Thamás Emődi

 

Data naşterii  
Locul de muncă

 

Sfera de interese în cercetare  
Adresa de contact http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/sites/default/files/programok/Bethlen_konferencia/emodi_cv_publ_0.pdf