Păduraru Marius

Data naşterii 12 decembrie 1979, Piteşti
Locul de muncă

Cercet. şt. drd. în cadrul Secţiei de Istorie a Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti

Sfera de interese în cercetare marea boierime a Ţării Româneşti (cu precădere în a doua jumătate a secolului al XVII-lea); aspecte ce privesc istoria ecleziastică, politică, socială şi urbană a Ţării Româneşti din Evul Mediu târziu până în perioada regulamentară; editor de documente româno-chirilice.
Adresa de e-mail paduraru_marius@yahoo.com
Lista de lucrări

 

1. Mărturii controversate despre tabăra lui Mihai Viteazul de la Stoeneşti (septembrie–octombrie 1595), în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, p. 103-112 (în colab. cu Claudiu Neagoe).

 2. Moşiile mănăstirii Râncăciov, judeţul Argeş, în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XI, 2002, p. 203-210.

 3. Reşedinţe domneşti temporare în Ţara Românească în secolul al XVI-lea, în Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel, III-IV, 2000-2002, p. 40-48.

4. Radu cel Mare. O altă abordare, în Historia, II, nr. 18, 2003, p. 17-20.

 5. Evă ademenitoare, vinovată de căderea în ispită a bărbatului, în Historia, II, nr. 21, 2003, p. 56-60 (în colab. cu Claudiu Neagoe).

 6. 495 de ani de la moartea lui Radu cel Mare, domnul Ţării Româneşti (1495-1508), în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XII, 2003, p. 189-201.

 7. Satul Bârla – reflectat în catagrafia Ţării Româneşti de la 1838, în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XII, 2003, p. 257-281.

 8. Urlueni, un sat din judeţul istoric Teleorman, după catagrafia Ţării Româneşti de la 1838, în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIII, 2004, p. 301-322.

 9. Câteva ştiri despre preoţii şi diaconii din satul Bârla – judeţul Argeş. Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până la începutul secolului al XX-lea, în Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel, VI, 2004, p. 83-92.

 10. Trei însemnări de pe Evanghelia bisericii cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” din satul Bârla – judeţul Argeş, în Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel, VI, 2004, p. 96-99.

 11. Evoluţia mănăstirii Râncăciov–Argeş, de la fundare până în prezent, în Buletin ştiinţific. Studii istorice, nr. 1-2, 2002-2003 [2004], p. 102-116.

 12. Cercetări arheologice în biserica mănăstirii Glavacioc, judeţul Argeş (Campania 2005), în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIV, 2005, p. 231-241 (în colab. cu Spiridon Cristocea şi Romeo Maschio).

 13. Glavacioc, com. Ştefan cel Mare, judeţul Argeş, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, Bucureşti, 2006, nr. 84, p. 169 (în colab. cu Spiridon Cristocea şi Romeo Maschio).

 14. Bordeiele, un sat dispărut din judeţul istoric Teleorman, după catagrafia Ţării Româneşti de la 1838, în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIV, 2005, p. 509-515.

 15. Din activitatea revoluţionară a doctorului Nicolae Kretzulescu, în Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel, VII-VIII, 2005-2006 [2007], p. 107-110.

16. Vechi lăcaşe de cult ale oraşului Piteşti. Biserica Domnească cu hramul „Sfântul Gheorghe”. Cu o referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia, în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XV, 2006, p. 255-266.

 17. Oraşul Piteşti văzut de călători străini (sec. XVII-XVIII), în Restituiri, V, nr. 1-2 (14-15), 2007, p. 8-15.

 18. Pagube şi victime provocate de cutremurul de la 11/23 ianuarie 1838 în judeţul Teleorman, în vol. Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălăţeană (III). Vol. editat de Costin Croitoru, Galaţi–Brăila, Edit. Istros, 2007, p. 85-100.