Cristian Luca

Data naşterii 13 august 1974, Bucureşti
Locul de muncă

Lector univ. dr. în cadrul Catedrei de Istorie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi

Sfera de interese în cercetare istorie politică, istorie economică (secolele XVI-XVII: relaţiile Ţărilor Române cu statele italiene, comerţul exterior al Ţărilor Române, istoria românilor reflectată în istoriografia occidentală a Renaşterii şi a Barocului timpuriu)
Adresa de e-mail cristiluca_univ@yahoo.it
Lista de lucrări

Volume:

 1). Cristian Luca, Petru Cercel – un domn umanist în Ţara Românească, Editura Militară, Bucureşti, 2000, 158 pp.

 2). Cristian Luca, Dragoş Măndescu, Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VIII–X, Editura Istros, Brăila, 2001, 133 pp.

 3). L’Italia e l’Europa Centro–Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali, volum îngrijit de Cristian Luca, Gianluca Masi şi Andrea Piccardi, Editura Istros, Brăila–Veneţia, 2004, 436 pp.

 4). Cristian Luca, Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007, 484 pp.

5). L’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltŕ (1300-1700), volum îngrijit de Cristian Luca şi Gianluca Masi, Editura Istros, Brăila–Veneţia, 2007 (în pregătire pentru tipar).

 Studii şi articole:

 1). Cristian Luca, Documente italiene inedite privind relaţiile politice ale lui Ioan Zápolya cu Ferdinand I de Habsburg, în „Sargeţia”, XXVII/1, 1997-1998, pp. 473-484.

 2). Cristian Luca, Încarcerarea lui Petru Cercel la Hust. Câteva aspecte ale detenţiei lui în Transilvania, în „Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie-Istorie”, vol. 2, Târgovişte, 1998, pp. 188-200 [publicat şi în „Marmaţia”, VII, nr. 2, 2002, pp. 16-24].

 3). Cristian Luca, Consemnări veneţiene referitoare la Ţările Române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în „Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Series Historia”, XLIII, nr. 1-2, 1998, pp. 17-21.

 4). Cristian Luca, Consideraţii pe marginea unor documente inedite privind relaţiile lui Petru Cercel cu Veneţia (1588), în „Cercetări istorice”, XVII/2, 1998, pp. 119-142.

 5). Cristian Luca, Documenti veneziani riguardanti i Paesi Romeni. Nuove fonti del Cinquecento, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, II-III, 1998-1999, pp. 255-260.

 6). Cristian Luca, La campagne antiottomane de 1595 dans un travail historique français contemporain, în „Colloquia. Journal of Central European History”, t. V-VII, 1998-2000, pp. 55-65.

 7). Cristian Luca, Câteva „avvisi” inedite relative la politica externă a principelui Gabriel Bethlen (1628-1629), în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, XXXVI, 1999, pp. 163-170.

 8). Cristian Luca, Noi «avvisi» din Veneţia relative la istoria românilor în veacul al XVII-lea, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XVII, 1999, pp. 33-38.

 9). Cristian Luca, Contribuţii la istoricul unor vechi aşezări rurale din Ţara Românească: Călăreşti, Cârtojani, Crevenicu (jud. Teleorman) în secolele XVI-XVII, în „Istros”, IX, 1999, pp. 377-382.

 10). Cristian Luca, Activitatea ctitoricească a lui Petru Cercel (1583-1585), expresie a unei politici culturale consecvente, în „Buletinul Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice”, X, nr. 1-4, 1999, pp. 93-101.

 11). Cristian Luca, Participarea Transilvaniei la Războiul de treizeci de ani în timpul domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629), în „Istros”, X, 2000, pp. 425-434 [publicat şi în „Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Series Historia”, XLVI, nr. 1-2, 2001, pp. 23-31].

 12). Cristian Luca, Observaţii asupra unei ediţii de documente veneţiene conţinând informaţii despre relaţiile moldo-otomane din veacul al XV-lea, în „Istros”, X, 2000, pp. 519-524.

 13). Cristian Luca, Depozitul lui Radu Mihnea la Zecca Veneţiei, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XVIII, 2000, pp. 189-195.

 14). Cristian Luca, La premičre étape de la participation de la Transylvanie a la Guerre de trente ans dans la lumiere des documents vénitiens inedits, în „Nobiltŕ. Rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi”, VII, nr. 36-37, Milano, 2000, pp. 329-338 [varianta în limba română în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, IX, 2000, pp. 177-185].

 15). Cristian Luca, „Avvisi” inedite despre campania antiotomană din 1595 şi un izvor francez contemporan privind Târgoviştea, în „Călugărenii lui Mihai Viteazul”, VI, nr. 8, 2000, pp. 23-27 (ISSN: 1453–0643) [publicat şi în „Erasmus”, nr. 11, 2000, pp. 86-91].

 16). Cristian Luca, Il principe valacco Petru Cercel e Venezia. Documenti inediti (1588), în „Ateneo Veneto”, CLXXXVIII (XXXIX s. n.), nr. 39, 2001, pp. 103-120.

 17). Cristian Luca, Rutele balcanice ale comerţului Ţărilor Române cu Veneţia în secolul al XVII-lea, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XIX, 2001, pp. 227-233.

 18). Cristian Luca, Sur le Vénitien Gian Giacomo Locadello, un prétendant princier peu connu, în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica”, III, nr. 3, 2001, pp. 123-131.

 19). Cristian Luca, Observaţii asupra unui inel medieval de bronz descoperit la Târgşoru Vechi–Prahova, în „Cercetări numismatice”, VIII, 2002, pp. 461-466.

 20). Cristian Luca, Alcune notizie veneziane riguardanti la storia dei romeni nel Cinque–Seicento, în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica”, IV, nr. 4, 2002 , pp. 349-355.

 21). Cristian Luca, Date privind istoria românilor în surse veneţiene inedite din veacurile al XVI-lea şi al XVII-lea, în In Honorem Ioan Caproşu, volum îngrijit de Lucian Leuştean, Maria Magdalena Szekely, Mihai–Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pp. 170-174.

 22). Cristian Luca, Nouvelles données sur l’écho européen des campagnes militaires antiottomanes enteprises par Michel le Brave, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XX, 2002, pp. 207-211.

 23). Cristian Luca, Influssi occidentali sull’atteggiamento politico di alcuni principi dei Paesi Romeni nei secoli XVI e XVII, în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, nr. 2, 2002, pp. 103-119.

 24). Cristian Luca, Appunti sui rapporti del “Sultano” Jahja (c. 1585-1648) con i Paesi Romeni e Venezia, în Dall’Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, volum îngrijit de Grigore Arbore Popescu, Edizioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 2003, pp. 71-80.

 25). Cristian Luca, Veneziani, levantini e romeni fra prassi politiche e interessi mercantili nell’Europa Sud–Orientale tra Cinque e Seicento, în Romania e Románia: lingua e cultura romena di fronte all’Occidente, volum îngrijit de Teresa Ferro, Forum Editore, Udine, 2003, pp. 243-260.

 26). Cristian Luca, Miscellanea italo–romena (XVI e XVII secolo), în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu şi Gheorghe Lazăr, Editura Istros, Brăila, 2003, pp. 331-340.

 27). Cristian Luca, Alcune considerazioni concernenti una lettera di Alessandro Lăpuşneanu al mercante cretese Leonin Servo, con particolare riguardo alle implicazioni di tipo politico ed economico nei Principati Romeni, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXI, 2003, pp. 161-171.

 28). Cristian Luca, Alcuni ‘confidenti’ del bailaggio veneto di Costantinopoli nel Seicento, în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”, V, nr. 5, 2003, pp. 299-310.

 29). Cristian Luca, Eugen Zuică, Catolicismul în sudul Moldovei în secolul al XVII-lea, în „Istros”, XI, 2003, pp. 245-288.

 30). Cristian Luca, Note documentare privitoare la rezidenţii străini din oraşele din Ţările Române în secolele XVI-XVII, în „Historia Urbana”, XI, nr. 1-2, 2003, pp. 95-102.

 31). Cristian Luca, Un presunto discendente dei sultani ottomani „emigrato itinerante” alle corti principesche dell’Europa seicentesca: Jahja ovvero Alessandro conte di Montenegro, în „Nobiltŕ. Rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi”, XI, nr. 58, 2004, pp. 97-108.

 32). Cristian Luca, L’importazioni di merci levantine nella Venezia del Seicento e del primo Settecento: la cera e i pellami provenienti dai Principati Romeni, în L’Italia e l’Europa Centro–Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali, volum îngrijit de Cristian Luca, Gianluca Masi şi Andrea Piccardi, Editura Istros, Brăila–Veneţia, 2004, pp. 321-362.

 33). Cristian Luca, La via italiana ai progetti militari antiottomani nell’Europa Sudorientale della prima metŕ del Seicento, în „Studi Veneziani”, s. n., XLVII, 2004, pp. 331-344.

 34). Ionel Cândea, Cristian Luca, Libri manoscritti e a stampa nei Paesi Romeni del Cinquecento, în L’Europa del libro nell’etŕ dell’Umanesimo (secc. XV-XVI). Atti del XIV Convegno Internazionale, volum îngrijit de Luisa Secchi Tarugi, Franco Cesati Editore, Florenţa, 2004, pp. 169-182.

 35). Ioan–Aurel Pop, Cristian Luca, Alcuni documenti veneziani inediti riguardanti i mercanti cretesi Servo e la loro presenza in Moldavia fra Cinque e Seicento, în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, nr. 3, 2004, pp. 73-83.

 36). Cristian Luca, Cristina Papakosta, Monumenta Graeca ac Veneta Historiae Romaniae (I), în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, nr. 3, 2004, pp. 85-93.

 37). Cristian Luca, Eugen Zuică, Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici din Ţările Române în epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXII, 2004, pp. 257-270.

 38). Ioan–Aurel Pop, Cristian Luca, Date privitoare la zona Dunării de Jos în izvoare veneţiene din secolele XVI-XVII, în „Danubius”, XXII, 2004, pp. 33-44.

 39). Cristian Luca, Mărturii contemporane despre portul Galaţi în anii 1796-1797, în „Danubius”, XXII, 2004, pp. 65-74.

 40). Cristian Luca, Note sull’attivitŕ missionaria del domenicano Giovanni Giuliani da Lucca, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu, Marian Neagu, Editura Istros, Brăila 2004, pp. 685-692.

 41). Cristian Luca, Un protagonist al vieţii politice şi economice din Ţările Române în primele decenii ale veacului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XIII, 2004, pp. 195-202.

 42). Cristian Luca, Călători şi pribegi din Ţările Române la Veneţia în secolul al XVII-lea, în Călători români în Occident. Secolele XVII-XX, coord: Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Institutul Cultural Român − Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca 2004, pp. 49-60.

 43). Cristian Luca, Attivitŕ mercantile e sistema creditizio nell’area del Basso Danubio alla fine del Cinquecento, în „Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia”, VI-VII, nr. 6-7, 2004-2005, pp. 403-420.

 44). Cristian Luca, Despre rolul oraşului Galaţi în comerţul exterior al Moldovei (sfârşitul secolului XVI–secolul XVII), în Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie galăţeană (I), volum îngrijit de Ştefan Stanciu şi Costin Croitoru, Editura Istros, Galaţi, 2005, pp. 43-51.

 45). Cristian Luca, Il patrizio veneto Polo Minio, viaggiatore in Moldavia nei primi decenni del Seicento, in Da Est ad Ovest, da Ovest ad Est. Viaggiatori per le strade del mondo, volum îngrijit de Gaetano Platania, Sette Cittŕ Editore, Viterbo, 2006, pp. 81-96.

 46). Cristian Luca, Associazionismo e individualismo nel commercio internazionale riguardante l’area del Basso Danubio fra XVI e XVII secolo, în „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, no. 4, 2006, pp. 151-166.

 47). Cristian Luca, Le rappresentanze diplomatiche dei Principati Romeni presso la Porta Ottomana nei secoli XVI-XVII, în „Mélange de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée”, t. 119, fasc. 1, 2007, pp. 99-107.

  

Recenzii:

 

1). Cristian Luca, «Mircea D. Matei, Radu Cârciumaru, Studii noi despre probleme vechi. Din istoria medie a românilor, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004, 157 pp.+18 fig.», în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXIII, 2005, pp. 365-373.

 Note bibliografice:

 1). Cristian Luca, «Ioan–Aurel Pop, Geneza medievală a naţiunilor moderne (secolele XIII-XVI), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998, 231 pp.», în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, XXXVI, 1999, pp. 230-231.

 2). Cristian Luca, «Politics and diplomacy in early modern Italy: the structure of diplomatic practice, 1450-1800, edited by Daniela Frigo, Cambridge Studies in Italian History and Culture, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2000, 262 pp.», în „Studii şi materiale de istorie medie”, XX, 2002, pp. 415-416.

 3). Cristian Luca, «Istoria României. Compendiu, coordonatori: Ioan–Aurel Pop şi Ioan Bolovan, Editura Institutului Cultural Român – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 809 pp.+15 hărţi», în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXIII, 2005, pp. 343-344.