Marin Şerban

Data naşterii 23 octombrie 1968, Bucureşti
Locul de muncă arhivist drd., Arhivele Naţionale ale Romāniei – Bucureşti; şef serviciu Serviciul Documentare–Publicaţii, redactor-şef “Revista Arhivelor. Archives Review”
Sfera de interese īn cercetare istoriografia veneţiană; istoria Veneţiei (de la origini la 1261); relaţiile veneto-bizantine (pānă la 1261); cruciadele clasice (īn principal, Cruciada a patra); mitul troian īn Occidentul medieval
Adresa de e-mail

serbmarin@gmail.com

Lista de lucrări

 Cărţi:

1. Studii veneţiene, vol. I, Veneţia, Bizanţul şi spaţiul romānesc, Bucureşti, Edit. Academiei Romāne, 2008 (sub tipar).

2. Studii veneţiene, vol. II, Veneţia, Cruciada a patra şi Imperiul latin de Constantinopol, Bucureşti, Edit. Academiei Romāne, 2008 (īn pregătire pentru tipar).

 3. Introducere īn cronistica veneţiană, Bucureşti, 2009 (proiect īn lucru).

4. Cruciada a patra. Punctul de vedere veneţian, Bucureşti, 2009 (proiect īn lucru). 

Studii:

1. Veneţia – īntre Carol cel Mare şi Bizanţ. Reprezentarea momentului 800 īn tradiţia cronistică veneţiană, īn Analele Universităţii din Bucureşti. Istorie, nr. 47, 1998, p. 3-44.

 2. A Humanist Vision on the Fourth Crusade and on the State of the Assenides. The Chronicle of Paul Ramusio (Paulus Rhamnusius), īn Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, II, nr. 2, 2000, p. 51-120.

[http://www.geocities.com/serban_marin/ramusioindex.html]

 3. Imaginea īmpăratului Manuel Comnen īn cronistica veneţiană, īn Revista Istorică, s. n., t. 11, nr. 1-2, 2000, p. 31-57.

 4. Nicolae Iorga e la cronachistica veneziana, īn Quaderni della Casa Romena di Venezia, nr. 1, 2001, p. 48-65 [http://www.geocities.com/serban_marin/marin1.html]; versiunea īn limba romānă: Nicolae Iorga şi cronistica veneţiană, īn vol. Nicolae Iorga, 1871-1940. Studii, volum editat de Constantin Buşe, Bucureşti, 2006, p. 18-35.

5. Venice and «translatio imperii». The Relevance of the 1171 Event in the Venetian Chronicles’ Tradition, īn Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, III, nr. 3, 2001, p. 45-103 [http://www.geocities.com/serban_marin/marin2001.html].

6. Venice and the Loss of Constantinople. The Representation of the Events of 1261 in Venetian Chronicles, īn Il Mar Nero. Annali di archeologia e storia, nr. 5, 2001-2003, p. 209-239; versiunea īn limba romānă: Veneţia şi căderea unui imperiu. Reprezentarea momentului 1261 īn cronistica veneţiană, īn Revista Istorică, s. n., t. 14, nr. 3-4, 2003, p. 211-254.

7. Venetian and non-Venetian Crusaders in the Fourth Crusade, According to the Venetian Chronicles’ Tradition, īn Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, IV, nr. 4, 2002, p. 111-171. [http://www.geocities.com/serban_marin/marin2002.html]

8. The First Venetian on the Patriarchal Throne of Constantinople. The Representation of Tommaso Morosini in the Venetian Chronicles, īn Quaderni della Casa Romena di Venezia, nr. 2, 2002, p. 49-90. [http://www.geocities.com/serban_marin/marin2.html].

 9. The Venetian Community – between «civitas» and «imperium». A Project of the Capital’s Transfer from Venice to Constantinople, According to the Chronicle of Daniele Barbaro, īn European Review of History, t. 10, nr. 1, 2003, p. 81-102; versiunea īn limba romānă: Comunitatea veneţianăīntre «civitas» şi «imperium». Un proiect de transfer al capitalei de la Veneţia la Constantinopol, īn conformitate cu cronica lui Daniele Barbaro, īn Studii şi materiale de istorie medie, XX, 2002, p. 139-159.

10. I valacchi nella cronachistica veneziana: tra realtą e finzione, īn vol. Dall’Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, volum editat de Grigore Arbore Popescu, Roma, Edit. CNR, 2003, p. 112-127.

11. The Venetian ‘Empire’ in the East. The Imperial Elections in Constantinople on 1204 in the Representation of the Venetian Chronicles, īn Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, V, nr. 5, 2003, p. 185-245. [http://www.geocities.com/marin_serban/marin2003.html]

 12. Un transilvano a Venezia: il vaivoda Steffano Lackfi II e la guerra del 1372-1373 tra Venezia, Padova e Ungheria nella cronaca di Giovanni Giacopo Caroldo, īn vol. L’Italia e l’Europa Centro–Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali, volum editat de Cristian Luca, Gianluca Masi şi Andrea Piccardi, Brăila–Veneţia, Edit. Istros, 2004, p. 61-80; versiunea īn limba romānă: Un transilvănean la Veneţia. Cazul voievodului Ştefan Lackfi II, īn contextul conflictului veneto-padovano-maghiar de la 1372-1374, īn Revista Arhivelor, t. 79, nr. 1-2, 2002, p. 73-100.

 13. «Dominus quartae partis et dimidiae totius Imperii Romaniae». The Fourth Crusade and the Dogal Title in the Venetian Chronicles’ Representation, īn Quaderni della Casa Romena di Venezia, nr. 3, 2004, p. 119-150 [http://www.geocities.com/marin_serban/marin3.html]; versiunea īn limba romānă: «Dominus quartae partis et dimidiae totius Imperii Romaniae». Cruciada a patra şi noua titulatură a dogilor īn reprezentarea cronisticii veneţiene, īn Revista Istorică, s. n., t. 15, nr. 1-2, 2004, p. 121-150.

14.  A Precedent to the Fourth Crusade. The anti-Byzantine Campaign of Doge Domenico Michiel in 1122-1126 according to the Venetian Chronicles, īn Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VI-VII, nr. 6-7, 2004-2005, p. 239-266 [http://www.geocities.com/marin_serban/marin2004.html]; versiunea īn limba romānă: Un precedent al Cruciadei a patra. Campania antibizantină a dogelui Domenico Michiel din 1122-1126 īn reprezentarea cronisticii veneţiene, īn Studii şi materiale de istorie medie, XXIV, 2006, p. 151-180.

15. Giustiniano Partecipazio and the Representation of the First Venetian Embassy to Constantinople in the Chronicles of the Serenissima, īn Historical Yearbook, nr. 2, 2005, p. 75-92.

16. Who Was the Bride and Who Was the Bridegroom? A Venetian-Byzantine Matrimonial Alliance in the 11th Century – between History and Legend, īn Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, nr. 8, 2006, p. 53-74; versiunea īn limba romānă: O alianţă matrimonială veneto-bizantină īn secolul al XI-lea – īntre realitate şi legendă, īn Revista Istorică, s. n., t. 17, nr. 5-6, 2006, p. 157-182.

17. Un fiu de doge la curtea ţarului Simeon al Bulgariei. Cazul lui Pietro Badoero, īn Revista Istorică, s. n., t. 18, nr. 3-4, 2007, p. 375-391.

18.  Between Justification and Glory: the Venetian Chronicles’ View regarding the Fourth Crusade, īn vol. The Fourth Crusade. Event, Aftermath, Perceptions, volum editat de Thomas F. Madden, Aldershot–Burlington, 2008, p. 113-121.

19.  A 16th Century Venetian Chronicle in France Microfilm Collection of the National Archives of Romania. The Case of Giovanni Giacopo Caroldo and His Compilers, īn Revue Roumaine d’Histoire, s. n., nr. 1, 2008 (sub tipar).

20.  Boniface of Montferrat in the Venetian Chronicles, īn vol. Bonifacio, marchese di Monferrato, re di Tessalonica, volum editat de Roberto Maestri, Alessandria, 2008 (sub tipar).

Lucrări editate:

1. Giovanni Giacopo Caroldo, Istorii veneţiene, vol. I, ediţie bilingvă, Bucureşti, Edit. Arhivelor Naţionale ale Romāniei, 2008 (sub tipar).

2. Jurnalul lui Marino Sanudo. Extrase referitoare la Ţările Romāne, ediţie bilingvă, Bucureşti, Edit. Scriptorium, 2009 (proiect īn lucru).

3. Cronica turcească a monseniorului de Verdier. Extrase referitoare la Ţările Romāne, ediţie bilingvă, Bucureşti, Edit. Scriptorium, 2009 (proiect īn lucru).

4. Daniele Barbaro, Relaţiile veneto-bizantine (de la origini la 1261), ediţie bilingvă, Bucureşti, 2009 (proiect īn lucru).

5. Pietro Delfino, Relaţiile veneto-bizantine (de la origini la 1261), ediţie bilingvă, Bucureşti, 2009 (proiect īn lucru).