CUPRINS - TARTALOM - CONTENT

Instituții

Ana DUMITRAN, Antal Lukács - Privilegiile scaunului Cașin..............................................................................................................5

The Privileges Granted to the Cașin Seat (Summary) ...................................................................................................................................................................... 26

Cruciada Târzie

Emmanuel C. ANTOCHE - Les expéditions de Nicopolis (1396) et de Varna (1444): une comparaison ...................................................... 28

Elite

Cosmin POPA-GORJANU - Un cărturar de origine română: Martin Haczius ........................................................................................ 75

A Humanist of Romanian Origin: Martin Haczius (Summary) .......................................... 88

Ligia BOLDEA - Evoluția familiei nobile române bănățene Racoviță de Caransebeș (sec. XV-mijlocul sec. XVI)......................................90

Die Evolution der rumänischen banater Adelsfamilie Racoviță von Caransebeș (Zusammenfassung) ................................................................................. 103

Recenzii

Királyi Könyvek. Mohács előtti oklevelek Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1999. (W. Kovács András) .............................................................. 106

Zeno-Karl Pinter, Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX-XIV), Reșița, Editura Banatica, 1999.

(Adinel-Ciprian Dincă) ........................................................................................................................................................................................................................ 116

Koppány Tibor, A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999.  (Adrian A. Rusu) ............................................................................................... 119

Lista abrevierilor..........................................................................................................................................................................123

Lista autorilor...............................................................................................................................................................................124