SUMAR – SOMMAIRE – CONTENTS – INHALT

 

 

METODOLOGIE

 

GEORGE A. BILAVSCHI, Nomenclatura românească referitoare la uneltele și utilajul agricol tradițional. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

      Romanian nomenclature relating to agricultural tools and traditional equipment  ................................................................................................... 34

  

AȘEZĂRI ȘI LOCUINȚE

 

SERGIU MUSTAȚĂ, Contribuții la cunoașterea cultivării solului la nordul Dunării inferioare în secolele VIII-IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Contributions to the learning of land farming at the north of the lower Danube in the 8th-9th c . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  

NECROPOLE ȘI MORMINTE

 

VLAD-ANDREI LĂZĂRESCU, Arheologia funerară. Schiță de abordare teoretică. ....................................................................................................55

      Mortuary Archaeology. Outline for theoretical approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................72

                                                

MONUMENTE

 

ANDRÁS SÓFALVI – ANDREA DEMJÉN – ZSOLT NYÁRÁDI, Cercetarea bisericilor medievale în scaunul Odorhei (jud. Harghita) . . . . . . . 79

Archeological researches of medieval churches in Udvarhelyszék (Harghita County). . ................................................................................................. 97

ADRIAN ANDREI RUSU (în colaborare cu VASILE MIZGAN), Biserica Sf. Nicolae și curtea nobiliară a Arceștilor de la Densuș (jud. Hunedoara) . . . . . . . . ............................................................................................................................................................................................. 121

St. Nicholas Church and the Noble Residence of the Arcești Family in Densuș (Hunedoara County) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  184

OANA TODA, Cercetarea drumurilor medievale din Transilvania și zonele învecinate: abordări metodologice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

      The Study of Medieval Roads in Transilvania and Its Vicinities: methodological approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

 

 MATERIALE ARHEOLOGICE

 

RUXANDRA ALAIBA, Tezaurul medieval de la Bălțați, com. Tătărani, județul Vaslui. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

Le trésor de Bălțați, com. Tătărani, dép. de Vaslui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

MONICA DEJAN, Din nou despre aplica de aur descoperită în apropierea bisericii Sf. Simion din Suceava . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

      About a gold aplique discovered in Suceava-Turnu Roșu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 270

VICTORIA PARASCHIVA BATARIUC, Obiecte medievale de os din colecțiile Muzeului Național al Bucovinei . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . . 273

Medieval bone objects from the collection of the Bucovina Museum from Suceava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281

ANA MARIA GRUIA, Demoni și macabru pe cahle medievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 291

      Demons and Macabre on Medieval Stove Tiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .  297

  

RECENZII

 

RADU POPA, La începuturile evului mediu românesc. Alba Iulia, Edit. Altip, 2008, 413 p. (ADRIAN ANDREI RUSU)  . .. . . . . . . . . . . . . . 305

GHEORGHE POSTICĂ, Civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), Bibliotheca Archaeologica Moldoviae VII. Cuvânt înainte de Victor Spinei. București, Editura Academiei Române, 2007. 314 p. text, 31 tabele, 75 diagrame, 48 hărți, 4 anexe (SERGIU MUSTAȚĂ) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .. 306

Ludmila Baculenco, Ținutul Orheiului în secolele XV-XVI, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XVIII, Ediderunt Victor Spinei et Virgil Mihailescu-Bârliba, Cuvânt înainte de Victor Spinei, Iași, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 358 p. + XXX pl. (SERGIU MUSTAȚĂ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  315

SÓFALVI ANDRÁS, Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 2005, 236 p. (49 il. color + 37 il. alb-negru + 15 hărți) (BENCE ÜNIGE) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  . . 318

DANIELA MARCU ISTRATE (coordonator), Angel Istrate, Victor Moraru, Sacru și profan într-un oraș european 1150-2007. Piața Huet – o punte peste timp. Sacred and profane in an european city. Huet square – a brigde beyond time. Brașov, Editura Hieronymus, 2007, 122 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . .. . . . . 319

DANIELA MARCU ISTRATE, Sibiu. Piața Huet. Monografie arheologică. I-II. Au colaborat MONICA DEJAN, MARIA-EMILIA CRÎNGACI-ȚIPLIC, GEORGETA EL SUSI, RADU LUPESCU, PETRE BEȘLIU MUNTEANU. Alba Iulia, Edit. Altip, 2007, 228 (I) +  435 (II) p. (ADRIAN ANDREI RUSU) . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .323

ANGEL ISTRATE, Piața Mare. Cercetări arheologice. În colaborare cu Daniela Marcu Istrate, Monica Dejan, Geogeta El Susi, Cosmin Roman. Alba Iulia, Edit. Altip, 2007, 278 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . 329

DANIELA MARCU ISTRATE, A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása (2000-2002). Budapest, Teleki László Alapítvány, 2008, 671 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . 334

FLORIN DRAȘOVEAN, COSTIN FENEȘAN, ALEXANDRU FLUTUR, ALEXANDRU SZENMIKLOSI, GEOGETA EL SUSI, ZSUZSANNA KOPECZNY, HEDY M-KISS, RAUL ȘEPTILICI, NICULINA DINU. Cu o contribuție de Ionel Popa. Timișoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric. Timișoara, Ed. Mirton, 2007, 368 p. + 15 pl. (Mvsevm Banaticvm Temesiense. Bibliotheca historica et archaeologica Banatica, XLIII) (ADRIAN ANDREI RUSU) . . . . . . . . . . . 349

DAN ISAC (coordonator), FLORIN GOGÂLTAN, LIVIA CĂLIAN, RALUCA BARB, FLAVIU NIȚĂ, IONUȚ SOCOL, Contribuții arheologice la istoria orașului Dej. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2008, 125 p. (ADRIAN ANDREI RUSU)  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  351

LAURENȚIU CHIRIAC, Monumentele religioase medievale din zona Bârladului, Iași, Edit. Kolos, 2007, 362 p. + 48 pl. (VICTOR SPINEI)..352

  

LISTA ABREVIERILOR  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  357