Ioan Aurel Pop

Data nașterii 1 ianuarie 1955
Locul de muncă Profesor universitar, Universitatea “Babeș-Bolyai”. Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie-Filosofie. Catedra de istorie medie, istoriografie, iudaistică, istorie orală
Sfera de interese în cercetare

Istoria instituțiilor medievale transilvane; raporturile româno-ungare; paleografie latină; istoria culturii medievale; problema națiunii medievale; tranziția spre lumea modernă

 

Adresa de e-mail cst@easynet.ro; i_a_pop@yahoo.com; istiorga@tin.it

Lista de lucrări

Volume:

 1. Istoria medie a României. Formarea statelor medievale românești (sec. XII-XIV). Texte istoriografice. Cluj-Napoca, 1982 (coauthor);
 2. Izvoare privind evul mediu românesc. Țara Hațegului în secolul al XV-lea (1402-1473). I. Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1989 (coauthor).
 3.  Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI. Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1991, 256 p.;
 4. Românii și maghiarii în secolele IX-XIV. Geneza statului medieval în Transilvania. Ed. I-a.Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1996, 245 p. (Ed a II-a, revizuita si adaugita, Cluj-Napoca, Edit. Tribuna, 2003, 290 p.);
 5. Romanians and Hungarians from the 9th to the 14th Century. the Genesis of the Transylvanian Medieval State. Cluj-Napoca, Center for Transylvanian Studies, 1996, 246 p.;
 6.  Istoria Transilvaniei medievale: de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul. Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 1997, 274 p.;
 7. Istoria României. Transilvania, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. „George Barițiu“, 1997, 1166 p. (coautor);
 8. Geneza medievală a națiunilor moderne (secolele XIII-XVI). București, Editura Fundației Culturale Române, 1998, 232 p.;
 9. Națiunea română medievală. Solidarități etnice românești în secolele XIII-XVI. București, Edit. Enciclopedică, 1998, 180 p.;

 

Studii:

 1. Semnificații ale reflectării unor realități extracarpatice din secolele XIV-XVI în istoriografia românească a Brașovului, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, 1978, 23, fasc. I, p. 19-27;
 2. Considerații statistico-istorice asupra fondului documentar din arhiva orașului Bistrița între anii 1590-1601, în Potaissa. Studii și comunicări, 2, 1980, p. 189-194;
 3. Valoarea mărturiilor documentare despre expediția întrerpinsă de regele Matia Corvinul la 1467 în Moldova, în Revista de Istorie, 34, nr. 1, 1981, p. 131-140;
 4. Mărturii documentare privind adunările cneziale ca instituții românești din Transilvania în veacurile XIV-XV, în Revista de Istorie, 34, nr. 11, 1981, p. 2097-2110;
 5. Realități feudale în Transilvania în veacul al XIV-lea, în Acta Musei Napocensis, 18, 1981, p. 151-161;
 6. Încercări de imixtiune în Țara Hațegului în veacul XV, în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca, 25, 1982, p. 39-52;
 7. Realități medievale din Țara Hațegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV, în Acta Musei Napocensis, 19, 1982, p. 87-92;
 8. Datul oilor în Țara Hațegului în veacul al XV-lea și la începutul veacului al XVI-lea, în Sargetia, 16-17, 1982-1983 p. 287-294;
 9.  Despre existența voievozilor și a instituției voievodale în Țara Hațegului până în veacul al XV-lea, în Acta Musei Napocensis, 20, 1983, p. 147-154;
 10.  Mărturii documentare privind nobilimea din Hațeg în conflictul dintre Ioan Zapolya și Ferdinand de Habsburg, în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca, 26, 1983-1984, p. 333-343;
 11. Familia nobiliară românească Arca din Țara Hațegului (sfârșitul sec. XV–începutul sec. XVI), în Acta Musei Napocensis, 21, 1984, p. 211-223 (în colab.);
 12.  Din documentele Arhivelor Naționale Slovace de la Bratislava despre Țara Hațegului la începutul secolului al XVI-lea, în Sargetia, 18-19, 1984-1985, p. 215-220;
 13.  Din relațiile Țării Hațegului cu Țara Românească în veacul al XV-lea și la începutul veacului al XVI-lea, în Revista de Istorie, 38, nr. 1, 1985, p. 80-85;
 14. Realități medievale sălăjene românești din secolele XIII-XIV, în Acta Musei Porolissensis, 9, 1985, p. 293-299;
 15. Cu privire la domnia lui Ștefan Lăcustă, în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca, 27, 1985-1986 p. 79-98;
 16. Un cnezat maramureșean în veacurile XIV și XV: câteva observații privind caracterul și specificul stăânirii cneziale, în Acta Musei Napocensis, 22-23, 1986, p. 240-249;
 17. Considerații despre statutul social al unor cnezi transilvăneni la începutul sec. al XVI-lea, în Marisia, 13-14, 1986, p. 58-69;
 18. Stăpânirile lui Mircea în Transilvania, în Revista de istorie, 39, nr. 7, 1986, p. 685-695;
 19.  Autoritatea domnească și întinderea teritorială a Țării Românești în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, 31, nr. 2, 1986, p. 3-14;
 20. Mărturii documentare privind domeniul Hunedoara la sfârșitul secolului al XV-lea, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, 32, nr. 2, 1987, p. 16-24;
 21. Confesiune și națiune medievală: solidarități românești în secolele XIV-XVI, în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca, 28, 1987-1988, p. 177-187;
 22. Solidarități medievale românești de bază social-economică (sec. XIV-XVI), în vol. Istorie și civilizație. Iași, 1988, p. 493-524;
 23.  Statutul social-economic al cnezilor din Țările Române în secolele XIV-XV (I-II), în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A.D. Xenopol, 25/1, 1988, p. 13-25; 25/2, p. 377-396;
 24. Solidarități etnice în Evul Mediu – secolele XIII-XVI (I-II), în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj, 29, 1989, XXIX, p. 67-81; 30, 1990-1991, p. 7-22;
 25. Geneza statului medieval românesc în viziunea lui Nicolae Iorga, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, 35, nr. 2, 1990, p. 3-11;
 26. Solidaritatea românească medievală: unirea înfăptuită sub Mihai Voievod Viteazul, în Academia Română. Memoriile Secției Istorice. Seria IV, 1990, tom XV, p. 107-114;
 27. Privilegii obținute de români în epoca domniei lui Matia Corvinul, în Revista Istorică, 2, nr. 11-12, 1991, p. 667-677; în l. franceză în Colloquia, 1, nr. 1, 1994, p. 37-48 ;
 28. Quelques remarques sur l’histoire médiévale des Roumains, în Transilvania. Historisch-Literarische Zeitschrift, Essen, 1991, nr. 12, p. 18-20;
 29. Michael the Brave and His Image in Contemporary Romanian Historiography, în Romanian Civilization“, 1, nr. 2, 1992, p. 42-48;
 30. Some Observations Concerning the Medieval History of Transylvania, în Bulletin of the Center for Transylvanian Studies, 1, nr. 2, 1992, p. 9-23;
 31.  Ethnic and Confessional Sensibilities in Transylvania during the Time of Nicolaus Olahus, în Transylvanian Review, 2, nr. 3, 1993, p. 91-96; în l. română în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 33, 1994, p. 211-219;
 32. Mihai Viteazul și Țara Făgărașului, în Revista Istorică, 4, nr. 5-6, 1993, p. 491-498;
 33. Church and State in Eastern Europe during the 14th Century, in Transylvanian Review, 3, nr. 2, 1994, p. 13-22;
 34. Structuri sociale și patrimoniale ale unor moșii din Țara Hațegului la sfârșitul secolului al XV-lea, în Acta Musei Napocensis, 1994, 26-30, II, p. 27-32;
 35. Observații privitoare la structura etnică și confesională a Transilvaniei și Ungariei medievale (secolele IX-XIV), în vol. Istoria României. Pagini transilvane. Coord. acad. Dan Berindei. Cluj-Napoca, 1994, p. 9-44;
 36. The Ethno-confessional Structure of Medieval Transylvania and Hungary, în Bulletin of the Center for Transylvanian Studies, 3, nr. 4, 1994, nr. 4, p. 1-49;
 37.  Genealogie și istorie, în Arhiva genealogică, 1 (6), nr. 1-2, 1994, p. 55-64;
 38. Church and State in Eastern Europe During the Fourteen Century. Why the Romanians Remained in the Orthodox Area, în East European Quarterly. Colorado, USA, 29, nr. 3, 1995, p. 275-284;
 39.  Identity and Alterity in Transylvania During the Confrontations of 1599-1601, în Transylvanian Review, 4, nr. 4, 1995, p. 26-37;
 40. Genealogie și istorie: o familie boiereascădin Țara Făgărașului în secolele XV-XVII, în vol. D. Prodan. Puterea modelului. Cluj-Napoca, 1995, p. 41-49;
 41.  Ethnic and Religious Mentalities in Transylvania during the Time of Nicolaus Olahus, în vol. Europa. Balcania-Danubiana-Carpathica. Budapest, 1995, 2/A, p. 68-75;
 42.  Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare, în Acta Musei Napocensis. Istorie, 31/II, 1995, p. 11-21; în l. engleză în Transylvanian Review, 13, nr. 2, 2004, p. 20-34;
 43. Țările Române ca „Poartă a Creștinătății“ la Dunărea de Jos (secolele XV-XVI). Ideea și fapta, în vol. Kulturraum Mittlere und Untere Donau: Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens. Reșița, 1995, p. 157-1623;
 44. Structures ethniques et confessionelles dans la Hongrie et la Transsylvanie au Moyen Age (XIe-XIVe siècles), în Colloquia, 1, nr. 2, 1994, p. 11-16;
 45. Biserică și stat în evul mediu: întemeierea mitropoliilor Țării Românești și Moldovei, în Caietele David Prodan. Revistă de Istorie, 1, nr. 2, 1994, p. 7-14;
 46. Wzmianki czlonkow rodziny Laskich o Ksiestwach Naddajskich w XVI wieku, în Proglas. Cracovia, 1996, 2;
 47. Identitate și alteritate în Transilvania în timpul confruntărilor din anii 1599-1601, în vol. Radu Manolescu. Ed. Universității București, 1996, p. 222-230;
 48. O familie nobiliară românească din Țara Hațegului în secolele XV-XVIII: Ponorenii, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj“, 35, 1996, p. 13-24;
 49. Confesiune și națiune medievală, în vol. Etnie, națiune, confesiune. Pledoarie pentru o cercetare interdisciplinară. Coord. S. Șipoș. Oradea, 1996, p. 24-35;
 50.  Elita românească din Transilvania în secolele XIII-XIV (origine, statut, evoluție), în vol. Nobilimea românească din Transilvania - Az erdélyi román nemesség. Satu-Mare, 1997, p. 36-63;
 51.  Dracula: Between Fiction and Reality, în Leaders. New York, 20, 1997, nr. 4;
 52. Entre Occident et Orient: hegemonies et dominations en Europe Centrale, în Transylvanian Review, 6, nr. 4, 1997, p. 50-61;
 53. Un privilegiu regal solemn din 1366 și implicațiile sale, în Medaevalia Transilvanica, 1, nr. 1-2, 1997, p. 69-86;
 54.  Regatul Ungariei între Apus și Răsărit: catolici și noncatolici în secolele XIII-XIV, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca. 36, 1997, p. 309-315 (în l. engleză în vol. Church and Society. Ed. de Maria Crăciun și O. Ghitta. Cluj-Napoca, 1998, p. 43-52.
 55. Adunările de stări ale Transilvaniei în viziunea lui Gheorghe I. Brătianu, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai“. Historia. 38, nr. 2, 1993, p. 11-21;
 56. Adunarea generală a stărilor Transilvaniei din mai 1355, în Mediaevalia Transilvanica, 2, nr. 1, 1998, p. 61-70;
 57. La latinité roumaine invoquée par le Saint-Siege – entre histoire et politique, în Transylvanian Review, 7, nr. 4, 1998, p. 16-20;
 58. Adunările de stări ale Transilvaniei în cadru european și românesc: viziunea lui Gh. I. Brătianu, în vol. Incursiuni în opera istorică a lui Gheorghe I. Brătianu. Studii și interpretări istorice. Cood. P. Teodor, R. Mârza. Cluj-Napoca, 1999, p. 71-80;
 59. La personalité et l’epoque de Jean de Hunedoara réfletées dans les annotations en marge d’un incunable de 1481, in Annali dell’Istituto storico di studi italo-germanici in Trento, Mulino, Bologna, 25, 1999, p. 45-61;
 60. Italian Authors and the Romanian Identity in the 16th Century, in Revue Roumaine d’Histoire, 39, nr. 1-4, 2000, p. 39-49; variantă în Transylvanian Review, 10, nr. 4, 2001, p. 3-10. în l. italiană în vol. Romania e Romania. Lingua e cultura romena di fronte all’Occidente. A cura di Teresa Ferro. Udine, Forum, 2003, pp. 209-218;
 61. La nazione romena medievale. Tratti principali, in Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, 2, 2000, p. 133-140; varinta în l. română în vol. Identitate națională și spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani. Îngrijit de Șt. Ștefanescu, Fl. Constantiniu, Dorina N. Rusu. Bucuresti, Edit. Enciclopedica, 2003, p. 55-62;
 62. Il Patriarca Kiril Lukaris sull’unita etno-confessionale dei romeni, in vol. Etnia e confessione in Transilvania (secoli XVI-XX). A cura di Francesco Guida. Lithos, Roma, 2001, p. 19-28;
 63. Mărturii ale Sfântului Scaun despre români în secolul al XVI-lea, în vol. Societate și civilizație. Profesorului universitar Marcel Știrban la împlinirea a șapte decenii de viață. Îngrijit de C. Florea și C. Năprădean. Tg. Mureș, 2002, p. 76-80;
 64. Aspecte confesionale și bisericești în Diploma Cavalerilor Ioaniți, în vol. Slujitor al Bisericii și al Neamului. Părintele prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la 70 de ani. Vol. tipărit cu binecuvântarea IPS Bartolomeu Anania, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului. Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2002, p. 372-380;
 65.  Dalla Crociata alla pace: documenti veneziani riguardanti i raporti tra le potenze cristiane e l’Impero Ottomano all’inizio del XVI secolo, în vol. L’Italia e l’Europa Centro-Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei raporti culturali. A cura di Cristian Luca, Gianluca Masi, Andrea Piccardi, Brăila-Venezia, 2004, p. 95-107;
 66.  Genesi medievale delle nazioni moderne, în vol. Identita culturale europea nella tradizione e nella contemporaneita. A cura di Annalisa Cosentino, Udine, Forum, 2004, p. 21-41;
 67. Alcuni documenti veneziani inediti riguardanti i mercanti cretesi Servo e la loro presenza in Moldavia fra Cinque e Seicento, in vol. Quaderni della Casa Romena. Studi di storia, di critica e di teoria letteraria raccolti e pubblicati da Ioan-Aurel Pop e Cristian Luca, no. 3, 2004, p. 73-83 (în colab.);
 68.  Creștinătatea europeană între cruciadă și pace: rolul rezervat celor dou㠄Valahii” la începutul secolului al XVI-lea, în vol. Confesiune și cultură în evul mediu. In honorem Ion Toderașcu. Studii reunite de B.-P. Maleon și Al.-Fl. Platon. Iași, 2004, p. 23-28;
 69. Tra gli Asburgo e gli Ottomani: la Transilvania alla metà del XVI secolo, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, 6-7, no. 6-7, 2004-2005, p. 185-2004.