SUMAR – SOMMAIRE – CONTENTS – INHALT

 

 

AŞEZĂRI ŞI LOCUINŢE

 

EMILIA CORBU, Inventarul descoperit în aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodească (jud. Ialomiţa). Campaniile 2000-2004 ………………………………………..5

Archaeological finds from the Early Medieval settlement at Vlădeni-Popina Blagodească (Ialomiţa County). 2000-2004 campaigns ………………….......………………11

 

 
NECROPOLE ŞI MORMINTE
 
FLORIN MĂRGINEAN, Cimitirul de la Nădlac (jud. Arad) (sec. X) ………..………………17

            ........... The Early Medieval cemetery at Nădlac Lutărie (Arad County)…………………..38

 
MONUMENTE
 
NICOLAE M. SIMINA, Sondaje arheologice în perimetrul oraşului Sebeş ………............………..57
                        Archaeological rescue excavations in the city of Sebeş ……………………….…….65

ADRIAN ANDREI RUSU, VIORICA RUSU-BOLINDEŢ,            „Casa Mezertius” de la Alba Iulia

(arhitectură, unele piese arheologice, identificare şi context istoric) …………….…….81

The „Mezertius House” from Alba Iulia. Architecture, some archaeological items, identification, and historical context ……………………………………………97

SOÓS ZOLTÁN, Cercetări arheologice la biserica unitariană din Jacodu (jud. Mureş)………...…..111

                                Archaeological reseaches in the unitarian church of Jacodu (Mureş county) …………120

 
MATERIALE ARHEOLOGICE
 
SERGIU MUSTEAŢĂ, Creşterea animalelor domestice, vânătoarea şi pescuitul la nordul Dunării de Jos în sec. VIII-IX…………………………………...................................……..129 
                        Domestic animals, hunting and fishing in the North of the lower Danube Area during VIIIth -IXth centuries …………………………………...…………………..138

KOPECZNY ZSUZSANNA, Ferecături de cărţi medievale în descoperirile arheologice din Transilvania... 141

Medieval book furnitures in archaeological excavations from Transylvania …………158

DAN BĂCUEŢ-CRIŞAN, Forme ceramice rare din secolele VII-X, descoperite în Depresiunea Silvaniei ………………………………………………..................................167

Rare ceramic vessels from the VIIth–Xth centuries A. D., discovered in Sylvania Basin ..173

NYÁRÁDI ZSOLT, Podele de cărămizi din Transilvania…………………...………………..181

Medieval brick pavements in Transylvania……………………………………..191

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Din nou despre atelierul aulic de ceramică de la Suceava din timpul domniei lui Ştefan cel Mare ………………………..........………….195

De nouveau sur l’atelier aulique de céramique de Suceava de l’époque d’Etienne le Grand…………………………………………………………………….200

ANA MARIA GRUIA, Sirena bicaudată pe cahle medievale. Iconografie şi posibile funcţii................205

The two-tailed Siren on medieval stove tiles. Iconography and possible functions …..…232

 
CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
 

EMILIA CORBU, CĂLIN ŞUTEU, Relevanţa cronologică şi istorică a primelor datări arheomagnetice din România pe situl medieval-timpuriu (sec. VIII-XI) de la Vlădeni-Popina Blagodească ( jud. Ialomiţa)………………………….......................………….243

Archaeological and historical relevance of the first archaeomagnetic dates from Romania on an early-Medieval settlement at Vladeni-Popina Blagodească (Ialomiţa county)……..248

 

 
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
 

RADU HARHOIU, GHEORGHE BALTAG, Sighişoara – „Dealul Viilor”. Monografie arheologică. Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2006-2007, 502 p. (307 tabele + 698 grafice, inserate în text) + 117 pl. (I); 114 p. (239 tabele inserate în text) + 7 anexe tabelare + 245 pl. (II) (VLAD ANDREI LĂZĂRESCU) …………..........………………….255

ADRIAN IONIŢĂ, Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII. Bucureşti, Edit. Academiei, Bucureşti, 2005, p. (EMILIA CORBU) ……..………257

ILEANA BURNICHIOIU, ADRIAN ANDREI RUSU, Mozaicurile medievale de la Bizere. The Medieval Mosaics from Bizere. Die mittelalterlichen Mosaiken von Bizere. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2006, 56 p. (OANA TODA) …………………...................………………..261

SUZANA MÓRÉ HEITEL, Abaţia de la Pâncota şi vestigiile ei. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2006, 113 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) ………………………….........…………….262

DANIELA MARCU-ISTRATE (coordonator), ANGEL ISTRATE, VICTOR MORARU, Sacru şi profan într-un oraş european 1150-2007. Piaţa Huet – o punte peste timp. Sacred and profane in an European City. Huet Square – a Bridge beyond time. Braşov, Edit. Hieronymus, 2007, 122 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) ………………..……….266

DORINA NEGULICI, Feronerie braşoveană secolele XV-XIX. Braşov, Ecran Magazin, 2003, 264 p. (ALEXANDRU STĂNESCU) ……………..........................................……..270

KÉMENES MÓNIKA, Kályhacsempék Csik-, Gyergó- és Kászonszékből 14.-18. század. Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 2005, 158 p. (ANA MARIA GRUIA) ………………………………………………………………………..276

 *** Comori arheologice restaurate în Bucovina/Archeological treasures restored in Bucovina. Catalog. Coord. Emil-Constantin Ursu. Suceava, Ed. Terra Design, 2006, 92 p. (FLORIN HĂU)…………………............................................................................................……277