SUMAR - SOMMAlRE - CONTENTS - INHALT

ISTORIA ARHEOLOGIEI MEDIEVALE ÎN ROMÂNIA

ADRIAN ANDREI RUSU, Arheologia cetăților medievale ale Transilvaniei.................................5

                        (Die Archäologie der mittelalterlichen Festungen Siebenbürgens) ....................... 15

METODOLOGIE

EUGEN S.TEODOR, Introducere în volumetria ceramicii secolului VI la nordul

            Dunării de Jos ........................................................................................................... 21

(Introduction in the pottery's volume from Vlth century, in the northern

            part of the Lower Danube) .......................................................................................... 39

AȘEZĂRI ȘI LOCUINȚE

                                                                                                

ANCA PĂUNESCU, ELENA RENȚA, Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul

lalomița .......................................................................................................................... 51

            (Early medieval Settlement (X-XI c.) from Bucu, lalomița County) .................................... 61

GHEORGHE MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Nufăru (jud. Tulcea) - oraș bizantin fortificat,

            la Dunărea de Jos (sec. X-XIII) ..................................................................................... 79

            (Nufăru (dep. Tulcea) - cite byzantine fortifiée, au Bas-Danube (Xe-Xllle siecles) ............... 85

PETRE MUNTEANU BEȘLlU, Cercetări de arheologie medievală în perimetrul orașului

            Sibiu efectuate în ultimul deceniu ................................................................................ 87

            (The medieval archaeological excavations in Sibiu during the last ten years) ................... 95

IOAN CRlȘAN, O locuință din secolul al XVI-lea din așezarea medievală Rădvani

            (jud. Bihor) ............................................................................................................ ..103

            (Une habitation du XVle siècle du village médieval Rădvani (dep. Bihor) ......................... 106

NECROPOLE ȘI MORMINTE

                                  IOAN SILVIU OȚA, Mormintele bogomile din sudul Banatului (secolele XII-XV)        113

            (Bogomil graves from south of Banat Xllth-XVth centuries) ........................................... 119

                                              ADRIAN IONIȚĂ, Observații asupra sarcofagului lui Mircea cel Bătrân        125

            (Observations sur le sarcophage de Mircea L'Ancien) ................................................... 127

GHEORGHE PETROV, Un vechi cimitir românesc la fosta biserică greco-catolică din

            Orăștie (jud. Hunedoara) ........................................................................................... 129

(Un vieux cimetière roumain a l' ancienne église gréco-catholique de Orăștie)……… 135

DANA MIHAI, Mormântul unei femei din familia Frangulea, din necropola nr. 1 de la

            Piua Petri (Orașul de Floci), com. Giurgeni, jud. lalomița ............................................. 139

(A grave of Frangulea's woman discovered in the first cemetery from Piua Petri

            (Orașul de Floci) ................................ ...................................................................... 141

MATERIALE ARHEOLOGICE

ZENO-KARL PINTER, Im Miereschtal entdeckte Bewaffungsstücke und Teile militäri-

            scher Ausrüstung karolingischer Herkunft ................................................................... 145

PARASCHIVA V. BATARlUC, FLORIN HĂU. Un encolpion din secolele XIII-XIV


 

            descoperit la Suceava ............................................................................................... 155

            (Une croix reliquaire datant des XIII-XIVe siècles découvert à Suceava) .......................... 157

NICOLAE-MARCEL SIMINA, GHEORGHE ANGHEL, Capete de buzdugan din

            secolele XI - XIV din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia .................................. 161

                                                                                 

(Streitkolbenköpfe des 11.-14. Jhs. aus der Sammlung des Landesmuseums

            der Vereinigung aus Alba Iulia (Karlsburg) ................................................................... 168

GEORGETA EL SUSI, Arhäozoologische Forschungen in den mittelalterlichen Siedlungen

            des Banats ........................................................................................ ………………..173

MONUMENTE

                                                   DANA MARCU, Biserica Sfântul Gheorghe de la Lupșa (jud. Alba)       193

            (The St. George church from Lupșa (Alba county)  ....................................................... 206

IONEL CÂNDEA, Altarul bisericii din citadela de la Cetatea Albă și "ipoteza

            otomană" privind ridicarea cetății ................................................................................ 213

(L'autel de l'église dans la Citadelle de Cetatea Albă (la Cité Blanche) et

            l’hypothese ottoman" sur l'élévation de la cité» ........................................................... 215

CRONICA

                                                                               Emil Ioan Emandi (1948-1996) (Stela Cheptea)       221

                                 Adunarea generală și Sesiunea științifică anuală a AAMR (Adrian Andrei Rusu)       225

RECENZII

Spațiul nord-est-carpatic în mileniul întunecat. Coordonator Victor Spinei. Iași,

            Editura Universității "AI. I. Cuza", 1997,257 p. (Laurențiu Răzvan) ................................. 227

ȘTEFAN OLTEANU, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI.

Structuri demo-economice și social-politice. București, 1997, 227 p. + 4 anexe

            + 44 planșe integrate în text. (Călin Cosma) ............................................................... 229

ION GH. HÎNCU, Străvechi monumente din Republica Moldova. Chișinău, Edit. ARC,

             1996, 143 p. (Vasile Cotiugă) .................................................................................... 233

ALEXANDRU MADGEARU, Continuitate și discontinuitate culturală la Dunărea de Jos

în secolele VII-VI//. București, Editura Universității, 1997, 255 p. (Victor Spinei) …….. 234 ION TENTIUC, Populația din Moldova centrală în secolele Xl-XIII. Iași, Editura Helios,

             1996, 280 p. + 36 fig. (Laurențiu Chiriac) .................................................................... 238

DUMITRU ȚEICU, GHEORGHE LAZAROVICI, Cornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării. Reșița, Editura Banatica, 1996, 153 p. + 32 pl. (Adrian

            Andrei Rusu) ........................................................................................................... 240

BENKÖ ELEK, DEMETER ISTVÁN, SZÉKELY ATTILA, Középkori mezöváros a Szekelyföldön (TârguI medieval din Secuime), Cluj, Ed. de Societatea Muzeului

            Ardelean, 1997, 156 p. + 51 pl. (Szöcs Peter Levente) ................................................ 241

ALEXANDRU ARTIMON, IOAN MITREA, Bacău. Reședință voievodală. Bacău, Ministerul

             Culturii, 1996, 100 p.+ 51 pl. (Adrian Andrei Rusu) ..................................................... 243

GHEORGHE POSTICĂ, NICOLAE CONSTANTINESCU, Căpriana. Repere istorico-arheo-

            logice. Chișinău, Știința, 1996, 111 p. (Adrian Andrei Rusu) ......................................... 244

IONEL CÂNDEA, Mănăstirea Măxineni. Brăila, Editura Istros și Editura Episcopiei

            Dunării de Jos, 1996, 280 p. (Laurențiu Răzvan) ............................................................ 245

                                                                                                   LISTA ABREVIERlLOR ................... ..          248