Luminiţa Bejenariu

Data naşterii 26.12.1965
Locul de muncă Laboratorul de Morfologie animală Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie.
Sfera de interese în cercetare Arheozoologie
Adresa de e-mail

lumib@uaic.ro;       http://www.bio.uaic.ro

Lista de lucrări

 Cărţi:

 1. Arheozoologia spaţiului românesc medieval. Iaşi, Edit. Universităţii “Al. I. Cuza”, 2003, 254 p.

Studii:

 1. Studiul materialului arheozoologic aparţinând sfârşitului secolului XIV şi începutului celui de-al XV-lea, provenit din oraşul medieval Siret, în Suceava, 21, 1994, p. 41-55 (în colab.);
 2. Des espèces de poissons trouvées dans le matériel archéozoologique des fouilles exécutées dans des forteresses bysantines (Xe-Xie siècles) situées sur le limes dobroujeen du bas-Danube, în Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Seria Biologie animală, 40, 1994, p. 71-74 (în colab.);
 3. Analiza unui material arheozoologic aparţinând Evului mediu timpuriu din Cetatea Hârşova, în Arheologia Moldovei, 18, 1995, p. 321-328;  
 4. Date arheozoologice privind materialul faunistic de la Biserica Sf. Arhanghel Mihail din Brăila, în Ionel Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea. Brăila, Editura Istros, Muzeul Brăilei, 1995, p. 219-226 (în colab.);
 5. Date arheozoologice din aşezarea medievală Siret, în Arheologia Moldovei, 19, 1996, p. 311-319 (în colab.); Observaţii arheozoologice asupra unor specii de animale vânate în Evul mediu pe teritoriul Dobrogei, în Cercetări istorice, 16, 1997, p. 39-48 (în colab.);
 6. Caracterele eto-ecologice şi de răspândire ale speciilor de animale sălbatice din România, în concordanţă cu evoluţia ambientului în prima parte a mileniului II e.n., în Arheologia Moldovei, 21, 1998, p. 277-321;
 7. Donées arhéozoologiques concernant le Moyen Age sur le territoire de la Roumanie, în Studia Antiqua et Archaeologica, 6, 1999, p. 145-182;
 8. Creşterea animalelor în evul mediu pe teritoriul actual al României: date arheozoologice, în Arheologia Moldovei, 22, 1999, p. 257-271 (în colab.);
 9. Date arheozoologice privind unele tipuri de animale domestice existente în evul mediu pe teritoriul României, în Arheologia Medievală, 3, 2000, p. 253-260;
 10. Archaeozoological Data Concerning the Spreading of the Auroch (Bos primigenius) on the Territory of Romania in the Middle Ages, în Studii şi cercetări ştiintifice. Seria Biologie. Universitatea Bacău, 5, 2000, p. 147-148 (în colab.);
 11. L’identification archéozoologique des traces d’abattage sur les ossements de Bos taurus, en provenance de la ville médiévale  Baia, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi. Seria Biologie animală, 46, 2000, p. 161-168 (în colab.);
 12. Archaeozoological Data Concerning the Spreading of the Red-deer (Cervus elaphus) on the Territory of Romania in the Middle Ages, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria Biologie, 5, Universitatea Bacău, 2000, p. 149-151 )în colab.).
 13. Caracteristici zonale ale şeptelului medieval: date arheozoologice pentru teritoriul României, în Arheologia Moldovei, 23-24, 2000-2001, p. 397-400;
 14. Strategia de exploatare a animalelor domestice în aşezările medievale de pe teritoriul României: date arheozoologice privind selecţia în funcţie de vârstă şi sex, în Arheologia Moldovei, 23-24, 2000-2001,p. 385-395;
 15. Analiza resturilor faunistice provenite din aşezarea medievală “La Pădure” (Cefa, judeţul Bihor), în Analele Universităţii Oradea. Fasc. Biologie, 8, 2001,p. 173-182;
 16. Osteometrical data on the archaeozoological sample from the Piua-Petrii medieval site, în Analele ştiinţifice ale Universităţii ”Al.I.Cuza” Iaşi. Seria Biologie animală, 47, 2001, p. 181-189 (în colab.); L’evaluation d’age de sacrifice et des donnees metriques concernant les animaux exploites dans l’etablissement de Poiana-Suceava (VIIème-IXème siecles), în Analele ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi. Seria Biologie animală, 47, 2001, p. 171-180 (în colab.);
 17. Representation du dragon tue par sant George: precisions zoomorphologiques, în Aspects of Spiritual Life in South East Europe from Prehistory to Middle Ages. Iaşi, Editura Trinitas, 2001, p. 361-374;
 18. Date arheozoologice privind resursele animale utilizate în economia unor aşezări medievale de pe teritoriul Moldovei, în Arheologia Medievală, 4, 2002, p. 215-223;
 19. Date arheozoologice privind strategia de punere in valoare a unor animale salbatice in asezari medievale de pe teritoriul Romaniei, în Arheologia Moldovei, 25, 2002, p. 305-308;
 20. Date arheozoologice, în vol. Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Vol. I Zona Palatului episcopal. Adrian A. Rusu editor. Oradea, Edit. Muzeului „Ţării Crişurilor”, 2002, p. 198-201;
 21. La peche dans certains habitats medievaux sur le territoire de la Roumanie: données archéozoologiques, în Analele ştiinţifice ale  Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi. Seria Biologie animală, 48, 2002, p. 226-232;
 22.  Preliminary study regarding the archaeozoological identification of animal resources exploited by the inhabitants of the medieval settlement from Piua Petrii, în Analele ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi. Seria Biologie animală, 48, 2002, p. 241-247 (în colab.);
 23. Date arheozoologice privind complexul Orheiul Vechi, în Tyragetia, 12, 2003, p. 85-91 (în colab.);
 24. Date arheozoologice privind situl medieval de la Târgu Trotuş, în Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău, Edit. Corgal Press, Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu naţional, 2003, p. 249-258;
 25. Date arheozoologice privind tipologia bovinelor crescute în aşezările medievale de pe teritoriul României, în Arheologia Moldovei, 26, 2003, p. 325-330;
 26. Resurse animale utilizate în economia aşezării medievale de la Isaccea: date arheozoologice, în Peuce, 2003, p. 254-261;
 27. Caracteristici morfo-metrice privind animalele domestice identificate în situl medieval de la Târgu Trotuş, în Studii şi comunicări 2000-2003, Complexul muzeal de Ştiinţele naturii Ion Borcea. Bacău, 2003, p. 273-276 (în colab.);
 28. Archaeozoological Study of Fauna Remains at the Poiana settlement (the VIIIth-IXth Centuries), în Studia Antiqua et Archaeologica, 9, 2003, p. 417-428 (în colab.);
 29. Données archéozoologiques concernant la morphométrie des bovines élevées sur le territoire de la Roumanie pendant le Moyen Âge, în Volum omagial Vasile Radu, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2003, p. 117-122 (în colab.);
 30. Données archéozoologiques concernant les restes de faune provenant du site de Poiana, departement de Suceava (VIIIéme-IXéme siècles), în Volum omagial Vasile Radu, Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2003, p. 123-128 (în colab.);
 31. Date arheozoologice privind exploatarea animalelor domestice în cadrul unor aşezări medievale descoperite în estul României, în vol. Lucrarile conferinţei ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău, 2003, (în colab.);
 32. Hunting in Medieval Moldavia: archaeozoological data, in Lauwerier, R. and Plug, I. (eds.), The Future from the Past. Archaeozoology in wild live conservation and heritage management. Oxbow Press, Oxford, Marea Britanie, 2004, p. 97-102 (în colab.);
 33. Archaeozoological Data Concerning the Hunting of the Deers in Medieval Moldavia, în Studia Antiqua et Archaeologica, 10-11, 2005, p. 191-201 (în colab.);
 34. Hunting in the Byzantine Period in the Area between the Danube River and the Black Sea: Archaeozoological Data, în “Breaking and Shaping Beastly Bodies: Animals as Material Culture in the Middle Ages”, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, UK, 2005, http://www.beasts-in-the-woods.org/conference.html (în colab.);