Adrian Andrei Rusu

Data naşterii 8 noiembrie 1951
Locul de muncă

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca

Sfera de interese în cercetare istoria Transilvaniei medievale, cultura materială a Evului Mediu, monumente istorice
Adresa de e-mail aarusu@yahoo.com
Lista de lucrări

Volume:

1.      Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-lea. Vol. I (1402-1473). Cluj-Napoca, Edit. “Dacia”, 1989, 327 p. (coautor cu I. A. Pop şi I. Drăgan).

2.      Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. XIII (1366-1370). Bucureşti, Edit. Acad., 1994, 933 p. (coautor).

3.      Bibliografia fortificaţiilor medievale şi premoderne din Transilvania şi Banat. Bibliographie der Befestigungen aus Siebenbürgen und aus dem Banat während des Mittelalters und der Frühneuzeit. Reşiţa, Edit. Banatica, 1996, 160 p. ISBN 973-97757-4-8.

4.      Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700. Satu Mare, Edit. Muz. Sătmărean, 1996, 402 p. (Reneczii: I. M. Ţiplic, în Transilvanica. Buletin informativ, I, nr. 1/1999, p. 231).

5.      Gotic şi Renaştere la Vinţu de Jos. Gotik und Renaissence im Unter-Winz. Cluj-Napoca-Satu Mare, 1998, 142 p.

6.       Ioan de Hunedoara şi Românii din vremea lui. Cluj-Napoca, PUC, 1999, 367 p.

7.       Cetăţi medievale din judeţul Arad. Arad, Editura Muzeului, 1999, 127 p. + XVI pl. (coautor cu G. Pascu Hurezan).

8.       Biserici medievale din judeţul Arad. Arad, Editura Muzeului, 2000, 217 + 8 pl. (coautor cu G. Pascu Hurezan)

9.       Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Cluj-Napoca, PUC, 2000, 286 p. (coautor şi coordonator)

10.   Cetatea Oradea. Monografie arheologică. I. Zona palatului episcopal. Oradea, Edit. Muzeului „Ţării Crişurilor”, 2002, 367 p. (sub redacţia, autor principal) (recenzii: TD, în Castellologica Bohemica, 9, 2004, p. 463-464; Daniela Marcu Istrate, în SCIVA, 54-56, 2003-2005, p. 26-34).

11.   Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV). Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2005, 653 p. + CD ilustraţie. ISBN 973-7867-27-0 (Recenzii: O. Pecican, Turnuri şi metereze, în Tribuna, nr. 85, 16-31 martie 2006, p. 9; ibidem, în Studia Univ. „Babeş-Bolyai”. Historia, 50, nr. 2, 2005, p. 239-242; I. Ciorba, în Cetatea Oradea. Revistă de patrimoniu şi turism. Oradea. 1, nr. 1, 2006, p. 91-96, lb. română şi maghiară).

12.   Mozaicurile medievale de la Bizere. Die mittelalterliche Mozaiken von Bizere. The Medieval Mozaics from Bizere. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2006, 54 p. ISBN (10) 973-7867-55-6 / ISBN (13) 978-973-7867-55-1 (în colab. cu Ileana Burnichioiu).

13.   Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români. Editor Adrian Andrei Rusu. Cluj-Napoca, 2006, 277 p. (introducere, coautor de studiu, postfaţă).

 

II. Studii

 

1.    Cetăţi (castre) regale din Transilvania în secolele XI-XIII, în: Buletin ştiinţific studenţesc. Istorie..., Bucureşti, 1975, p. 21-30.

2.    Reprezentări de pluguri pe fresca monumentului medieval de la Streisîngeorgiu (jud. Hunedoara), în: Rev. Ist., 29, nr. 7, 1976, p. 1059-1065.

3.    Consideraţii istorice asupra cetăţilor medievale timpurii din judeţul Sălaj, în: ActaMP, II, 1978, p. 89-103.

4.    Castelani din Transilvania în secolele XIII-XIV, în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, XXII, 1979, p. 71-98.

5.    Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăieşti, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate şi perspective ale campaniei din 1978, în: Sargetia, XIV, 1979, p. 667-674 (în colab. cu V. Eskenasy).

6.    L'étude des châteaux en Transylvanie: la castellologie roumaine ŕ l'époque du romantisme, în: Rev. Roum. Hist., XVIII, nr. 1, 1979, p. 155-163.

7.    Cercetări arheologice la cetatea de la Mălăieşti (jud. Hunedoara), în: Mat. Cercet. Arheol., XIV, 1980, p. 530-536 (în colab. cu V. Eskenasy).

8.     Cetăţile medievale timpurii din zona oraşului Cluj, în lumina unui document inedit, în: Studia Univ.Babeş-Bolyai. Historia, XXV, fasc. 1, 1980, p. 8-13.

9.     Donjoane din Transilvania, în: ActaMN, XVII, 1980, p. 177-197.

10. Geneza domeniilor cetăţilor din Transilvania (sec. XI-XIV), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, XXIII, 1980, p. 57-76.

11. Începuturile cetăţii feudale de la Bologa, în: ActaMP, IV, 1980, p. 403-420.

12. Cahlele cu cavaler în turnir din cetatea cnezială de la Mălăieşti (jud. Hunedoara), în: Sargetia, XV, 1981, p. 111-117 (în colab. cu V. Eskenasy).

13. Castelani din comitatul Hunedoara în secolul al XV-lea, în: Studia Univ. Babeş-Bolyai. Historia, XXVI, fasc. 1, 1981, p. 12-25.

14. Documente inedite privitoare la comitatul Hunedoara în secolul al XV-lea, în: Sargetia, XV, 1981, p. 87-101.

15. Documentele medievale ale familiei Wesselényi (I), în: ActaMP, V, 1981, p. 311-346.

16. Cetatea Mălăieşti şi cnezatul Sălaşului (sec. XIV-XVII), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, XXV, 1982, p. 53-92 (în colab. cu V. Eskenasy).

17. Preoţi români ortodocşi din districtul Haţegului în secolul al XV-lea, în: Mitropolia Banatului, XXXII, nr. 10-12, 1982, p. 644-653.

18. Cetatea Haţegului. Monografie istorică şi arheologică, în: Sargetia, XVI-XVII, 1982-1983, p. 333-359.

19. O carte şi o cronică manuscrisă de secol XVI în colecţiile B.C.U. Cluj-Napoca, în: Biblioteca şi învăţământul, VII, 1983, p. 34-40.

20. O familie voievodală românească din districtul cetăţii Chioar în secolul al XVI-lea, în: ActaMP, VII, 1983, p. 207-212.

21. Răscoala din anul 1514 în părţile sălăjene, în: ActaMP, VII, 1983, p. 199-205.

22. Un formular al cancelariei regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania, în: ActaMN, XX, 1983, p. 155-171.

23. Diplomatică latină, istorie haţegană şi spirit critic, în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, XXVI, 1983-1984, p. 535-538.

24.Cnezi români din Transilvania în epoca lui Iancu de Hunedoara - Cândeştii din Râu de Mori, în: Rev. Ist., 37, nr. 6, 1984, p. 556-568.

25. Familia nobiliară românească Arca din Ţara Haţegului (sfârşitul sec. XV - începutul sec. XVI), în: ActaMN, XXI, 1984, p. 212-225 (în colab. cu I. A. Pop).

26. Dovezi pentru continuitatea adunărilor româneşti din Ţara Haţegului după mijlocul secolului al XV-lea, în: Sargetia, XVIII-XIX, 1984-1985, p. 169-180.

27. Aspecte din istoria protopopiatului Haţeg la sfârşitul secolului XVII, în: Mitropolia Banatului, XXXV, nr. 3-4, 1985, p. 225-229 (sub pseudonimul Andrei Medieşanu).

28. Biserici medievale româneşti de odinioară din Ţara Haţegului, în: Mitropolia Banatului, XXXV, nr. 7-8, 1985, p. 496-501 (sub pseudonimul Andrei Medieşanu).

29. Datarea ferecăturii evangheliarului lui Laţcu Cânde de la Mănăstirea Neamţ, în: Anuar. Inst. Ist. Arheol.”A.D. Xenopol”, XXII/2, 1985, p. 743-746.

30. Impactul personalităţii în societatea românească a Haţegului din secolul al XV-lea: Iancu de Hunedoara, în: ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 251-259.

31. Mănăstirea Cerna, în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, XXVII, 1985-1986, p. 323-347.

32. Două cărţi sălăjene în anul 1470 (repere la circulaţia cărţii româneşti din Transilvania), în: ActaMP, X, 1986, p. 499-503.

33. Mănăstirea Cerna, în: Mitropolia Banatului, XXXVI, nr. 4, 1986, p. 34-44.

34. Moştenirea materială a antichităţii în districtul Haţegului (epoca prerenascentistă şi a Renaşterii timpurii), în: SCIVA, 37, nr. 3, 1986, p. 249-255.

35. O restituire: tabloul votiv al Mănăstirii Prislop, în: Mitropolia Banatului, XXXVI, nr. 2, 1986, p. 77-80 (sub pseudonimul Andrei Medieşanu).

36. O sursă maghiară despre lupta de la Baia (1467), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. ”A.D. Xenopol” Iaşi, XXIII/2, 1986, p. 713-716.

37. Pomelnicul mural al bisericii „Sfântul Nicolae” din Hunedoara, în: Mitropolia Banatului, XXXVI, nr. 6, 1986, p. 42-50.

38. Miscellanea Hatzegiana (Informaţii şi reinterpretări privitoare la istoria Ţării Haţegului în evul mediu) (I), în: Sargetia, XX, 1986-1987, p. 178-198.

39. Documente inedite din prima jumătate a secolului al XIV-lea, în: Ziridava, XV-XVI, 1987, p. 395-399.

40. Giovanni di Hunedoara e Cristoforo Garatone, în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. ”A.D. Xenopol”, XXIV/2, 1987, p. 17-27; versiune românească în vol.: Românii în istoria universală. Iaşi, Vol. 2/1, p.

41. Ctitoria Sărăcineştilor din Sălaşu de Sus (jud. Hunedoara), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, XXVIII, 1987-1988, p. 157-176 (în colab. cu M. Porumb şi M. Sabău-Tătar).

42. Miscellanea Hatzegiana. Informaţii şi reinterpretări privitoare la istoria Ţării Haţegului în evul mediu (II), în: ActaMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 261-276.

43. Mănăstirea Prislopului şi Mitropolia Ardealului (sfârşitul sec. al XVI-lea - încep. sec. al XVII-lea), în: Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic. Alba Iulia, 12, 1988, p. 36-40.

44. Raporturi ale curţii principelui Sigismund Báthory cu ierarhia românilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al secolului al XVI-lea, în: ActaMP, XII, 1988, p. 311-315.

45. Tezaurul de frescă medievală românească de la Răchitova, în: Arta, XXXV, nr. 7, 1988, p. 27.

46. Viaţa religioasă a Haţegului în secolele XV-XVI, în: Mitropolia Banatului, XXXVII, nr. 5, 1988, p. 36-42.

47. Biserica medievală românească de sub cetatea Colţi. Observaţii privind funcţia şi evoluţia monumentului, în: Rev. Muz. Mon. Mon. Ist. Artă, XX, nr. 2, 1989, p. 22-29.

48. Biserica Pârveştilor din comuna Baru (jud. Hunedoara), în: Mitropolia Banatului, XXXIX, nr. 2, 1989, p. 35-41.

49. Istoria şi implicaţiile unei ctitorii româneşti necunoscute: Răchitova Muşineştilor, în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, XXIX, 1989, p. 83-101.

50. Mănăstirea Sfintei Troiţe din Feleac, în: Îndrumător misionar şi patriotic, Cluj-Napoca, 12, 1989, p. 151-153.

51. Archäologische Ausgrabungen in Siebenbürgischen mittelalterichen Burgen (1955-1989). Bibliographie, în: Castrum Bene, 2, 1990, p. 387-393.

52. Biserica românească de la Ribiţa (judeţul Hunedoara), în: Rev. Monum. Ist., LX, nr. 1, 1990, p. 3-9.

53. Die Burgen des Hatzeger Distrikts im 15. Jahrhundert, în: Castrum Bene, 2, 1990, p. 258-267.

54. Înflorire şi răscruce în arhitectura Transilvaniei din vremea regelui Matia Corvin, în: Rev. Monum. Ist., LIX, nr. 1, 1990, p. 62-65.

55. Întregiri şi interpretări privitoare la itinerariile lui Iancu de Hunedoara, în: Anuar. Inst. Ist. ”A.D. Xenopol” Iaşi, XXVII, 1990, p. 171-185.

56.Bisericile româneşti din districtul Haţeg până la 1700, în: Ars Tr., I, 1991, p. 129-142.

57.Vechea biserică din Nălaţi (jud. Hunedoara), în: Ephem. Nap., I, 1991, p. 127-145.

58. Biserica medievală de la Galaţi (jud. Hunedoara), în: Ephem. Nap., II, 1992, p. 237-248.

59. Mănăstirea Vaca, în Ars Tr., II, 1992, p. 145-168. (în colab. cu I. Lazăr şi G. Petrov).

60. Cercetări arheologice în cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor 1991-1993, în: Crisia, XXIII, 1993, p. 59-84.

61. Cetatea medievală de la Floreşti (jud. Cluj) (Cercetări arheologice din anii 1990-1991), în: Ephem. Nap., III, 1993, p. 281-298.

62. Despre începuturile Mănăstiri Prislop, în: Studia Univ. Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, XXXVIII, 1-2, 1993, p. 97-104.

63. Mănăstirea franciscană din Haţeg, în: Ars Tr., III, 1993, p. 137-144.

64. Un proces de moştenire din anul 1429, pentru stăpîniri la Grădişte (Sarmizegetusa) şi implicaţiile lui în Hunedoara şi Zarand, în: Ziridava, XVIII, 1993, p. 91-99.

65. Cetatea Alba Iulia în secolele XI-XV. Cercetări vechi şi noi, în: Ephem. Nap., IV, 1994, p. 331-351.

66. A hátszegi kerület középkori templomai 1700-ig, în vol.: Gerö László nyolcvanötödik születés-napjára. Tanulmányok, Budapest, 1994, p. 335-347.

67. Preocupări genealogice la mica nobilime românească din Transilvania (secolele XV-XVIII), în: Arhiva Genealogică, I (VI), Iaşi, nr. 1-2, 1994, p. 49-53.

68. Trei biserici de lemn de la Vad (jud. Hunedoara), în: Ars.Tr., IV, 1994, p. 145-155.

69. Sticlăria medievală din Transilvania. Repere generale şi documente arheologice, în: Ephem. Nap., V, 1995, p. 301-330.

70. Tezaurul de ducaţi din 1540 de la Vinţu de Jos (jud. Alba), în: Buletinul Societăţii Numismatice Române, LXXXVI-LXXXVII, nr. 140-141, (1992-1993), 1996, p. 161-166.

71. Cahle din Transilvania (I), în: Ziridava, XIX-XX, 1996, p. 143-162.

72. Arheologia, cronologia şi interpretarea istorică a unor cetăţi medievale timpurii din Transilvania de est. Note critice., în: Crisia, XXIV, 1994 (1996), p. 43-54.

73. Pons Augusti nel Medioevo, în vol.: Omaggio a Dinu Adameşteanu, Cluj-Napoca, Clusium, 1996, p. 104-105.

74. Aspects de la Réforme parmi les nobles du Haţeg aux XVI-eme et XVII-eme, în: Colloquia, I, nr. 2, 1994 (1996), p. 61-64.

75. Catarame medievale în formă de stea, în: Ephem. Nap., VI, 1996, p. 267-276.

76. Cahle din Transilvania (II), în: Arheologia Medievală, I, 1996, p. 125-154.

77. Die Frage der vom Deutschen Orden im Südosten Siebenbürgen errichteten Burgen, în: Castrum Bene. 5. Gdansk, 1996, p. 165-172.

78. Les Premičres fortifications médievales d'Oradea. Observations préliminaires ŕ la suite des fouilles archéologiques, în vol.: 900 Years from Saint Ladislas Death. Proceedings of the International Historical Conference. Oradea, Pelikan Publishing House, 1996, p. 12-17.

79. Nobilimea românească şi biserica în secolul al XV-lea (exemplul haţegan), în vol.: Nobilimea românească din Transilvania. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 1997, p. 131-151.

80. Bisericile româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al XV-lea, în: Mediaevalia Transilvanica. Satu Mare, I, nr. 1-2, 1997, p. 11-28.

81. A Glimpse into the Inner Life of a Transylvanian Monastery. The Dominican Monastery of Vinţu de Jos (Alba County), în vol.: Church and Society in Central and Eastern Europe. Edited by Maria Crăiun & Ovidiu Ghitta. Cluj-Napoca, European Studies Foundation Publishing House, 1998, p. 13-21.

82. Arheologia cetăţilor medievale din Transilvania, în: Arheologia Medievală, II, 1998, p. 5-19.

83. Un ansamblu de monumente medievale dispărute la Vinţu de Jos (jud. Alba): mănăstirea dominicană şi castelul Martinuzzi (Rezultate preliminare ale cercetărilor arheologice), în: Revista Monumentelor Istorice, LXVII, nr. 1-2, 1998, p. 36-48.

84. Monumentele şi arheologia medievală, în vol.: Concepte şi tehnici de restaurare. Sesiunea de comunicări ştiinţifice Bistriţa 8-10 octombrie 1998. Bucureşti, 1998, p. 95-100.

85. Începuturile familiei Hunedoreştilor, în: Mediaevalia Transilvanica, II, nr. 2, 1998, p. 211-238.

86. Mănăstirea Peri (Hruşevo, Ucraina) (Elemente preliminare noi privitoare la istoria şi arheologia ei), în vol.: Relaţii româno-ucrainiene. Istorie şi contemporaneitate. Satu Mare, 1999, p. 169-173.

87. Capela din cetatea Rîşnovului (jud. Braşov). Reinterpretarea unui monument arheologic, în vol.: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 1999, p. 60-75.

88. Les citadelles médiévales et pré-modernes de la Transylvanie et de ses environnements, în: Transylvanian Review, VIII, No. 4, 1999, p. 3-18.

89. Incultura şi segregarea – factori ai deprecierii patrimoniului construit în Transilvania, în vol.: Built heritage and society. Patrimoniul construit şi societatea. Tuşnad, 2000, p. 87-89.

90. Arad és Temes megye kőzépkori erőditményei, în vol.: A kőzépkori Dél-Alfőld és Szer. Szerkesztette Kollár T., Szeged, 2000, p. 558-584.

91. Cahle din secolele XV-XVIII descoperite la Zlatna, jud. Alba, în: Arheologia Medievală, III, 2000, p. 228-242 (în colab. cu Daniela Marcu).

92. Locuirea târzie din interiorul cetăţii Râşnovului, în vol.: Concepte şi tehnici de restaurare. Focşani, 26-29 mai 1999. Bucureşti, 2000, p. 77-94.

93. Ţigle şi olane la monumentele istorice (cu privire specială asupra monumentelor religioase din Transilvania şi vecinătăţile ei), în vol.: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. II. Satu Mare, 2002, p. 21-40.

94. Potirul de la Vinţu de Jos (incursiune în decorul şi utilitatea vaselor ceramice de lux medievale), în: Arheologia Medievală, IV, 2003, p. 205-213.

95. Despre cuţitele de luptă din Transilvania medievală, în vol.: Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române. Cluj-Napoca, 2003, p. 75-96. Versiunea în lb. engleză: On the medieval Battle Knives from Transylvania, în: Medium Aevum Quotidianum, Krems, 51, 2005, p. 7-25.

96. Die Burgen von Turnu Severin im 13.-14. Jh., în: Budapest Régiségei, XXXVII, 2003, p. 63-77.

97. Capele şi cetăţi în Transilvania şi vecinătăţile ei în secolele XIII-XIV, în vol.: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. III. Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2004, p. 99-125.

98. Terminologia privitoare la fortificaţiile medievale ale Transilvaniei în secolele XIII-XIV, în vol.: In honorem Gernot Nussbächer. Vol. îngrijit de D. Năzare, Ruxandra Năzare şi B. I. Popovici. Braşov, Ed. Foton, 2004, p. 119-132.

99. Geografia şi evoluţia picturii medievale româneşti din judeţul Hunedoara. Câteva răspunsuri domnului Sorin Ullea, în: Studia Univ. Historia 3, XLVIII-XLIX, 2003-2004, [2005], p. 109-116.

100. Cahle din Transilvania. III. Trei motive decorative medievale, în: ActaMN, 39-40/II, [2005], p. 107-114 + III pl.

101. Prelucrarea osului prelucrarea osului şi cornului în Transilvania medievală (început de abordare tematică), în: Arh. Med., 5, 2005, p. 113-158  (în colab. cu Fl. Mărginean).

102. Burgen und Felsen im mittelalterlichen Siebenbürgen, în: Castrum Bene, Praha, 9, 2006, p. 369-376.

103. Paläste in dem Burgen Siebenbürgens im 13. und 14. Jahrhunderts, în: Archäologie Österreichs Spezials, 2, 2006 (Castrum Bene, 8, 2006), p. 107-116.

104. Românii din Regatul Ungariei şi cetăţile medievale (Privire specială asupra secolelor XIII-XIV), în: Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII, 2003-2004 (2005), p. 85-106.

105. Câteva preliminarii dintr-o cercetare a cetăţilor secolului al XIII-lea, în vol.: Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români. Editor Adrian Andrei Rusu. Cluj-Napoca, 2006, p. 119-142.   

 

 

III. Recenzii :

 

1.    Archaeologia historica. Brno, 1, 1976, 299 p; 2, 1977, 334 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 20, II, 1979, p. 472-473.

2.    Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu. Mărturii de civilizaţie medievală românească. O casă a domniei şi o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare. Bucureşti, Editura Academiei R. S. R., 1979, 163 p. + 3 tab. (Institutul de arheologie. Biblioteca de arheologie XXXVI), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 23, 1980, p. 573-574.

3.    Gheorghe I. Cantacuzino. Cetăţi medievale din Ţara Românească. Secolele XIII-XVI. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981, 216 p + 6 tab., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 25, 1982, p. 359-361.

4.    Teodor Octavian Gheorgiu, Arhitectura medievală de apărare din România. Bucureşti, Edit. Tehnică, 1985, 350 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 27, 1985-1986, p. 527-530.

5.    Nicolae Constantinescu, Curtea de Argeş (1200-1400). Asupra începuturilor Ţării Româneşti. Bucureşti, Edit. Acad., 1984, 170 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 27, 1985-1986, p. 530-531.

6.    Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotiţă, Ioancu. Bucureşti, Edit. militară, 1985, 192 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 27, 1985-1986, p. 531-532.

7.    Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei. Vol. III. Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1986, 674 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 27, 1985-1986, p. 532-534.

8.    Mircea Păcurariu, Istoria mănăstirii Prislop , Arad, 1986, 190 p.+ 12 tab., în: Anuar. Inst. Ist. „A. D. Xenopol” Iaşi, 24/1, 1987, p. 527-528.

9.    Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Dan Gh. Teodor, Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu Herţii (jud. Botoşani). Iaşi, Editura “Junimea”, 1987, 148 p., în: Anuar. Inst. Ist. Cluj-Napoca, 28, 1987-1988, p. 665-666.

10. Aspecte ale civilizaţiei româneşti în secolele XIII-XVII. Culegere de studii. Redactor coordonator Emil Ioan Emandi. Suceava, 1986, 120/-128/p. (Muzeul judeţean Suceava. Supliment IV), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 28, 1987-1988, p. 666-667.

11. Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV-1450). Partea 1. Coordonator Vasile Drăguţ. Bucureşti, Editura Academiei, 1985, 312 p. (Pagini de veche artă românească, V/1), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 28, 1987-1988, p. 667-669.

12. Günter P. Fehring, Einführung in die Archäologie des Mittelalters. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987, 254 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 28, 1987-1988, p. 703-704.

13. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. II. kötet. 4. füzet. 1290-1301. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerkesztette Borsa Iván. Budapest, Akad.Kiadó, 1987, 336 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 28, 1987-1988, p. 709-710.

14. Ozorai Pipo emlékezete. Szerkesztette Vadas Ferenc, Szekszárd, 1987, 107 p. (Múzeumi füzetek), în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 28, 1987-1988, p. 710-711.

15. Gheorghe Anghel, Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII-XVI. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1986, 208 p. + 16 p., în: Anuar. Inst. Ist.”A.D. Xenopol” Iaşi, 25/1, 1988, p. 563-564.

16. Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului. Bucureşti, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, 1988, 324 p., în: Anuar. Inst. Ist. Arheol. Cluj-Napoca, 29, 1988-1989, p. 629-633.

17.Váradi kötöredékek. Budapest A MTA Müvészettörténeti Kutató Csoportjönak kiadványa., 1989, 348 p., în: ArsTr., 1, 1991, p. 157.

18. Castrum Bene. Varák a 13. században. Burgen im 13. Jahrhundert. A magyar várépités fénykora. Die Blütezeit des ungarischen Burgenbaus (I), 1989. Gyöngyös, 1990, 316 p., în: Ephem. Nap., 2, 1992, p. 257-258.

19. Castellologia boemica. 1. Praga, 1989, 380+8 tab., în: Ephem. Nap., 2, 1992, p. 258-259.

20. Titus L. Roşu, Oradea - cetatea Bihor străveche vatră voievodală - din epoca de piatră la sfârşitul secolului al XIV-lea. Oradea, Colecţia “Cartea de aur”, 1992, 302 p., în: Ephem. Nap., 3, 1993, p. 312-313.

21. Boldog Várad. Szerkesztette Balint István János. Budapest, Héttorony Könyvkiadó, 1992, 856 p., în: Crisia, 23, 1993, p. 366-369; În l. magh. în Aetas, 3, 1993, p. 241-243.

22. Paul Niedermaier, Der mittealterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet. Teil I. Die Entwicklung vom Anbeginn bis 1241. Gundelsheim, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg, 1996, 324 p., în: Mediaevalia Transilvanica. Satu Mare, 1, nr. 1-2, 1997, p. 158-159.

23. Engel Pál, Magyarország világi archontológja. 1301-1457. I-II. História. MTA Történettudományi Intézete. Budapest, 1996, 565 + 266 p., în: Mediaevalia Transilvanica. Satu Mare, 1, nr. 1-2, 1997, p. 159-160.

24. Engel Pál, A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései (1554-1579). Szeged, 1996, 187 p + 1 h., în: Mediaevalia Transilvanica. Satu Mare, 1, nr. 1-2, 1997, p. 161.

25. Dumitru Ţeicu, Gheorghe Lazarovici, Gornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării. Reşiţa, Edit. Banatica, 1996, 153 p. + 32 pl., în: Arheologia Medievală, 2, 1998, p. 240.

26. Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Bacău. Reşedinţă voievodală. Bacău, Ministerul Culturii, 1996, 100 p. + 51 pl., în: Arheologia Medievală, 2, 1998, p. 243-244.

27. Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu, Căpriana. Repere istorico-arheologice. Chişinău, Ştiinţa, 1996, 111 p., în: Arheologia Medievală, 2, 1998, p. 244-245.

28. Ioan Haţegan, Filippo Scolari. Un condotier italian pe meleaguri dunărene. Editura Mirton, Timişoara, 1997, 214 p., în: Mediaevalia Transsilvanica, 2, nr. 1, 1998, p. 171-172.

29.Kristó Gyula, A székelyek eredetéröl. Szeged, 1996, 169 p., în: Mediaevalia Transsilvanica, 2, nr. 1, 1998, p. 175-177.

30. H. Fabini, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen. I-II. Hermanstadt-Heidelberg, Monumenta Verlag şi Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V., 1998-1999, XXXIII+870 (I) + VIII+392 (II) p., în: Mediaevalia Transilvanica, 3, nr. 1-2, 1999, p. 157-159.

31. A. Lukács, Ţara Făgăraşului în evul mediu (secolele XIII-XVI). Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1999, 219 p + 4 pl. în: Mediaevalia Transilvanica, 3, nr. 1-2, 1999, p. 159-162.

32. Ioan Marin Mălinaş, La umbra Sarmizegetusei romane. Basilica din Densuş. Reflexii istorice şi liturgice inspirate de o carte tipărită la Viena în 1775. Viena-Oradea, Edit. „Mihai Eminescu”, 1997, 195 p. în: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Theologia greco-catholica, 44, nr. 1, 1999, p. 129-131.

33. Dumitru Ţeicu, Banatul montan în evul mediu. Timişoara, Editura Banatica, 1998, 565 p., în: Arheologia Medievală, 3, 2000, p. 299-300.

34. Zeno-Karl Pinter, Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV). Reşiţa, Editura Banatica, 1999, 273 p., în: Arheologia Medievală, 3, 2000, p. 301.

35. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Istoria Dobrogei în perioada 969-1204. Contribuţii arheologice şi numismatice. Bucureşti, Edit. MAD Linotype, 2001, 500 p., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 231.

36. Cristian Moisescu, Arhitectura românească veche. I. Bucureşti, Edit. Meridiane, 2001, 253 p., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 231-233.

37. Petre Munteanu Beşliu, Biserici dispărute, biserici regăsite. Sibiu, Edit. Univ. „Lucian Blaga”, 2001, 143 p., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 238-239.

38. Benkő Elek, Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőcéi. Budapest-Koloszvár, Teleki László Alapítvány-Polis Könyvkiadó, 2002, 560 p., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 239-240.

39. Luminiţa Dumitriu, Der mittelalterliche Schmuck des unteren Donaugebietes im 11.-15. Jarhundert. Bucureşti, Muz. Naţional de Istorie a României, 2001, 185 p. + 11 Abb. + 112 Taf., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 243.

40. Georgeta Roşu, Ion Blăjan, Cahle. Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român, 2001, 263 p., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 243-245.

41. Stela Cheptea, Un oraş medieval Hârlău. Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 2000, 291 p., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 245.

42. Petre Munteanu Beşliu, Primăria veche din Sibiu. Das Alte Rathaus in Hermannstadt. Constanţa-Sibiu, Ed. Tenis Club Sen, [f. a.], 158 p., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 246-247.

43. Zeno Karl Pinter, Roşcani. Biserica monument istoric. Deva, Edit. EMIA, 2001, 88 p., 51 fig., XV pl., în: Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 247.

44. Ana-Maria Velter, Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice şi economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII. Bucureşti, Pleiada, 2002, 489 p + 7 pl., în: Mediaevalia Transilvanica, 5-6, 2001-2002, nr. 1-2, p. 223-229.

45. Paul Niedermaier, Städtebau im Mittelalter. Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet (1242-1347). Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2002, 296 p., în: Mediaevalia Transilvanica, 5-6, 2001-2002, nr. 1-2, p. 229-233.

46. Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”. Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European. I. 2002, 224 p., în: Mediaevalia Transilvanica, 5-6, 2001-2002, nr. 1-2, p. 236-237.

47.In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european. Coordonatori Daniela Marcu-Istrate, Angel Istrate, Corneliu Gaiu. Cluj-Napoca, Accent, 2003, 507 p., în: Arh. Med., 5, 2005, p. 205-209.

48. Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sârbu, Marian Neagu. Muzeul Brăilei, Edit. Istros, Muz. Dunării de Jos Călăraşi. Brăila, 2004, 800 p., în: Arh. Med., 5, 2005, p. 209.

49. Anatol Gorodenko, Ceramica locală de la Orheiul Vechi în secolele XIV-XVI. Brăila, Muzeul Brăilei, Edit. Istros, 2000, 133 p. + 3 h. + 12 tab. +133 fig., în: Arh. Med., 5, 2005, p. 214-215.

50. Gheorghe Baltag, Sighişoara înainte de Sighişoara. Elemente de demografie şi habitat în bazinul mijlociu al Târnavei Mari din preistorie până în sec. al XIII-lea d. Hr. cu privire specială asupra zonei Sighişoara. Bucureşti, 2000, 298 p., în: Arh. Med., 5, 2005, p. 218-219.

51. Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie. Bacău, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional. Bacău, Edit. Corgal Press, 2003, 372 p. + 1 pl., în: Arh. Med., 5, 2005, p. 219-220.

52. Feleacul medieval ca tentativă de afirmare prin doping (Alexandru Simon, Feleacul (1367-1587). Cluj-Napoca, PUC, 2004, 386 p.), în: Studia Univ. „Babeş-Bolyai”. Historia, 50, nr. 2, 2005 [2006], p. 242-246.

53. Panait I. Panait, Daniel Flaut, Arheologie medievală română. Constanţa, Ovidius University Press, 2004, 390 p., în: www.medievistica.ro