Ovidiu Cristea Constantin

 
Data naşterii 30 iunie 1965
Locul de muncă Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti (din 1993)
Sfera de interese în cercetare

Istoria Mării Negre, Cruciade, istoria Veneţiei, heraldică, istoria militară

Adresa de e-mail  
Lista de lucrări

Volume:

 1. Bibliografia istorică românească a Mării Negre, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 1997, 158 p.;

 2. Acest Domn de la Miazănoapte. Ştefan cel Mare în documente inedite veneţiene. Bucureşti, Ed. Corint, 2004, 183 p.;

 3. Veneţia şi Marea Neagră în secolele XIII-XIV. Contribuţii la studiul politicii orientale veneţiene. Brăila, Ed. Istros, 2004, 223 p.;

 4. Stephen the Great Prince of Moldavia (1457-1504). Historical Bibliography. Bucharest, 2004, 220 p. (în colab.).

Studii:

 1. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. O ipoteză, în Revista Istorică, 5, nr. 3-4, 1994, p. 303-307;

 2. La Chronique de Benedetto Dei sur la guerre moldo-ottomane, 1475-1476, în Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 32, nr. 3-4, 1994, p. 375-377;

 3. Marea Neagră (Bibliografie selectivă sec. XIII-XVIII), în Revista Istorică”, 5, nr. 11-12, 1994, p. 1241-1250;

 4. Câteva consideraţii privind ecoul bătăliei de la Călugăreni în Occidentul Europei (1595), în Studii şi materiale de istorie medie, 14, 1996, p. 41-48;

 5. Frontul românesc antiotoman în secolele XIV-XV: realitate istorică sau mit istoriografic?, în vol. Miturile comunismului românesc. Sub direcţia lui L. Boia. Bucureşti, 1995, p. 166-171;

 6. Cerbii lui Mihai Viteazul: o ipoteză, în Revista istorică, 7, nr. 1-2, 1996, p. 117-118;

 7. Căderea Constantinopolului (1453) şi politica pontică a Ungariei: ecouri occidentale, în Revista istorică, 7, nr. 7-8, 1996, p. 599-603,

 8. Câteva steme ale Daciei şi o stemă a Valahiei într-un armorial de secol XVI, în Studii şi materiale de istorie medie, 15, 1997, p. 167-169;

 9. La guerre et ses echos. Le cas des victoires de Târgoviste et Giurgiu (1595), în vol. Timpul istoriei. I. Memorie şi patrimoniu = In honorem emeritae Ligiae Bârzu, Bucureşti, 1997, p. 222-236;

 10. Războiul de 100 de ani şi cruciada în vol. Naţional şi Universal in istoria românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1998, p. 329-342;

 11. Informaţii despre Marea Neagră într-un portulan pisan de la sfârşitul secolului al XII-lea (cca. 1200), în Sud-Estul şi contextul european. Buletin, 9, 1998, p. 77-81;

 12. “Much ado about nothing”. La victoire de Călugăreni (23 août 1595), în vol. Pouvoirs et mentalités. Textes réunis par L. Vlad à la mémoire du professeur Alexandru Duţu. Bucureşti, 1999, p. 159-181;

 13.  Veneţia şi problema Strâmtorilor (1261-1310), în Studii şi Materiale de Istorie Medie, 17, 1999, p. 93-110;

 14.  Bătălia de la Nicopol în viziunea surselor occidentale: mentalitate cavalerească şi mentalitate ecleziastică, în Revista Istorică, 9, nr. 5-6, 1998, p. 431-441;

 15. Relansarea politicii veneţiene în spaţiul egeeano-pontic, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, 18, 2000, p. 27-44;

 16. Recucerirea bizantină a Constantinopolului şi acţiunea flotei veneţiene împotriva insulei Daphnousia, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, 19, 2001, p. 109-114; vers. în lb. franceză La reconquête byzantine de Constantinople et l'action vénitienne à Daphnousia, în Il Mar Nero, 4, 1999-2000;

 17. Note de istorie veneţiană, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, 19, 2001, p. 320-323;

 18. Note sur le rapport entre le prince et "l'homme saint" dans les Pays Roumains. La rencontre d'Etienne le Grand avec Daniel l'Ermite, în vol. L'empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine. Textes réunis et presentés par P. Guran, Bucarest, 2001, p. 177-185; în l. română Despre raportul dintre principe şi “omul sfânt” în Ţările Române. Întâlnirea lui Ştefan cel Mare cu Daniil Sihastrul, în vol. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004. Portret în istorie. Putna, 2003, p. 192-198; republ. în vol. Altfel despre Ştefan cel Mare. Cuvânt înainte de IPS Pimen Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Bucureşti 2004, p. 287-293;

 19. Das Schwarze Meer (1261-1453) in der rumänischen Historiographie der letzen 50 Jahre, în Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas, 2, 2000, p. 79-89;

 20. Siamo Veneziani, poi christiani: Serenissima şi problema cruciadei, în Revista Istorică, 11, 2000, 1-2, p. 17-29; în l. engleză Siamo veneziani, poi christiani. Some Remarks concerning the Venetian Attitude towards the Crusade, în Annuario. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, 3, 2001, p. 105-116;

 21. La suprématie maritime à la fin du XIIIe siècle: un point de vue de Marino Sanudo Torsello, în Annuario. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, 4, 2002, p. 172-176;

 22. Strâmtorile la începutul veacului al XIV-lea: episodul catalan (1303-1329), în vol. In honorem Ioan Caproşu. Studii de istorie. Iaşi, 2002, p. 72-94;

 23. Epilogul cruciadei a IV-a: perspectiva lui Henri de Valenciennes, în Revista Istorică, 13, nr. 1-2, 2002, p. 243-253;

 24. în l. franceză L’épilogue de la quatrième croisade vu par Henri de Valenciennes, în Archaeus, 6, nr. 1-2, 2002, p. 157-166;

 25. Veneţia şi cruciada de la Nicopol, în Studii şi Materiale de Istorie Medie”, 21, 2003, p. 117-129; Venezia, la politica balcanica dell’Ungheria e l’espansione degli ottomani in Europa alla fine del secolo XIV, în vol. Dall’Adriatico al Mar Nero: Veneziani e Romeni, tracciati di storie comuni. A cura di Gr. Arbore Popescu, Roma 2003, p. 41-55; în l. engleză Venice the Balkan policy of Hungary and the rise of the Ottoman empire, în Revue des Etudes Sud.Est Eurtopéenne, 40, nr. 1-4, 2002, p. 179-194,

 26.  La défaite dans la pensée médiévale Occidentale le cas de la croisade de Nicopolis(1396), în New Europe College Yearbook, 1999-2000, p. 39-69;

 27. Pacea tensionată: Veneţia şi Imperiul Otoman în anul 1484, în vol. Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil. Constanţa, 2003, p. 124-135; în l. italiană La pace tesa: i rapporti veneto-ottomani del 1484, în Annuario. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, 5, 2003, p. 277-286; republicat cu modificări şi o anexă de documente în vol. Peuples états et nations dans le sud-est de l’Europe. IXe Congrès international des études du sud-est européen 30 août – 4 septembre 2004, Bucureşti, 2004, p. 155-170;

 28. Ştirea – « Marfă de lux ». Mărturii veneţiene din primele decenii ale secolului al XVI-lea, în Revista Istorică, 14, nr. 3-4, 2003, p. 195-209;

 29. Antecedentele campaniei lui Baiazid al II-lea în Moldova. Noi mărturii veneţiene, în vol. Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa. Vol. Edit. de P. Zahariuc şi S. Văcaru, Iaşi, 2004, p. 227-247;

 30. Războiul otomano-veneţian (1463-1479), în Revista de istorie militară, 3(83), 2004, p. 43-58; Supremaţia maritimă în a doua jumătate a secolului al XIII-lea: un punct de vedere veneţian, în vol. Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Vol. îngrijit de I. Cândea, V. Sîrbu, M. Neagu. Brăila, 2004, p. 557-574;

 31. Rivalitatea veneţiano-genoveză în Marea Neagră: campaniile lui Giustiniano Giustiniani (1323, 1328), în Revista Istorică, 15, nr. 1-2, 2004, p. 89-106;

 32. Pacea din 1486 şi relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Imperiul Otoman în ultima parte a domniei, în Revista Istorică, 15, nr. 3-4, 2004, p. 25-36;

 33. Campania din 1484 în lumina unor noi izvoare veneţiene, în vol. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine. Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 187-274;

 34. Matthias Corvin et l’éxpedition de Bazeyid II contre la Moldavie (1484), în Revue Roumaine d’Histoire, 42, nr. 1-4, 2003, p. 81-88;

 35. L’usage des saints: Venise et le début de la guerre contre les Turcs (1463), în Nouvelles Études d’Histoire, 11, 2005, p. 69-76;

 36. Venise et le problème du concours militaire ottoman au temps du règne de Bayezid II, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, 6-7, 2004-2005, p. 313-319;

 37. Ţările Române şi Marea Neagră (sec. XIV-XVI), în vol. Comisia bilaterală a istoricilor din România şi Federaţia Rusă, sesiunea a IX-a-Constanţa octombrie 2004. Constanţa, 2005, p. 15-29;

 38. Relaţia de călătorie ca izvor istoric, în vol. Societatea românească între modern şi exotic văzută de călători străini. Coord. Ileana Căzan, Irina Gavrilă. Bucureşti, 2005, p. 13-26;

 39. Aspecte ale luptei pentru hegemonie maritimă în spaţiul pontic (sec. XIII-XIV), în Revista de istorie militară, 2005, 4-5 (90-91), p. 59-71; Ştefan cel Mare  în sursele veneţiene: câteva consideraţii, în Analele Putnei, 1, nr. 1, 2005, p. 101-114.