Neagoe Claudiu

Data naşterii 22 septembrie 1974, Câmpulung Muscel (jud. Argeş)
Locul de muncă Conf. univ. dr. în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie al Facultăţii de Ştiinţe Socio–Umane, Universitatea din Piteşti
Sfera de interese în cercetare istorie politică şi socială în Ţara Românească şi Moldova (sec. XV-XVIII), instituţii medievale româneşti (sec. XV-XVIII),demografie istorică, cultură şi civilizaţie românească şi universală (sec. XVI-XVIII), istoria muzicii româneşti şi universale (sec. XVI-XVIII)
Adresa de e-mail

claudiu.neagoe@upit.ro , claudiuneagoe74@yahoo.com

Lista de lucrări

 

Volume de autor:

 

 

1. Muzică şi societate în Ţara Românească şi Moldova (1550-1830), Brăila, Editura Istros, 2008, 234 pp.

2. O scurtă istorie a românilor, vol. I, Secolele VIII-XIV, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2008, 112 pp.

3. O scurtă istorie a românilor, vol. II, Secolele XV-XVII, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2009, 150 pp.

4. Arnăuţii în Ţările Române. Studiu istoric, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2010, 148 pp.

5. O istorie a Europei de la Antichitatea târzie până în jurul anului 1000, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2011, 240 pp.

6. Câmpulungul medieval şi premodern, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2012, 192 pp.

7. O scurtă istorie a românilor, vol. I, Secolele VIII-XIV, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2014, 266 pp.

 

 

Volume coordonate:

 

 

1. Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească (sec. XV-XIX), Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2009, 268 pp.

2. Ipostaze ale barocului european, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2010, pp. 150 (în colaborare cu Cornel Popescu).

3. Cultură, istorie şi societate, vol. I, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2012, 194 pp. (în colaborare cu Ştefan Ştefănescu).

4. Stat şi societate în Europa medievală (secolele XI-XIV), Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2013, 206 pp. (în colaborare cu Cornel Popescu).

5. Cultură, istorie şi societate, vol. II, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2013, 296 pp. (în colaborare cu Ştefan Ştefănescu).

6. Istorie, civilizaţie şi cultură în spaţiul românesc, vol. I, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2013, 302 pp. (Proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional)

 

 

Studii şi articole:

 

 

1. Ocupaţiile austriece şi maghiare la Câmpulung între 1688-1691, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, IX, 2000, pp. 247-252.

2. Grecii în Ţara Românească în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, în Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, I-II, 1998-1999 [2000], pp. 6-11.

3. Oraşul Câmpulung în timpul războiului austro-turc (1716-1718), în „Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, I-II, 1998-1999 [2000], pp. 41-44.

4. Oraşul Câmpulung în timpul “răzmiriţei” din anii 1788-1790, în „Revista de Istorie a Muscelului. Studii şi comunicări”, VI, 2001, pp. 91-95.

5. Mărturii controversate despre tabăra lui Mihai Viteazul de la Stoeneşti (septembrie–octombrie 1595), în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, X, 2001, pp. 103-112 (în colaborare cu Marius Păduraru).

6. Câmpulung, 1737, în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, pp. 181-183.

7. Aventurieri străini la curtea Ţării Româneşti în veacul al XVI-lea, în „Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, III-V, 2000-2002, pp. 35-39.

8. Gust, rafinament şi armonie în vremea Regelui Soare, în „Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, III-V, 2000-2002”, pp. 64-68.

8. “Uniuni dinastice” şi proiecte matrimoniale între Ţările Române în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XI, 2002, pp. 195-202.

9. Noi aspecte referitoare la “Zborul de la Sfântul Ilie” din Câmpulung–Muscel (sec. XVII-XVIII), în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XI, 2002, pp. 225-229.

10. Şcoala de la Biserica Domnească din Câmpulung – o existenţă controversată, în „Revista de Istorie a Muscelului. Studii şi comunicări”, VII, 2003, pp. 59-61.

11. Câmpulungul în vremea “zaverei” de la 1821, în „Revista de Istorie a Muscelului. Studii şi comunicări”, VII, 2003, pp. 79-82.

12. “Evă ademenitoare, vinovată de căderea în ispită a bărbatului”, în „Historia”, II, nr. 21, 2003, p. 56-60 (în colaborare cu Marius Păduraru).

13. Câmpulungul în timpul confruntărilor antiotomane din anii 1426-1427, în Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XII, 2003, pp. 151-153.

14. Cele mai vechi relatări despre “guşaţii” din Argeş şi Muscel (sec. XVIII-XIX), în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XII, 2003, pp. 203-206.

15. Mănăstirea Curtea de Argeş văzută de călătorii străini din veacul al XVIII-lea, în „Lumină lină”, XIV, 2003, pp. 22-25.

16. Peripeţiile unui nobil francez în Ţara Românească: Jean de Saulx, viconte de Tavannes (1574), în „Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, VI, 2004, pp. 27-31.

17. Oraşul Piteşti văzut de călătorii străini din secolul al XVIII-lea, în „Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, VI, 2004, p. 93-95.

18. De la “pax Romana” la “pax Christiana”. Europa creştină la începuturile Evului Mediu, în „Lumină lină”, XV, nr. 1, 2004, pp. 7-10.

19. Aspecte ale Vechiului Regim în Franţa. Epoca Regenţei (1715-1723), în „Buletin Ştiinţific. Studii istorice”, nr. 1-2, 2002-2003, Piteşti, [2004], pp. 81-88.

20. Radu cel Mare şi mitropolitul Nifon. Un aspect privind raporturile dintre domnie şi Biserică în Evul Mediu românesc, în „Păstorul Ortodox”, 2004, p. 103-107.

21. Un episod celebru din istoria muzicii: Cearta Bufonilor, în „Magazin Istoric”, s. n., XXXVIII, nr. 10, 2004, pp. 66-70.

22. Autoritate şi putere în Occidentul medieval. Harta Europei Occidentale la începutul Evului Mediu, în „Lumină lină”, XV, nr. 2, 2004, pp. 25-28.

23. Prima încercare de transformare în paşalâc a Ţării Româneşti: episodul Mehmet Bey (1522), în „Danubius”, XXII, 2004, pp. 25-32.

24. Evoluţia demografică a oraşului Câmpulung–Muscel (secolele XIV-XVIII), în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XIII, 2004, pp. 203-211.

25. Organizarea administrativă şi militară a judeţului Muscel în veacul al XVIII-lea, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XIII, 2004, pp. 213-221.

26. Carte, cultură şi societate în Ţara Românească în veacul al XVIII-lea, în „Analele Brăilei”, s. n., V, nr. 5, 2004, p. 119-132.

27. Negustori şi slujbaşi otomani la Câmpulung în secolele XVI-XVIII, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XIV, 2005, p. 363-367 (în colaborare cu Valentin Mocanu).

28. Arnăuţii în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti (secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea), în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XIV, 2005, p. 423-433.

29. Boierimea în Ţara Românească (secolele XV-XVI). Consideraţii generale, în „Istros”, XII, 2005, pp. 153-161.

29. Unitatea românească în “secolul fanariot”. Mit sau realitate istorică?, în „Danubius”, XXIII, 2005, pp. 73-80.

31. Oraşul Câmpulung văzut de călătorii străini din veacul al XVIII-lea, în „Revista de istorie a Muscelului. Studii şi comunicări”, VIII, 2005, pp. 67-69.

32. Rivalităţi franco-italiene pe scena Operei, în „Magazin Istoric”, s. n., XL, nr. 4, 2006, pp. 66-69.

33. Struma – mărturii în istorie, în „Magazin Istoric”, s. n., XL, nr. 5, 2006, pp. 63-64.

34. Noi contribuţii privitoare la comunitatea catolică din Câmpulung–Muscel (secolele XVI-XVIII), în vol. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, pp. 103-144 (în colaborare cu Ionuţ Vasiloiu).

35. Mari dregători şi negustori greci în Ţara Românească în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, în „Istros”, XIII, 2006, pp. 215-223.

36. Mercenari otomani în oştile Ţărilor Române (secolele XVI–XVIII), în „Danubius”, XXIV, 2006, pp. 77-85.

37. Seimenii în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti (secolul al XVIII-lea), în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XV, 2006, pp. 279-283.

38. Franţa în vremea Capeţienilor (987-1328), în „Buletin Ştiinţific. Studii istorice”, nr. 3-4 (2004-2005), Piteşti [2006], pp. 5-14.

39. Muzica românească de la manea la romanţă, în „Magazin Istoric”, s. n., XLI, nr. 7, 2007, pp. 72-73.

40. Un pretendent mai puţin cunoscut din vremea lui Ştefan cel Mare: Hroiot sau Hronoda (1485-1486), în „Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, VII-VIII, 2005-2006 [2007], pp. 73-74.

41. Situaţia politică internă a Ţării Româneşti în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în „Analele Cercului de Istorie «Gheorghe I. Brătianu» din Câmpulung Muscel”, VII-VIII, 2005-2006 [2007], pp. 85-96.

42. Cultură şi spiritualitate la începuturile Evului Mediu românesc, în „Restituiri Piteşti”, V, nr. 3, 2007, pp. 14-18.

43. Tradiţionalism şi modernitate în societatea şi muzica românească (1750-1830), în volumul Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, vol. editat de Laurenţiu Rădvan, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, pp. 183-240.

44. O istorie a peisajului urban câmpulungean (secolele XIV-XVIII), în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XVI, 2007, pp. 127-136 (în colaborare cu Cătălin Boboc).

45. Prezenţa unor arnăuţi eterişti la Câmpulung în primăvara anului 1821, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XVI, 2007, pp. 263-266.

46. Puncte de vedere cu privire la geneza şi evoluţia oraşului Câmpulung (sec. XIII-XVI), în „IANUS”, nr. 12, 2007, pp. 105-114.

47. Un slujitor domnesc mai puţin cunoscut: călăul sau gâdele, în volumul: Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălăţeană (III), vol. editat de Costin Croitoru, Editura Istros, Galaţi–Brăila, 2008, pp. 75-84.

48. Consideraţii privind raporturile dintre comunitatea catolică şi cea ortodoxă din Câmpulung Muscel în secolele XIII-XIV, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XVII, pp. 81-90.

49. Instaurarea “regimului fanariot” în Moldova şi Ţara Românească. Consideraţii generale, în „Arhivele Olteniei”, nr. 22, 2008, pp. 32-43.

50. Paza Curţii domneşti de la Bucureşti în vremea fanarioţilor, în volumul: Miscellanea Historica et Archeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, editori: Valeriu Sârbu şi Cristian Luca, Brăila, Editura Istros, 2009, pp. 511-520.

51. Oastea Ţării Româneşti în vremea lui Vlad Ţepeş, în volumul: Simpozionul Internaţional de istorie “Vlad Ţepeş Drăculea – domn creştin al Ţării Româneşti, Arefu-Argeş, 28 august 2009”, Ediţia I, coord. Constantin Dârzan, Editura Prisma, 2009, pp. 129-144.

52. Muzică şi societate în Franţa Vechiului Regim, înBuletin Ştiinşific. Studii şi comunicări”, nr. 5-6 (2006-2007), Piteşti, [2009], pp. 50-60.

53. Negustori câmpulungeni din secolele XV-XVII, în volumul: Negustorimea în Ţările Române, între Societas Mercatorum şi individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII, vol. editat de Cristian Luca, Galaţi, Galaţi University Press, 2009, pp. 63-88.

54. Influenţe orientale în arhitectura civilă şi organizarea teritorială a oraşelor Bucureşti şi Târgovişte (secolele XVI-XVIII), în volumul: Studia varia in Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, editerunt: Cristian Luca şi Ionel Cândea, Bucureşti-Brăila, Editura Academiei Române şi Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009, pp. 399-420.

55. Albu „cel Mare” şi Vlad Ţepeş, în volumul: Simpozionul Internaţional de istorie “Vlad Ţepeş Drăculea. Istorie şi mit, Arefu-Argeş, ediţia a II-a, 19 iunie 2010”, coord. Constantin Dârzan, Editura Prisma, 2010, pp. 6-13.

56. Consideraţii noi privitoare la Bâlciul sau „Sborul de la S. Ilie” din Câmpulung Muscel (sec. XIV-XVIII), „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, tom. XVIII, 2009, pp. 121-126.

57. Ceremonii, spectacole de divertisment şi reprezentaţii muzicale la Curtea lui Constantin Brâncoveanu, în Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească (sec. XV-XIX), vol. coord. de Claudiu Neagoe, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2009, pp. 147-154.

58. Din vremea lui Alexandru vodă Ipsilanti (1774-1782), în Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească (sec. XV-XIX), vol. coord. de Claudiu Neagoe, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2009, pp. 177-219.

59. Veşminte, muzici şi imagini în Ţara Românească, secolele XVI-XVIII, în volumul: De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, vol. coord. de Andi Mihalache şi Silvia Marin-Barutcieff, Iaşi, Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, pp. 529-541.

60. Influenţe orientale în civilizaţia românească (secolele XVI-XVIII), Buletin Ştiinşific. Studii şi comunicări”, nr. 7 (2008), Piteşti, [2010], pp. 44-72.

61. Baroc şi Clasicism în Franţa Regelui-Soare, în Ipostaze ale barocului european, vol. coord. de Claudiu Neagoe şi Cornel Popescu, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2010, pp. 64-97.

62. Negustori şi cămătari greci la Câmpulung-Muscel (sec. XVII – prima parte a sec. XIX), în Oraşele, orăşenii şi banii: atitudini, activităţi, instituţii, implicaţii (sec. XVI-XX), volum editat de Laurenţiu Rădvan şi Bogdan Căpraru, Iaşi, Editura Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, 2011, pp. 163-179.

63. Ştiinţa de carte şi învăţământul în Ţara Românească (secolele XVI-XVII), în „Restituiri Piteşti”, s. n., an. X, nr. 6, 2012, pp. 10-13.

64. Ţara Românească între habsburgi şi otomani (1660-1714). Consideraţii generale pe baza unor mărturii interne şi externe, în Cultură, istorie şi societate, vol. I, editat de Ştefan Ştefănescu şi Claudiu Neagoe, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2012, pp. 59-74.

65. The Greek merchants and usures in Wallachia during the second and third decades of the 17th century, în „Istros”, XVIII, 2012, pp. 435-451.

66. Mercenari otomani (beşlii) în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti (secolul al XVII-lea), în vol. Argeşul şi Ţara Românească între medieval şi modern. Studii de istorie şi arheologie. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani, editori: Dragoş Măndescu, Marius Păduraru, Ionel Dobre, Brăila-Piteşti, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013, pp. 239-247.

67. Sur le régime des marchands ottomans de Valachie (XVIe sičcle et premičre moitié du XVIIIe sičcle), în Istorie, civilizaţie şi cultură în spaţiul românesc, vol. I, editat de Cl. Neagoe, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2013, pp. 125-138.

68. Câteva precizări referitoare la familia lui Neacşu pârcălabul din Câmpulung (veacul al XVII-lea), în Cultură, istorie şi societate, vol. II, editat de Şt. Ştefănescu şi Cl. Neagoe, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2013, pp. 235-239.

69. Consideraţii privind protectoratul puterii domneşti asupra comunităţii catolice din Câmpulung în veacul al XVII-lea, în „Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie”, XXII, 2013, pp. 131-136.

70. Mercenarii cazaci în oastea Ţării Româneşti (seolele. XVI-XVIII), în Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel-Dumitru Ciucă septuagenarii, vol. Editat de Cristian Luca, Claudiu Neagoe şi Marius Păduraru, Brăila-Piteşti, Editura Istros-Editura Ordessos, 2013, pp. 227-237.