Ioan Stanciu

Data nașterii 1960
Locul de muncă Institutul de Arheologie și Istoria Artei (Academia Română), Cluj-Napoca
Sfera de interese în cercetare Arheologia așezărilor și cimitirelor din epoca migrațiilor și medievală timpurie (sec. VI-IX); cultură materială pe parcursul aceleiași durate (accent asupra ceramicii); gepizi; slavi; avari.
Adresa de e-mail

istanciu2001@yahoo.fr

Lista de lucrări

Studii:

1.     Descoperiri din a doua jumătate a mileniului I î.H. și mileniul I. d.H. în județul Maramureș, în Ephemeris Napocensis, 2, 1992, p. 169-191;

2.      Sondajele din așezarea prefeudală de la Popeni-Cuceu, jud. Sălaj. Câteva considerații asupra ceramicii prefeudale transilvănene, în ActaMP, XVIII, 1994, p. 135-163 (în colab.);

3.     Așezarea prefeudală de la Lăpușel, jud. Maramureș (Cercetările arheologice din anii 1992, 1993), în Ephemeris Napocensis, 4, 1994, p. 267-322;

4.     Vestigii medievale timpurii din județul Satu Mare, în Studii și Comunicări Satu Mare, 13, 1996, p. 71-91;

5.     Date și observații cu privire la epoca migrațiilor în spațiul nord-vestic al României, în Ephemeris Napocensis, 7, 1997, p. 167-209;

6.     Über frühslawische Tonklumpen und Ton „brötchen”, în Ephemeris Napocensis, 8, 1998, p. 215-272;

7.     Așezarea slavă timpurie de la Lazuri-”Lubi tag”, jud. Satu Mare (cercetările arheologice din anii 1977, 1993-1995). Contribuții la cunoașterea secolelor 6-7 în zona Tisei superioare, în Studii și Comunicări Satu Mare, 15-16, 1998-1999, p. 115-268;

8.     Die slawische Hügel-Brandgräber vom Typs Nușfalău-Someșeni (nord-westlichen Gebiet Rumäniens), în ActaMN, 36/I, 1999, p. 245-263;

9.     O nouă așezare slavă timpurie din zona Someșului inferior (Culciu Mare - Zöldmezö, com. Culciu, jud. Satu Mare/ A new Early Slave Settlement from Lower Someș Area (Culciu Mare-Zöldmezö, village Culciu, Satu Mare County), în vol. Relații româno-ucrainene/Rumuns’ko - Ukrains’ki vidnosini istorija i suèasnist’, Satu Mare, 1999, p. 127-148;

10.                        O locuință din perioada târzie a migrațiilor la Zalău-”Valea Mâții” (jud. Sălaj)/A Dwelling from Late Migration Age in Zalău - “Valea Mâții” (Sălaj Conty), în vol. Relații româno-ucrainene/Rumuns’ko - Ukrains’ki vidnosini istorija i suèasnist’, Satu Mare, 1999, p. 119-126 (în colab.);

11.                        O brățară medievală timpurie descoperită la Șimleu Silvaniei (jud. Sălaj), în ActaMP, 23/1, 2000, p. 395-402 (în colab.);

12.                        Teritoriul nord-vestic al României și Khaganatul avar, în ActaMP, 23/1, 2000, p. 403-451;

13.                        Despre ceramica medievală timpurie de uz comun, lucrată la roata rapidă, în așezările de pe teritoriul României (sec. 8-10), în Arheologia Medievală, 3, 2000, p. 127-191;

14.                         „Tonbrote” als Indiz für die Wanderung und die magisch-rituellen Glauben und Praktiken der frühen Slawen, în Eastern Review. Sanktuaria i Kult (Łódz), 5, 2001, p. 123-154;

15.                        Cercetarea arheologică a epocii migrațiilor și perioadei de început a epocii medievale timpurii (sec. V-IX p. Chr.) în teritoriul nord-vestic al României, în vol. Studia Archaeologica et Historica Nicolao Gudea Dicata. Ed. C. Cosma, D. Tamba, A. Rustoiu. Zalău, 2001, p. 479-498;

16.                        O nouă așezare medievală timpurie din zona nord-vestică a României (Turulung-Vii, jud. Satu Mare), în vol. In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizației românești în context european. Coord. Daniela Marcu Istrate, A. Istrate, C. Gaiu. Cluj-Napoca, 2003, p. 129-149 (în colab.);

17.                        Slavii timpurii în cercetarea arheologică românească, în Ephemeris Napocensis, 11, 2001, p. 105-143;

18.                        Primele morminte din cimitirul gepid de la Carei-„Kozard” (jud. Satu Mare), în vol. L. Cornea, C. Ghemiș, G. Moisa, In memoriam Nicolae Chidioșan. Oradea, 2003, p. 139-160 (în colab.);

19.                        Descoperiri medievale timpurii din județele Satu Mare și Maramureș. Date noi,  observații și opinii referitoare la ceramica medievală timpurie din nord-vestul României, în Marmatia, 7/1, 2003, p. 249-316;

20.                        Die ältesten Slawen in der Gegend der oberen Theiß. Eine kurze Untersuchung der Problematik im Lichte der Daten aus dem Nordwesten Rumäniens, în G. Fusek (Hrsg.), Zbornik na poèes Dariny Bialekovej. Archaeologia Slovaca Monographiae / Communicationes Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae VII, Nitra, 2004, p. 347-356;

21.                        Gepizi, avari și slavi timpurii (sec. V-VII p. Chr.) im westlichen und nordwestlichen Raum Rumäniens, în Ephemeris Napocensis, 12, 2002, p. 203-236;

22.                        Populațiile migratoare pe teritoriul Daciei. Avarii, în Istoria Românilor, II (Daco-romani, romanici, alogeni). București, 2001, p. 717-725;

23.                        Die frühen Slawen in der rumänischen archäologischen Forschung. Kurze kritische Untersuchung, în Marmația, 8/1, 2004, p. 207-268;

Recenzii

1.     Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Symposium, Nitra, 6. bis. 10. November 1994, VEDA, Bratislava, 1996, în Ephemeris Napocensis, 7, 1997, 274-278;

2.     Peter Šalkovskę, Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt, Archaeologica Slovaca Monographiae/Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae (redigit Alexander Ruttkay) VI, Nitra 2001, 190 p. + 60 figuri și 14 hărți, în Ephemeris Napocensis, 12, 2002, p. 317-323;

3.      Zgodnji slovani. Zgodnjesrednjeveška lonèenina na obrobju vzhodnih Alp / Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche keramik am Rand der Ostalpen (uredil/herausgegeben von Mitja Guštin), Narodni Muzej Slovenije, Ljubljana, 2002, 196 p., în Ephemeris Napocensis, 12, 2002, p. 323-329.