Istoria artei medievale din România de astăzi

               


 

Cei care se ocupă la modul pertinent de studiul artei medievale din România sunt istoricii de artă. Pentru că această atribuire pare să țină de domeniul firescului în discursul oficial, propunem ca tema de început a acestui capitol să fie modul în care se studiază acum arta medievală din România și care îi sunt istoricii

     Istoria artei în România, implicit cea medievală, este instituționalizată. În condițiile bugetului foarte restrâns, instituțiile noastre găsesc totuși resursele de a susține reviste de specialitate, în care, inclusiv capitolele de artă medievală să fie publicate, disciplina să fie întreținută și dau posibilitatea ca noii specialiști să se formeze în acest domeniu. Mediile academice din România sunt preocupate permanent să țină pasul cu abordările metodologice ale școlilor occidentale și în general, să-și elaboreze premisele teoretice ale disciplinei conforme cu natura subiectelor și cu sursele disponibile.

 În rândul „apropiaților” disciplinei, asemenea aserțiuni ar trebui să producă cel puțin indignare, dacă nu chiar să determine impulsul de a înlocui această prezentare optimistă, și evident simplistă, creată aici ca pretext, cu radiografii pertinente referitoare la felul în care este  tratată istoria artei medievale în și din România (așadar, nu istoria „artei românești”!), atât în medii universitare, obligate prin definiție să dea tonul noilor perspective și noilor metodologii de cercetare, cât și în institute de profil; care sunt școlile din România în care studenții se pot forma și cum se pot caracteriza ele; cum arată sillabus-urile lor față de cele din Occident; care sunt capitolele ei predilecte și care îi sunt raporturile cu istoriografia occidentală; care este rolul vechilor modele istoriografice - Virgil Vătășianu, Vasile Drăguț, Entz Géza etc. în formarea/deformarea tinerilor aflați acum în școli, ce înseamnă dialog între centrele care „o promovează”, cum este tratată de către istoricii altor compartimente și ce perspective are în a deveni furnizoare de surse istorice etc.

15.04.2005