Tudor Tiron

Data naşterii   1978
Locul de muncă

Comisia Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane

Sfera de interese Ón cercetare   1.  heraldica si genealogie romaneasca si central-europeana; 2. arta heraldica; 3. legaturile dintre fenomenul heraldic si societate; 4. faleristica; 5. istoria dreptului romanesc
Adresa de contact trtiron@gmail.com http://deseneheraldice.blogspot.ro/