Emilia Corbu

Data naşterii 1966
Locul de muncă Muzeul Judeţean Ialomiţa
Sfera de interese īn cercetare   Aşezări şi necropole la Dunărea de Jos īn secolele VIII-XI. Interesată de probleme de habitat, geografie şi demografie istorică, planimetria aşezărilor, tipuri de locuinţe, inventar.
Adresa de e-mail

 emiliacorbu@yahoo.com
 corbu.emilia@gmail.com
 

Lista de lucrări

1.      Zaharia Covacef, Emilia Corbu, Consideraţii privind o anumită categorie de opaiţe descoperită īn sect. V al cetăţii Capidava, Pontica, XXI – XXII, 1992, 11p.

  1. Emilia Corbu, Ştefan cel Mare - Feteasca toponym - Aşezarea medieval- timpurie īn Cronica cercetărilor Arheologice, Brăila, 1996, p. 119, 2 p.
  2. Emilia Corbu, Aşezarea medieval- timpurie de la Ştefan cel Mare Feteasca
  3. ( sec. IX-X), Pontica, XXX, 1998, 24 p.
  4. Emilia Corbu, Blagodeşti - un vechi sat dispărut, īn Anuarul Sf. Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor ,, Almanah Bisericesc,, 1999, 3 p.

6.      Emilia Corbu, Scurt istoric al Bisericii Adormirea Maicii Domnului din parohia Bora, īn Anuarul Sf. Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor, Almanah Bisericesc, 2000, 6 p.

7.      Emilia Corbu, Habitatul medieval ialomiţean īn lumina primelor atestări documentare ( sec. XIV-XVI)-  īn Ialomiţa, III, Slobozia, 2000, 34 p.

8.      Emilia Corbu, Rit si ritual funerar īn sec. VIII-XI īn spaţiul Tării Romānesti, īn Ialomiţa, III, Slobozia, 2000, 14 p.

9.      Emilia Corbu, Vasile Oprea, Consideraţii privind aşezarea medieval- timpurie de la Vālcele ( jud. Călărasi  , Ialomiţa, III, Slobozia, 2000, 7 p.

10.  Ştefan Olteanu, Emilia Corbu, Sondajul Arheologic de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, īn Cronica Cercetărilor Arheologice, campania, 2000,  Bucureşti, CIMEC, mai 2001, 2 p.

11.  Ştefan Olteanu, Emilia Corbu, Cercetarile Arheologice de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, īn Cronica Cercetarilor Arheologice, campania, 2001,  Bucureşti, CIMEC, mai 2002, 2 p.

12.  Stefan Olteanu , Emilia Corbu, Asezarea medieval- timpurie de la Vlădeni –Popina Blagodeasca, CCA, 2003, 2 p.

13.  Emilia Corbu,  Vlădeni- Popina Blagodeasca- campania 2003  īn Cronica Cercetărilor Arheologice, CiMEC, Bucureşti, 2004, 3 p.

14.  Emilia Corbu, Aşezarea medieval- timpurie de la Vlădeni –Popina Blagodeasca (CCA, 2003, 4 p.

15.  Anca Păunescu, Emilia Corbu, Orasul de Floci, īn Cronica Cercetărilor Arheologice, campania, 2001,  Bucureşti, CIMEC, mai 2002, 2 p.

16.  Emilia Corbu, Cateva mărturii documentare privind viaţa religioasă īn satele medievale ialomiţene, īn Anuarul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ,, Almanah Bisericesc,, 2002, 7 p.

17.  Ştefan Olteanu, Emilia Corbu, Gropi de bucate din sec. IX- X de la Vlădeni- Popina Blagodeasca īn Simpozionul Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, (volum de rezumate)  Ediţia XX,  Slobozia, 2002, 2 p.

18.  Emilia Corbu, Consideraţii privind creştinismul la Dunărea de Jos īn sec. VIII-XI), īn  Anuarul Episcopiei  Sloboziei si Călăraşilor, 2003, 7 p.

19.  Emilia Corbu, Aspecte ale vieţii spirituale bizantine, īn Anuarul Episcopiei şi Călăraşilor, 2004, 6 p.

20.  Emilia Corbu, Satele ialomiţene īn timpul lui Mihai Viteazul, īn Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, 10 p.

21.  Emilia Corbu, Habitatul medieval ialomiţean ( II). Sate dispărute,   Ialomiţa IV, volum de studii şi comunicări, Slobozia 2004, 27 p.

22.  Emilia Corbu, Podoabe din aşezări şi necropole de la Dunărea de Jos (sec. VIII-XI), Peuce, XV, Tulcea, 2004.

23.  Emilia Corbu, O greutate de lut cu semnul crucii din sec.X-XI descoperită la Vlădeni- Popina Blagodeasca ( jud. Ialomiţa),  īn Almanah Bisericesc, 2005,  p.39-42.

24.  Emilia Corbu, Bordeie, cuptoare şi gropi de bucate din aşezarea medieval- timpurie de la Vlădeni- Popina Blagodeasca,  Arheologia Medievala V, 2005, 10 p.

25.  Emilia Corbu, Liliana Trofin, Vlădeni-Popina Blagodeasca, Rezultatele campaniei 2004, CCA, 2005, 3 p.

26.  Emilia Corbu, Consideraţii istorice despre pāgānism, īn Anuarul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ,,Almanah Bisericesc”, 2006.

 

Aflate sub tipar:

1.         Emilia Corbu, Sudul Romāniei īn Evul Mediu Timpuriu (secolele VIII-XI). Repere Arheologice, Ed. Istros, Brăila, 235 p.

2.          Emilia Corbu, ,,Inventarul aşezării medieval-timpurii de la Vlădeni-Popina Blagodeasca -campania 2000-2004,,, Arheologia Medievală VI.

3.        Valeriu Sārbu, Emilia Corbu ,, Un mormānt sarmatic descoperit la Vlădeni-Popina Blagodeasca,, Istros XIII.

     4. Emilia Corbu, Călin Şuteu ,, Relevanţa cronologică şi arheologică a primelor datări arheologice din Romānia pe situl medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, Arheologia Medievală VI.