SUMAR - SOMMAIRE - CONTENTS - INHALT

METODOLOGIE

FLORIN CURTA, Considerații privind conceptul de caracter etnic (etnicitate) în arheologia  contemporană ............. 5

 (Some remarks on the concept of ethnicițy in contemporary archaeology) .....................25

AȘEZĂRI ȘI LOCUINȚE

 RODICA POPOVICI, Negoești, un sat din zona Neamț în secolele XIV-XVII .................. 27

(Negoești, un village de la zone de Neamț, pendant les XIV-XVIe siècles)................45

NECROPOLE ȘI MORMINTE

NICOLAE M. SIMINA, Considerații asupra mormintelor medievale timpurii descoperite în anul 1865

 la Sebeș Gud. Alba) .................................   47

(Betrachtungen über frühmittealterliche Gräber entdeckt im Jahre 1865 in Mülbach, Kreis Karlsburg ..................  58

MONUMENTE

DAN FLOAREȘ, Spațiu aulic și ideologie în evul mediu românesc. Observații......................  59

 (Princefy Court and Ideology in The Romanian Middle Ages - A Brief Suroey)  .....................   97

EMIL LUPU, AUREL 1. BOTEZ, Noi contribuții la cunoașterea fostei Mănăstiri Mera (Mira) - jud. Vrancea  ............  99

 (New Contributions to knowing the former monastery Mera (Mira) - Vrancea County)     116

MATERIALE ARHEOLOGICE

 RUXANDRA ALAIBA, Tezaurul de la Schinetea, jud. Vaslui ............................    117

(L.e trésor de Schinetea, dép. Vaslui) .......................    179

VASILE MIZGAN, Brice medievale descoperite în România ......................    181

(Medieval Razors discovered in Romania)  ......................................   187

PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, Sticla medievală din Colecția Romstorfer  .............................   189

(La verrerie médievale de la collection Romstorfer)............................     204

ADRIAN ANDREI RUSU, Potirul ceramic de la Vințu de Jos (Incursiune în decorul și utilitatea vaselor ceramice de lux

medievale ..................................................................................................................................... 205

(Der Kelch von Vințu de Jos (Streifzüge durch den Dekor und die Nütilichkeit mittelalterlichen  Luxuskeramikgefäßen) .............. 213


 

 

 

 

 

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

LUMINIȚA BEJENARU, Date arheozoologice privind resursele animale utilizate în economia unor așezări medievale de pe teritoriul Moldovei .......................................................................................................................... 215

(Données archéozoologiques concernant les ressources animales utilisées dans l'economie de certains habitats médievaux, situés sur le territoire de la Moldavie)……………………………………………………………………..     223

SERGIU HAIMOVICI, Studiul arheozoologic al unui material descoperit la Morești, datând din  secolul al XI-lea p. Chr  ....  225

(L'étude archéozoologique d'un matériel découvert à Morești (dep. Mureș, Roumanie) daté le XI siècle p. Chr.)     229

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE

GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Istoria Dobrogei în perioada 969-1204. Contribuții arheologice

și numismatice. București, Edit. MAD Linotype, 2001,500 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) ............................................ 231

CRISTIAN MOISESCU, Arhitectura românească veche. 1. București, Edit. Meridiane, 2001, 253 p.

(ADRIAN ANDREI RUSU) ............................................................................................................................................. 231

ADRIAN ANDREI RUSU, GEORGE PASCU HUREZAN, Cetăți medievale din județul Arad. Arad, Complexul Muzeal Arad, 1999, 127 p., 16 pl. color (DAN FLOAREȘ) .............................................................................. 233

TEREZA SINIGALIA, Arhitectura civilă de zid din Țara Românească în secolele XIV-XVIII. București, Edit. Vremea, 2000, 860 p., 448 fig. (DAN FLOAREȘ) ...................................................................................................... 235

ADRIAN ANDREI RUSU, GEORGE PASCU HUREZAN, Biserici medievale din județul Arad. Au colaborat Ileana Bumichioiu, Mircea Barbu, Peter Hügel. Arad, 2000, 217 + 8 pI. color. (VALENTIN OROS)  .......................  237

PETRE MUNTEANU BEȘLIU, Biserici dispărute, biserici regăsite. Sibiu, Ed. Univ. "Lucian Blaga", 2001, 143 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) .............................................................................................................................. 238

BENKŐ ELEK, Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi. Budapest-Koloszvár, Te1eki Laszló Alapitvány-Polis Konyvkiadó, 2002, 560 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) ....................................................................... 239

ZSUZSA LOVAG, Mittelalterliche Bronzegegenstände des Ungarischen Nationalmuseums. Budapest, Fekete Sas Kiadó, 1999, 252 p. (Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archaeologica, III) (COSMIN C. RU SU)  ................... 240

LUMINIȚA DUMITRIU, Der mittealalterliche Schmuck des unteren Donaugebietes im 11.-15. Jahrhundert. București, Muz. Național de Istorie a României, 2001, 185 p. + 11 Abb. + 112 Taf. (ADRIAN ANDREI RUSU).......................243

GEORGETA ROȘU, ION BLĂJAN, Cahle. București, Muzeul Țăranului Român, 2001, 263 p.  (ADRIAN ANDREI RUSU)........... 243

STELA CHEPTEA, Un oraș medieval Hârlău. Iași, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, 2000, 291 p.

(ADRIAN ANDREI RUSU) ............................................................................................................................... 245

PETRE MUNTEANU BEȘLIU, Primăria veche din Sibiu. Das Alte Rathaus in Hermannstadt. Constanța- Sibiu, Ed. Tenis Club Sen, [f. a.], 158 p. (ADRIAN ANDREI RUSU) ................................................................................... 246

ZENO KARL PINTER, Roșcani. Biserica monument istoric. Deva, Edit. EMIA, 2001, 88 p., 51 fig., XV pl.

(ADRIAN ANDREI RUSU) ............................................................................................................................... 247

 

LISTA ABREVIERILOR …………………………………………………………………………………..249