Şeban Turcuş

Data naşterii  
Locul de muncă

 

Sfera de interese Ón cercetare  
Adresa de contact http://hiphi.ubbcluj.ro/personal/Serban_Turcus/CV.html