CUPRINS - TARTALOM - CONTENT

Instituții

     Ana DUMITRAN, Antal LUKÁCS - Privilegiile scaunului Cașin .................................................................................................. 5

     The Privileges Granted to the Cașin Seat (Summary) .................................................................................................................................................................... 26

Cruciada Târzie

Emmanuel C. ANTOCHE - Les expéditions de Nicopolis (1396) et de Varna (1444): une comparaison ........................................ 28

Elite

Cosmin POPA-GORJANU - Un cărturar de origine română: Martin Haczius .............................................................................. 75

     A Humanist of Romanian Origin: Martin Haczius (Summary) .......................................... 88

Ligia BOLDEA - Evoluția familiei nobile române bănățene Racoviță de Caransebeș (sec. XV-mijlocul sec. XVI) ...................... 90

Die Evolution der rumänischen banater Adelsfamilie Racoviță von Caransebeș (Zusammenfassung) ............................................................................... 103

Recenzii

Királyi Könyvek. Mohács előtti oklevelek Budapest, Magyar Országos   Levéltár, 1999. (W. Kovács András) ...................................................106

Zeno-Karl Pinter, Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX-XIV), Reșița, Editura Banatica, 1999.

(Adinel-Ciprian Dincă) .........................................................................................................................................................................................................................116

Koppány Tibor, A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999.  (Adrian A. Rusu) ...................................................................................... 119

   Lista abrevierilor ......................................................................................................................................................................123

   Lista autorilor ...........................................................................................................................................................................124