Zahariuc Petronel

Data naşterii 1 iulie 1969, com. Ibăneşti, jud. Botoşani
Locul de muncă

conferenţiar universitar doctor; Şeful Catedrei de Istorie Medievală; Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Sfera de interese în cercetare istorie medievală a românilor; istorie a Bisericii; istorie socială; genealogie şi heraldică; paleografie chirilică şi slavonă; editare de documente medievale.
Adresa de e-mail  
Lista de lucrări

a. Cărţi:

Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa. Iaşi, Edit. “Alfa”, 2004, 456 p. (volum editat, sub egida Academiei Române, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, în colaborare cu Silviu Văcaru, cu un cuvânt înainte de Alexandru Zub).

Documenta Romaniae Historica. Seria A. Moldova. vol. XXVII (1643-1644), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2005, 743 p. (în colaborare cu Cătălina Chelcu, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Nistor Ciocan şi Dimitrie Ciurea).

 Adjudeni. Şase veacuri de prezenţă istorică pe valea Siretului. Iaşi, Edit. “Sapientia”, 2005, 455 p. (în colaborare cu Dănuţ Doboş, Lucia Cireş, Daniela Butnaru, Pr. Anton Dancă, Pr. Claudiu Dumea, Pr. Emil Dumea, Pr. Cristinel Farcaş).

Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog. Vol. I. Iaşi, Edit. Universităţii “Al. I. Cuza”, 2005, 484 p. (în colaborare cu Florin Marinescu şi Ioan Caproşu)

Documenta Romaniae Historica. Seria A. Moldova, vol. XXVIII (1645-1646), Bucureşti, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2006, 946 p. (în colaborare cu Marius Chelcu, Silviu Văcaru şi Cătălina Chelcu).

 

b. Studii şi articole:

 

“A doua domnie” a lui Vasile Lupu (21 aprilie/1 mai – 6/16 iulie 1653), în vol. Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani. Vol. îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu şi Gheorghe Lazăr. Brăila, 2003, p. 369-386.

Din istoria luptelor pentru putere. Răsturnarea lui Vasile vodă Lupu, în Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol», XXXIX-XL, Iaşi, 2002-2003, p. 79-103.

“Prima domnie” a lui Gheorghe Ştefan (4/14 aprilie – 21 aprilie/1 mai 1653), în Studii şi materiale de istorie medie, XXI, Brăila, 2003, p. 311-326.

Note de sigilografie eclesiastică moldovenească în Moldova, în Herb. Revista română de heraldică, I (VI), nr. 1-2, 1999, p. 171-182 (+ ilustraţii).

Două documente de la Ştefan cel Mare şi câteva informaţii despre boierii vremii sale, în vol. Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa. Vol. editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru. Iaşi, Edit. Alfa, 2003, p. 163-185 (în colaborare cu Florin Marinescu).   

O manifestare a moştenirii bizantine în diplomatica medievală moldovenească şi câteva note despre biserica mănăstirii Golia, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXIII, 2005, p. 79-101 (în colaborare cu Florin Marinescu).

Câteva documente privitoare la mănăstiri din Galaţi păstrate în Arhiva Mănăstirii Sfântul Pavel de la Muntele Athos, în vol. Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos. Galaţi, Edit. Episcopiei Dunării de Jos, 2005, p. 110-151 (în colaborare cu Florin Marinescu). 

Ctitorii bisericii Sfântul Dimitrie (Balş) din Iaşi, în Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», XLI, 2004, p. 121-133.

Un răspuns. Documente privitoare la istoria Iaşilor, în Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», XLI, 2004, p. 603-609.

Sugestii genealogice pentru o cercetare a începuturilor burgheziei române, în Revista de Istorie Socială, IV-VII, 1999-2002, Iaşi, 2004, p. 26-37.

Două catastife ale Cantacuzinilor moldoveni din veacul al XVII-lea, în Revista de Istorie Socială, IV-VII, 1999-2002, Iaşi, 2004, p. 184-195.

Un nou document cu portretul votiv al lui Miron vodă Barnovschi, în vol. Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (secolele XIII-XX). Vol. editat de Dumitru Ivănescu şi Marius Chelcu, Iaşi, 2005, p. 117-125. 

Din Epir în Polonia: note despre activitatea ctitoricească a lui Vasile Lupu, în Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», XLII, 2005, p. 23-35.

Aspecte din viaţa necunoscută a Sultanei, fiica lui Mircea Ciobanul, în Revista de Istorie Socială, VIII-IX, 2003-2004, p. 69-81.

Succesiune şi solidaritate în ctitoria domnească: mănăstirea Plumbuita, în vol. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente. Vol. editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, 2006, p. 57-73.

Nouă documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti, în vol. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente. Vol. editat de Laurenţiu Rădvan. Iaşi, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, 2006, p. 205-223.