UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Str. Universitatii, 1,  410087 Tel. (00) 40-259-408113,

Fax: (00) 40-259-432789

www.uoradea.ro

        

 

 

MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA

B-dul Dacia 1-3, 410464

Tel. (00) 40 - (0) 259-412725

Fax (00) 40 - (0) 259-479918

www.mtariicrisurilor.ro

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Str. Universitatii, 1,  410087 Tel. (00) 40-259-408113,

Fax: (00) 40-259-432789

                                        www.uoradea.ro

 

 

 

 

 MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA

B-dul Dacia 1-3, 410464

Tel. (00) 40 - (0) 259-412725

Fax (00) 40 - (0) 259-479918

                                 www.mtariicrisurilor.ro

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE

CETATEA ORADEA

P-ța . Independenței  39, 410067

Tel./ Fax (00) 40 - (0) 259-435140

www.oradea.ro   www.cetateaoradea.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

CLUJ-NAPOCA

Str. Mihail Kogălniceanu, 1, 400084

Tel. (00) 40 - (0) 264–405300

Fax: (00) 40 - (0) 264-5919.06, 595051

www.ubbcluj.ro

 

 

 

Conferinț㠄Sigismund de Luxemburg”

 

 

  Cu ocazia împlinirii a 570 de ani de la moartea lui Sigismund de Luxemburg (1368-1437), rege al Ungariei (1387-1437) și Boemiei (1419-1437), împărat al Sfântului Imperiu Romano-German (1410; 1433-1437), Primăria Municipiului Oradea, Direcția Patrimoniu, Serviciul Administrare Cetatea Oradea, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie-Geografie și Muzeul „Țării Crișurilor” din Oradea organizează o conferință internațională dedicată personalității și epocii sale, în perioada 7-9 decembrie 2007, la Oradea.

Conferința se dorește a fi axată pe problematica istorică a Europei Centrale și de Sud-Est între sfârșitul secolului al XIV-lea și mijlocul secolului al XV-lea. Prezentările vor fi susținute în română, maghiară sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană). Lucrările vor fi reunite într-un volum, publicat în limbi de circulație internațională, cu titlul provizoriu: Între lumi: Sigismund de Luxemburg și vremea sa

 

 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

Dr. Florina Ciure (florinacret@yahoo.it, tel. 0746 - 103061)

Dumitru Noane (noanedumitru@yahoo.com, tel. 0722 - 15478)

Alexandru Simon (alexandrusimon2003@yahoo.com, tel. 0744 - 619007).

 

COMITET ȘTIINȚIFIC

 

Dr. Zsigmond Jakó, prof. univ., membru de onoare ale Academiei Române, membru de onoare al Academiei Ungare (președinte de onoare)

Dr. Camil Mureșanu, prof. univ, membru al Academiei Române (președinte de onoare)

Dr. Ioan-Aurel Pop, prof. univ., membru corespondent al Academiei Române (președintele conferinței)

Dr. Nicolae Edroiu, prof. univ., membru corespondent al Academiei Române

Dr. Marius Porumb, prof. univ., membru corespondent al Academiei Române

Dr. Barbu Ștefănescu, prof. univ., Universitatea din Oradea, decanul Facultății de Istorie și Geografie

Dr. Aurel Chiriac, prof. univ., directorul Muzeului „Țării Crișurilor” din Oradea

Dr. Géza Érszegi, directorul Departamentului Medieval al Arhivelor Naționale ale Ungariei, Budapesta

Dr. Ioan Drăgan, directorul Filialei Județene Cluj a Arhivelor Naționale ale României, Cluj-Napoca

Dr. Ioan Horga, prof. univ., Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie-Geografie, co-director al Institutului de Studii Europene Debrecen-Oradea

Dr. István Süli-Zakar, prof. univ., Universitatea din Debrecen, co-director al Institutului de Studii Europene Debrecen-Oradea

Dr. Cesare Alzati, prof. univ., Universitatea Catolic㠄Sacro Cuore” din Milano

Dr. István Draskózy, prof. univ., Universitatea „Eötvös Loránd”, Institutul de Istorie, Budapesta

Dr. Gianfranco Giraudo, prof. univ., Universitatea „Ca’Foscari” din Veneția

Dr. Rudolf Gräf, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, directorul Bibliotecii Austria din Cluj-Napoca

Dr. Enikö Rusz-Fogarasi, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca

Dr. Sorin Șipoș, conf. univ., Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie-Geografie

Dr. Matteo Taufer, conf. univ., Universitatea din Trento

Dr. Florina Ciure, muzeograf, Muzeul „Țării Crișurilor”, Oradea (secretar)

 

COMITET DE ORGANIZARE

 

Dr. ing. Petru Filip, primar, Primăria Municipiului Oradea (președinte)

Dumitru Noane, Primăria Municipiului Oradea – șef serviciu Administrația Cetății, Oradea

Dr. Ioan Ciorba, consilier, Primăria Municipiului Oradea – Administrația Cetății, Oradea

Dr. András W. Kovács, Muzeul Ardelean din Cluj-Napoca

Dr. Doru Marta, Muzeul „Țării Crișurilor”, Oradea

Dr. Tudor Sălăgean, Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca

Dr. Ferenc Sebök, lect. univ., Universitatea din Szeged, Facultatea de Istorie

Cristian Apati, consilier, Primăria Municipiului Oradea – Administrația Cetății, Oradea

Edit Bodo, asist. univ., Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie și Geografie

Iulian-Mihai Damian, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca

Ioan Maghiar, consilier, Primăria Municipiului Oradea – Administrația Cetății, Oradea

Alexandru Simon, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca (secretar)

 

PARTENERI

 

Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca

Academia Ungară, Institutul de Istorie, Budapesta

Universitatea „Eötvös Loránd”, Institutul de Istorie, Budapesta

Universitatea din Szeged, Facultatea de Istorie

Universitatea din Debrecen, Facultatea de Istorie

Universitatea „Ca’Foscari” din Veneția, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Americanistică,  Iberistică și Slavistică (DAIS); Centrul Interdepartamental de  Studii Balcanice (CISB)

Arhivele Naționale ale României, Filialele Județene Bihor și Cluj, Oradea, Cluj-Napoca

Arhivele Naționale ale Ungariei, Budapesta

Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, București

Consiliul Județean Bihor, Oradea

Prefectura Județului Bihor, Oradea

Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică, Veneția

Institutul Italian de Cultur㠄Vito Grasso”, București

Institutul de Studii Europene, Debrecen-Oradea

Biblioteca Austria, Cluj-Napoca

Centrul Cultural German, Cluj-Napoca

Centrul Cultural Italian, Cluj-Napoca

Centrul Cultural Italian, Oradea

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

Muzeul Ardelean, Cluj-Napoca