CUPRINS - TARTALOM - CONTENT

Engel Pal. In memoriam....................................................................................................................................................................................5

SOCIETATE

Radu LUPESCU - Domeniul cetăţii Hunedoara în timpul Hunedorenilor.....................................................................................................................7

The Estate of Hunedoara CastIe in the Age of the Hunyadis ................................................................................................................................................................................... 29

Şarolta SOLCAN - Negustoresele din Cluj în prima jumătate a secolului al XVII-lea ...................................................................................................35

Woman Merchants of Cluj in the First Half of the 17th Century ................................................................................................................................................................................ 54

ELITE

FRIVALDSZKY János - Egy középkori román eredetü nemesi család a Felvidéken .......................................................................................................55

Eine Adelfamilie mit Rumänischer Abstammung in dem mittelalterlichen Ungarischen Oberland ........................................................................................................................ 64

ETNIE ŞI CONFESIUNE

Marie LIONNET - Le culte de la croix au coeur de 1 'ensemble peint à Sântămărie Orlea ........................................................................................... 65

Cultul Sfintei Cruci în pictura ansamblului mural de la Sântămârie Orlea                   82

Viorel ACHIM - Convertirea la catolicism a românilor din zona Beiuşului în două documente din 1421 ....................................................................... 83

The Conversion to Catholicism of the Romanians of Beiuş-Region in Two Charters from 1421 .......................................................................................................................... 95

Ileana BURNICHIOIU - Revenirea la un subiect fără surse: biserica din Bârsău în secolele XV-XVI ..............................................................................97

New Remarks on a Topic with Few Sources: the Church of Bârsău in the 15th and 16th Centuries ................................................................................................................111

Ana DUMITRAN - Aspecte ale politicii confesionale a principatului calvin faţă de români. Confirmările în funcţiile ecleziastice şi programul

de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania ...............................................................................................................................................113

Aspects of the Confessional Policy of the Calvinist Principality towards the Romanians: The Appointments to Ecclesiastical Positions and the

Reformation-project of the Orthodox Church in Transylvania .............................. ................................................................................................................181


 

FONTES

 BOGOANDI Zsolt-Barzaus falu a XVI. század végén..................................................................................................................................................................................................183

The Village of Barzaus at the end of the 16th century ......................................................................................................................................................................................................... 190

DÁNÉ Veronka - Az erdélyi fejedelemségkori vármegyei jegyzőkönyvek kiadásáró1 ..........................................................................................................................................191

On the Edition of the County-Proceedings of the Transylvanian Principality ..................................................................................................................................................................... 196

OPINII

Bogdan-Florin POPOVICI - Din nou despre drumul lui Thököli peste munţi,  în 1690 .................................................................................................................................... 197

The route of prince Thököli over the Carpathian Mountains in 1690 .................................................................................................................................................................................... 221

RECENZII

Ana-Maria VELTER, Transilvania În secolele V-XII. Interpretări istorico-politice şi economice pe baza descoperiri/or monetare din bazinul carpatic, secolele

V-XII. (Adrian A. RUSU) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 223

Paul NIEDERMAIER, Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und

Kreischgebiet (1242-1347). (Adrian A. RUSU) ............................................................................................................................................................................................................... 229

LÁNGI József, MIHÁLY Ferenc, Erdélyi falképek és festett faberendezések. Vol. I.  (Ileana BURNICHIOIU) ........................................................................................................ 234

Acta Terrae Septemcastrensis. 1 (2002). (Adrian A. RUSU).............................................................................................................................................................................................236

Lista abrevierilor..................................................................................................................................................................................................................................................................238

Lista autorilor.......................................................................................................................................................................................................................................................................238