Solicitare on-line de sancționare a unui expert al MCC

 

 


 

 

        

 

Către

Ministerului Culturii și Cultelor

Comisia Națională a Monumentelor Istorice

 

 

Domnule Ministru, Kelemen Hunor

Domnule Președinte, Virgil Polizu

 

Subsemnatul dr. Adrian Andrei Rusu, cercetător științific principal I, al Institutului de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, expert al MCC (legitimația nr. 17), fost membru al Comisiei Monumentelor Istorice, membru al ICOMOS România, membru al Comitetului Permanent al Asociației Internaționale de Castelologie „Castrum Bene”, vă supun atenției, prin această scrisoare publică, următoarea situație.

Potrivit informațiilor deja îndelung mediatizate, cetatea Râșnov (jud. Brașov), monument istoric categoria A, se confruntă cu grave probleme de restaurare și întreținere. Ziduri declarate „restaurate” s-au prăbușit în patru episoade succesive. Acestea sunt urmarea acumulată a unor stări de fapt, din trecutul apropiat. Gestionarea defectuoasă a monumentului, prin concesionarea de către Primăria Râșnov, la un antreprenor italian (Alberto Drera), actualmente decedat, a luat sfârșit, într-o primă fază, prin negarea valorii contractului, pe calea justiției, mergând până la Înalta Curte de Justiție a României. Alte procese, legate concret de distrugeri, construcții ilegale, dețineri ilegale de patrimoniu și furturi sunt în curs de anchetă ori în diferite stadii de instrumentare.

Primăria Râșnov, asumându-și propriile greșeli, descoperă și rectifică pe acelea ale tuturor celor implicați în cauzalitățile acestui proces care a condus la una dintre cele mai monstruoase exemple de manevrare capitalistă a unui monument istoric național.

În tot ceea ce s-a petrecut în cetatea Râșnov, un rol precis a revenit șefului de proiect de arhitectură, Marina Iliescu, fost angajat al MCC, inspector zonal. Domnia sa se face responsabilă direct de următoarele situații:

1. Încălcarea gravă a deontologiei profesionale legate de abordarea și gestionarea restaurării monumentului istoric de importanță națională (acceptarea unor lucrări fără proiecte, acceptarea modificării în teren a propriilor proiecte).

2. Conflict de interese agravant, pentru calitatea sa de arhitect angajat al antreprenorului italian și de inspector zonal al monumentelor istorice. Suspiciuni de corupție pentru exercitarea dublei sale calități.

3. Ascunderea ilegalităților de restaurare și construcție săvârșite de către același italian și neinvocarea autorității reparatoare de stat (inspecția în construcții, poliția) în legătură cu construcțiilor ilegale și distrugerile, cu mijloace mecanice ale sitului arheologic și monumentului.

4. Tentativa de a introduce ilegalitățile în legalitate prin manevre birocratice, favorizate de poziția sa în cadrul structurilor MCC.

 

Aceste fapte sunt cunoscute, demonstrabile cu documente aflate chiar în arhiva MCC și fac deja obiectul insistent al mass-media. Asemenea cumul de acuze nu sunt compatibile cu nici o calitate onorabilă de atestare profesională.

Ca o primă măsură reparatorie, în virtutea reglementărilor statutare ale instituțiilor pe care le reprezentați, solicit retragerea calității de expert în domeniul monumentelor istorice al numitei Marina Iliescu, pentru malpraxis și complicitate la distrugerea de monumente istorice de importanță națională. Înainte ca implicarea directă în justiție a persoanei citate să aibă loc, este bine ca membrii colectivității profesionale din care a făcut parte să-și manifeste dezacordul și delimitarea față de asemenea fapte. Este nevoie să se înregistreze, în final, un exemplu pilduitor pentru oricine ar dori să calce pe aceleași căi.

Deoarece calitatea domniei sale continuă să fie invocată în dreptul procedurilor de restaurare de la alte monumente istorice (ex. cetatea Rupea), este cu totul imoral ca ea să mai dețină posibilitatea de a continua procedurile constatate în dreptul cetății Râșnov.

Socotesc că, la nivelul instituțiilor de cultură ale statului român este nevoie de a da un semnal pentru oprirea oricăror abuzuri, gafe ori ilegalități care ne-au condus, în plan general, la starea apropiată de colaps în care societatea românească se găsește.

 

Cluj-Napoca-Râșnov-Rupea, 22 iunie 2010

 

Spre informare:

ICOMOS România

Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca

Direcția Județeană de Cultură Brașov

Muzeul Județean de Istorie Brașov

www.cimec.ro

www.medievistica.ro

etc.