Florin Hău:

Hârlău (jud. Iaşi) : ruinele curţii domneşti şi biserica Sf. Gheoeghe (1496)

Fotodocumentar