SUMAR - SOMMAIRE - CONTENTS - INHALT

ADRIAN ANDREI RUSU, Pledoarie pentru arheologia medievală .......................................................................................... 5

ISTORIA ARHEOLOGIEI MEDIEVALE ÎN ROMÂNIA

DUMITRU ȚEICU, Forschungen mittelalterlicher Archaologie im Banat ..................................................................................9

STUDII

VICTOR SPINEI, Generalități privind geneza orașelor medievale din Moldova ..................................................................35

      (Généralites concernant la genèse des villes médievales en Moldavie) .............................................................................42

MATERIALE ARHEOLOGICE

NICOLAE M. SIMINA, Căldări de lut din Transilvania și Crișana cu însemne

     

      pe buză ..........................................................................................................................................................................................55

(Tonkessel aus Siebenbürgen und Crișana mit Zeichen auf dem oberen Rand)..............................................................61

PARASCHIVA VICTORIA BATARlUC, Cahle descoperite în locuințe de orășeni la Suceava.............................................69

(Carreaux de poêles découvertes dans des habitations urbaines à Suceava)……..........................................................104

ADRIAN ANDREI RUSU, Cahle din Transilvania (II) ...............................................................................................................125

      (Kacheln aus Siebenbürgen) .....................................................................................................................................................135

ALEXANDRU ARTIMON, Ceramica fină de uz comun din secolele XIV-XV

      descoperită în centrele urbane din sud-vestul Moldovei ...................................................................................................155

(La céramique fine usuelle de XIV-XVe siècles découverte dans les centres

      urbaines de sud-ouest de la Moldavie) .................................................................................................................................161

INGRlD POLL, GHEORGHE MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Brățări de sticlă medievale

      descoperite în România ............................................................................................................................................................171

      (Les bracelets médievales, en verre, découvertes en Roumanie) ......................................................................................178

RADU LUPESCU, Un monument funerar inedit În biserica din Densuș

      (jud. Hunedoara) ........................................................................................................................................................................180

      (Ein unbekannter Grabstein in den Kirche von Densuș, Kr. Hunedoara) ........................................................................182

TOPOGRAFIE ARHEOLOGICĂ

SANDA MIHAELA SALONTAI, Considerații privind identificarea amplasamentului unor mănăstiri dominicane din

      Transilvania.................................................................................................................................................................................187

(Quelques remarques sur l'identification des certains couvents dominicains en Transylvanie)..................................191

 

CRONICĂ

Constituirea Asociației Arheologilor Medieviști din România (Adrian Andrei Rusu)...................................................................195

Statutul Asociației Arheologilor Medieviști din România ..................................................................................................................196

Simpozionul științific "Ceramica medievală din România" (Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 1995)

      (Adrian Andrei Rusu)................................................................................................................................................................198

  

Simpozionul "Artă și civilizație medievală". Ediția a II-a (Suceava, 24-25 noiembrie 1995)

      (Paraschiva Victoria Batariuc) .................................................................................................................................................199

Arheologia medievală la a XXX-a Sesiune Națională de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice. Campania 1995 (Brăila, 2-5 mai 1995) (Adrian Andrei Rusu)..............................................................................................200

Colocviul național "Ceramica fină cenușie din Moldova în secolele XIV-XV" (Roman, 19-20 aprilie 1996)

     (Alexandru Artimon) .................................................................................................................................................................202

RECENZII

PETRU BONA, Biserica medievală din Caransebeș. Caransebeș, 1993.

       (Cosmin C. Rusu) ......................................................................................................................................................................204

DUMITRU ȚEICU, Arheologia satului medieval din Banat. Reșița, 1996.

       (Ioan C. Roman) ........................................................................................................................................................................207

IONEL CÂNDEA, Brăila. Origini și evoluție până la jumătatea secolului al XVI-lea.

      Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 1995,329 p.+86 fig. (Emil Lupu) ...........................................................................209