Scrisoare deschisă către CNCSIS cu privire la evaluarea activității de cercetare


CNCSIS a lansat acțiunea de evaluare a Centrelor de Cercetare, afirmând că pornește de la tradiția școlii superioare românești, dar formularele de evaluare care au ajuns la universități în multiple variante, creatoare de confuzie, demonstrează că această tradiție este total ignorată. Evaluarea a fost amânată apoi sine die dar, din experiența anilor precedenți, ne așteptăm ca atunci când va fi reluată, criteriile de evaluare să fie la fel de nepotrivite cu științele socio-umane.

CNCSIS a formulat întotdeauna criteriile de evaluare a cercetării științifice ținând seama exclusiv de specificul cercetării din științele exacte și inginerești, în ignorarea aproape totală a realităților științelor socio-umane.

În evaluarea performanței științifice este absolutizat criteriul publicațiilor ISI, în condițiile în care numărul publicațiilor cotate ISI cu specific socio-uman este mic, iar revistele care au obținut această cotare nu sînt neapărat și cele care se bucură de un prestigiu real în domeniu. ISI este o bază de date realizată de o companie privată americană, al cărui obiectiv esențial este profitul, și care recenzează publicațiile după criterii formale (regularitatea apariției, redactarea, cel puțin parțială, în engleză, etc.) și nu în funcție de relevanța conținutului. De asemenea, nu este un standard de referință recomandat de vreo instituție europeană, nu cuprinde publicațiile europene esențiale din domeniul științelor socio-umane, și insistența de a-l impune pentru evaluare și în domenii  care au un alt specific decât cel tehnic este total nepotrivită. Ca o dovadă a inadecvării aplicării evaluării conform sistemului publicațiilor ISI la realitățile românești, amintim faptul că Academia Română, forul tutelar al cercetării științifice din țara noastră, nu are, cel puțin în științele socio-umane, reviste acreditate ISI.

Criteriile care sunt luate în considerare de CNCSIS pentru evaluarea activității centrelor de cercetare sunt discriminatorii, aplicabile integral numai științelor exacte și inginerești, întrucât acceptă brevete de invenție, produse și tehnologii, dar ignoră total cărțile, care reprezintă esențialul modului de valorificare a cercetării în științele socio-umane. În cazul în care cărțile sînt echivalate cu „produsele”, așa cum reprezentanți CNCSIS au sugerat, punctajul care poate fi obținut de autorul unei cărți este ridicol, în raport cu cel oferit pentru articole ISI cu mai mulți autori. Discriminarea domeniilor socio-umane rezultă tocmai din faptul că principalele criterii propuse pentru evaluare le sunt inaplicabile.

Ținând seama de aceste aspecte, care demonstrează ignorarea realității cercetării științifice din alte domenii decât cele tehnico-inginerești, solicităm CNCSIS să refacă aceste criterii de evaluare, pornind de la o consultare autentică a reprezentanților universităților, ai institutelor de cercetare  și de la o cunoaștere reală a specificului științelor socio-umane.

Dacă și viitoarele criterii de evaluare vor avea același tip de carențe, nu putem să avansăm decât două ipoteze: ori CNCSIS este incapabil să înțeleagă logica internă și regulile de funcționare ale altor domenii decât cele tehnice și inginerești, ori dorește să elimine total centrele de cercetare din alte domenii de la competiția pentru resurse. Reamintim în sprijinul acestei de-a doua ipoteze faptul că în expunerea de motive care a însoțit grila de evaluare trimisă universităților se preciza că acele centre care vor fi recunoscute drept Centre de Excelenț㠄vor putea participa la viitoare competiții organizate în cadrul programului Idei (Școli de Excelență”).

 

Prof. Dr. Ecaterina Lung, prodecan, Facultatea de Istorie, Universitatea București

Conf. Dr. Sorin Radu, decan, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

Prof. Dr. Mihaela Grancea, șef de catedră, Facultatea de Istorie și Patrimoniu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

Prof. Dr. Ovidiu Coriolan Pecican, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. Dr. Edit Szegedi, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Lect. Dr. Sergiu Miscoiu, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Prof. dr. Alexandru-Florin Platon, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea "Al. I. Cuza", Iași

Conf. univ. dr. Laura Stanciu, Facultatea de Istorie, cancelarul general al Universității "1 Decembrie 1918", Alba Iulia

Lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, Facultatea de Istorie, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia

Cercetător principal I dr. Adrian Andrei Rusu, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, al Academiei Române, Filiala

Cluj-Napoca