ACADEMIA ROMÂNĂ

 

INSTITUTUL DE ISTORIE “NICOLAE IORGA”

 

 

 

STUDII ȘI MATERIALE

 

DE


ISTORIE MEDIE


VOL.  XXI, 2003

 

 

 

S U M A R

 

 

 

 

IN HONOREM

 

 

Șerban Papacostea la 75 de ani (Virgil Ciocîltan) ........................................

 

11

Constantin Bălan la 75 de ani (Paul Cernovodeanu ……………….........

 

13

 

FAMILIE, SOCIETATE, MENTALITĂȚI ÎN EVUL MEDIU

 

 

CLAIRE DOLAN (Québec, Canada), Les testaments multiples en Provence: rythmes et temps individuels .....................................................................................

 

 

15

VIOLETA BARBU, Systèmes successoraux en pays de coutume: la substitution en Valachie (1450-1650) ...........................................................................................

 

 

33

CONSTANȚA GHIȚULESCU, Jocurile căsătoriei în Valahia secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: Constantin Brezoianu vs. Marica Filipescu ..........................

 

 

47

GHEORGHE LAZĂR, Familie și sentiment în Vechiul Regim românesc. Note pe marginea testamentului lui Radu Goran Olănescu ....................................................

 

 

57

ANDREEA IANCU, Binecuvântarea și blestemul părinților în discursul testamentar (București, sfârșit de secol XVIII - început de secol XIX). Studiu de caz ..............................................................................................................................

 

 

 

67

 

 

PUTERI MARITIME, PUTERI TERESTRE (SEC. XIII-XVIII)

 

 

RADU ȘTEFAN VERGATTI, Români, bulgari, cumani și tătari la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XIII-lea ...................................................................

 

 

81

ANDREEA ATANASIU, Nave venețiene și genoveze în bazinul pontic (sec. XIII-XIV) ........…………………………………………………………………………...

 

 

103

OVIDIU CRISTEA, Veneția și cruciada de la Nicopol ............................................

 

117

MATEI CAZACU (Paris), Venise et la Moldavie au début du XVe siècle ...............

 

131

ȘTEFAN ANDREESCU, Un act genovez din 1453 sau despre limitele metodei cantitative ...................................................................................................................

 

 

139

ANCA POPESCU, Flotila Dunării otomane (secolul al XVI-lea) ............................

 

151

CRISTIAN LUCA, Alcune considerazioni concernenti una lettera di Alessandro Lăpușneanu al mercante cretese Leonin Servo, con particolare riguardo alle implicazioni di tipo politico ed economico nei Principati Romeni ................................

 

 

 

161

EUGEN DENIZE, Românii, Liga Sfântă și otomanii în epoca bătăliei de la Lepanto (1570-1574) .................................................................................................

 

 

173

ILEANA CĂZAN, Rapoarte și itinerarii austriece privind situația strategică a țărilor române (1716-1739), în contextul politicii europene a Imperiului habsburgic ..................................................................................................................

 

 

 

195

 

VARIA

 

 

ALEXANDRU MAREȘ, Considerații pe marginea a două valoroase Tetraevanghele slavone ..............................................................................................

 

 

209

TUDOR - RADU TIRON, O veche stemă a Transilvaniei și legăturile acesteia cu heraldica familiei de Hunedoara ................................................................................

 

 

223

ȘTEFAN GOROVEI, Un ctitor uitat la Putna și asocierea la atributele puterii suverane .....................................................................................................................

 

 

257

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Ștefan cel Mare și sfârșitul lumii ..................

 

271

MÁRIA PAKUCS, Florini și dinari în registrele vamale ale Sibiului din secolul al XVI-lea. Scurt demers metodologic ..........................................................................

 

 

279

OANA RIZESCU, Construirea statului prin controlul datoriilor. Chezășia și relațiile contractuale în Țara Românească în secolele XV-XVII. Partea I. Sec. XV-XVI ............................................................................................................................

 

 

 

287

PETRONEL ZAHARIUC, “Prima domnie” a lui Gheorghe Ștefan (4/14 aprilie – 21 aprilie/ 1 mai 1653) ...............................................................................................

 

 

311

IONEL CÂNDEA, Cetatea Albă în istoriografia românească (II) ............................

 

327

 

RESTITUIRI

 

 

† FRANCISC PALL, Organizarea politică, administrativă, fiscală, judecătorească, militară și bisericească a Transilvaniei în sec. XIV-XV............................................

 

 

349

PETRE Ș. NĂSTUREL, Schitul Maicilor din București. Memoriu istoric ...............

 

369

 

 

ADDENDA ET CORRIGENDA…………………………………………………

379

 

 

RECENZII ȘI NOTIȚE BIBLIOGRAFICE.................    

 

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXVI (1641-1642), volum întocmit de I. Caproșu, Edit. Academiei Române, București, 2003, XCVIII+886 p. (Laurențiu Rădvan); Documenta Romaniae Historica, B, Țara Românească, vol. XXXIV (1649), întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu, Edit. Academiei Române, București, 2002, 373 p. (C. Bălan); Documente privitoare la istoria orașului Iași. Acte interne (1726-1740), îngrijit de Ioan Caproșu, Edit. „Dosoftei”, Iași, 2001 [XV + 438 p. + facsimile p. 439-655] (C. Bălan); N. RĂILEANU, Documente medievale moldovenești din Arhiva de Război s Suediei, Tipografia Centrală, Chișinău, 2001, 308 p. (Andrei Pippidi) ; Inschriften der Stadt Hermannstadt aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit, ed. Ioan Albu, Sibiu, Hora Verlag și Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg, 2002 (Mária Pakucs); KONSTANTIN MICHAILOVIÆ DI OSTROVICA, Cronaca turca ovvero Memorie di un giannizzero, a cura di Alda Giambelluca Kossova, traduzione di Angiolo Danti, note di Marco Clementi, Sellerio editore, Palermo, 2001, 184 p. (Ștefan Andreescu); Reformation zwischen Ost und West. Valentin Wagners griechischer Katechismus (Kronstadt 1550), ed., introd., comentarii și trad. de Andreas Müller. Köln, Böhlau Verlag, 2000. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, vol. 23), 388 p. + XXXV p. introd., anexă, indici, bibl. (Mária Pakucs); YUNUS ZEYREK (ed.), Tarih-i Osman Pașa. Özdemiroğlu Osman Pașa’nın Kafkasya fetihleri (H. 986-988 / M. 1578-1580) ve Tebriz’in fethi (H. 993 / M. 1585) (Cronica referitoare la Osman Pașa. Cuceririle caucaziene ale lui Özdemiroğlu Osman Pașa – 986-988 H. /1578-1580 – și cucerirea de către acesta a Tabrizului – 983 H. /1585), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, XII + 212 p. (Adrian Tertecel); Litterae Missionarum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) I. Editit István György Tóth, Roma-Budapest, 2002, 756 p. (Violeta Barbu); Demetrii Principis Cantemirii. Incrementorum et decrementorum Aulau Othman[n]icae sive Aliothman[n]icae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres, praefatus est Virgil Cândea, critice edidit Dan Slușanschi, Edit. Amarcord, Timișoara, 2001, 550 p. (Violeta Barbu); MARIA GEORGESCU, Lapidarium din Târgoviște, secolele XV-XIX, Edit. Daim, București, 2002, 207 p. + 114 il. (Radu Ștefan Vergatti); Arhivele Naționale ale României, Colecția Achiziții Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. I (Sf. sec. XIII- 1685), întocmit de Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, București, 2002, 309 p. (Gheorghe Lazăr); FLORIN MARINESCU, Roumanika eggrafa tou Aghios Orous archeio Protatou, Athina, 2001, 658p.; idem, Roumanika eggrafa tou Aghios Orous archeio Ieras Monis Aghios Paulou, Athina, 2002, 600 p. (Violeta Barbu); MANFRED STOY, Historische Bücherkunde Südosteuropa, Band II., Neuzeit, Teil 2: Rumänien 1521-1918, 687, indice, Oldenbourg  Verlag, München, 2002. (Ileana Căzan); MONICA MIHAELA BUSUIOC,  Munca și răsplata ei. Secolele XVII-XVIII. Studiu de terminologie, vol. I-II, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Institutul de Lingvistic㠄Iorgu Iordan-Al.Rosetti”, București, 2001-2002 (Pedro Cristian Ionescu Pérez); ȘTEFAN J. FAY, Cronologia lui Ioan Kemény (Caietele unui roman care nu s-a scris), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2002, 247 p. (Mihai Sorin Rădulescu); Die Pfarrer und Lehrer der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbûrgen, I. Band: Von der Reformation bis zum Jahre 1700, bearbeitet von Ernst Wagner, Kőln, Weimar, Wien, 1998, XVII + 439 p. (Scriften zur Landeskunde Siebenbûrgens, Band 22/1) (Alexandru Ciocîltan); In honorem Ioan Caproșu. Studii de istorie, volum ingrijit de Lucian Leuștean, Maria Magdalena Székely, Mihai Răzvan Ungureanu și Petronel Zahariuc, Polirom, Iași, 2002, 535 p. (Constantin Dobrilă); GHEORGHE I. CANTACUZINO, Cetăți medievale în Țara Românească în secolele XIII-XVI, București, Edit. Enciclopedică, 2001, 294 p. (Șerban Papacostea); Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Herausgegeben von Tilmann Schmidt und Péter Gunst. Universität Debrecen, Institut für Geschichtswissenschaften; Debrecen University Press, 2000, 218 p. (Történelmi Figyelő Könyvek. 8.) (Viorel Achim); NECDET SAKAOĞLU, Bu Mülkün Sultanları. 36 Osmanli Padișahu (Sultanii acestui stat. Cei 36 de padișahi otomani), Istanbul, Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Ști., 2000, 624 p. (Adrian Tertecel); NÂZIM TEKTAȘ, Sadrâzamlar (Marii viziri), Istanbul, Çatı Kitapları, 2002, 760 p. (Adrian Tertecel); MIRCEA SOREANU, Marii viziri Köprülü (1656-1710). Relații politice și militare între Țările Române și Imperiul otoman, București, Edit. Militară, 2002, 320 p. (Adrian Tertecel); RADU CIUCEANU, Autocrație și naționalism. Destinul unei dinastii, București, 2001, 485 p. + ilustr. + un arbore genealogic. (Mihai Sorin Rădulescu); VIRGIL CIOCÎLTAN, Mongolii și Marea Neagră în secolele XIII-XIV. Contribuția cinghizhanzilor la transformarea bazinului pontic în placa turnantă a comerțului euro-asiatic, București, Edit. Enciclopedică, 1998, 299 p. + hărți. (Ștefan Aftodor); ȘERBAN TURCUȘ,  Sfântul Scaun și românii în secolul al XIII-lea, Edit. Enciclopedică, București, 2001, 354 p. (Victor Spinei); Alexandru Elian, Bizanțul, Biserica și Cultura românească. Studii și articole de istorie. Ediție îngrijită de pr. prof. dr. Vasile V. Muntean, Iași, Trinitas, 2003, 432 p. + il. (Paul Cernovodeanu); ALAIN BOUREAU, La loi du royaume. Les moines, le droit et la construction de la nation anglaise (XIe-XIIIe), Paris,  Les Belles Lettres, 2001, 356 p. (Violeta Barbu); Antoni Mironowicz, Koœciół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej (Biserica ortodoxă în istoria Republici Polone), Białystok 2001, 352p; Sylwester Kossow, władyka białoruski, metropolita kijowski (Silvester Kossow vlădica Rusiei Albe, mitropolit al Kievului), Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 1999, 144 p.; Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski (Mitropolitul Józef Nielubowicz Tukalski), Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 1998, 127p; Teodozy Wasilewicz archimandryta slucki, biskup białoruski (Arhimandritul Teodosie Wasilewicz arhimandrit de Słuck și episcop al Rusiei Albe) Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 1997, 80p. (Tatiana Cojocaru); The Refomation in Eastern and Central Europe, edited by Karin Maag, Scolar Press, Humpshire, St. Andrews Studies in Reformation History, 1997, p. 235 (Violeta Barbu); Ștefan Andreescu, Perspective medievale, Edit. Nemira, București, 2002, 270 p. (Gheorghe Lazăr); Matei Cazacu, Minuni, vedenii și vise premonitorii, în trecutul românesc, Edit. Sigma, București, 2003, 216 p. + il. color (Ștefan Andreescu); Meinolf Arens, Habsburg und Siebenbürgen 1600-1605: gewaltsame Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen frühabsolutistichen Reichsverband, Köln, Böhlau Verlag, 2001 (Studia Transylvanica, vol. 27), 397 p., anexe, hartă, indici de localități și de persoane (Mária Pakucs); LUMINIȚA DUMITRIU, Der mittelalterliche Schmuck des Unteren Donaugebietes im 11.-15. Jahrhundert (Muzeul Național de Istorie a României, Monografii II), București, 2001, 185 p. + 11 fig. + 112 pl. (Victor Spinei); GHEORGHE I. CANTACUZINO, Câmpulung. Vechi monumente și biserici, Edit. Vremea, București, 2002, 101 p. + foto (Gheorghe Lazăr); Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Nicolae Fuștei, Valentina Pelin, Ion Negrei, Mănăstirea Căpriana (sec. XV- XX). Studiu istoric, documente, cărți, inscripții și alte materiale ; coordonator Andrei Eșanu, Edit. Pontos, Chișinău, 2003, 563 p. (Gheorghe Lazăr); Stavropoleos. Ortodoxie, artă, comunitate, vol. al II-lea, publicat de Fundația Stavropoleos și Edit. Meridiane, coord. protos Iustin Marchiș, București, 2002, 127 p. cu o bogată ilustrație (C. Bălan); Aristide Ștefănescu, Mariana Lazăr, Mănăstirea Cotroceni: Un monument istoric dispărut, Muzeul Național Cotroceni, București, 2003, 93 p. + 20 il. (Constanța Ghițulescu); Alexandru EFREMOV, Icoane românești, Edit. Meridiane, București, 2003, 260 p. (C. Bălan); ION I. SOLCANU, Artă și societate românească (sec. XIV-XVIII), Edit. Enciclopedică, București, 2002,  337 p. (Dan Floareș); Iolanda Țighiliu, Între diavol și bunul Dumnezeu. Cler și cultură în Principatele Dunărene (1600-1774), București, Paideia, 2002, 311 p. (C. Bălan); Tereza Sinigalia, Mihai Viteazul ctitor, Edit. Vremea, București, 2001, 80 p. + 2 pl. color (Ștefan Andreescu); Sorin Ullea, Un unicat în Ortodoxie: Piatra de mormânt din biserica Sfântul Nicolae Popăuți, 1492, Edit. AXA, Botoșani, 2002, 16 p. (Ștefan Andreescu); *** Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej (Învățământul ortodox în Polonia), editată de Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk, Piotr Chomik, Białystok 2002, 256p. (Tatiana Cojocaru); Mihaela Grancea, Călători străini prin Principatele Dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate. Sibiu, Edit. Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002, 341 p. (Paul Cernovodeanu); Ioana Cristache-Panait, Circulația cărții vechi bucureștene în Transilvania, București, Edit. Biblioteca, 1998, 190 p. (Paul Cernovodeanu); ANTON PARAGINĂ, Habitatul medieval la curbura exterioară a Carpaților în secolele X - XV, Edit. Istros, Brăila, 2002, 146 p. + 59 pl. (Bobi Apăvăloaei); ChirtoagĂ, Ioan, Din Istoria Moldovei de Sud-Est. Până în anii '30 ai sec. al XIX-lea, Chișinău, 1999 (224 p.) (Ștefan Aftodor); Veniamin Ciobanu, Angela Jianu, Impresii de călătorie la Dunărea de Jos, ale unui diplomat englez (1790-1791) în „Cercetări istorice”, XVIII-XX (1999-2001), Iași, 2002, p. 261-282 (Paul Cernovodeanu); Sorin Sipoș, Silviu dragomir–istoric, prefață de Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca, Fundația Culturală Română, 2002, 440 p. (Centrul de Studii Transilvane, Oameni care au fost, IV) (Șerban Papacostea); HAYRI ERTEN, Konya Șer’iyye Sicilleri ıșığında ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapisi (XVIII y.y. ilk yarisi) (Structura social-economică și culturală a familiei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în lumina registrelor cadiale de la Konya), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, XVIII + 222 p. (Adrian Tertecel); NURCAN ABACI, Bursa Șehri’nde Osmanlı Hukuku’nun uygulanması (17. yüzyıl) (Aplicarea dreptului otoman în orașul Bursa în secolul al XVII-lea), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, XIV + 250 p. (Adrian Tertecel); YUSUF HALAÇOĞLU, Osmanlılarda ulașım ve haberleșme. Menziller (Transportul și comunicațiile la otomani. Locurile de popas), Ankara, PTT Genel Müdürlüğü Yayınları, 2002, XII + 246 p. + 1 hartă (Adrian Tertecel); ZEKI ÇELIKKOL, ALEXANDER DE GROOT, BEN J. SLOT, It Began with the Tulip.The History of Four Centuries of Relationship between Turkey and the Netherlands in Pictures, Ankara, Turkish Historical Society Printing House, 2000, XXIV + 358 p. + 121 il. (Adrian Tertecel); Halil Sahillioğlu, Topkapı Sarayı Arșivi H. 951-952 tarihli ve E-12321 numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 2002, 458 p. + 16 p. facsimile (Anca Popescu); Colin Imber, The Ottoman Empire, 1300-1650. The Structure of Power, New York, 2002, 405p. (Anca Popescu); Nicolas Vatin, Les Ottomans et l’Occident (XVe-XVIe siècles), Istanbul, 2001, 196 p. (Anca Popescu); FLAVIUS SOLOMON, Identitatea etnică și minorități în Republica Moldova. O bibliografie. Fundația Academic㠄A.D. Xenopol”, Iași, 2001 [199 p.], volum apărut sub auspiciile Academiei Române, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, în Seria Acta et testimonia, I, coordonată de Dumitru Ivănescu (C. Bălan); Basarabia. Dilemele identității, volum editat de Flavius Solomon, Alexandru Zub, în colaborare cu Sorin D. Ivănescu, Bogdan Schipor, Fundația Academic㠄A.D. Xenopol”, Iași, 2001, 324 p. (C. Bălan);

 

 

 405

 

 


 

 

 

 

ACADEMIA ROMÂ

 

INSTITUTUL DE ISTORIE “NICOLAE IORGA”

 

 

 

STUDII ȘI MATERIALE

 

DE


ISTORIE MEDIE


VOL. 
XXI, 2003

 

 

 

 

 


 

S O M M A I R E

 

 

 

 

IN HONOREM

 

 

 

Șerban Papacostea à  75 ans (Virgil Ciocîltan) …………………………….

11

Constantin Bălan à  75 ans (Paul Cernovodeanu) …………………………

13

 

Famille, sociÉtÉ, mentalitÉs au moyen age

 

 

CLAIRE DOLAN, Les testaments multiples en Provence: rythmes et temps individuels .................................................................................................................

 

15

 

VIOLETA BARBU, Systèmes successoraux en pays de coutume: la substitution en Valachie (1450-1650) ..........................................................................................

 

33

 

CONSTANȚA GHIȚULESCU, Les strategies de mariage dans la Valachie du XVIIIe siècle. Etude de cas: Constantin Brezoianu vs. Marica Filipescu ..................

 

47

 

GHEORGHE LAZĂR, Famille et sentiment dans l'Ancien Régime roumain. Notes sur le testament du Radu Goran Olănescu ....................................................……….

 

57

 

ANDREEA IANCU, Bénédiction et malédiction des parents dans le discours testamentaire (Bucarest, fin du XVIIIe- début du XIXe siècles) ................................

 

67

 

 

 

PUISSANCES MARITIMES, PUISSANCES TERRESTRES (XIII-XVIII siècles)

 

 

 

RADU ȘTEFAN VERGATTI, Roumains, Bulgares, Coumans et Tatares au Bas Danube dans la première moitié du XIIIe siècle ........................................................

ANDREEA ATANASIU, Navires vénitiens et génoises dans le bassin de la mer Noire (XIIIe-XIVe siècles) .........................................................................................

 

81

 

103

 

OVIDIU CRISTEA, Considérations sur la participation vénitienne à la croisade de Nicopolis ....................................................................................................................

 

117

 

MATEI CAZACU, (Paris), Venise et la Moldavie au début du XVe siècle ..............

131

 

ȘTEFAN ANDREESCU, Un acte génois de 1453 ou les limites de la méthode quantitative .................................................................................................................

 

139

 

ANCA POPESCU, La flotte du Danube ottoman (XVIe siècle) ...............................

151

 

CRISTIAN LUCA, Quelques considérations en marge d’une lettre du prince Alexandre Lăpușneanu adressée au marchant crétan Leonin Servo, avec un accent particulier sur les implications politiques et économiques dans les Principautés Roumaines .................................................................................................................

 

 

 

161

 

EUGEN DENIZE, Les Roumains, la Sainte Ligue et les Ottomans à l’époque de la bataille de Lepanto (1570-1574) ...............................................................................

 

173

 

ILEANA CĂZAN, Rapports et itinéraires autrichiens sur la situation stratégique des Pays Roumains (1716-1739) dans le contexte de la politique européenne de l’Empire de Habsbourg ..............................................................................................

 

 

195

 

 

VARIA

 

 

 

ALEXANDRU MAREȘ, Considérations en marge de deux valeureux Tétraévangiles slavons ...............................................................................................

 

209

 

TUDOR - RADU TIRON, Une vielle emblème de Transylvanie et ses rapports avec l'hèraldique de la famille de Hunedoara ............................................................

 

223

 

ȘTEFAN S. GOROVEI, Un fondateur oublié de Putna et l’association aux attributs du pouvoir souverain ...................................................................................

 

257

 

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Etienne le Grand et la Fin du Monde ............

271

 

MÁRIA PAKUCS, Florins et dinars dans les registres de douane de Sibiu au XVIe siècle. Courte démarche méthodologique ..................................................................

 

279

 

OANA RIZESCU, La construction de l’État par le contrôle des dettes. „Le gage” et les relations contractuelles en Valachie (XVe –XVIIe siècles). Première partie: XVe-XVIe siècles .......................................................................................................

 

 

287

 

PETRONEL ZAHARIUC, « Le premier règne » de Gheorghe Ștefan (4/14 avril- 21 avril/1er mai 1653) .................................................................................................

 

311

IONEL CÂNDEA, Cetatea Albă dans l'historiographie roumaine ..……..................

327

 

 

RESTITUTIONS

 

 

 

†FRANCISC PALL, L'organisation politique, administrative, fiscale, judiciaire, militaire et ecclésiastique de la Transylvanie aux  XIVe-XVe siècles .......................

 

349

 

PETRE Ș. NĂSTUREL, Le couvent Maicilor de Bucarest. Mémoire historique .....

369

 

 

 

 

ADDENDA ET CORRIGENDA……………………………………………………

379

 

COMPTES-RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.....................................

405

 


 

 

 

 

ACADEMIA ROMÂ

 

INSTITUTUL DE ISTORIE “NICOLAE IORGA”

 

 

 

STUDII ȘI MATERIALE

 

DE


ISTORIE MEDIE


VOL. 
XXI, 2003

 

 

 

 


 

CONTENTS

 

 

 

 

IN HONOREM

 

 

Șerban Papacostea's 75th Birthday, (Virgil Ciocîltan)…………

11

Constantin Bălan's 75th Birthday, (Paul Cernovodeanu) …………………

13

 

FAMILY, SOCIETY, MENTALITY IN THE MIDDLE AGES

 

 

CLAIRE DOLAN, Les testaments multiples en Provence: rythmes et temps individuels ..................................................................................................................

 

15

VIOLETA BARBU, Systèmes successoraux en pays de coutume: la substitution en Valachie (1450-1650) ..........................................................................................

 

33

CONSTANȚA GHIȚULESCU, The Strategies of Marriage in Wallachia in the Eighteenth Century. Constantin Brezoianu vs. Marica Filipescu: A Case Study ......

 

47

GHEORGHE LAZĂR, Family and Sensitivity in the Romanian Ancien Regime. Remarks on the Last Will of Radu Goran Olănescu .......................................……...

 

57

ANDREEA IANCU, The Parental Blessing and Curse in the Testamentary Discourse (Bucharest, at the End of Eighteenth Century and the Beginning of the Nineteenth Century) ...................................................................................................

 

 

67

 

SEA POWERS AND LAND POWERS (13th-18th centuries)

 

 

RADU ȘTEFAN VERGATTI, Vlachs, Cumans, Bulgarians and Tartars at the Lower Danube in the First Half of the Thirteenth Century .......................................

 

81

ANDREEA ATANASIU, Types of Ships from Venice and Genoa in the Black Sea (Thirteenth-Fourteenth Centuries) ...............................................…...................

 

103

OVIDIU CRISTEA, Venice and the Crusade of  Nicopolis.......................................

117

MATEI CAZACU, (Paris), Venise et la Moldavie au début du XVe siècle ..........…

131

ȘTEFAN ANDREESCU, A Genoese Document of 1453 or About the Limits of the Quantitative Method ....................................................................................……

 

 

139

ANCA POPESCU, The Flotilla  of the Ottoman Danube in the Sixteenth Century ........

151

CRISTIAN LUCA, Some Notes on a Letter of Prince Alexander Lăpușneanu to the Cretan Merchant Leonin Servo, with a Special Focus on the Political and Economic Implication in the Romanian Principalities ..........................…................

 

 

161

EUGEN DENIZE, The Romanians, the Holy League and the Ottomans in the Age of the Battle of Lepanto (1570-1574) ........................................................................

 

173

ILEANA CĂZAN, Reports and Austrian Travel Accounts Concerning the Strategic Positions of the Romanians Principalities (1716-1739) on the Background of Habsbourg European Policy ........................................................….

 

 

195

 

VARIA

 

 

ALEXANDRU MAREȘ, Reflections on Two Valuable Slavonic Four Gospels .....

209

TUDOR-RADU TIRON, An old Transylvanian Coat-of- Arms in Brasov and Some of its Connections with the Heraldry of Hunedoara Family ............................

 

223

ȘTEFAN S. GOROVEI, A Forgotten Founder at the Putna monastery and the Association at the  Sovereign Power …………….....................................................

 

257

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Stephen the Great and the End of the World ......

271

MÁRIA PAKUCS, Money of Account in the Customs Register of Sibiu in the Sixteenth Century ..........................................................................................

 

279

OANA RIZESCU, The Construction of the State through the Control of Financial Liabilities. The Legal Guarantees in Wallachia from the Fifteenth to the Eighteenth Centuries. Part. I: Fifteenth to Sixteenth Centuries ...........................…..

 

 

287

PETRONEL ZAHARIUC, “The First Reign” of Gheorghe Ștefan (4/14 April – 21 April/1 May 1653) .....................................................................................................

 

311

IONEL CÂNDEA, Cetatea Albă in Romanian historiography (II) ………………...

327

 

RESTITUTIONS

 

 

† FRANCISC PALL, The Organisation of Transylvania in the Fourteenth-Fifteenth Centuries Political, Administrative, Financial, Military and Ecclesiastical Aspects ……………………………………………………………………………..

 

 

349

PETRE Ș. NĂSTUREL, Maicilor Cloister in Bucharest: A Historical Presentation …..

369

ADDENDA ET CORRIGENDA................................................................................

379

REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES......................................................

405