CUPRINS - TARTALOM- INHALTSVERZEICHNIS

Stat

Tamás Pálosfalvi - Some Remarks on the Political History of Transylvania in the Years  1440-1443..............................................................................................189

Elite

Adrian A. Rusu - Începuturile familiei Hunedoreștilor ..............................................................................................................................................................................211

Die Anfange der Familie von Hunedoara (Zusammenfassung) .................................................................................................................................................................. 236

Ioan-Aurel Pop - Ștefan Mailat și Țara (cu cetatea) Făgărașului .......................................................................................................................................................... 239

Etienne Mailat et le Pays (avec la cité) de Făgăraș (Résumé) ......................................................................................................................................................................244

Relații internaționale

Marius Diaconescu - The Relations of Vassalage between Sigismund of Luxemburg,  King of Hungary, and Mircea the Old, Voivode of Wallachia............................................................................................................................................................................................................................................................ 245

Fontes

Marius Diaconescu, Géza Érszegi - Documenta, quibus Hungariae, Valachiae et Moldaviae relationes melius illustrantur

(1417-1484).......................................................................................................................................................................................................................................................... 283

Vasile Rus - P. Rudolphi Bzensky e S<ocietate> J<esu> RELATIO DE ECCLESIA TRANSILV ANA - studiu introductiv și text

 reconstituit ....................................................................................................................................................................................................................................................... 289

P. Rudolphi Bzensky's Relatio de Ecclesia Transilvana. Introductory Study and Reconstructed Text (Summary)   329

Recenzii

Ioan-Aurel Pop, Națiunea română medievală. Solidarități etnice românești în secolele XlII - XVI, București, Editura Enciclopedică, 1998, 180 p.

(Ioan Drăgan) ................................................................................................................................................................................................................................................... 331

Pál Engel, A nemesi társadalom a középkori Ung megyében, MT A Történettudományi  Intézete, Budapest, 1998, 179 p.

(W. Kovács András) ....................................................................................................................................................................................................................................... 333

Lucian Periș, Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento, Editura Fundației pentru Studii Europene, 1998, 223 p.

(Vasile Rus) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 334

Thomas Nägler, Românii și sașii până la 1848 (Relații economice, sociale și politice), Editura Thausib, Sibiu, 1997, 391 p.

(Cosmin C. Rusu) ............................................................................................................................................................................................................................................. 345

Lista abrevierilor ..............................................................................................................................................................................................................................................349

Lista autorilor ....  .............................................................................................................................................................................................................................................350