SUMAR - SOMMAIRE - CONTENTS -INHALT

METODOLOGIE

PETER LEVENTE SZÖCS, Probleme privind datarea şi cronologia ceramicii din secolele XVI-XVII din

           Transilvania ................................................................................................................ ………………5

           (Dating and chronology problems concerning the 16lh and 17lh centuries pottery from'                                    

           Transylvania) ………………………………………………………………………………………………..................................... 10

ASEZĂRI ŞI LOCUINŢE

ANCA PĂUNESCU, ELENA RENŢA, Aşezarea medieval timpurie de la Bucu, judeţul Ialomiţa

               (II) …..................................................................................................................................................................................................      11

           (The early medieval settlement from Bucu, Ialomiţa county) (II) …………………………………………17

IMRE SZATMÁRI, Die topographische Erforschung von verwüsteten mittelalterlichen Siedlungen auf

           dem Grenzland im Komitat Békés (Die neuesten Ergebnisse) ............................................................................................................37

ALEXANDRU ARTIMON, Viaţa spirituală în oraşele din sud-vestul Moldovei (secolele XIV-XVII)................................................... 59

           (La vie spirituelle dans les villes de sud-ouest de la Moldavie (XIV-XVIIe siècles) ………………………………………….72

PAVEL BÂRNEA, TATIANA REABOI, Anexele gospodăreşti de la Orheiul Vechi din secolul al

           XV-lea şi de la începutul secolului al XVI-lea………………………………………………………………………………85

           (Household building of 15th - early 16th centuries from Orheiul Vechi /Old Orhei) ………………………………………..87

MUGUR ANDRONIC, Habitatul medieval de pe cuprinsul comunei Zamostea (judeţul Suceava)…………………………...   89

           (Mediaeval habitat from Zamostea commune (Suceava county) …………………………………………………………  90

MONUMENTE

NICOLAE MARCEL SIMINA Cetatea din Câlnic (jud. Alba) (Consideraţii pe marginea cercetării

           arheologice) ….................................................................................................................................................................................................95

           (Die Burg aus Kelling (Kreis Alba) (Wertschätzung der arhäologischen Forschung) ....................................................104

IOAN MARIAN ŢIPLIC, Identificarea unei capele gotice din Sibiu (Piaţa Huet, nr. 17) ..............................................117

           (Identifizierung eine gotische Kapelle in Hermannstadt, Huet-Platz 17) ..................................................................... .120

MATERIALE ARHEOLOGICE

IOAN STANCIU, Despre ceramica medievală timpurie de uz comun, lucrată la roata rapidă, în

           aşezările de pe teritoriul României (secolele VIII-X) .................................................................... …………127

(Über die auf der mit dem Fuss betriebenen Töpferscheibe geformte frühmittelalterliche

           Gebrauchskeramik in den Siedlungen auf dem Gebiet Rumäniens (8.-10. Jh.) ..................................... .................169

MONICA GOGU, BOGDAN NICULICĂ, Ceramica descoperită in preajma bisericii Sf. Simion -

           Turnul Roşu din Suceava ............................................................................................... ……………...193

           (La céramique découverte aux l'environs de l'église St. Simion -Turnul Roşu de Suceava)………………………..  195

PARASCHIVA - VICTORIA BATARIUC, Plăci pavimentare ceramice descoperite la Suceava .................. ………………201

           (Plaques de carrelage découvertes à Suceava) ..................................................................... ………………208

DANIELA MARCU, ADRIAN ANDREI RUSU, Cahle din secolele XV-XVIII descoperite la                                   

           Zlatna, jud. Alba .......................................................................................................... ……………...        219

           (Tiles from the 15th-17th centuries in Zlatna, Alba county)......................................................... ………………228

MARIA-VENERA RĂDULESCU, Cahle decorate cu scene de turnir din colecţia Muzeului Naţional

           de Istorie a României........................................................................................................... …………243

(Stove tiles bearing the representation of the knight in tournament, from the collections of the

           National History Museum of Romania) .................................................................................... …………247


 

                         

 

 

 

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

 

LUMINIŢA BJENARIU, Date arheozoologice privind unele tipuri de animale domestice existente în

           evul mediu pe teritoriul României. .......................................................................................... …………253

(Données archéoologiques concemant certains types d'animaux domestiques qui existaient au Moyen Âge

 sur le territoire actuel de la Roumanie)………………………………………………………………………………   261

DRAGOŞ MOISE, Studiul resturilor faunistice descoperite în complexele din aşezarea medievală

           timpurie de la Bucu (jud. Ialomiţa) ................... ......................................................................................................................... 263

(Study of the faunal remains discovered in archaeological complexes of the Early Mediaeval

           settlement of Bucu (Ialomiţa county) ................................................................................................. …………265

GEORGETA EL SUSI, Studiul resturilor faunistice din nivelul medieval de la Şimleul Silvaniei -

           Cetate (judeţul Sălaj) ..........................................................................................................................................................................       267

(L'étude des restes faunistiques des niveaux médievaux de Şimleul Silvaniei – Cetate (dép. de

           Sălaj) .... ....................................................................................................................................................................................................    274

FELICIA MONAH, Determinări arheobotanice pentru staţiuni medievale din Moldova şi de la

           Brăila ........................................................................................................................................................................................................    277

(Déterminations archéobotaniques pour quelques stations du Moyen Âge de Moldavie et de

           Brăila) .................................................................................................................................................... ……………………………...281

MARIA GEBA, ANA-MARIA VLAD, ADRIAN VUSATIVC, Studiu tehnic privind structura şi

           compoziţia unui encolpion ……………………………………………………………………………………………..283

            (Technical study conceming the structure and the composition of on encolpion) …………………………………….285

 

CRONICA

 

ANCA PĂUNESCU, DANA MIHAI, Nicolae Constantinescu la 70 de ani..............................................................................................289

GH. I. CANTACUZINO, Mircea D. Matei la a 70-a aniversare.................................................................................................................293

 

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

 

ANATOL GORODENCO, Ceramica locală de la Orheiul Vechi din secolele XIV-XVI, Brăila,

           Editura Istros, 2000, (IONEL CÂNDEA) ................................................................................................................................................297

DUMITRU ŢEICU, Banatul montan în evul mediu. Timişoara, 1998 (ADRIAN ANDREI RUSU) ...........................................................299

ZENO-KARL PINTER, Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV}. Reşiţa,

           1999 (ADRIAN ANDREI RUSU) ............................................................................................................................................................301

ADRIAN ANDREI RUSU, Gotic şi Renaştere la Vinţu deJos (Documente de cultură materială din

           Transilvania secolelor XIII-XVII). Cluj-Napoca - Satu Mare, 1998 (IOAN F. P ASCU) .................... ……………….302

 

EUGEN-MARIUS CONSTANTINESCU, Memoria pământului dintre Carpaţi şi Dunăre. Nord-­estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei în secolele IV-XId. Hr., Bucureşti, 1999

           (VICTOR SPINEI) .......................................................................................................................................................................................303

 

ALEXANDRU ARTIMON, Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg. Trotuş, Adjud), Bacău, 1998

           (BOGDAN FLORIN ROMANDAŞ) ........................................................................................................................................................305

OLTEA RĂŞCANU-GRAMATICU - coordonator, Istoria Bârladului, 1-II, Vaslui, 1998

           (LAURENŢIU CHIRIAC) ..........................................................................................................................................................................306

MARIANA ŞLAP AC, Cetatea Albă. Studiu de arhitectură medievală militară, Chişinău, 1998

            (DIANA PIPOŞ)……………………………………………………………………………………….… 308

 

EUGENIA POPUŞOI, NICOLETA ARNĂUTU, Teazurul de la Bârlad-Dumbrava Roşie, secolele XVI-XVII. Catalog, Bârlad, 1999 (LAURENŢIU CHIRIAC)………………………………………………………………………………………….………311

 

LISTA ABREVIERILOR ...................................................................................................................................................................................... 313