȘI MATERIALE

DE

ISTORIE MEDIE

VOL. XXV, 2007

SUMAR

IN MEMORIAM EUGEN DENIZE ............................................................... 9

GEOPOLITICĂ MEDIEVALĂ. TEXTE ȘI CONTEXTE

ȘERBAN P AP ACOSTEA, Politica externă a lui Ștefan cel Mare: opțiunea

polonă (1459-1472)....................................................................................................13

ȘTEFAN ANDREESCU, Marea Neagră în lupta pentru succesiunea la

tronul otoman din anii 1510-1512 ................................................................. 29

OVIDIU CRISTEA, Campania de la Çaldiran (1514): mărturia lui Alvise

Borghi ....................................................................................................... 47

GENEALOGIE ȘI PATRIMONIU

PETRONEL ZAHARIUC, "Soră după Sfănta Evanghelie". Note despre neamul jupânesei Caplea și despre mănăstirea Sfântul Nicolae din

B

ucurești, ctitoria 1ui Ghiorma banul………………………………………………69

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Neamul Golăeștilor. Pe marginea

unui document "nou" ........ ……………….................................................... ..87

TÜDÖS S. KINGA, Testamentul voievodului Gavril Movilă și al soției

sale, Elisabeta Zólyomi ................................................................................ ..99

"Studii și Materiale de Istorie Medie", vol. XXV, 2007, p. 1-345

 


 

MIHAI - BOGDAN ATANASID, Patrimoniul funciar al marelui vistiemic

Iordache Cantacuzino (II) ........................................ ............................................. ……….111

CA TOLICISMUL ÎN ȚĂRILE ROMÂNE

VIOLETA BARBU, Dreptul de protectorat al puterii seculare asupra

misionarilor și comunităților catolice din țările române în secolul al XVII-Iea (I). ….135

ALEXANDRU CIOCÎLTAN, Un fragment dintr-un Status Animarum al

parohiei săsești din Câmpulung <1649-1650> .................................................................. 159

VARIA

ALEXANDRU MAREȘ, Criptogramele Crucii într-o versiune slavonă

sud-est transilvăneană din secolul al XVI-lea ................................................................ …171

SAMUEL P AKUCS WILLCOCKS, Michel Beheim's Dracula song as a

dark mirror for princes ….................... ….......................... ……………................. ……… 183

BOGDAN - FLORIN POPOVICI, Problema demografică în regiunea

Branului de Sus …........ …….......... ….... …................ ……....................... ……………..197

ADDENDA ET CORRIGENDA ............ ......... ...................................... ............................. 215

RECENZII ȘI NOTIȚE BIBLIOGRAEICE….................................................................... 225

MIHAIL CARATAȘU, Catalogul manuscriselor grecești din Biblioteca Academiei Române, vol. III, ediție îngrijită de Emanuela Popescu-Mihuț și Tudor Teoteoi, Edit. Pegasus Press, București, 2004, 427 po; OLIMPIA MITRIC, Manuscrise românești din Moldova. Catalog, vol. I, prefață de prof. dr. Gabriel Ștrempel, Edit. Junimea, Iași, 2006, 502 p. + 25 facs.; Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Nationale, vol. VIII, 1654-1656, întocmit de Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, Dragoș Șesan, Mirela Comănescu, București, Arhivele Naționale ale României, 2006, 856 p.; Documenta Romaniae Historica. Seria A. Moldova, vol. XXVIII (1645-1646), întocmit de Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, Edit. Academiei Române, București, 2006, 686 p. + 45 pl.; Documenta Romaniae Historica. Seria B. Țara Românească, vol. XXXIII (1648), întocmit de Gheorghe Lazăr, Constanța Vintilă-Ghițulescu, Andreea Iancu, Edit. Academiei Române, București, 2006, 517 p.; Documenta Romaniae Historica, Seria B. Țara Românească, volumul XXXVII (1652), întocmit de Violeta Barbu, Constantin Bălan, Florina Manuela Constantin, Edit. Academiei Române, București, 2006, 459 p.; Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania, vol. XV, 1376-1380, întocmit de Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain și Adinel Dincă, Edit. Academiei Române, București,


 

 

2006, 912 p. + 15 pl.; ION SOARE, Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia. Ediție de texte, studiu paleografic și lingvistic, Edit. Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2005, 287 p.; DUMITRU AGACHE, Hrisoave inedite de la Ștefan cel Mare și destinul unor sate din Moldova, Edit. Junimea, Iași, 2006, 467 p.; LUCIAN-VALERIU LEFTER (coord.), Sergiu Ștefănescu, Silviu Văcaru, Dumeștii Vasluiului, Edit. Panfilius, Iași, 2006, 385 p.; MARCO BANDINI, Codex: vizitarea generală a tuturor Bisericilor Catolice de rit roman din Provincia Moldova 1646-1648, ediție bilingvă de Traian Diaconescu, Edit. Presa Bună, Iași, 2006, 479 p.; SUSANA ANDEA, Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati și epoca sa. Documente, Edit. Supergraf, Cluj-Napoca, 2005, 252 p.; ELISABETTA BORROMEO, Voyageurs occidentaux dans l'Empire ottoman (1600­1644), 2 vol., Maisonneuve & Larose, Paris, 2007, 1 156 p.; Les historiographes en Europe de la fin du Moyen Âge à la Revolution, sub dir. Chantal Grell, Presses de L'Université Paris-Sorbonne, Paris, 2006, 425 p.; PHILIPPE BUC, The Dangers of Ritual: Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory, Princeton University Press, 2001, 272 p.; Crusading in the Fifteenth Century. Message and Impact, ed. Norman Housley, Palgrave Macmillan, New York, 2004, 251 p.; FLORIN CURTA, Apariția Slavilor, Istorie și arheologie la Dunărea de jos în veacurile VI­-VII, Edit. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2006, 412 p.; NICOLAE V. DURĂ, "Scythia Minor" (Dobrogea) și Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal și mitropolitan al Tomisului (sec. IV - XlV), Edit. Didactică și Pedagogică, București, 2006, 267 p.; SORIN MARȚIAN, Biserica pe teritoriile fostelor provincii dacice (Transilvania, Banat, Oltenia) în secolele VII-XII Aspecte de istorie, organizare bisericească, rit și cult [L'église sur les territoires des anciennes provinces daces (la Transylvanie, le Banat, l'Oltenie) aux VII" -XII siècles. Aspects d'histoire, d'organisation ecclésiastique, rite et culte), Galaxia Gutenburg, Târgu Lăpuș, 2006, 273 p.; Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români, culegere de studii îngrijită de Adrian Andrei Rusu, Edit. Mega, Arad, 2006, 278 p. + 2 pl.; NEAGU DJUVARA, Thocomerius - Negru Vodă. Un voievod de origine cumană la începuturile Țării Românești, Edit. Humanitas, București, 2007, 232 p.; ȘTEFAN S. GOROVEI, MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Princeps omni laudae maior. O Istorie a lui Ștefan cel Mare, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Putna, 2005, 629 p. + XI pl. color [Centrul de cercetare și documentare "Ștefan cel Mare" al Sfintei Mănăstiri Putna - 1]; ALEXANDRU SIMON, Ștefan cel Mare și Matia Corvin. O coexistență medievală, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj­Napoca, 2007, 663 p.; ERNEST OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ștefan cel
 

4

Mare. O analiză critică, în "Cercetări numismatice", IX-XI, 2003-2005, p. 299-388.; B. Γ. ЧEHЦOBA, Bocmoчнaя чepkoвь u Poccuя nocлe Πepeяcлaвckoǔ paбь. Дokymehmь [Biserica Răsăriteană și Rusia după Rada de la Perejaslav. Documente], "Γymahииtapий", Moscova, 2004, 176 p.; DAN FLOAREȘ, Fortificațiile Țării Moldovei din secolele XIV­XVII, Iași, Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2005, 357 p.; GHEORGHE LAZĂR, Les marchands en Valachie, XVIe-XVIIe siècles, Institutul Cultural Român, București, 2006, 437 p., ilustrații, anexe, hărți.; Marea Neagră. Puteri maritime - puteri terestre (sec. XIII - XVIII), coord. Ovidiu Cristea, Institutul Cultural Român, București, 2006, 365 p. + o hartă.; Spectacolul public între tradiție și modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje și suplicii, coord.: Constanța Vintilă-Ghițulescu și Mâria Pakucs Willcocks, Institutul Cultural Român, București, 2007, 302 p.; De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din Țara Românească sub Vechiul Regim, autori Violeta Barbu, Florina Manuela Constantin, Constanța Vintilă-Ghițulescu, Andreea-Roxana Iancu, Gheorghe Lazăr, Institutul Cultural Român, București, 2007, 295 p.; ANDREI PIPPIDI, Byzantins, Ottomans, Roumains. Le Sud-Est européen entre l'héritage imperial et les influences occidentales, Honore Champion, Paris, 2006, 337 p.; Etnie și confesiune în Moldova medievală, vol. întocmit de Ion Toderașcu (coord.), Alexandru-Florin Platon, Bogdan ­Petru Maleon, Gheorghe Iutiș, Liviu Pilat, Gerd Franck, Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2006, 265 p.; PIERROT FRISCH, Auswanderung zwischen Rhein und Maas nach Siebenbiirgen, Honterus Verlag, Hermannstadt, 2005, 206 p.; DANIEL URSPRUNG, Schollenbindung und Leibeigenschaft: Zur Agrarverfassung der Fiirstentiimer Walachei und Moldau in komparativer Perspektive (Mi/te 16. - Mitte 18. Jahrhundert), în "Südost-Forschungen", Bd. 63-64, 2004­-2005, p.124-129.; Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice, coord.: Susana Andea, Edit. Academiei Române, București, 2005, 360 p.; Arhiva Genealogică, an VI (XI), 1999, nr. 1-4, Iași, 2007. Revistă a Institutului Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta"; Arhiva Genealogică, an I, 1912, Iași, 2005, VIII+208 p.; an II, 1913, Iași, 2007, 276 p. Ediție anastatică. Cu o prefață, Istoria unei reviste, de Ștefan S. Gorovei, Edit. Institutul Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta".

ABREVIERI ........................................................................................... …….343