Laurenţiu Rădvan

Data naşterii 18.07.1975
Locul de muncă

profesor universitar doctor la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Istorie (catedra de istorie medievală)

Sfera de interese în cercetare Istorie urbană şi economică, genealogie
Adresa de e-mail

http://radvan.blogspot.com

https://uaic.academia.edu/LaurentiuRadvan

http://radvan.blogspot.ro/2005/12/cv-romanian-laurentiu-radvan_10.html

Lista de lucrări

I. Cărţi:

1.            Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea), Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 656 p., ISBN 978-973-703-693-3.

2.            Orașele, orășenii și banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI-XX), volum editat de Laurențiu Rădvan și Bogdan Căpraru, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 435 p., ISBN 978-973-703-719-0.

3.            At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, translated by Valentin Cîrdei, Leiden, Boston, Brill, 2010, 613 p.+XXX p. ISBN 978-900-418-010-9.

4.            O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (sec. V-XVI), împreună cu Al.-F. Platon, B.-P. Maleon, Iaşi, Editura Polirom, 2010, 552 p. ISBN 978-973-46-1595-7.

5.            Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, 362 p. ISBN 978-973-703-268-3.

 

II. Articole

 1.            Contribuții la istoria unui vechi oraș al Moldovei: Bârlad, în The Steppe Lands and the World Beyond Them. Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th birthday, ed. Florin Curta, Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 543-561.

2.            Cu privire la organizarea spaţiului urban în Ţara Moldovei în evul mediu, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă)”, LIX (2013), p. 61-98 (împreună cu Mihaela Rădvan).

3.            Schimbări în orașele din Țara Românească la finele evului mediu. Studiu de caz: roșii și slujitorii (a doua jumătate a secolului al XVI-lea – a doua jumătate a secolului al XVII-lea), în „Revista Istorică”, XXIII (2012), nr. 5-6, p. 505-529.

4.            Mircea Ciobanul și „așezarea” orașului București, în „Aut viam inveniam aut faciam”. In honorem Ștefan Andreescu, vol. ed. de Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 101-120.

5.            Foreign merchants in Iaşi (17th-18th centuries), în “Istros”, 18 (2012), p. 453-480.

6.            Cu privire la cămătarii turci din oraşele Moldovei şi practicile lor (a doua jumătate a sec. XVII – a doua jumătate a sec. XVIII), în Orașele, orășenii și banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI-XX), volum editat de Laurențiu Rădvan și Bogdan Căpraru, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 180-205.

7.            The “Central-European Urban Model” and the Emergence of Towns in Wallachia from the Fourteenth to the Sixteenth Century, în “East Central Europe” (Leiden: Brill), 37 (2010), p. 1-30.

8.            Cu privire la începuturile oraşelor din Ţara de Jos a Moldovei, în "Studii și materiale de istorie medie", XXVIII (2010), p. 49-70.

9.            Câteva consideraţii privitoare la statutul mişeilor din oraşele medievale din Ţara Românească, în „Historia Urbana”, XVIII (2010), p. 17-26.

10.         Noi puncte de vedere privind începuturile oraşelor medievale ale Moldovei, în "Studii și materiale de istorie medie", XXVII (2009), p. 279-310.

11.         Domni şi oraşe în Ţara Românească în evul mediu. Raporturi de putere (unele aspecte privind „oraşele noi”), în vol. Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon şi Liviu Pilat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 229-243.

12.         Note cu privire la terminologia urbană medievală din Moldova (termenul miasto), în "Studii și materiale de istorie medie", XXVI (2008), p. 271-283.

13.         Introducere în istoria medievală şi pre-modernă a Iaşilor, în vol. Iaşi – memoria unei capitale, coord. Gh. Iacob, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 11-46 (cu ilustraţii la p. 47-64).

14.         Drumuri de ţară şi drumuri de oraş în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII, în Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 67-114.

III. Recenzii recente

 

1.            Gheorghe I. Cantacuzino, Începuturile orașului Câmpulung și curtea domnească. Aspecte ale civilizației urbane la Câmpulung, în „Historia Urbana”, XX (2012), p. 297-299.

2.            Simion Câlția, Așezări urbane sau rurale? Orașele din Țările Române de la sfârșitul secolului al 17-lea la începutul secolului al 19-lea, în „Historia Urbana”, XX (2012), p. 299-301.