Boldea Ligia

Data naşterii 27 septembrie 1963
Locul de muncă

cercetător ştiinţific principal III, Muzeul Banatului Montan Reşiţa

Sfera de interese în cercetare istoria Banatului montan medieval, istorie socială şi politică, genealogie
Adresa de e-mail ligiaboldea@yahoo.com
Lista de lucrări

 

a. Cărţi:

 

Nobilimea românească din Banat în secolele XIV-XVI (origine, statut, studiu genealogic), Ed. Banatica, Reşiţa, 2002, 378 p.

Cronologia Banatului. II/2. Banatul între 934-1552, Editurile Banatul şi Artpress, Timişoara, 2007, 370 p. (în colab. I. Haţegan, D. Ţeicu).

  

b. Studii:

 

Câteva consideraţii privitoare la familia nobilă de Măcicaş (sec. XIV-XV), în Sargetia, XX, 1986-1987, p. 171-177.

Câteva opinii privitoare la originea şi evoluţia nobilimii române din Banat (sec. XIV-XV), în Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1179-1225.

Situaţia social-economică şi juridică a nobilimii române din Banat (sec. XIV-XV), în Banatica, 12/II, 1993, p. 13-24.

Înnobilare şi confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec. XIV-XV), în Banatica, 13/II, 1995, p. 27-44.

Probleme ale studiului genealogic al familiilor nobile române bănăţene, în Buletinul Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române – filiala Cluj-Napoca, I-II, 1995-1996, p. 29-76.

Evoluţia familiei nobile române Mâtnic de Ohaba-Mâtnic, în Banatica, 15/I, 1999, p. 5-30.

Evoluţia familiei nobile române bănăţene Racoviţă de Caransebeş (sec. XV - mijl. sec. XVI), în Mediaevalia Transilvanica, IV, nr. 1-2, 2000, Satu-Mare, p. 90-105.

Câteva aspecte ale formelor de stăpânire funciară specifice feudalităţii româneşti bănăţene (sec. XIV-XVI), în Analele Banatului. Serie Nouă. Istorie-Arheologie, IX, 2001, Timişoara, p. 301-322.

Particularităţi ale statutului social-juridic al nobililor români bănăţeni (sec. XIV-XV), în Banatica, 16/II, 2003, p. 7-18.

Stăpânirea asupra supuşilor – atribut al nobilităţii elitelor sociale româneşti bănăţene (sec. XIV-XV), în Studii de istorie a Banatului, XXVI-XXVII, Timişoara, 2002-2003, p. 55-66.

Confesionalitate în lumea feudală din Banat. Determinări politice, în Actele Simpozionului Banatul - trecut istoric şi cultural (Radovi Simpozijuma Banat istorijska i kulturna prošlost), Timişoara-Novi Sad-Reşiţa, 2005, p. 62-67.

Un caz aparte în elita socială a Banatului medieval: familia nobililor de Cerna (secolul al XV-lea), în Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie-Istorie, X-XI, 2003-2004, 2, p. 317-334.

L’histoire d’un litige d’ héritage de la deuxičme moitié du XVI-e sicle, în Studii de istorie a Banatului, XVIII-XIX, 2004-2005, p. 175-183.

Istoria unui proces de moştenire din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în Caiete de drept internaţional, nr. (5), 4, II, 2004, p. 39-44.

Noi date asupra elitelor româneşti bănăţene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI), în Banatica, 17, 2005, p. 307-322.

Noi consideraţii asupra elitelor româneşti bănăţene: stăpânii de pe Valea Bistrei (sec. XV-XVI), în Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie-Istorie, XII-XIII, 2004-2005, p. 325-342.

Cultura otomană a vilayetului Timişoara (1552-1718)¸ Edit. de Vest, Timişoara, 2004, 263 p. (în colab. cu Cristina Feneşan). Recenzie în Reflex, an VI, nr.1-2-3 (52-54), ian.-mar., 2005, p. 50-52.

Imagini ale vieţii educaţionale în Caransebeşul medieval (sf. sec. XV), în Tibiscum, XII, 2005, p. 387-398.

Asupra avatarurilor unei cetăţi medievale: Jdioara anilor 1548-1658, în Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie-Istorie, XIV, 2, 2006,  p. 43-65.

Consideraţii asupra familiei unui viceban de Severin: Mărganii, în Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie-Istorie, XV, 2007.

Reconstituiri documentare: familii de demnitari români ai Banatului montan medieval, în vol., Studii bănăţene, Edit. Mirton, Timişoara, 2007, p. 65-86.