Perspective estimate pentru arheologia medievală din România

2008

 


 

 

1. Punctul de plecare. Câteva idei au fost solicitate de către preşedintele Comisiei Naţionale de Arheologie, dr. Alexandru Suceveanu, pentru a evalua o strategie posibilă. Asemenea opinii s-au solicitat tuturor compartimentelor de cercetare arheologică.

 

2. Motivaţia anchetei. O asemenea operaţiune nu poate fi asumată de către o singură persoană fără riscul de a rămâne incompletă. Din acest motiv, se supune aici discuţiei publice; pentru că este un principiu democratic, pentru că un asemenea lucru, indiferent de punctul său de geneză, ne interesează în cel mai înalt grad.

Acest demers nu a fost şi nu este iniţiat nominal de către nici o personalitate ori persoană responsabilă oficial. El urmăreşte un interes general şi tot astfel va fi promovat mai departe, la final. Toţi cei care vor interveni în conceperea sa vor fi socotiţi autori colectivi.

 

3. Felul de a pune problemele. Am catalogat ceea ce ar fi, în concepţia noastră, de discutat, fără să sugerăm nimic concret. Problemele sunt sistematizate şi numerotate.

Oricare subiect nou poate fi adăugat acestei liste, cu un număr nou.

 

I. Obiectivele de interes în arheologia medievală

I. a. Perioade cronologice

I. b. Ţinte de atins în cercetare (cadastru al monumentelor şi siturilor, studii de habitat, necropole, arheologie industrială etc.)

I. c. Investigarea şi regimul depozitelor de arheologie medievală

 

II. Metodologii de urmat

II. a. Definirea metodologiei minime obligatorii

II. b. Practica săpăturilor de salvare

II. c. Regimul de salarizare al arheologilor

II. d. Acte de reglementare

II. e. Raporturile cu parteneri de lucru (muzee, institute, universităţi, administraţia locală, biserica, arhitecţii)

 

III. Statutul profesional

III. a. Cine şi cum trebuie să reglementeze şi să determine acest statut?

III. b. Rosturile Ministerului Culturii şi al Sesiunii Anuale de Rapoarte Arheologice

III. c. Formarea profesională (universitară, post-universitară, regimul practicii studenţeşti, criterii de promovare)

III. d. Necesitatea sindicalizării

III. e. Reprezentativitatea medieviştilor în structurile publice

III. f. Sesiuni ştiinţifice specifice arheologilor medievişti

 

IV. Regimul publicaţiilor

IV. a. Periodice

IV. b. Monografii

IV. c. Publicaţii on-line

IV. d. Cărţi de popularizare

 

4. Afirmarea opiniilor. Ele pot fi postate public pe www.medievistica.ro, secţiunea „Medievistica Forum”, Arheologie. Topicul nou se va institui automat cu lansarea acestei investigaţii. Afirmarea unor opinii, sugestii etc. se postează direct, după înregistrare între membrii forum-ului. Se doresc răspunsuri clar direcţionate. Marcarea intervenţiilor se va începe mereu cu anticiparea cifrei de problemă la care se face intervenţia (ex. III. c: „…”; II. 1: „…”). Vă rugăm să despărţiţi şi să scurtaţi motivaţiile propunerilor. Este foarte important ca, în lipsa vreunei idei, să aprobaţi sau să dezaprobaţi alte opinii formulate. În cazul dezaprobării, se aşteaptă automat o explicaţie.

Sunt aşteptate opinii din partea unui cerc cât mai larg de interesaţi, arheologi instituţionalizaţi, liberi profesionişti, istorici, cadre didactice, profesori de învăţământ secundar, inclusiv studenţi. Pentru că o serie de probleme sunt de un interes mai larg, în lipsa altor forumuri, arheologii cu alte specializări sunt de asemenea bineveniţi în exprimarea opiniilor.

Vă rugăm, insistent, nu semnaţi cu pseudonime.

 

5. Termenul limită de aşteptare a datelor. Este 1 octombrie 2008.

 

            6. Finalitatea. Se va realiza o sinteză a datelor. Ea va fi socotită opinie generală a arheologilor medievişti din România (după caz, şi a colegilor lor). Va fi făcută publică şi înaintată Comisiei Naţionale de Arheologie şi, concomitent, tuturor instituţiilor interesate în forma unui „Memoriu”.