Sorin Bulboacă

Data naşterii   25.12. 1972
Locul de muncă

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Sfera de interese în cercetare istoria politică, socială, religioasă şi instituţională a Banatului medieval (în special), istoria culturii; instituţia băniei în Ţările Române; istoria Bisericii româneşti din Moldova şi raporturile cu Papalitatea în veacul al XVI-lea
Adresa de contact sorin_bulboaca@yahoo.com  
  Lista de lucrări:

     Cărţi:

1. Raporturile dintre puterea centrală şi instituţia băniei din Ţara Românească şi cea din Transilvania în secolul al XVII-lea, în volumul Raportul putere centrală - factori politici interni reflex al statutului juridic al Principatelor Române (sec. XVII-XVIII), volum coordonat de Veniamin Ciobanu, Editura Junimea, Iaşi, 2006, p. 96-139. 

2.Bartolomeo Brutti în Moldova. Politică, diplomaţie şi religie, Vasile Goldis University Press, Arad, 2006, 113 p.  ISBN : (10) 073-664-155-4; (13) 978-973-664-155-8

3.Moldova şi papalitatea la sfârşitul secolului al XVI-lea, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2010, 128 p.   ISBN: 978-973-664-402-3

 

          Studii:

1. Mijloace moderne de predare a paleografiei, în Universitatea în mileniul III.Studii metodice, Arad, 2001, p. 80-83. 

2. Istoriografia referitoare la evoluţia Banatului Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVI-XVII, în “Studia Universitatis Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe Socio-Umane, nr.12, Arad, 2002, p.161-176

3.  Materiale şi instrumente de scris în evul mediu, în “Studia Universitatis Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe Socio-Umane, nr. 12, p. 156-160.

4. Bartolomeo Brutti şi ofensiva catolică în Moldova în timpul lui Petru Şchiopul, în Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 301-313.

5. Evoluţia teritorială a Banatului Lugojului şi Caransebeşului între 1552-1658, în “Studia Universitatis Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe Socio-Umane, nr. 13, Arad, 2003, p. 112-118

6.Un episod de solidaritate românească: Mihai Viteazul şi nobilimea bănăţeană, în “Studia Universitatis Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe Socio-Umane, nr. 13, p. 108-111.

7. Nobilimea românească din Banatul Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVI-XVII. Studii de caz: familiile Bekes, Iojica, Vaida şi Măcicaşi, în “Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”, Series Historica, Cluj-Napoca, XLIII, 2004, p. 57-67

8. Studiu comparativ: bănia Lugojului şi Caransebeşului şi bănia Olteniei în sec. XVI-XVII, în “Studia Universitatis Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe Socio-Umane, nr. 14, Arad, 2004, p.106-109

9. Acaţiu Barcsai de Bârcea Mare, ultimul ban al Lugojului şi Caransebeşului ( 26 decembrie 1644-14 septembrie 1658), în “Studii de istorie”, I, Arad, 2005, p. 59-61.

10.  Un diplomat al Renaşterii  în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVI-lea: Bartolomeo Brutti, în “Studii de ştiinţă şi cultură”, anul I,  nr. 2, Arad, 2005, p. 86-92.

11. Umanismul românesc din Banat în sec. XVI – XVII, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, anul II, nr. 3, 4, Arad, 2006, p. 171-175.

12. Banii Lugojului şi Caransebeşului colaboratori cu Mihai Viteazul, în „Studii de istorie”, II-III, Arad, 2006/2007, p. 24-27.

13. Biserica ortodoxă din Banatul Lugojului şi Caransebeşului în sec. XVI – XVII, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, III, nr. 2(9), 2007, p. 119-122.  

14. Filosofia istoriei la Sfântul Augustin, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, III, nr. 3(10), 2007, p. 98- 104.

15. Nicolaus Olahus şi Renaşterea europeană, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, IV, nr. 1(12), 2008, p. 107-111

16. Localităţi medievale dispărute din Banat, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, IV, nr. 3(14), 2008, p. 44-49

17.Prerogativele militare ale banilor de Lugoj-Cransebeş în secolele XVI-XVII, în „Studii de ştiinţă şi cultură”, anul VI, nr. 2(21), 2010, p. 82-89. 

18. Personalităţi politice, culturale şi ecleziastice sârbe din Arad (sec. XVII-XIX), în „Studii de ştiinţă şi cultură”, anul VI, nr. 3 (22), 2010, p. 52-67.  

 

RECENZII:

Ovidiu Mureşan, Renaşterea europeană în istoriografia românească, în „Studia Universitatis Babeş – Bolyai”, Historia, 1997, 42, nr. 2.