Silviu Oța

Data nașterii 1969
Locul de muncă Muzeul Național de Istorie a României, București, Secția de Arheologie
Sfera de interese în cercetare Migrațiile târzii și începuturile Evului Mediu (sec. IX-XIV); arheologie funerară
Adresa de e-mail
lianaotza@yahoo.com
Lista de lucrări

Studii:

1.     Mormintele bogomile din sudul Banatului (sec. XII-XV), în Arheologia Medievală, 2, Reșița, p. 113-123;

2.     Hotărnicirea domeniului Zagaryan din comitatul Caraș (1367), în Muzeul Național, 12/2000, București, p. 5-25;

3.     Pièces inédites de la collection du Musée National d'Histoire de la Roumanie découvertes dans la nécropole du XI-e siéxcle de Vărșand-Movila dintre vii (dép. d'Arad), în Cercetări Arheologice, 11/II/1998-2000, p. 497-505;

4.      Voci în catalogul expoziției Cristiani D'Oriente, Trieste, 1999; Câteva considerații în legătură cu evoluția cronologică a necropolelor din sec. X-XV din Banatul sudic, în Studii de Istorie a Banatului, 19-20, 1995-1996, Timișoara, p. 61-70;

5.      Câteva considerații în legătură cu necropolele rurale din sudul Banatului (sec. XII-XV), în Banatica, 15/I/, 2000, p. 161-176; Precizări de ordin arhitectonic și arheologic asupra cetății Carașova (com. Carașova, jud. Caraș-Severin), în vol. Arhitectură. Restaurare. Arheologie, II/2001, București;

6.     Câteva date de ordin istoric privind evoluția teritorială a Comitatului Caraș până în secolul XIV, în Muzeul Național, 14, 2002, p. 36-43;

7.     Domenii ale pecenegilor și cumanilor în Banatul istoric, în Studii de Istorie a Banatului, 26-27, 2002-2003, p. 219-239;

8.     Monede medievale descoperite la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, județul Ialomița, în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I), în Cercetări Arheologice, 12, 2003, p. 241-247 (în colab.);

9.     Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița), în Cercetări Arheologice, 12, 2003, p. 45-56 (în colab.);

10.                        Populații nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV). Pecenegii și cumani,  în vol. Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Brăila, 2004, p. 489-520;

11.                        Necropolele din orizontul sud-dunărean-2 de pe teritoriul banatului (sfârșitul sec. Al XI-lea – sec. Al XIII-lea), în Bibliotheca Septemcastrensis, 12, 2005, p. 171-215;

12.                        The Graves and the subsoil resources in the Carpathian Basin (10th century A.D.), în Mousaios, 10, 2005, p. 395-412;

13.                        Piese inedite din colecția MNIR descoperite în necropola de secol XII de la Catedrala romano-catolică de la Alba Iulia, în ActaMN, 39-40, II, 2002-2003, 2005, p. 91-106 + 7 pl. (în colab.).