CUPRINS - T ARTALOM - CONTENT

Engel Pál (1938-2001) ...........................................................................................................................................................5

Engel Pál- Bibliografie selectivă .............................................................................................................................................8

Zsigmond JAKÓ - Publicarea izvoarelor transilvănene în ultima  jumătate de veac ..................................................................... 21

The Publication of Transylvanian Historica1 Sources in the Second Half of the 20th Century ........................................................ 37

Cosmin POPA-GORJANU - Feudalismul românesc? ................................................................................................................. 39

Romanian Feudalism? ............................................................................................................................................................. 50

Gyu1a KRISTO  - Die Stellung Siebenbürgens innerhalb des Königreichs Ungarn im früheren Mittelalter ..................................... 53

ZSOLDOS Attila - Királyméi birtokok Erdélyben az Árpád-korban .............................................................................................. 61

Queens' Domains in Transylvania in the Arpadian Age ........................................................................................................... .... 71

István FELD - Pál Engel und die Burgenforschung in Ungarn .................................................................................................... 73

Adrian Andrei Rusu - Românii din Regatul Ungariei şi cetăţile medievale. (Privire specială asupra secolelor XIII-XIV) .................. 85

Romanians in the Hungarian Kingdom and the Medieval Castles: A Special Overview of the 13th and the 14th Centuries ...................104

Ioan DRĂGAN - Dispariţia cnezului proprietar la mijlocul secolului al XVI-lea………………………………………………………………... 107

The Extantion of the ‘Cnezi’ as Landowners in the Middle of the 15th Century ............................................................................ 115

KUBINYI András - Tárcai János, az utolsó székely ispán. (Genealógiai és prozopográfiai tanulmány) ...... .................................... 117

 Der letzte Szeklergespan .................................................................. 137