Recenzii


 

Paul Niedermaier, Städte, Dörfer, Baudenkmäler. Studien zur Siedlungs- und Baugeschichte Siebenbürgens. Als Festgabe zum 70. Geburtstag heraugegeben vom Vorstand des Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. Böhlau Verlag, Köln – Weimar, Wien, 2008, 470 p.,Adrian Andrei Rusu

Pictura murală gotică din Transilvania. Note de lectură, Valentin Trifescu
Paraschiva-Victoria Batariuc. Catalogul Colecției Romstorfer. Ceramica monumentală. Suceava, Ed. Mușatinii, 2008, 224 p., Ana Maria Gruia
Matei Cazacu, Dracula. Traducere din franceză de Dana-Ligia Ilin. București, Humanitas, 2008, 459 p., Adrian Andrei Rusu

Neagu Djuvara, Thocomerius – Negru Vodă, un voivod de origine cumană la începuturile Țării Românești. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte dedescălecătoareși până la așezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeș. Noi interpretări, București, Edit. Humanitas, 2007, 231 p., Nicolae Constantinescu
Împărtășire (pseudonotă sau recenzie), Adrian Andrei Rusu
Daniela Marcu Istrate, A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása (2000-2002). Budapest, TelekiLászló Alapítvány, 2008, 671 p., Adrian Andrei Rusu
Daniela Marcu Istrate, Sibiu. Piața Huet. Monografie arheologică. I-II. Au colaborat Monica Dejan, Maria-Emilia Crîngaci-Țiplic, Georgeta El Susi, Radu Lupescu, Petre Beșliu Munteanu. Alba Iulia, Edit. Altip, 2007, 228 (I) +  435 (II) p., Adrian Andrei Rusu
GHEORGHE POSTICĂ, Civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), Bibliotheca Archaeologica Moldoviae VII. Cuvânt-înainte de Victor Spinei. București, Editura Academiei Române, 2007. 314 p. text, 31 tabele, 75 diagrame, 48 hărți, 4 anexe. Sergiu Musteață
Ludmila BacuMenco, Ținutul Orheiului în secolele XV-XVI, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XVIII, Ediderunt Victor Spinei et Virgil Mihailescu-Bârliba, Cuvânt-înainte de Victor Spinei, Iași, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 358 p. + XXX pl. Sergiu Musteață
Angel Istrate, Piața Mare. Cercetări arheologice. În colaborare cu Daniela Marcu Istrate, Monica Dejan, Georgeta El Susi, Cosmin Roman. Alba Iulia, Edit. Altip, 2007, 278 p., Adrian Andrei Rusu
Florin Drașovean, Costin Feneșan, Alexandru Flutur, Alexandru Szenmiklosi, Georgeta El Susi, Zsuzsanna Kopeczny, Hedy M-Kiss, Raul Șeptilici, Niculina Dinu. Cu o contribuție de Ionel Popa. Timișoara în amurgul Evului Mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric. Timișoara, Edit. Mirton, 2007, 368 p. + 15 pl. (Mvsevm Banaticvm Temesiense. Bibliotheca historica et archaeologica Banatica, XLIII), Adrian Andrei Rusu
Dan Isac (coordonator), Florin Gogâltan, Livia Călian, Raluca Barb, Flaviu Niță, Ionuț Socol, Contribuții arheologice la istoria orașului Dej. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2008, 125 p. + LXXXV pl. + h., Adrian Andrei Rusu
Costin Feneșan, Diplome de înnobilare și blazon din Banat (secolele XVI-XVII), Timișoara, Editura de Vest, 2007, 268 p. Ligia Boldea
Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc. Alba Iulia, Edit. Altip, 2008, 413 p. Adrian Andrei Rusu
Un gotic parțial, Adrian Andrei Rusu
Mélanges d’Historie Générale. Nouvelle Serié. I. Section I. Between Worlds. 1. Stephen the Great and Matthias Corvinus and their Time. In Memoriam Virgil Cândea et András Kubinyi. Edited by László Koszta, Ovidiu Mureșan, Alexandru Simon. Cluj-Napoca, IDC Press, 2007, 254 p. („Babeș-Bolyai” University. Romanian Academy „George Bariț” Institute of History. Center for Transylvanian Studies. Associazione per le relazioni Culturali fra Italia e Romania. Patrimonium Trassylvanicum), Adrian Andrei Rusu
Să dăm sau să nu dăm importanță literaturii de popularizare? Cazul unui album dedicat (prin titlu) bisericilor Țării Hațegului, Adrian Andrei Rusu
Radu Harhoiu, Gheorghe Baltag, Sighișoara – „Dealul Viilor”. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2006-2007, 502 p. (307 tabele + 698 grafice, inserate în text) + 117 pl. (I);
114 p. (239 tabele inserate în text) +7 anexe tabelare + 245 pl. (II),
Vlad-Andrei Lăzărescu
Dorina Negulici, Feronerie brașoveană secolele XV-XIX. Brașov, Ecran Magazin, 2003, Brasov, 264 p., Alexandru Stănescu
Ileana Burnichioiu, Adrian Andrei Rusu,Mozaicurile medievale de la Bizere / The Medieval Mosaics from Bizere / Die Mittelalterlichen Mosaiken von Bizere. Cluj-Napoca, Editura Mega, 2006, 56 p. (15 il. color + 25 il. alb-negru, inserate în text), Oana Toda
Neagu Djuvara, Thocomerius-Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Țării Românești. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte de „descălecătoare” și până la așezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeș. Noi interpretări. București, Edit. Humanitas, 2007, 231 p., Adrian Andrei Rusu
Daniela Marcu-Istrate (coordonator), Angel Istrate, Victor Moraru, Sacru și profan într-un oraș european 1150-2007. Piața Huet – o punte peste timp. Sacred and profane in an european city. Huet square – a brigde beyond time. Brașov, Editura Hieronymus, 2007, 122 p., Adrian Andrei Rusu
Dan Horia Mazilu, Lege și fărădelege în lumea românească veche, Iași, Polirom, 2006, 557 p., Mihai Florin Hasan
Suzana Móré Heitel, Abația de la Pâncota și vestigiile ei. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2006, 113 p., Adrian Andrei Rusu
Pr. Nicolae Bolea, Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în secolele XV-XVII și legăturile ei cu Patriarhia Ecumenică, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, 319 + [1] p. + [17 pl.], Ana Dumitran  
Ciao, Dracula! (despre Daniel Apostol, Dracula, mit sau realitate, Muzeul Bran, 2005), Bogdan-Florin Popovici
Radu Manolescu, Socotelile Brașovului. Registrele vigesimale. I-IV. Ediție anastatică îngrijită de Ionel Cândea și Radu Ștefănescu. Brăila, Muzeul Brăilei, Edit. Istros, 2005-2006,Viorel Prejmerean
Drept la replică, Ionel Cândea, Radu Ștefănescu
Drept la replică, Viorel Prejmerean
Turnuri și metereze [Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII - XIV), la Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, 654 p. și un CD-rom], Ovidiu Pecican
Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania și Banat de la începuturi până la 1700. Cluj-Napoca, Editura Accent, 2004, 546 p., Ana Maria Gruia
Feleacul medieval ca tentativă de afirmare prin doping. Alexandru Simon, Feleacul (1367-1587). Cluj-Napoca, PUC, 2004,  386 p., Adrian Andrei Rusu
 Panait I. Panait, Daniel Flaut, Arheologie medievală română, Constanța, Ovidius University Press, 2004, 390 p., Adrian Andrei Rusu
Ana-Maria Velter, Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice și economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII, București, Paideia, 2002, 489 p. + 7 pl., Adrian Andrei Rusu
Paul Niedermaier, Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet (1242-1347). Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2002, 296 p., Adrian Andrei Rusu
Kristó Gyula, Ardealul timpuriu (895-1324), 398 p., Szeged, 2004. Trad.: Imre Pászka, Tudor Sălăgean