SUMAR - SOMMAIRE - CONTENTS - INHALT

AȘEZĂRI ȘI LOCUINȚE

EMILIA CORBU, Bordeie, cuptoare și gropi de bucate din așezarea medieval-timpurie de la V1ădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomita) (sec. IX-prima jumătate a sec. XI). Campaniile

         2000-2004 .............................................................................................................................. 5

Huts, domestic furnaces and food pits on the early-medieval settlements from V1ădeni -

         Popina Blagodeasca (Ialomița County) IXth-Xth centuries ................................................... 12

NECROPOLE ȘI MORMINTE

AUREL DRAGOTĂ, GABRIEL RUSTOIU, A grave with antique perforated coin in Alba Iulia - site

         Profi ...................................................................................................................................... 21

ADRIAN BEJAN, DANIELA TĂNASE, ERVIN GÁLL, CONSTANTIN KALCSOV; Necropola

         medievală timpurie de la Dudeștii Vechi - "Movila lui Dragomir" (jud. Timiș) ....................... 27

         Friihmittelalterliche Grabenfeld bei Dudeștii Vechi - Dragomir Hügel (Kreis Timiș) ............. 35

MONUMENTE

EMÖDI TAMÁS, DORU MARTA, O planimetrie ecleziastică inedită: "rotonda" din Vaida (jud.

         Bihor) .................................................................................................................................... 45

         A Unique ecclesiastical Plan: the "Rotunda" from Vaida (Bihor County) .............................. 57

            LIA și ADRIAN BĂTRÂNA, Cercetările arheologice de la Tazlău (com. Tazlău, jud. Neamt)        77

         Les fouilles archeologiques de Tazlău (com. Tazlău, dep. de Neamt) .................................... 80

MATERIALE ARHEOLOGICE

IOAN CRIȘAN, GINA HORA, Piese de podoabă și de vestimentatie din așezarea medievală

         Rădvani (jud. Bihor) .............................................................................................................. 87

         Pièces de parure et de vêtements du village médiéval Rădvani (dep. Bihor) .......................... 93

GYÖRFI ZALAN, Pinteni cu rotiță din Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei (secolul al XIII-

         lea - începutul secolului al XV-lea) ………………………………………………………………………101

The rowel spurs from the National History Museum of Transylvania (13th century - the first

         half of the 15th century)...……………………………………………………………………………111

ADRIAN ANDREI RUSU, FLORIN MĂRGINEAN, Prelucrarea osului și cornului în Transilvania

         medievală (Început de abordare tematică)………………………………………………………………113

Bone and Horn Manufacturing in medieval Transylvania (the Beginning of a thematical

         Approach) .......................................................................................................................... 141

                VICTORIA PARASCHIVA BATARIUC, Cahle polono-lituaniene descoperite la Suceava        159

          Carreaux de poêle polonais-lituaniens découverts à Suceava ............................................. 165


 

 

 

 

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

LUCREȚIA GHERGARI, CORINA IONESCU, MARIUS HORGA, GABRIELA RĂDULESCU, Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii medievale timpurii de la Șieu-Odorhei jud. Bistrița-

         Năsăud) ............................................................................................................................... 171

Mineralogie and petrographic studies on early medieval ceramics from Șieu-Odorhei (Bistrița-

         Năsăud county) .................................................................................................................... 176

LUMINIȚA BEJENARU, Strategia de exploatare a animalelor în cadrul unor așezări medievale

         de pe teritoriul Moldovei: date arheozoologice ................................................................... 191

Stratégie d'exploitation des animaux dans certains habitats médievaux situés sur le territoire

         de la Moldavie: données arhéozoologiques ........................................................................ 198

SERGIU HAIMOVICI, Caracteristicile unui lot de faună provenit din cetatea Făget, aparținând

         sfârșitului secolului al XVII-lea ............................................................................................ 199

Les caractéristiques d'un lot de faune provenant de château forte de Făget (dep. de Timiș,

         Roumanie) appartenant au fin du XVIème siècle .................................................................. 202

RECENZII

In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizației românești în context european. Coordonatori Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Corneliu Gaiu. Cluj-Napoca, Accent, 2003, 507 p.

         (Biblioteca Muzeului Bistrița. Seria Historica 7). (ADRIAN ANDREI RUSU) ......................... 205

Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sârbu, Marian Neagu. Muzeul Brăilei, Edit. Istros, Muzeul Dunării de Jos CăIărași, Brăila, 2004, 800 p.

         (ADRIAN ANDREI RUSU) ................................................................................................. 209

ADRIAN IONIȚĂ, DAN CĂPĂȚÂNĂ, NIKOLAUS BOROFFKA, RODICA BOROFFKA, ADRIAN POPESCU, Feldioara-Marienburg. Contribuții arheologice la istoria Țării Bârsei. București,

         Editura Academiei Române, 2004, 250 p. (SOÓS ZOLTAN) ................................................... 209

Cetatea Oradea. Monografie arheologică. I. Zona palatului episcopal. Sub redacția Adrian Andrei Rusu. Oradea, Edit. Muzeului "Țării Crișurilor", 2002, 367 p. (SOÓS ZOLTAN)………………….... 211

DANIELA MARCU-ISTRATE, Cahle din Transilvania și Banat de la începuturi până la 1700.

         Cluj-Napoca, Editura Accent, 2004, 546 p. (ANA MARIA GRUIA) ........................................ 212

ANATOL GORODENKO, Ceramica locală de la Orheiul Vechi în secolele XIV-XVI. Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2000, 133 p. + 3 h + 12 tab + 133 fig. (ADRIAN ANDREI RUSU) . 214

BENKŐ ELEK, Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. Kolozsvár, 2004, 131 p. (RADU

         LUPESCU) ....................................................................................................................... .. . 215

GHEORGHE BALTAG, Sighișoara înainte de Sighișoara. Elemente de demografie și habitat în bazinul mijlociu al Târnavei Mari din preistorie până în sec. al XIII-lea d. Hr., cu privire specială asupra zonei municipiului Sighișoara. București, 2000, 298 p. (ADRIAN ANDREI

          RUSU) ................................................................................................................................. 218

ALEXANDRU ARTIMON, Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluție.

Bacău, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Bacău,

          Edit. Corgal Press, 2003, 372 p. + 1 pl. (ADRIAN ANDREI RUSU) ....................................... 219

                                                                                                                                                        LISTA ABREVIERILOR .......................................................................................................................... 221