Cristocea Spiridon

Data naşterii 20 ianuarie 1943, Dobreşti (jud. Argeş)
Locul de muncă Cercet. şt. principal I dr., Director general al Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, şi Conf. univ. dr. asociat la Facultatea de Ştiinţe Socio–Umane a Universităţii din Piteşti
Sfera de interese īn cercetare multiple aspecte ale istoriei medievale şi moderne, de interes local, dar şi naţional; rolul marii boierimi muntene, mai ales īn a doua jumătate a secolului al XVII-lea; contribuţii la istoria īnvăţămāntului din judeţele istorice Argeş şi Muscel; arheolog medievist; editor de documente romāno-chirilice
Adresa de e-mail muzeuarges@yahoo.com
Lista de lucrări

 

a. Cărţi:

 

1. Argeş. Ghid turistic al judeţului, Bucureşti, Edit. Sport–Turism, 1978, 174 p. (īn colab. cu Teodor Mavrodin, Ion S. Băcanu, Grigore Constantinescu).

 2. Cāmpulung. Mic īndreptar turistic, Bucureşti, Edit. Sport–Turism, 1983, 75 p. (īn colab. cu Teodor Mavrodin).

 3. Piteşti 600. Memento, Piteşti, 1983, 173 p. (īn colab. cu Petre Popa, Constantin Cārstoiu, Ilie Ion).

 4. Argeş. Cartea eroilor, Piteşti, 1984, 333 p. (īn colab. cu Petre Popa, Silvestru Voinescu, Vasile Ioniţă, Teodor Cioflan, Constantin Berca, Natalia Luca).

 5. Dobreşti, judeţul Argeş. 100 de ani de activitate corală, 1902-2002, Piteşti, Edit. Paralela 45, 2002, 56 p.

 6. Medalioane universitare. Dicţionar, Piteşti, Edit. Universităţii din Piteşti, 2002, 260 p. (īn colab. cu Petre Popa, ş. a.).

 7. Argeş. Dicţionar de istorici, Piteşti, Edit. Tiparg, 2003, 336 p.

 8. Şcoala din Dobreşti, judeţul Argeş, la 165 de ani (1839-2004), Piteşti, Edit. Tiparg, 2004, 152 p. (īn colab. cu Nicolae Il. Ilinca şi Nicolae Gh. Marinescu).

 9. Din trecutul marii boierimi muntene. Marele ban Mareş Băjescu, Brăila, Edit. Istros, 2005, 170 p.

 10. Comuna Leordeni, judeţul Argeş. File de cronică, Piteşti, Edit. Tiparg, 2007, 416 p. (īn colab. cu Teodor Mavrodin şi Vasile Novac).

 11. Cāmpulungul Muscelului reflectat īn catagrafia din 1838, Piteşti, Edit. Ordessos, 2007, 251 p. (īn colab. cu Ştefan Trāmbaciu).

 

b. Studii:

 

1. Aspecte ale luptei sociale pe domeniul mănăstirii Rāncăciov, īn Studii şi comunicări. Muzeul Piteşti, I, 1969, p. 231-236.

 2. Două documente inedite din vremea lui Antonie vodă din Popeşti privind domeniul familiei Brāncoveanu, īn Studii şi comunicări. Muzeul Piteşti, II, 1971, p. 229-237.

 3. Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, domnul Ţării Romāneşti, īn Studii şi comunicări. Muzeul Piteşti, III, 1972, p. 253-258 (īn colab. cu Veronica Vasilescu).

 4. Un document necunoscut de la Vladislav al III-lea, domnul Ţării Romāneşti (1523-1525), īn Mitropolia Olteniei, XXV, nr. 7-8, 1973, p. 624-625 (īn colab. cu Iulian Rizea).

 5. Despre şcolile din satele Văleni, Mesteacăn, Micloşani şi Runceasa, judeţul Dāmboviţa, īntre anii 1839 şi 1848, īn Documenta Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istoria culturii, 1974, p. 221-224.

 6. O catagrafie necunoscută a bisericilor şi slujitorilor lor din jud. Muscel la 1832, īn Glasul Bisericii, XXXIII, nr. 7-8, 1974, p. 721-728.

 7. Un schit din judeţul Dāmboviţa mai puţin cunoscut: schitul călugărului Theodosie, īn Biblioteca Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istoria culturii, 1975, p. 319-326.

 8. Cercetări arheologice īn Argeş, īn Argeş, XI, nr. 4 (116), 1976 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 9. Despre şcoala din satul Goleşti īntre anii 1839 şi 1864, īn Museum. Studii şi comunicări de istorie şi etnografie, 1978, p. 117-122.

 10. O catagrafie inedită a mănăstirii Rāncăciov din anul 1817, īn Glasul Bisericii, XXXVII, nr. 5-6, 1978, p. 640-646.

 11. Contribuţii la cunoaşterea īnvăţămāntului public sătesc īn judeţul Muscel īntre anii 1838 şi 1848, īn Studii şi comunicări. Muzeul Piteşti, IV, 1980, p. 276-302.

 12. Aspecte ale luptei sociale pe domeniul mănăstirii Nucet, judeţul Dāmboviţa, īn Valachica. Studii şi cercetări de istorie, nr. 10-11, 1978-1979, p. 251-259.

 13. Satul Goleşti īn catagrafia din 1838, īn Museum. Studii şi comunicări de istorie şi etnografie, 1980, p. 151-169.

 14. Aspecte ale īnvăţămāntului public sătesc īn fostul judeţ Muscel īntre anii 1857 şi 1864, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1981, p. 101-120 (īn colab. cu Ştefan Trāmbaciu).

 15. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la fosta curte domnească din Cāmpulung din anii 1975-1977, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1981, p. 23-29 (īn colab. cu Gheorghe I. Cantacuzino şi Teodor Mavrodin).

 16. Noi date despre mănăstirea Rāncăciov, īn Glasul Bisericii, XLI, nr. 1-3, 1982, p. 174-184.

 17. Scurt istoric al corului Dobreşti, īn 80 de ani de activitate corală la Dobreşti, judeţul Argeş, 1902-1982, Piteşti, 1982, p. 4-9.

 18. Două documente domneşti din colecţia Muzeului Cāmpulung–Muscel, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1982, p. 79-84 (īn colab. cu Veronica Vasilescu şi Ştefan Trāmbaciu).

 19. O mărturie arheologică privind viaţa economică a Cāmpulungului medieval, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1982, p. 51-54 (īn colab. cu Gheorghe I. Cantacuzino şi Ştefan Trāmbaciu).

 20. Construcţiile ansamblului feudal Negru Vodă din Cāmpulung–Muscel īn catagrafiile din prima jumătate a secolului al XIX-lea, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1982, p. 61-73 (īn colab. cu Ştefan Trāmbaciu).

 21. Cercetările arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, jud. Argeş, īn Cercetări arheologice, VI, 1983, p. 51-77 (īn colab. cu Lucian Chiţescu şi Anişoara Sion).

 22. Tezaurul de monede medievale romāneşti şi bizantine din sec. XIV-XV descoperit la ansamblul feudal Glavacioc, jud. Argeş, īn Cercetări numismatice, V, 1983, p. 69-81 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 23. Satele Dobreşti şi Fureşti īn catagrafia din 1838, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1984, p. 94-114.

 24. Documente domneşti din colecţia Muzeului Judeţean Argeş, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1984, p. 29-48 (īn colab. cu Veronica Vasilescu).

 25. Cercetările arheologice din sectorul „Monumente” de la Cetăţeni, jud. Argeş, īn Cercetări arheologice, VII, 1984, p. 137-141 (īn colab. cu Anca Păunescu).

 26. Cercetările arheologice de la complexul monumentelor feudale de la Cetăţeni, jud. Argeş, īn Materiale şi cercetări arheologice, 1986, p. 275-281 (īn colab. cu Lucian Chiţescu şi Anişoara Sion).

 27. Cercetările arheologice īn zona fostei curţi domneşti din Cāmpulung–Muscel, īn Materiale şi cercetări arheologice, 1986, p. 287-290 (īn colab. cu Gheorghe I. Cantacuzino şi Ştefan Trāmbaciu).

 28. Pomelnicul mănăstirii Negru Vodă din Cāmpulung–Muscel, īn Glasul Bisericii, XLVI, nr. 5, 1987, p. 35-68.

 29. Cercetările arheologice de la Domneşti, judeţul Argeş, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1987, p. 15-30 (īn colab. cu Romeo Maschio şi Teodor Mavrodin).

 30. Cercetările arheologice de la mănăstirea Tutana (judeţul Argeş) şi problema unui nou triconc de la cumpăna veacurilor XIV-XV, īn Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente istorice şi de artă, XIX, nr. 2, 1988, p. 45-58 (īn colab. cu Carmen Oprescu).

 31. Sondajul arheologic de la biserica din Bucşeneşti, comuna Corbeni, judeţul Argeş, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1989, p. 55-66.

 32. Consemnările de pe cărţile romāneşti vechi din patrimoniul muscelean – surse de informare cu caracter istoric, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1989, p. 231-235 (īn colab. cu Grigore Constantinescu).

 33. Ioniţă Brătianu (1797-1848) şi ctitoria sa de la Şuici, judeţul Argeş, īn Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Cāmpulung Muscel, 1989, p. 153-168.

 34. Contribuţii la cunoaşterea schitului Budişteni (sec. XVII), judeţul Argeş, īn Glasul Bisericii, XLVIII, nr. 4-5, 1989, p. 109-121.

 35. Medicul Ion Villara. Evocări, īn Argeş, s. n., nr. 5 (224), 1990, p. 21.

 36. Biserica Drujeşti din Curtea de Argeş īn lumina cercetărilor arheologice, īn Revista monumentelor istorice, LIX, nr. 1, 1990, p. 29-35.

 37. Bisericile din fostul judeţ Argeş īn catagrafia din 1832, īn Lumină Lină, II, nr. 4-5, 1991, p. 13.

 38. Cercetările arheologice la biserica mănăstirii Rāncăciov, Argeş, īn Lumină Lină, II, nr. 7-8, 1991, p. 5 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 39. Restituiri – Piteşti 1846. Biserica şi şcolile particulare, īn Lumină Lină, III, nr. 4, 1992, p. 1, p. 7.

 40. Arsenie Şoimul, ctitorul celei de a doua biserici de la mănăstirea Rāncăciov – Argeş, īn Lumină Lină, IV, nr. 1 (16), 1993.

 41. Dobreşti (Muscel) – file de istorie medievală, īn Museum, IV, 1993, p. 7-12.

 42. Din nou despre depozitul de tipsii feudale de la Ştefăneşti, judeţul Argeş, īn Revista Muzeelor, nr. 1, 1993, p. 22-29.

 43. Slujitori ai bisericii īn şcolile particulare, īn Lumină Lină, IV, nr. 3-4 (18-19), 1993, p. 8-9.

 44. Mănăstirea Tutana. Raport privind cercetările arheologice de la Mănăstirea Tutana, judeţul Argeş, zona turnului clopotniţă, īn Păstorul Ortodox, s. n., I, nr. 1, 1995, p. 97-101.

 45. Rezultatul cercetărilor arheologice de la biserica fostei mănăstiri Rāncăciov, judeţul Argeş, īn Revista monumentelor istorice, LXII, nr. 1-2, 1993 şi LXIII, nr. 1-2, 1994, p. 174-180 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 46. Mareş Băjescu şi biserica cāmpulungeană, īn Păstorul Ortodox, s. n., I, nr. 2, 1995, p. 85-87.

 47. Cercetările arheologice din zona fostei Curţi Domneşti din Cāmpulung, jud. Argeş, īn Materiale şi cercetări arheologice, 1993, p. 517-524 (īn colab. cu Gheorghe I. Cantacuzino şi Ştefan Trāmbaciu).

 48. O catagrafie a morilor de apă din fostul judeţ Argeş din anul 1839, īn Studii şi materiale de istorie modernă, IX, 1995, p. 171-181.

 49. Sigiliile lui Mareş Băjescu, īn Studii şi materiale de istorie medie, XIV, 1996, p. 127-132.

 50. Despre şcoala de la Schitul Berislăveşti – judeţul Argeş, īn Păstorul Ortodox, s. n., III, nr. 1, 1997, p. 109-113.

 51. Cercetările arheologice de la fosta mănăstire Vieroş, judeţul Argeş, īn Revista monumentelor istorice, LXV, nr. 1-2, 1996, p. 16-26 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 52. Judeţul Argeş oglindit īn catagrafia din 1832, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, VII, 1995, p. 88-99.

 53. Cāteva date despre şcoala din satul Dobreşti – Muscel, judeţul Argeş, īntre anii 1839 şi 1864, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, VII, 1995, p. 232 – 237.

 54. Dosithei, patriarhul Ierusalimului, īn biserica de la Băjeşti, īn Păstorul Ortodox, s. n., IV, 1998, p. 174-177.

 55. Din nou despre sigiliile lui Mareş Băjescu, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, VIII, 1999, p. 135-143.

 56. Despre un schit muscelean mai puţin cunoscut, Dobreşti (sec. XVII), şi despre alte locaşuri religioase de aici, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, IX, 2000, p. 199-224.

 57. Despre domeniul marelui clucer Tudoran Vlădescu, īn Revista de istorie a Muscelului, VI, 2001, p. 25-36.

 58. Monede emise de Mircea cel Bătrān descoperite īn biserica fostei mănăstiri Tutana, jud. Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, p. 87-90 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 59. Cercetările arheologice şi problema Casei domneşti de la Mănăstirea Tutana, jud. Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, p. 113-122.

 60. Cercetările arheologice de la biserica fostei mănăstiri Plăviceni, judeţul Teleorman (1995), īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, p. 139-156 (īn colab. cu Ecaterina Ţānţăreanu şi Pavel Mirea).

 61. Cercetările arheologice de la Piscani, judeţul Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, p. 127-130.

 62. Vechea biserică de lemn din Turculeşti, comuna Călineşti, judeţul Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, p. 185-190 (īn colab. cu Romeo Maschio şi Teodor Cioflan).

 63. Vechea biserică de lemn din Schiau, com. Bascov, jud. Argeş (sec. XVII), īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, X, 2001, p. 205-208 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 64. Cercetările arheologice de la ctitoria boierilor din Cepari, judeţul Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XI, 2002, p. 183-194 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 65. Despre bisericile de lemn din Vlădeştii de Jos, com. Vlădeşti, jud. Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XI, 2002, p. 231-234.

 66. Două diplome acordate de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica lui Ion C. Brătianu, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XI, 2002, p. 303-306.

 67. Despre şcolile particulare din Piteşti şi din fostul judeţ Argeş īn prima jumătate a secolului al XIX-lea, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XI, 2002, p. 491-498.

 68. Cercetările arheologice de la biserica curţii lui Mareş Băjescu de la Băjeşti, judeţul Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XII, 2003, p. 207-217 (īn colab. cu Romeo Maschio).

 69. Săpături arheologice de salvare la Curtea de Argeş (1983-1984), īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XII, 2003, p. 165-176 (īn colab. cu Nicolae Constantinescu şi Romeo Maschio).

 70. O genealogie a unor familii boiereşti argeşene oglindită īntr-un document din secolul al XVIII-lea, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XII, 2003, p. 225-231.

 71. O catagrafie a Cāmpulungului din anul 1832, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XII, 2003, p. 241-244.

 72. Despre şcolile publice săteşti din fostul judeţ Argeş īntre anii 1838 şi 1848, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XII, 2003, p. 405-427.

 73. Judeţul Muscel īn catagrafia din 1832, īn Buletin ştiinţific. Studii istorice, nr. 1-2, 2002-2003, p. 89-101.

 74. Disputa dintre boierii Balotă şi Brătianu pentru stăpānirea moşiei Cacaleţi din satul Şuici, judeţul Argeş, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIII, 2004, p. 245-248.

 75. Prima monografie a Piteştiului, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIII, 2004, p. 323-340 (īn colab. cu Carmen Măndescu)

 76. Catagrafia īntocmită de boierul argeşean Alexandru Balotă īn urma răscoalei din 1907, cu referire la Spiru Haret, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIII, 2004, p. 373-394.

 77. Biserica Fundeni din Cāmpulung, judeţul Argeş, īn lumina cercetărilor arheologice, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIV, 2005, p. 225-230 (īn colab. cu Flaminiu Mīrtzu şi Adrian Băjan).

 78. Cercetări arheologice īn biserica mănăstirii Glavacioc, judeţul Argeş (Campania 2005), īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIV, 2005, p. 231-242 (īn colab. cu Romeo Maschio şi Marius Păduraru).

 79. Foaia de zestre a Ancuţei, soţia slugerului Nicolae Popescu, din anul 1777, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIV, 2005, p. 397-400.

 80. Ţiganii din fostul judeţ Argeş reflectaţi īn catagrafia din 1832, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIV, 2005, p. 459-468.

 81. Catagrafii şi testamente ale boierilor Brătieni, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XIV, 2005, p. 533-538.

 82. Două hrisoave domneşti inedite don secolul al XVII- lea de la Matei Basarab şi Grigore Ghica, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XV, 2006, p. 213-218.

 83. Boierii de pe Valea Topologului īn anul 1838, īn Argesis. Studii şi comunicări – seria istorie, XV, 2006, p. 325-336.