Săpăturile arheologice de la Romînești, com. Grănicerești, punctul "Chetriș".

Campaniile din anii 1993-1994 și 2005

(secolele VI-VII)


  

Puncte de reper: Situl arheologic este amplasat la aproximativ la 50 m de bifurcaţia DN 2 (E 85) spre oraşul Rădăuţi, la începutul drumului spre satul Româneşti, staţia de benzină Româneşti.

Obiectivele cercetărilor din anii 1993, 1994, 2005: situl arheologic de la Româneşti - Chetriş a fost afectat, în anii 1993, 1994, pe o suprafaţă de circa 60 x 15 m de efectuarea unor lucrări mecanice pentru construirea unei staţii de benzină. Decopertarea mecanică a pământului a dus la distrugerea sitului arheologic până la 0,90 m adâncime (orizontul B, solul galben - steril arheologic).

Pentru salvarea unor complexe neafectate în întregime şi pentru stabilirea stratigrafiei şi a succesiunii aşezărilor, au fost efectuate săpături arheologice de salvare în campaniile din anii 1993-1994 şi 2005.

În anul 2005, ca urmare a solicitării S. C. PRO INVEST SRL, prin adresa înaintată Direcţiei Pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Suceava, către Complexul Muzeal Bucovina, prin care eram solicitaţi să asigurăm descărcarea de sarcină arheologică a parcelei cadastrale aferente dezvoltării Staţiei PECO, situate pe DN 2, la intersecţia cu drumul comunal spre Româneşti, în conformitate cu planurile cu situaţia existentă şi propusă, am efectuat săpături arheologice de salvare, în perimetrul prevăzut în plan. Cu această ocazie a fost descoperită o locuinţă aparţinând secolelor VI-VII. Groapa locuinţei a fost săpată de la -0,20 m (de la nivelul solului cenuşiu-negru), până în solul galben (steril), la -1,00 m, fiind adâncă de 0,60 m.

În locuinţă a fost identificată o treaptă, săpată de la - 0,60 / - 0,64 m până la -0,90 m, fiind lată de 0,60 m. Pe treaptă se afla o râşnită, iar la 1 m de treaptă a fost dezvelită o grupare de pietre de dimensiuni diferite, care aparţineau unei instalaţii de încălzit (cuptor / pietrar). Aproape de gruparea de pietre a fost găsit un vas întregibil, care datează din sec. VI-VII. Umplutura bordeiului conţinea chirpici ars şi fragmente de cărbune. Ceramica face parte din categoria oalelor-borcan deosebit de răspândite în această perioadă. Fragmentele provin de la vase de dimensiuni mici şi mijlocii cu buza uşor răsfrântă în afară, bine conturată, umerii rotunjiţi, iar diametrul fundului este mai mic decât cel al gurii. Vasele sunt destul de neîngrijit lucrate, netezite cu degetele, iar datorită prezenţei cioburilor pisate în compoziţie şi a microprundişurilor pereţii sunt neuniformi. De asemenea, fundurile sunt mult îngroşate datorită tehnicii de realizare folosite. Culoarea este brun-roşcată spre brun-cenuşie datorită arderii incomplete.

 

Dr. Ion Mareş, Ştefan Dejan, Monica Dejan

04.01.2006

  

Lista ilustraţiilor

 

Fig.1. Amplasarea sitului

Fig. 2. Profil dinspre nord-est a locuinţei medievale timpurii distrusă de săparea bazinului cuvelor pentru benzină

     

     
Fig. 3. Imagini din timpul decopertării locuinţei