Gheorghe Petrov

Data naşterii

1963

Locul de muncă

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Cluj Napoca

Sfera de interese în cercetare

Arheologia bisericilor şi cimitirelor medievale şi premoderne din Transilvania. Istoria societăţii transilvane (secolele XII-XVII)

Adresa de e-mail

petrov@personal.ro

Lista de lucrări

CĂRŢI

1.  Vechea Mitropolie a Bălgradului, Cluj, 2002, 132 p.

 

  STUDII ŞI ARTICOLE

1.  Despre pribegia lui Matei Aga din Brâncoveni în Ţara  Haţegului (1630-1631), în Sargetia, XX, 1986-1987, p. 223-232.

2. Das Befesstigung system Siebenburgens im 13-14. Jahrhundert und die Einfalle   der Mongolen und Turken, în Siebenburgens Semessterblatter, an 2, nr. 2, München, 1988, p. 184-189.

3.  Paul Keresztessy de Nagymegyer - nobil de seamă al principatului Transilvaniei în   veacul al XVII-lea, în Sargetia, XXI-XXIV, 1988-1991, p. 157-162.

4.     Un obol unguresc din vremea regelui Coloman descoperit la Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, în Sargetia, XXI-XXIV, 1988-1991, p. 679-680.

5.     Mănăstirea Vaca (jud. Hunedoara), în Ars Transilvaniae, II, 1992, p. 145-167 (în         colaborare cu Adrian A. Rusu şi Ioachim Lazăr).

6.     Cahle din secolele XV-XVII în colecţiile muzeelor din Deva şi Hunedoara, în Ars Transsilvaniae, III, 1993, p. 93-105 (în colaborare cu Dana Marcu).

7.   Einige Betrachtungen zur Mittelalterlichen Kirchlichen Architektur des Hatzeger     

      Landes, în Forschungen zur Volks-Und Landeskunde, 37, nr. 2, 1995, p. 11-18

8.  Tezaurul monetar din cetatea Orăştie (sec. XV), în Acta Musei Napocensis, 32-II,      

     1995, p. 501-502 (în colaborare cu Zeno K. Pinter, Francisc Pap).

9.  Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din complexul medieval de la  

     Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993, 1994, 1995), în Acta Musei

     Napocensis, 33/I, 1996, p. 403-414.

10. Câteva date privind cercetările arheologice de la biserica românească din Cicău,    jud. Alba, în Acta Musei Napocensis, 33­/I, 1996, p. 425-432.

11.  Consideraţii asupra unor biserici medievale cu plan central din Transilvania, în

       Acta Musei Napocensis, 33/II, 1996, p. 33-46.

12. Tezaurul monetar din cetatea Orăştie (sec. XV-XVI), în Acta Musei Napocensis, 33/II, 1996, p. 273-282 (în colaborare cu Francisc Pap, Zeno K. Pinter).

13. Un   vechi   cimitir   la  fosta  biserică  greco-catolică  din  Orăştie,  în   Arheologia

      Medievală, II, 1997, p. 129-138.

14. Előzetes jelentés az algyógyi középkori épületegyüttes régészeti kutatásarol  (Raport prealabil despre cercetarea arheologică a complexului edilitar medieval din Geoagiu de Jos), în Erdélyi Múzeum, LX, nr. 1-2, 1998, p. 68-73.

15. Descoperiri monetare din cetatea Orăştiei, în Sargetia, XXVII/1, 1997-1998, p. 467-472  (în colaborare cu Francisc Pap, Zeno K. Pinter).

16. Vechea biserică românească din Lopadea Veche, jud. Alba. Studiu preliminar de cercetare arheologică, în Sargetia, XXVIII-XXIX / 1, 1999-2000, p. 263-275.

17. Biserica mănăstirii “Sfânta Treime” din Măgina, jud. Alba. Studiu preliminar de cercetare arheologică, în Sargetia, XXX, 2001-2002, p. 245-258.

18. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Zlatna, jud. Alba, în vol. Arhitectura religioasă  medievală din Transilvania, II, Satu Mare, 2002, p. 123-135.

19. Cercetările arheologice de la Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba. Ruina bisericii medievale româneşti (Campaniile 1995-1996, 2002), în  Patrimonium Apulense, II, Alba Iulia, 2002, p. 147-149.

20. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Livezile, jud. Alba. Raport preliminar de cercetare arheologică, în Patrimonium Apulense, III, Alba Iulia, 2003, p. 139-141.

21. Unele consideraţii despre un monument de arhitectură medievală – Biserica “Sf. Nicolae” din Bârsău (jud. Hunedoara), în vol. Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj, 2003, p. 97-110.

22. Biserica mănăstirii Râmeţ (jud. Alba), în Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, III, Satu Mare, 2004, p.239-252.

23. Biserica medievală din Sântana de Mureş (jud. Mureş). Contribuţii arheologice la istoria monumentului, în Acta Musei Napocensis, nr. 39-40/II, 2002-2003, Cluj, 2005, p. 333-344.

24. O veche ctitorie munteană în Ardeal. Biserica “Sf. Nicolae“ din Geoagiu (de Jos), jud. Hunedoara, în Acta Musei Napocensis, nr. 39-40/II, 2002-2003, Cluj, 2005, p. 345-356.